In Е-книги Пізнавай Україну

 

 

Журавель, Г. В. Пронятин [Текст] : іст.-краєзнавчий нарис / Ганна Журавель. – Тернопіль : [б. в.], 2011. – 248 с. : фот. – Режим доступу http://irbis.library.te.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&I21DBN=ELKKN&P21DBN=ELKKN&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=63%2E3%284%D0%A3%D0%BA%D1%80%29%2F%D0%96%2091%2D317874, вільний . – Дата перегляду: 24.05.2020.

 

 

 

Кучмій, М. В. На зламі віків [Текст] : Історичний нарис подільського села Васильківці / Микола Кучмій. – Тернопіль : Терно-граф, 2010. – 312 с. :фот. – Режим доступуhttp://irbis.library.te.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&I21DBN=ELKKN&P21DBN=ELKKN&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=63%2E3%284%D0%A3%D0%BA%D1%80%29%2F%D0%9A%2095%2D903833784,вільний. – Дата перегляду: 24.05.2020.

 

 

 

 

Страшків, С. Трибухівці: минуле і сьогодення / Стефанія Страшків. – Івано – Франківськ : Нова зоря, 2004. – 120 с. : фот. – Режим доступу: http://irbis.library.te.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&I21DBN=ELKKN&P21DBN=ELKKN&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=63%2E3%284%D0%A3%D0%BA%D1%80%29%2F%D0%A183%2D402171, вільний – Дата перегляду: 24.05.2020

 

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search