Користувачі бібліотеки мають право:
– безоплатно користуватись інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-бібліографічний апарат (крім комерційних баз даних);
– безоплатно отримувати консультативну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
– безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки (крім документів, одержаних за кошти від господарської діяльності бібліотеки);
– одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі МБА);
– одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку, Інтернетом;
– користуватися власними портативними комп’ютерами;
– брати участь у масових заходах, що проводить бібліотека;
– користуватися іншими видами послуг, в тому числі на платній основі;
– користувачі  з вадами зору мають право на одержання документів на спеціальних носіях інформації;
– користувачі похилого віку та люди з інвалідністю можуть отримувати послугу книгоношення.

Start typing and press Enter to search