In Е-книги Пізнавай Україну

Крути: 29 січня 1918 р. / передмова І. Юхновського ; упоряд. О. Бойко. — К., 2007. — 96 с. — Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0006349, вільний. Дата перегляду: 13.01.2021.

 

 

Великий терор в Україні. «Куркульська операція» 1937–1938 рр. У 2-х частинах / Упоряд: С. Кокін, М. Юнге; Ред. кол.: О. Довбня, М. Юнге, Р. Біннер, С. Кокін, Б. Бонвеч, І. Смирнова, Г. Бордюгов. Ч. 1. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. — 614 с. — (Більше не таємно. Т. 4) — Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0008489, вільний. Дата перегляду: 13.01.2021.

 

 

Великий терор в Україні. «Куркульська операція» 1937–1938 рр. У 2-х частинах / упоряд: С. Кокін, М. Юнге; Ред. кол.: О. Довбня, М. Юнге, Р. Біннер, С. Кокін, Б. Бонвеч, І. Смирнова, Г. Бордюгов. Ч. 2. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. — 598 с. — (Більше не таємно. Т. 4). — Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0008490, вільний. Дата перегляду: 13.01.2021.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search