Ваше ім'я*

Ваш email*

Категорія

Зміст запиту

Мета запиту

Висвітлення становища української нації в СРСР у працях шістдесятників

Доброго дня! Пропонуємо по Вашій темі опрацювати такі книги та статтті:

Бердиховська, Б. Бунт покоління : розмови з українськими інтелектуалами / Б. Бердиховська, О. Гнатюк. — Київ : Дух і літера, 2004. — 332 с.     63.3(4Укр)  Б48

Василишин, Я. Домінанта національного в боротьбі шістдесятників / Я. Василишин // Дивослово. — 2003. — № 12. — С. 16—17.

Гучко Г. І. Феномен шістдесятництва як вияв української ідентичності [Електронний ресурс] / Г. І. Гучко // Вісник Львівського університету. Серія : Філософські науки. – 2013. – Вип. 16. – С. 177-185. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_philos_2013_16_22, вільний. — Дата перегляду :03.04.2020.

Драч, Іван. Для мене “шістдесятнитцтво” бескінечне / І. Драч // Золота пектораль. — 2014. — № 3/4. — С. 6—8.

Корогодський, Р. Феномен і проблеми великої віри : (Портрет Євгена Сверстюка) / Р. Корогодський // Сучасність. — 2004. — № 11. — С. 128—142 ; № 12. — С. 110—124

Масленко, О. Крок до самих себе : урок-“круглий стіл у телестудії” в 11 класі (2 години) : [про шістдесятництво як літературне та суспільно-політичне явище] / О. Масленко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2009. — № 12. — С. 55—66.

Овчарук О. В. Феномен “шістдесятництва” в українській культурі: шлях від тоталітаризму до незалежності / О. В. Овчарук // Культура і сучасність. — 2015. — № 1. — С. 21—28.

Секо Я. Розвиток українського шістдесятництва у 1965–1971 рр. / Я. Секо // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — 2014. — Вип. 2(1). — С. 128—134.

Славич, В. Шістдесятництво як явище соціальне і культурологічне : (бінарний урок в 11 класі) / В. Славич, М. Лукашенко // Дивослово. — 2017. — № 5. — С. 15—18

Тарнашинська, Л. Українське шістдесятництво : профілі на тлі покоління (іст.-літ. та поетикальний аспекти) : монографія / Л. Тарнашинська ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — Київ : Смолоскип, 2010. — 632 с.      83.3(4Укр)  Т21

Тарнашинська, Л. Шістдесятництво: філософія покоління як “публічна свідомість” / Л. Тарнашинська // Сучасність. — 2005. — № 4. — С. 105—117.

Тарнашинська, Л. Балансування між “риторичним раціоналізмом” і “естетичною правдою”: ще один аспект шістдесятництва / Л. Тарнашинська // Слово і час. — 2014. — № 10. — С. 27—44.

Тарнашинська, Л. Українське шістдесятництво в “духовній ситуації” своєї доби: синергетичний вимір / Л. Тарнашинська // Слово і час. — 2012. — № 3. — С. 19—37.

Тарнашинська, Л. Українське шістдесятництво: аберація явища у постмодерному прочитанні / Л. Тарнашинська // Слово і час. — 2006. — № 3. — С. 59—71.

Тарнашинська, С. Українське шістдесятництво як “дух часу”: концептуалізація, інтерпретація : Аберація явища у постмодерному прочитанні / С. Тарнашинська // Тарнашинська, Л. Презумпція доцільності : абрис сучасної літературознавчої концептології / Л. Тарнашинська. — Київ, 2008. — С. 154—174 .

Шевчук, В. “Шістдесятництво живий дух самостояння” / В.Шевчук // Золота пектораль. — 2016. — № 2. — С. 3—7.

Довідку підготувала
Лариса Оленич,
завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу

 

Управління рекламною діяльністю організації в умовах ринку

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Балабанова, Л. В. Рекламний менеджмент : підручник / Л. В. Балабанова, Л. О. Юзик ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ; Ін-т економіки і управління. — Київ : Центр учбової літ., 2013. — 392 с.   65.9(4Укр)   Б20

Братко, О. С. Маркетингова політика комунікацій : навчальний посібник / О. С. Братко. — Тернопіль : Карт-бланш, 2006. — 275 с.  65.9(4Укр)  Б87

Волощенко, О. В. Рекламна діяльність як важливий елемент системи маркетингових комунікацій сучасного підприємства / О. В. Волощенко // Наука й економіка. — Хмельницький, 2016. — Вип. 3 (43). — С. 34-38. 65.9(4Укр) Н34

Голда, Н. Методи економічного аналізу в рекламній діяльності / Н. Голда, Р. Федорович // Галицький економічний вісник. — 2010. — № 1. — С. 176—87.

Голда, Н. Особливості формування рекламної стратегії / Н. Голда, А. Голда, О. Міщук // Галицький економічний вісник. — 2012. — № 1. — С. 144—148.

Гусак, В. Визначення цілей рекламної компанії / В. Гусак, Ю. Вовк // Прикладна економіка — від теорії до практики. — Тернопіль, 2015. — С. 52—54.  65.9(4Укр)  П75

Джефкінс, Ф. Реклама : практ. посіб. / Ф. Джефкінс ; пер. з англ. — Київ : Знання, 2001. — 456 c.    65.05  Д40

Дубовик, Т. В. Інформаційне забезпечення управління рекламною діяльністю в торговельному підприємстві / Т. В. Дубовик // Актуальні проблеми економіки. — 2006. — № 11. — С. 205—210.

Лук’янець, Т. І. Рекламний менеджмент : навч. посіб. / Т. І. Лук’янець. — Київ : КНЕУ, 2003. — 442 с.  65.9(4Укр)  Л84

Маркетинговий менеджмент : навч. посібник / Д. А. Штефанич, О. Д. Дячун, С. Б. Семенюк та ін. — Тернопіль, 2015. — 232 с.  65.9(4Укр)  М27

Огілві, Д. Про рекламу / Д. Огілві ; пер. з англ. Д. Шостака. — Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. — 288 с. : іл.    659  О-36

Оністрат, О. В. Ефективність рекламної діяльності підприємств / О. В. Оністрат // Актуальні проблеми економіки. — 2008. — № 7. — С. 127—132.

Оністрат, О. Процес та етапи розробки програми рекламної діяльності / О. Оністрат // Галицький економічний вісник. — 2008. — № 4. — С. 63–67.

