КОНЦЕПЦІЯ

використання нового приміщення Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки

ВСТУП

Будівництво Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки (далі ТОУНБ) було розпочато у 1986 році

Площа забудови складає 1823 кв. м, загальна площа приміщення 11 тис. кв.м.

П’ять поверхів приміщення розраховані на 950 тис. одиниць зберігання документів. Орієнтовна вартість для завершення будівництва 15 млн. грн.

Бібліотека розміщена в центрі міста на майдані Мистецтв, у зоні закладів культурного призначення, де знаходяться Обласний краєзнавчий музей, Школа мистецтв, Обласний методичний центр народної творчості.

Нова бібліотека стане не тільки частиною культурного центру, але й самостійним центром інформації, освіти, культури, краєзнавства та відповідатиме всім вимогам сучасної публічної бібліотеки в регіоні.

Бібліотека буде обслуговувати всіх без винятку громадян міста та області, у т.ч. дітей, учнів шкіл, СОТУ, коледжів, ліцеїв, гімназій, технікумів, студентів вузів, іногородніх громадян, пенсіонерів, людей з обмеженими фізичними можливостями.

Бібліотека стане візитною карткою міста, уособлюватиме своє наукове і культурне значення, значно збагатить інтелектуальний рівень громадян.

Мета концепції – раціональне і повноцінне використання нового приміщення ТОУНБ, відповідно до соціокультурних змін, які відбуваються у суспільстві, потреб і запитів користувачів на книгу та інформацію, створення умов для ефективної роботи головної бібліотеки області у співпраці із усіма зацікавленими організаціями.

Реалізація концепції залежить від гарантованого фінансування, залучення позабюджетних коштів, підтримки органів влади та місцевого самоврядування, колективу бібліотеки, допомоги громадськості.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека – головна публічна бібліотека області, має на меті зберегти статус культурно-інформаційного центру, який володіє унікальними бібліотечними фондами, що є складовою частиною національного культурного надбання, формує їх із максимальною повнотою, зберігає для майбутніх поколінь, забезпечує якісне, оперативне і комфортне обслуговування користувачів, використовує світові та створює власні інформаційні ресурси, сприяє економічному, науковому і культурному розвитку регіону, є науково-дослідним, методичним і координаційним центром для бібліотек області.

За ТОУНБ закріплюється право, на формування стратегії її роботи, структури, освоєння приміщення, вибору дизайну, інтер’єру, обладнання, впровадження та модернізацію нових технологій, соціокультурної діяльності.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Для підвищення рівня роботи ТОУНБ передбачається:

 • забезпечення всім користувачам вільного доступу до інформації;
 • створення якісно нової системи обслуговування користувачів, спеціалізація читальних залів, розширення переліку бібліотечних, довідково-бібліографічних та інформаційних послуг, системи міжбібліотечного абонемента, електронної доставки документів;
 • використання електронного читацького квитка;
 • зміна стратегії формування бібліотечних фондів;
 • введення нових нетрадиційних форм обслуговування та створення комфортних умов для громадян із обмеженими фізичними можливостями;
 • сучасне оснащення та впровадження нових технологій, обладнання локальної комп ‘ютерної мережі, у т. ч. безпроводової за технологією ЖІ-РІ, придбання нових програмних продуктів, освоєння автоматизованих робочих місць;
 • облаштування книгосховищ, ліфтів, організація Центру консервації та репрографії, створення системи захисту фондів від розкрадання, відеоспостереження, проведення реставраційних і палітурних робіт;
 • забезпечення координаційної функції в корпоративній каталогізації на рівні регіону, України, створення електронних зведених каталогів і картотек;
 • розширення співробітництва з бібліотеками, установами, організаціями, підприємствами із формування Регіонального інформаційного порталу „ Тернопільщина “;
 • розвиток дозвіллєвих творчих об ‘єднань із залученням наукового, творчого потенціалу регіону громадськості, проведення акцій, заходів, спрямованих на підтримку іміджу бібліотеки, популяризацію бібліотечних фондів;
 • здійснення інформаційної роботи для різноманітних груп користувачів, у т. ч. для органів влади та місцевого самоврядування;

У якісне оформлення всіх елементів внутрішнього та зовнішнього середовища бібліотеки (інтер ‘єр, дизайн, меблі, кондиціонування приміщень);

> створення поліграфічної бази для видавничої діяльності бібліотеки, надання пріоритету у випуску бібліографічних, інформаційних, аналітичних та методичних матеріалів краєзнавчого характеру;

У прогнозування розвитку бібліотечної справи, вдосконалення інструментарію науково- дослідної роботи, здійснення комплексних соціологічних досліджень із використанням аналітичних, соціологічних, статистичних, маркетингових методів;

> вдосконалення науково-методичної діяльності, підвищення кваліфікації кадрів, створення Вищої школи професійної майстерності бібліотекарів з метою творчого розвитку бібліотечної спільноти регіону.

