I. Загальні положення
Віртуальна довідкова служба (ВДС) — онлайнова служба ОУНБ, що виконує разові запити віртуальних користувачів, пов’язані з пошуком різного спектру інформації. ВДС є частиною інформаційного сервісу бібліотеки.
Основними принципами роботи ВДС є:
• загальнодоступність, відкритість і безкоштовність для всіх користувачів;
• універсальний характер запитів;
• оперативність виконання запитів;
• обов’язковість обробки всіх прийнятих запитів і надання відповіді;
• обов’язковість повідомлення про неможливість виконання запиту;
• лаконічність міжособистої взаємодії персоналу (бібліотекарів ОУНБ) і віддалених користувачів;
• конфіденційність інформації про користувачів.

II. Правила роботи ВДС

1. Категорії користувачів.
Обслуговуються всі користувачі, які звертаються у службу, незалежно від віку, рівня освіти, місця проживання, а також від того, чи є вони читачами бібліотеки.

2. Типи запитів:
• запити про наявність у фондах бібліотеки конкретного видання, законодавчих і нормативних актів;
• тематичні запити, виконання яких не потребує складного бібліографічного пошуку;
• фактографічні запити.

3. Режим роботи та термін виконання довідок:
• служба працює в робочі дні з 10 до 16.30;
• у вихідні та святкові дні служба запити не приймає;
• запити про наявність конкретних видань у фондах ОУНБ виконуються протягом одного робочого дня;
• тематичні та фактографічні запити виконуються протягом 2-3 робочих днів залежно від складності;
• перш ніж поставити запитання, Ви повинні вказати Ваше ім’я, електронну адресу, тему запиту;
• запитання слід ставити українською мовою в довільній формі, але формулювати їх конкретно та чітко;
• протягом доби ВДС приймає 5 (п’ять) запитів;
• від одного користувача приймається один запит, який повинен містити одне запитання (при наявності декількох запитань бібліограф відповідає на одне з них за вибором);
• Ваш запит з’явиться разом із відповіддю в розділі «Архів»;
• підтвердженням прийняття Вашого запиту є повідомлення «Ваш запит прийнято»;
• відповіді на запити виконуються в порядку їх одержання;
• списки джерел інформації подаються в обмеженій кількості (до 10 назв);
• служба передбачає можливість самостійного розшуку інформації у «Архіві виконаних довідок».

4. Джерела виконання довідок.
Традиційний довідково-бібліографічний апарат бібліотеки (алфавітний/абетковий каталог, систематичний каталог, систематична картотека статей, зведений краєзнавчий каталог, каталог книг іноземними мовами, тематичні картотеки, довідкові та бібліографічні видання);
• електронний каталог бібліотеки;
• інтернет-ресурси;
• архів виконання довідок;
• повнотекстові бази, придбані бібліотекою.

5. Основні положення.
Не приймаються запити, якщо вони:
• суперечать чинному законодавству України і не відповідають морально-етичним нормам;
• пов’язані з комерційною та посередницькою діяльністю;
• пов’язані з наданням готових рефератів, курсових, дипломних робіт, пошуком їх у мережі Інтернет, розв’язанням математичних та інших задач;
• пов’язані з пошуком цитат, перекладом текстів;
• потребують глибокого наукового дослідження;
• пов’язані з наданням інформації розважального змісту (розв’язання кросвордів, участь у інтелектуальних іграх, вікторинах, конкурсах);
• задані у некоректній формі;
• потребують інформації про наявність книги на полиці.
Не приймаються довідки, виконання яких виходить за рамки технічних та організаційних можливостей бібліотеки.

Start typing and press Enter to search