Павленко, А. Ф. Маркетингові комунікації : сучасна теорія і практика : монографія / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак, Т. О. Примак. — Київ : КНЕУ, 2005. — 408 с.    65.9(4Укр)  П12

Примак, Т. Рекламний креатив : навч. посіб. / Т. Примак. — Київ : КНЕУ, 2006. — 326 с.    65.9(4Укр)  П76

Семенюк, С. Планування рекламної кампанії закладів вищої освіти / С. Семенюк // Галицький економічний вісник. — 2015. — № 1. — С. 155—161.

Терехов, Д. С. Інтернет-реклама у маркетинговій складовій системи антикризового управління підприємством / Д. С. Терехов // Наука й економіка. — Хмельницький, 2014. — Вип. 3(35). — С. 103—107.    65.9(4Укр)  Н34

Шведун В. О. Досвід країн Європейського Союзу щодо державного управління рекламною діяльністю / В. О. Шведун // Актуальні проблеми економіки. — 2015. — № 6. — С. 84—90.

Юзьвак, Л. Важливі аспекти механізму планування рекламної кампанії регіональними фірмами: аналіз і перспективи / Л. Юзьвак // Галицький економічний вісник. — 2010. — № 2. — С. 72—78.

Довідку підготувала
Алексєєва Ольга,
провідний бібліотекар
інформаційно-бібліографічного відділу

Клуби розмовної мови в бібліотеках

Доброго дня!  Оскільки матеріалів про діяльність у бібліотеках  клубів розмовних мов обмаль, пропонуємо опрацювати публікації про діяльність центрів «Вікно в Америку, при яких вони працюють :

Аліференко, І. М. Рік англійської мови в Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка / І. М. Аліференко // Бібліотечна планета. — 2016. — № 4. — С. 22—24.

Бібліотеки підтримують рік англійської мови в Україні // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2016. — № 1(3). — С. 46—47.

Віжічаніна, Л. Клубні об’єднання при публічних бібліотеках: історико-теоретичні та практичні аспекти / Л. Віжічаніна // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 1. — С. 39—42.

Гаврилюк, Т. «Бібліотечне» вікно в Америку : [Тернопільська ОУНБ] / Т. Гаврилюк // Вільне життя. — 2007. — 8 груд. — С. 1.

Гаврилюк, Т. «Вікно в Америку»: нові можливості : [Тернопільська ОУНБ / Т. Гаврилюк // Вільне життя. — 2009. — 23 січ. — С. 1. — (Що? Де? Коли?).

Гончарук, О. Бібліотека — це не тільки книги : [центр “Вікно в Америку”, що діє у від. літератури іноз. мовами ТОУНБ] / О. Гончарук // Вільне життя плюс. — 2012. — № 102 (21 груд.). — С. 3. — (Нове).

Грищенко, Т. Співпраця відділу документів іноземними мовами Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки з волонтерами різних країн світу / Грищенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2015. — № 1. — С. 22—23.

Грохольська, І. Є у нас «Вікно в Америку» : [інформ. центр в Терноп. обл. б-ці для молоді] / І. Грохольська // Вільне життя. — 2008. — 25 лип. — С. 7. — (Бібліотечні новини).

Густенко, О. Через «Вікно в Америку» інтернет став доступнішим / О. Густенко // Номер один. — 2011. — 5 жовт. — С. 4.

Кирей, Р. Черкащани відкрили «Вікно в Америку» : [Черкаська ОУНБ ім. Т. Шевченка] / Р. Кирей // Урядовий кур’єр. — 2015. — 16 квіт. — С. 16.

Нечепоренко, Л. «Малая Америка» в Харькове : [досвід роботи інформ. центру «Вікно в Америку» Центр. наук. б-ки Харк. нац. ун-ту ім. В. Каразіна] / Л. Нечепоренко // Бібліотечний форум України. — 2008. — № 1. — С. 29—31.

Слободян, О. А ви розмовляєте англійською? : [клуб розмовної англ. мови в центрі “Вікно в Америку” Тернопільської ОУНБ] / О. Слободян // Вільне життя. — 2011. — 23 берез. — С. 5.

Слободян, О. Англомовне літо : [відновлення зібрання клубу розмовної англ. мови в Тернопільській ОУНБ] / О. Слободян // Вільне життя. — 2010. — 28 черв. — С. 5.

Юркевич, М. Англійську викладають волонтери : [про курси англ. мови розповідає кер. інформ. центру «Вікно в Америку» Тернопільської ОУНБ Ольга Слободян] / М. Юркевич // RIА плюс. — 2010. — 1 верес. — С. 4.

Лариса Оленич,
завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу

Борис Гуменюк “Лук’янівка”

Доброго дня!
Роман-рефлексія Бориса Гуменюка “Лук’янівка” (Київ, 2005) є у фонді
Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Шифр
84(4УКР), авторський знак Г94.

Лариса Оленич,
зав. інформаційно-бібліографічним відділом

Лікарі-тернополяни – дійсні члени Наукового товариства імені Шевченка

Доброго дня!

Дійсним членом Наукового товариства імені Шевченка був Тит-Євген Бурачинський, видатний український лікар та громадський діяч, уродженець села Криворівня Косівського повіту (нині Верховинського району) на Станиславівщині.

З утворенням ЗУНР Державний секретаріат призначає Т.-Є. Бурачинського головним хірургом польового шпиталю в Тернополі.

Лариса Оленич,

завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу

Тернопільської ОУНБ

Виступ А. Пугачової в Тернополі

Добрий день, шановний пане Владиславе. Я передивилася газету “Ровесник” за червень-липень 1975 року, та червень-липень 1974 року (з інформації в інтернеті концерт відбувся 21 червня 1974 року). Потрібної Вам інформації на сторінках видання немає. Можливо, щось було надруковано в інших місцевих газетах. Всі вони є у фонді нашої бібліотеки.

З повагою, бібліограф В. Чупрова

Словники, які найчастіше запитують читачі бібліотеки

Доброго дня! До словників, які найчастіше запитують читачі нашої бібліотеки, можемо віднести:

Словник української мови : в 11 т. / редкол. І. К. Білодід (голова). — Київ : Наук. думка, 1970 — 1980. — 11 т.

Великий тлумачний словник сучасної української мови : 170 000 слів / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. — Київ ; Ірпінь : Перун, 2001. — 1440 c.