Орієнтовні показники роботи та послуги:

 • Користувачів -35-45 тис;
 • Кількість відвідувань у день 2-3 тис;
 • Книговидача-700 тис;
 • Щорічні поступлення документів —10-15 тис;
 • Платні послуги —100-150 тис. грн. щорічно;
 • Робочих місць для читачів у читальних залах – 700;
 • Комп’ютерів – 150 (у т.ч. 100 для користувачів) із доступом до мережі Інтернет;
 • Безпроводовий доступ до мережі Інтернет та електронних ресурсів бібліотеки за технологією WI FI -100 місць для користувачів; Копіювальних машин – 7 штук;
 • Штат бібліотеки 150 працівників.

Бібліотека працюватиме з одним вихідним днем, з 9 до 19 год.

Обслуговування здійснюватиметься за електронним читацьким квитком.

Читацькі місця будуть забезпечені виходом в Інтернет й доступом до електронних каталогів.

У бібліотеці буде представлена користувачам розширена, доступна система копіювання, сканування, міжбібліотечного абонемента, електронної доставки документів.

СТРУКТУРА БІБЛІОТЕКИ

На 5-ти поверхах нового приміщення розмістяться 20 відділів та 8 секторів, з них 14 відділів для обслуговування користувачів, 8 спеціалізованих читальних зали, 1 мультимедійний зал, З книгосховища, 2 книжкових кіоски, 1 буфет, 3 кімнати прийому їжі, 1 радіовузол, 1 АТС, палітурна та реставраційна майстерні, архів, психологічна служба „Довіра”, дитяча кімната, музей бібліотеки, громадська юридична консультація „Закон”.

Планування та освоєння нового приміщення бібліотеки виглядатиме так:

1-й поверх. Технічні та побутові приміщення, у т.ч. пожежна охорона, пульт охорони,

гардероб, палітурна та реставраційна майстерні, автоматично-телефонна станція, кімната прийому їжі, книжковий кіоск „Букініст”, відділ реєстрації читачів та захисту фондів, мультимедійний зал на 176 місць, двоярусне книгосховище, довідкове бюро.

1-й поверх бібліотеки буде використовуватись незалежно від самої бібліотеки для проведення „круглих столів”, презентацій нових поступлень літератури, малих форм роботи.

2-й поверх. Аванзал, хол для виставок, Регіональний центр комплектування та розподілу літератури, відділ обробки літератури та організації каталогів, книгосховище, сектор обмінно-резервного фонду, службові приміщення для дирекції, художника, канцелярія, радіовузол, відділ дитячого читання з ігротекою, бухгалтерія, громадська рада бібліотеки, яка відповідатиме за зв’язки з громадськістю, обласне відділення Української бібліотечної асоціації.

Найбільш відвідуваною зоною є відділ абонемента, що складатиметься з книгосховища на 300 тис. примірників. Нововведенням стане організація відкритого доступу, що вирішить ідею відкритості бібліотеки до фондів для різних категорій читачів, особливо учнів, студентства та забезпечить оперативність і комфортність обслуговування. Також буде спеціально облаштоване місце для обслуговування інвалідів.В окрему зону буде виділено художню літературу і літературознавство, що розраховані на широкий загал користувачів та незайнятих цілеспрямованим пошуком галузевих документів.

Додатково у відділі абонемента передбачено створення „Сервісного центру”, де працюватиме „Платний абонемент”, інші форми забезпечення доставки книг для одиноких, хворих, інвалідів тощо.

3-й поверх. Аванзал, хол для електронних каталогів і картотек.

Тут розмістяться: відділ краєзнавчої літератури, бібліографічний відділ, відділ обслуговування працівників сільського господарства із читальними залами на 178 посадочних місць.