Український орфографічний словник : Близько 165000 слів / НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; уклад. В. В. Чумак [та ін.] ; ред. В. М. Русанівський. — 5-е вид., перероб. та доп. — Київ : Довіра, 2005. — 940 с. — (Словники України).

Словник синонімів української мови : у 2 т. / А. А. Бурячок [та ін.] ; редкол. : А. А. Бурячок [та ін.] ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т укр. мови. — Київ : Наук. думка, 2006 — 2 т. — (Словники України).

Фразеологічний словник української мови : у 2 кн. / НАН України ; редкол. : Л. С. Паламарчук [та ін.]. — 2-ге вид. – Київ : Наук. думка, 1999 — 2 кн.

Словник власних імен (українсько-російський і російсько-український) / уклад. : С. П. Левченко, Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська ; за ред. Л. Г. Скрипник. — Київ : Наук. думка, 1976. — 316 с.

Словник іншомовних слів : Близько 10000 слів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; уклад. : С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута ; ред. Є. І. Мазніченко. — Київ : Наук. думка, 2000. — 662 с. — (Словники України).

Лучик, В. В. Етимологічний словник топонімів України : 3700 географічних назв / В. В. Лучик. — Київ : Академія, 2014. — 544 с. — (Nota bene).

Тернопільський енциклопедичний словник / редкол. : Г. Яворський [та ін.]. — Тернопіль : Збруч, 2004 — 2009. — Т. 1—4.

Соціологія : Терміни. Поняття. Персоналії : навч. словник-довідник / за заг. ред. В. М. Пічі. – Київ : Каравела ; Львів : Новий Світ-2000, 2002. — 476 c.

Українська фольклористика : словник-довідник / уклад. і ред. М. Чорнопиского. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. — 448 с.

Дані словники використовують в основному студенти вишів (18–25 років), частково учні та студенти коледжів.

Лариса Оленич,

завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу

Тернопільської ОУНБ

Королева Вікторія

Доброго дня!

Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Всемирная история. В 10 т. Т. 5 / глав. ред. Е. М. Жуков ; под ред. Я.Я. Зутиса. – Москва : Госполитиздат, 1958. — 782 с.

Гелла, Т. Н. Королева Виктория, либералы и проблемы британской империи в 70-80-х гг. ХІХ в. / Т. Н. Гелла // Европейские монархии в прошлом и настоящем, ХVІІІ—ХХ века. – СПб, 2001. – С. 35—43.

Зінчук, О. Вплив королеви Вікторії на політичне життя Великої Британії в 30-х — 90-х рр. XIX ст. / О. Зінчук // Дні науки історичного факультету, присвячені 180-річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та мол. учених «Дні науки історичного факультету».– Київ, 2014. – Т. 2. – С. 407—410.

Зінчук, О. Вплив королеви Вікторії на зовнішньополітичне життя Великої Британії в 40-х — 90-х рр. XIX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна — 2015 : історія»,[Київ, 1-3 квіт. 2015 р.]. – Київ, 2015. – С. 463—466.

Козак, Х. Королева Вікторія : 20 червня 1837 року на британський престол зійшла 18-річна королева Вікторія, що стала символом цілої епохи / Х. Козак // Історія плюс. — 2017. — № 6 (черв.). — С. 18-19 : іл.

Крип’якевич, І. Всесвітня історія. У 3 кн. Кн. 3 : Найновіші часи / І. Крип’якевич. — Київ : Либідь, 1995 — 284 c.

Мортон, А. Л. История Англии / А. Мортон ; пер. с англ. Н. Чернявской. — Москва : Изд-во иностр. лит, 1950. — 458 с.

Стрэчи, Л. Королева Виктория / Л. Стрэчи. — Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. — 352 c.

Терлецький, М. Всесвітня історія. Нові віки / М. Терлецький. — Мюнхен : Вернигора, 1947. — 180 с.

Туполева, Л. Ф. Королева Виктория и Ирландия / Л. Ф. Туполева // Европейские монархии в прошлом и настоящем, ХVІІІ—ХХ века. — СПб, 2001. — С. 44—50.

Трухановский, В. Г. Бенджамин Дизраели и королева Виктория / В. Г. Трухановский  // Новая и новейшая история. — 1990. — № 4. — С. ; № 5. — С. 145—155.

Шкаруба, Л. М. Викторианский тетраптих. Ч. 1. Добрая старая викторианская Англия / Л. М. Шкаруба, О. И. Баран // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2014. — № 6. — С. 2—7.

 

Лариса Оленич,

завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу

Тернопільської ОУНБ

Альтернативні (нетрадиційні) форми врегулювання еколого-правових конфліктів

Доброго дня!

Пропонуємо опрацював такі джерела:

Арсенюк,  А. О. Щодо альтернативного способу вирішення земельних спорів / А. О. Арсенюк, О. В. Степська // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України, м. Одеса, 9–10 верес. 2016 р. — Одеса, 2016. — С. 67–70.

Богуцька, Л. П. Застосування медіації як альтернативного способу вирішення публічно-правових спорів / Л. П. Богуцька // Бюлетень Міністерства юстиції України. — Київ, 2016. — № 9. — С. 52–57.

Волковицька, Н. Медіація: альтернативний чи ефективний спосіб вирішення спорів? / Н. Волковицька // Юридична газета. — 2018. — № 4/5. — С. 26–27.

Коваленко, І. І., Теоретико-світоглядні засади екологічної медіації у правовиховному аспекті: до постановки питання / І. І. Коваленко, В. О. Гамаюнова // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Філософія. — Київ, 2016. — № 1. — С. 128–135.

Кучерова, М. П. До питання про альтернативні способи вирішення земельних спорів в Україні / М. П. Кучерова // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф., 26 трав. 2017 р., м. Київ. — Чернівці, 2017. — С. 184–187.

Любченко, Я. П. Сутність альтернативних способів вирішення правових спорів / Я. П. Любченко // Актуальні проблеми держави і права. — 2017. — Вип. 79. — С. 66–72.

Настіна, О. І. Медіація як альтернативний та ефективний спосіб вирішення межових земельних спорів / О. І. Настіна // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — № 3. — С. 129–134.

Поліщук, М. Я. Поняття медіації як альтернативного методу вирішення спорів / М. Я. Поліщук // Держава і право. — 2014. — Вип. 65. — С. 134–139.

Спектор О. М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів : дис.. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. М. Спектор ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2012. — 244с.

Татулич, І. Ю. Врегулювання спору за участю судді / І. Ю. Татуліч // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 жовт. 2018 р. — Чернівці, 2018. — С. 173–176.

Тарнавська, А.-Н. Становлення інституту медіації в умовах євроінтеграційних процесів України / А.-Н. Тарнавська // Публічне право. — 2015. — № 1. — С. 211–218.

Ткачук, О. С. Альтернативне вирішення спорів як форма захисту цивільних прав, свобод та інтересів / О. С. Ткачук // Проблеми законності: зб. наук. пр. — Харків, 2016. — Вип. 133. — C. 20–31.

Цуркан О. Зарубіжний досвід та перспективи запровадження інституту альтернативного вирішення адміністративних спорів в Україні / О. Цуркан // Вісник Вищого адміністративного суду України. — 2017. — № 1/2. — С. 50–63.

Ченкова Н. Перспективи вирішення публічно-правових спорів за допомогою медіації / Н. Ченкова // Право України. — 2014. — № 11. — С. 259–268.

Шевчук О., Теслюк І. Особливості розвитку та застосування альтернативних способів вирішення спорів суб’єктів господарювання в Україні / О. Шечук // Актуальні проблеми правознавства : зб. наук. пр. — Тернопіль, 2018. — Вип. 3 (15). — С. 77–81.

Шкелебей В. А. Медіація як сучасний метод вирішення юридичних спорів / В. А. Шкелебей // Актуальні проблеми прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ : зб. матеріалів V міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 24 лист. 2017 р.). — Київ, 2017. — С. 302–304.

Яремак З. В. Адміністративний порядок врегулювання еколого-правового конфлікту / З. В. Яремак // Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи України: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди відзначення 25-річчя навч.-наук. Юрид. ін-ту Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника (м. Івано-Франківськ, 8–10 вересня 2017 р.). — Івано-Франківськ, 2017. — С. 92–94.

Яремак З. В. Еколого-правовий конфлікт: поняття, ознаки / З. В. Яремак // Екологічне право України. — 2016. — № 3/4. — С. 78–83.

Ясиновський І. Г. Переваги і недоліки медіації при вирішенні правових конфліктів / І. Г. Ясиновський // Часопис Київського університету права. — 2014. — № 2. — С. 344–347.

Довідку підготувала

Оленич Лариса, завідувачка

інформаційно-бібліографічного відд

Вплив іонізуючого випромінювання на організм людини

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі матеріали:

Белов, А. Д. Радиобиология : учеб. для вузов / А. Д. Белов, В. А. Киршин. — Москва : Колос, 1981. — 255 с.

Військова токсикологія, радіологія та медичний захист : підруч. для вузів / ред : Ю. М. Скалецький, І. Р. Мисула. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. — 359 c.

Войцицький, В. М. Радіобіологія / В. М. Войцицький. — Київ : Либідь, 1990. — 69 с.

Джигирей, В. С. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / В. С. Джигирей, В. Ц. Жидецький . — Львів : Афіша, 2000. — 254 c.

Желібо, Є. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. для вузів / Є. Желібо, Н. Заверуха, В. Зацарний . — Київ : Каравела, 2002. — 328 c.

Жуковська О. С. Вплив іонізуючого випромінювання на організм людини [Електронний ресурс] / О. С. Жуковська, А. О. Кушта // Вісник морфології. — 2016. — Т. 22, № 1. — С. 117–120. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vismorf_2016_22_1_29, вільний.

Кирич, Н. Б. Безпека життя й охорона праці : посібник / Н. Б. Кирич. — Київ : Охорона праці, 2000. — 572 c.

Кочін, І. В. Іонізуюча радіація і захист : навч. посіб. / І. В. Кочін, Г. О. Черняков, М. І. Костенецький ; Запоріз. держ. ін-т удосконалення лікарів. — Запоріжжя, 2000. — 79 с.

Лапін, В. М. Безпека життєдіяльності людини : навч. посіб. / В. М. Лапін. — Київ : Знання, 2013. — 335 с.

Никберг, И. И. Ионизирующая радиация и здоровье человека / И. И. Никберг. — Киев : Здоровье, 1989. — 160 с. : ил

Охорона праці та безпека життєдіяльності населення у надзвичайних ситуаціях : навч. посіб. / кол. авт. : І. В. Кочін [та ін.]. — Київ : Здоров’я, 2005. — 430 с.

Довідку підготувала
Юлія Куніцька, провідний бібліограф
інформаційно-бібліографічного відділу

 

Вступ Греції до ЄС: наслідки для зовнішньої торгівлі

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі матеріали:

Анастасіос, А. Ефективність експорту та внутрішньогалузевої торгівлі в економіках країн Чорноморського регіону / А. Анастасіос, А. Іоаніс // Журнал європейської економіки. — 2013. — Т. 12, № 3. — С. 303–316.

Булик, М. Греція в умовах соціально-економічної та політичної кризи: причини та наслідки [Електронний ресурс] / М. Булик // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. — 2013. — Вип. 32. — С. 90–97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2013_32_14, вільний. — Дата перегляду : 06.05.2019.

Дарвиду, К. Динамика и структура внешней торговли Греции в период 2000–2010 гг. / Константия Дарвиду // Вісник Тернопільського національного економічного університету. — 2011. — № 5-1. — С. 53–60 : табл. — Бібліогр. в кінці ст.

Дарвиду, К. Мировой экономический кризис в Балканских странах и Греции / Константия Дарвиду // Наука й економіка. — Хмельницький, 2015. — Вип. 1(37). — С. 130–138 : табл. — Бібліогр. в кінці ст.

Дахно, І. І. Mіжнародна торгівля : навч. посіб. / І. І. Дахно. — Київ : МАУП, 2003. — 296 c.

Козик, В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / В. Козик, Л. Ппанкова, Н. Даниленко. — Київ : Знання-прес, 2000. — 280 c.

Копійка, В. В. Європейський Союз : історія і засади функціонування : навч. посіб. / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко ; за ред. Л. В. Губерського. — Київ : Знання, 2009. — 751 с.

Корнівська, В. О. Лібералізація економіки Греції: соціоінституційні наслідки [Електронний ресурс] / В. О. Корнівська // Економіка і прогнозування. — 2012. — № 2. — С. 60–70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2012_2_7, вільний. — Дата перегляду : 06.05.2019.

Кудрявцев, К. О. Вплив державного боргу на економічне зростання Греції [Електронний ресурс] / К. О. Кудрявцев // Бізнес Інформ. — 2014. — № 10. — С. 42–48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_10_8, вільний. — Дата перегляду : 06.05.2019.