У своїй діяльності вони будуть вирішувати такі завдання:

 • забезпечення якісного ведення системи каталогів і картотек, електронного каталогу, внесення ретроспекції;
 • розширення координаційної функції в корпоративній каталогізації на рівні регіону, України;
 • інформаційне забезпечення соціально-економічної діяльності;
 • реалізація корпоративних проектів, видання бібліографічних посібників на різноманітних носіях.

В аванзалі, холі щоденно працюватиме „Бібліографічна студія” з формування інформаційної культури, бібліографічної грамотності користувачів, проводитимуться тренінги з каталогізації для студентів, здійснюватиметься виконання довідок різноманітного спрямування, використання електронної правової бази даних „Ліга: Закон”.

Окремо буде виділено зону для Мистецької бібліотеки із розгорнутою структурою та спеціалізованими приміщеннями для літератури з різних жанрів. Це нотно-музичний салон, кімната для групового та індивідуального прослуховування, програвання музичних творів, студія перезапису, сектор живопису.

Доповнить Мистецьку бібліотеку кафе-читальня на 50 місць і працюватиме для популяризації періодичних видань, презентації книг, різноманітних творчих вечорів, концертів, літературних читань.

Культурно-виставковий комплекс пропонуватиме виставки-галереї полотен художників Тернопілля, ужитково-декоративного мистецтва.

4-й поверх. Це зона найбільш відвідуваних відділів: технічної літератури, іноземної літератури, періодики, інформації, Інтернет – центр на 20 місць, ресурсний центр „Вікно в Америку”.

Загальний читальний зал бібліотеки представлятиме як зібрання сучасної наукової літератури, так і літературу універсального змісту, розрахований на 85 посадочних місць. Гармонійно доповнюватимуть його відділи з меморіальною колекцією: рідкісних і цінних видань, діаспорної літератури та особистих бібліотечних колекцій, так звана „Благодійна бібліотека”.

Для віртуальних користувачів працюватиме міжбібліотечний абонемент, що розширить функцію з електронної доставки документів.

Інформаційний центр забезпечить створення інформаційної бази у сфері культури та ведення й оновлення в мережі Інтернет Регіонального інформаційного порталу „Тернопільщина”, що розкриватиме інформацію про область в онлайновому режимі.

На цьому ж поверсі розмістяться „Музей бібліотеки”, „Архів”.

Усі читальні зали збережуть комунікативний рівень – матимуть комп’ютери для читачів. Окремо будуть влаштовані місця для читачів із власними ноутбуками.

Відділи організовуватимуть відкритий доступ до найбільш популярних журналів, довідників, словників, енциклопедій, підручників, DVD , CD – ROM ів, створюватимуть систему бронеполиць.

Окремо буде працювати „Медіатека” для перегляду відеоматеріалів, роботи клубів з участю іноземних громадян.

Інновації торкнуться і відділу періодики, який значно розширить свої функції й продемонструє багаторесурсний потенціал для тих, хто намагатиметься слідкувати за інформацією.

5-й поверх. Тут вперше буде організована „Правнича зала” з абонементом і читальним залом, громадською юридичною консультацією „Закон”, відділ релігійної літератури для всіх конфесій на території краю, конференц-зал та зал літератури для національних меншин.

В окрему зону буде виділено „Бібліотеку для бібліотекарів”, де працюватимуть науково-методичний відділ, Вища школа професійної майстерності бібліотекарів, поліграфічна база.

Це також зона психологічного розвантаження та відпочинку зі службою „Довіра”.

Проводитимуться тренінги, консультації та заходи, присвячені формуванню в користувачів моральних принципів і чеснот.

На основі даної концепції передбачається створення системи документів перспективного характеру: стратегічні плани окремих напрямків, цільові комплексні програми.

У процесі реалізації концепції будуть вноситись зміни, доповнення з метою раціонального використання площ та дії бібліотеки як єдиного організму.

Концепція складена з урахуванням передового досвіду бібліотечного обслуговування громадян України та країн Європи.

Концепція розроблена дирекцією та провідними фахівцями ТОУНБ.

Начальник управління культури облдержадміністрації В.Й.Бачинський

Директор Тернопільської ОУНБ В.І.Вітенко

Start typing and press Enter to search