Попельнюк, Б. Наслідки кризи полісної системи в економіці Балканської Греції [Електронний ресурс] / Б. Попельнюк // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 126. — С. 162–166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_126_41, вільний. — Дата перегляду : 06.05.2019.

Рєзніков, В. В. Економічна політика Європейського Союзу : на прикладі країн центру та периферії / В. В. Рєзніков, В. С. Купіна // Статистика України. — 2018. — № 3. — С. 59–65 : граф.

Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка : Теорія міжнародної торгівлі і фінансів : підручник / Є. В. Савельєв. — Тернопіль : Екон. думка, 2001. — 496 c.

Юрченко, К. Загальні принципи регулювання міжнародної торгівлі в рамках світової організації торгівлі та підвищення загального економічного розвитку країн, що розвиваються / К. Юрченко // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 10. — С. 61–63.

Довідку підготувала
Юлія Куніцька, провідний бібліограф
інформаційно-бібліографічного відділу

 

Використання пісень на уроках англійської мови з метою підвищення мотивації учнів до вивчення іноземної мови

Доброго дня!

Пропонуємо опрацювати такі матеріали:

Гора, Т. В. Англомовні пісні як засіб соціалізації учнів в іншомовне середовище / Т. В. Гора // Англійська мова та література. — 2018. — № 28/29. — С. 72–77. — Бібліогр. в кінці ст.

Жаловага, Г. В. Вивчення англійської після уроків : [гурток англійської мови] / Г. В. Жаловага // Англійська мова та література. — 2008. — № 13. — С. 30–31.

Жарська, В. Let’s Sing Songs / В. Жарська // Англійська мова в початковій школі. — 2006. — № 1. — С. 14.

Казачінер, О. С. Сучасні форми та методи навчання англійської мови / О. С. Казачінер. — Харків : Основа, 2010. — 112 с. — (Бібліотека журналу “Англійська мова та література”).

Карпенко, О. Вивчення іноземної мови через пісню і музику / О. Карпенко // Англійська мова і література. — 2004. — № 12. — С. 2–3.

Лобанова, В. Роль віршів і пісень у вивченні граматики англійської мови / В. Лобанова // Рідна школа. — 2005. — № 7. — С. 45–46.

Московка, І. С. Пісні на уроках англійської мови / І. С. Московка // Англійська мова та література. — 2006. — № 10. — С. 14–16.

Паршина О. Sing! : як пісні допомагають вивчити англійську / Олена Паршина // English. — 2018. — № 7 (april). — С. 20–28.

Петько, Л. В. Робота над піснею в курсі вивчення англійської мови як один із засобів професійної підготовки студентів гуманітарних спеціальностей / Л. В. Петько // Іноземні мови. — 2011. — № 1. — С. 44–48.

Свиридюк, Т. Sing with Pleasure=Співайте з задоволенням : збірник пісень : навч.-метод. посіб. / Т. Свиридюк, С. Петрук. — Тернопіль : Лібра Терра, 2008. — 115 c.

Сцисловська, О. Вивчення англійської мови за допомогою улюблених пісень / О. Сцисловська // English. — 2015. — № 3 (February). — С. 8.

 

Довідку підготувала
Юлія Куніцька, провідний бібліограф
інформаційно-бібліографічного відділу

Оцінка впливу на довкілля в Україні

Доброго дня!  Пронуємо опрацювати такі джерела:

Про оцінку впливу на довкілля. Закон України від 23.05.2017 р. № 2059-VIII // Законодавство / Верховна Рада України. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19, вільний. — Дата звернення: 11.04 2019.

Конвенції про оцінку впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному аспекті : ратифіковано Законом України від 19.03.1999 р. № 534-XIV // Законодавство / Верховна Рада України. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_272, вільний. — Дата звернення: 11.04 2019.

Єремєєва, Н. В. Проблеми правового забезпечення оцінки впливу на довкілля / Н. В. Єремєєва // Економіка та право. — 2017. — № 1. — С. 54-60.

Єрофеєв, М. І. Оцінка впливу на довкілля: правовий аспект / М. І. Єрофеєв // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2017. — Вип. 3. — С. 138-144.

Позняк, Е. Оцінка впливу на довкілля і участь громадськості в ній у формі громадської екологічної експертизи: міжнародно-правові та національно-правові аспекти / Е. Позняк // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. 74/76. — 2007. — С. 126-129.

Науменко, О. Оцінка впливу на довкілля vs Екологічна експертиза: що змінилося? / О. Науменко // Юридична газета. — 2018. — № 23(5 червня). — С. 36-37

Сидор, В. Оцінка впливу на довкілля: закон працює, проблеми залишаються  / В. Сидор // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. — 2018. — № 6. — С. 142-146. — Бібліогр. : с. 145-146.

Шевченко, І. В. Стратегічна екологічна оцінка як інструмент екологічної політики України / І. В. Шевченко // Економіка України. — 2016. — № 10. — С. 79-86. — Бібліогр. : с. 85-86 .

Шемшученко, Ю. Оцінка впливу на довкілля як інструмент охорони екологічних прав людини / Ю. Шемшученко, Н. Малишева, Т. Третяк // Юридичний вісник України. — 2018. — № 40(5-11 жовтня). — С. 12-13

 

Довідку підготувала
зав. інформаційно-бібліографічного відділу
Лариса Оленич

Ервін Роммель – німецький воєначальник часів третього рейху

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі матеріали:

Гальдер, Ф. Военный дневник : ежедневные записи нач. ген. штаба сухопутных войск, 1939–1942 гг. Т. 3, кн. 2. От начала Восточной компании до наступления на Сталинград / Ф. Гальдер. — Москва : Воениздат, 1971. — 368 с.

История Второй Мировой войны, 1939–1945. В 12 т. Т. 3. Начало войны. Подготовка агрессии против СССР / ред. П. П. Ионов. — Москва : Воениздат, 1974. — 502 с.

История второй мировой войны, 1939–1945. В 12 т. Т. 4. Фашистская агрессия против СССР. Крах стратегии «молниеносной войны» / гл. ред. Н. Г. Андроников. — Москва : Воениздат, 1975. — 534 с.

Лис пустелі [Електронний ресурс] // Січовик : січеславський патріотичний часопис. — Електр. текст. дані. — Режим доступу: http://sichovyk.com.ua/svitovid/384-lis-pusteli, вільний.—Дата звернення: 15.03.2019.

Митчем, С. В. Командиры третьего рейха / С. В. Митчем, Д. Мюллер. — Смоленск : Русич, 1995. — 480 c. — (Тирания).

Проэктор, Д. М. Агрессия и катастрофа : высшее военное руководство фашистской Германии во Второй мировой войне, 1939–1975 / Д. М. Проэктор. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва : Наука, 1989. — 584 с.

Мировая война, 1939–1945 годы : сб. статей / пер. с нем А. А. Высоковского, А. И. Дьяконова. — Москва : Иностр. литература, 1957. — 538 с.

Мельник, І. Фельдмаршал Роммель мав замінити Гітлера [Електронний ресурс] / І. Мельник // Zbruc. — Електр. текст. дані. — Режим доступу : https://zbruc.eu/node/24741, вільний. — Дата звернення : 15.03.2019.

Реми, М. Ф. Миф Роммеля : Легенда Африканского корпуса [Электронный ресурс] / пер. с нем. Я. Зверева, С. Бойко. — Москва : ACT МОСКВА, 2008. — 270 с. — Електр. текст. дані. — Режим доступу : http://militera.lib.ru/bio/remy_mp01/index.html, вільний. — Дата звернення : 15.03.2019.

Эрвин Роммель (Erwin Rommel) – биография, информация, личная жизнь [Электронный ресурс] // Штуки-Дрюки. — Електр. текст. дані. — Режим доступу : http://stuki-druki.com/authors/Rommel-Erwin.php, вільний. — Дата звернення : 15.03.2019.

Довідку підготувала

Юлія Куніцька, провідний бібліограф

інформаційно-бібліографічного відділу

Політико-правове становище шляхти в XVI ст. на українських землях у складі корони польської

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі матеріали:

Бойко, І. Державний лад і право в Галичині у складі середньовічної Польщі / І. Бойко // Право України. — 2005. — № 11. — С. 123-127. — Бібліогр.: 11 назв

Іванов, В. М. Історія держави і права України : навч. посіб. / В. М. Іванов. — Київ : Атіка, 2003. — 416 с

Історія держави і права України : навч. посіб. / за ред. А. С. Чайковського. — Київ : Юрінком Інтер, 2001. — 384 с.

История Польши. В 3 т. Т. 1 / под ред. В. Д. Королюка [и др.]. — Москва : АН СССР, 1954 —584 с.

Кузьминець, О. Історія держави і права України : навч. посіб. / О. Кузьминець, В. Калиновський, П. Дігтяр. — Київ : Україна, 2000. — 432 c.

Кульчицький, В. С. Історія держави і права України : навч. посіб. / В. С. Кульчицький, М. І. Настюк, Б. Й. Тищик. — Львів : Світ, 1996. — 296 c.

Лизогуб, В. А. Формування станових прав шляхти на українських землях у ХVІ-XVIII ст. [Електронний ресурс] / В. А. Лизогуб // Форум права. — 2010. — № 3. — С. 268—272. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index, вільний. — Дата перегляду : 14.03.2019. — Мова укр.

Полонська-Василенко, Н. Історія України. У 2 т. Т. 1. До середини ХVІІ століття / Н. Полонська-Василенко. — Київ : Либідь, 1993. — 640 с.

Терлюк, І. Я. Історія держави і права України : (доновітній час) : навч. посіб. / І. Я. Терлюк. — Київ : Атіка, 2006. — 400 с.

Швидько, Г. К. Історія держави і права України (Х – поч. ХІХ ст.) : навч. посіб. / Г. К. Швидько. — Дніпропетровськ : Вид-во ун-ту, 1998. — 176 c.

Яковенко, Н. Українська шляхта з кінця XIV-до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна / Н. Яковенко. — Київ : Критика, 2008. — 472 с.

Довідку підготувала

Юлія Куніцька, провідний бібліограф

інформаційно-бібліографічного відділу

Розвиток основних фізичних якостей учнів початкової школи

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі матеріали:

Білецький, А. Проблематика методики всебічного розвитку фізичних якостей учнів початкових класів / А. Білецький // Актуальні проблеми розвитку руху “Спорт для всіх”: досвід, досягнення, тенденції : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 24–25 трав. 2007р. — Тернопіль, 2007. — Т. 2. — С. 5-7.

Борисенко, А. Ф. Руховий режим учнів початкових класів / А. Ф. Борисенко, С. Ф. Цвек. — Київ : Основи, 1989. — 192 с.

Борисенко А. Ф. Система фізичного виховання учнів початкових класів / А. Ф. Борисенко // Початкова школа. — 2001. — № 5. — С. 30-32.

Зубалій, М. Ефективна форма підвищення рухової активності учнів початкових класів / М. Зубалій // Початкова школа. — 2003. — № 6. — С. 43-44

Козленко, М. П. Фізичне виховання учнів молодших класів / М. П. Козленко. — Київ : Рад. шк., 1977. — 144 с.

Козленко, Н. А. Физическое воспитание учащихся первых классов шестилетнего возраста : пособие для учителя / Н. А. Козленко, В. П. Мацулевич. — Киев : Рад. школа, 1988. — 144 с.

Матвіїшина, Т. Розвиток фізичних якостей як складова особистісного вдосконалення учнів / Т. Матвіїшина // Фізичне виховання в школі. — 2009. — № 1. — С. 37-41.

Остапенко, О. Методичні основи формування фізичних здібностей у молодших школярів / О. Остапенко // Початкова школа. — 2012. — № 5. — С. 57-59.

Остапенко, О. Розвиток швидкості й витривалості в молодших школярів завдяки біговим вправам / О. Остапенко // Початкова школа. — 2013. — № 6. — С. 53-55.

Фізичне виховання учнів початкових класів у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / за ред. М. Д. Зубалія ; НАПН, Ін-т проблем виховання. — Кіровоград : Імекс-лтд, 2014. — 172 с.

Шиян, Б. М. Методика фізичного виховання школярів : (практикум) : посіб. для вузів та ун-тів / Б. М. Шиян. — Львів : Світ, 1993. — 184 c.

Довідку підготувала

Юлія Куніцька, провідний бібліограф

інформаційно-бібліографічного відділу

Творчість художника Михайла Мороза

Доброго дня!

Пропонуємо переглянути такі джерела:

Волошин, Л. Аристократ українського колориту : До 100-літнього ювілею Михайла Мороза (1904—1992) / Л. Волошин // Образотворче мистецтво. — 2004. — № 4. — С. 98-102. : іл. кольор.

Городецький, І. Михайло Мороз: золотий ювілей мистецької праці (1925—1975 роки) / І. Городецький // Визвольний шлях. — 1976. — Кн. 2 (лют.). — С. 233-243. : іл.

Гординський, С. Михайло Мороз : (В 40-й день смерті) / С. Гординський // Гординський, С. Святослав Гординський про мистецтво / С. Гординський. — Львів, 2015. — С. 935-938.

Кедрин, І. Михайло Мороз / І. Кедрин // Кедрин, І. У межах зацікавлення. / І. Кедрин. — Ню-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1986. — С. 359-361.

Клим’юк, М. Гуцульщина — візитна картка митця : до 100-річчя [тобто 110] від дня народження Михайла Мороза / М. Клим’юк // Вільне життя плюс. — 2014. — № 76 (19 верес.). — С. 6.

Костюк, С. Творіннями живуть великі : (На ознаку 100-річчя художника Михайла Мороза) / С. Костюк // Рада. — 2004. — № 8. — С. 69-70.

Лавренюк, В. «Малярство — то моя молитва» : [виставка М. Мороза в Терноп. краєзнав. музеї] / В. Лавренюк // Свобода. — 1997. — 18 жовт. — С. 4. : іл.

Михайло Мороз // Книга творчості українських мистців поза батьківщиною. — Філядельфія, 1981. — Зі змісту: М. Мороз «Моя дружина» (1965), М. Мороз «Море (Бар Гарбор, Мейн)» (1961), М. Мороз «Озеро, Колорадо» (1965).

Овсійчук, В. Михайло Мороз у Римі / В. Овсійчук // Богословія = Bohoslovia / Укр. богосл. наук. т-во. — Рим, 1991. — Том 55, кн. 1/4— С. 103-136. : іл. кольор.

Певний, Б. Вітаїзм Михайла Мороза / Б. Певний // Певний, Б. Майстри нашого мистецтва / Б. Певний. — Нью-Йорк ; Київ, — 2005. — С. 141-150 : іл. кольор.

Стебельський, Б. Михайло Мороз (1904—1992) / Б. Стебельський // Визвольний шлях. — 1993. — Кн. 4 (квіт.). — С. 470-473. : іл.

Стельмащук, Г. Мороз Михайло. Живописець / Г. Стельмащук // Українські митці у світі / авт.-упоряд. Г. Стельмащук. — Львів, 2013. — С. 357-340. : фот.

Стецько, В. Аристократ українського колориту : Так називали при житті нашого земляка Михайла Мороза, чиї роботи нині експонуються у Вашингтоні в Білому домі й Кардинальській палаті у Ватикані … / В. Стецько // Свобода. — 2009. — 17 лип. — С. 8 : фото.

Довідку підготувала

головний бібліограф

Віра Чупрова

“Спомин мого життя” О. Барвінського як історичне джерело

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Барвінський, О. Спомини з мого життя. Ч. 1, 2 / О. Барвінський ; ред. Л. Винар ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Нью-Йорк ; Київ : Смолоскип, 2004. — 528 c.

Олександр Барвінський 1847-1927 : Матеріали конференції, присвяченої 150 річниці від дня народження О. Барвінського, Львів, 14 трав. 1997 р. — Львів, 2001. — 207 с.

Герета, І. Олександр Барвінський та його рідний край / І. Герета // Наукові записки. Серія: Історія / Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Тернопіль, 1998. — Вип. 7. — С. 308—318.

Гриб, О. Олександр Барвінський у громадсько-просвітницькому русі Західноукраїнських земель кінця XIX століття / О. Гриб // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — Одеса, 2006. — Вип. 6. — С. 40—48.

Домбровська, Є. Епістолярна спадщина Олександра Барвінського як джерело дослідження історії української освіти і професійних учительських товариств / Є. Домбровська // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. — Львів, 2013. — № 5. — С. 406—421.

Іваницька, Л. В. Олександр Барвінський / Л. В. Іваницька // Видатні постаті в історії України ХХ ст. : короткі біогр. — Київ, 2011. — С. 27—29 : портр.

Зайцева, З. Науково-організаційна діяльність Олександра Барвінського (1847—1937) / З. Зайцева, Н. Ротар // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. – Київ, 2009. — Вип. 15(2). — С. 26—34.

Кліш, А. Заснування Католицького русько-народного союзу в «Споминах з мого життя» Олександра Барвінського / А. Кліш // Наукові записки Серія : Історія / Терноп. нац. пед. ун-у ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2016. — Вип. 2(3). — С. 56—59.

Кліш, А. Реалізація О. Барвінським ідей українського суспільно-християнського руху наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / А. Кліш // Українознавчий альманах. – Київ, 2015. — Вип. 18. — С. 160—164.

Романюк, С. Олександр Барвінський — публіцист, редактор, видавець / С. Романюк. — Львів : Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, 2009. — 374 с.

Романюк, С. До проблеми дослідження публіцистичної і редакторської діяльності О. Барвінського: характеристика джерел / С. Романюк // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів, 2006. — Вип. 14. — С. 424—436.

Павлишин, С. Олександр Барвінський / С. Павлишин. — Львів : Акад. Експрес, 1997. — 148, [2] с., іл.

Чорновол, І. Іван Франко у «Споминах з мого життя» Олександра Барвінського [Текст] / І. Чорновол // Молода нація. — 2003. — № 1(26). — С.34—51.

Довідку підготувала Лариса Оленич, зав. ІБВ

Особливості розвитку бібліотечної справи в Україні кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: перспективи розвитку

Доброго дня!

Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Бібліотека. Наука. Комунікація : стратегічні завдання розвитку наук. б-к : матеріали Міжнар. наук. конф., Київ, 3-5 жовт. 2017 р./ НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; редкол. В. І. Попик [та ін.]. — Київ : НБУВ, 2017. — 640 с.

Воскобойнікова-Гузєва, О. Модернізаційна стратегія розвитку вітчизняної бібліотечно-інформаційної сфери / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечний вісник. — 2012. — № 5. — С. 8-19. — Бібліогр. в кінці ст.

Воскобойнікова-Гусєва, О. В. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація : [монографія] / О. В. Воскобойнікова-Гусєва ; наук. ред. Г. І. Ковальчук ; НБУ ім. В. І. Вернадського НАН України. — Київ : Академперіодика, 2014. — 362 с.

Дубровіна, Л. А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2009. — 532 с.

Зніщенко, М. Роки незалежності і бібліотечна справа в Україні : Здобутки і витрати / М. Зніщенко // Вісник книжкової палати. — 2001. — № 9. — С. 23-27.

Кудлай, В. О. Розвиток бібліотечної справи в Україні: теоретичні, нормативні та змістові засади [Електронний ресурс] / В. О. Кудлай // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. — 2013. — Вип. 5. — С. 37-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2013_5_9, вільний. — Дата звернення: 04.03.2019.

Онищенко, О. Бібліотечна справа в Україні наприкінці ХІХ — у 10-х роках ХХ ст. : стан і основні напрями розвитку / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. — 2005. — № 2. — С. 3-13. — Бібліогр. в кінці ст.

Онищенко, О. Бібліотечна справа в Україні XX ст. (1917—1931 рр.) / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. — 2005. — № 3. — С. 3-16.

Онищенко, О. Бібліотечна справа в Україні у XX ст.: 30 — 50-ті роки / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. — 2005. — № 4. — С. 3-16.

Онищенко, О. Бібліотечна справа в Україні наприкінці 50-х років — у 80-х роках XX ст. / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 3. — С. 24-38. — Бібліогр. в кінці ст.

Попик, В. Стратегія розвитку бібліотечної сфери та пріоритети формування національного науково-інформаційного простору / В. Попик // Бібліотечний вісник. — 2015. — № 5. — С. 3-9. — Бібліогр. в кінці ст.

Скаченко, О. Перспективи та інновації у бібліотеках ХХІ століття / О. Скаченко // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 8. — С. 51-52. — Бібліогр. в кінці ст.

Довідку підготувала

провідний бібліограф

Юлія Куніцька

Видатні краєзнавці Західного регіону та їх праці

Доброго дня!

Пропонуємо список краєзнавців, які досліджували і продовжують досліджувати історію, природу, культуру Тернопілля, та їхні основні праці (книги).

Барвінський Олександр Григорович

 1. Барвінський, О. Коротка історія українського народу / О. Барвінський. — Тернопіль : Ред.-вид. відділ упр. по пресі, 1991. — 40 с.
 2. Барвінський, О. Спомини з мого життя. Ч. 1/2 / О. Барвінський; ред. Л. Винар ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Нью-Йорк ; Київ : Смолоскип, 2004. — 528 c.

Гнатюк Володимир Михайлович

 1. Гнатюк, В. М. Вибрані статті про народну творчість / В. М. Гнатюк ; упоряд., вступ. ст., приміт. М.Т. Яценко. — Київ : Наукова думка, 1966. — 248 с.
 2. Гнатюк, В. Документи та матеріали : 1871–1989 / В. Гнатюк ; упоряд. Я. Дашкевич, О. Купчинський, М. Кравец [та ін.]. — Львів : Атлас, 1998. — 466 с.

Ярема Яким Якимович

 1. Ярема, Я. Над Сяном : Листопадові дні 1918 року в Перемишлі: події і роздуми / Я. Ярема. — Львів : Місіонер, 1997. — 96 c.
 2. Ярема, Я. Франкознавчі студії / Я. Ярема; упоряд. С. Ярема ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Львів : [б. в.], 2007. — 288 с. — (Літературні пам’ятки. Франкознавча серія ; вип. 8).

Бойцун Любомира Степанівна

 1. Бойцун, Л. С. Тернопіль у плині літ : історико-краєзнавчі замальовки / Л. С. Бойцун. — Тернопіль : Джура, 2003. — 392 с.

Бубернак Степан Іванович

 1. Бубернак, С.  І. Біль голодомору : факти, цифри, свідчення тих, хто вижив / С. І. Бубернак. — Тернопіль : Терно-граф, 2013. — 48 с. : іл.
 2. Бубернак, С. І. Доля моя з Україною злита : розповіді про учасників повстанської боротьби 1942-1953 рр., жителів с. Ягільниці Чортків. району Терноп. області / С. І. Бубернак. — Чортків : [б. в.], 1997. — 28 c.
 3. Бубернак, С. І. Лемківська Писанка з Ягільниці / С. І. Бубернак. — Тернопіль : Терно-граф, 2015. — 24 с.
 4. Бубернак, С. І. Мала сакральна архітектура Ягільниці : іст. розвідка / С. Бубернак. — Тернопіль : Терно-граф, 2002. — 80 c.
 5. Бубернак, С. І. Таємниці Ягільницького замку : іст. розвідка / С. І. Бубернак. — Тернопіль : Терно-граф, 2008. — 100 с
 6. Бубернак, С. І. Церква Вознесіння Господнього : пам’ятка архітектури ІІ половини ХІХ ст. в Ягільниці : іст.-публіцист. нарис / С. І. Бубернак. — Тернопіль : Терно-граф, 2005. — 48 c.
 7. Бубернак, С. І. Школо моя, ти священна колиско науки, любові й добра : Історія школи в с. Ягільниця (1852–2005 рр.): іст.-публіцист. нарис / С. Бубернак. — Тернопіль : Терно-граф, 2005. — 144 с.
 8. Бубернак, С. І. Ягільниці – 555 : путівник-довідник / С. І. Бубернак. — Чортків : [б. в.], 2003. — 44 с.
 9. Бубернак, С. І. Ягільницькі стежки Степана Бандери : іст. нарис / С. І. Бубернак. — Тернопіль : Терно-граф, 2009. — 16 с. I

Гасай Єфрем Олександрович

 1. Гасай, Є. Втрачені та знайдені / Є. Гасай; ред. П. Гудима, Л. Дубас. — Тернопіль : Принтер-інформ, 2007. — 269 с.
 2. Гасай, Є. І гомін віків, і природи краса : дорогами Підволочиського району : путівник / Є. Гасай. — Тернопіль : [б. в.], 1991. — 72 с.
 3. Гасай, Є. О. Пам’ять Токів та їх околиці / Є. О. Гасай. — Тернопіль : Вид-во Ю. Чабаненко, 2009. — 410 с. : іл.
 4. Гасай, Є. Повернуті імена / Є. Гасай. — Тернопіль : Прінтер-Інформ, 2002. — 234 c. — (Реабілітовані історією).

Ґерета Ігор Петрович

 1. Археологічні пам’ятки Прикарпаття і Волині Кам’яного віку/ І. П. Герета, Р. Т. Грибович, Л. Г. Мацкевой [та ін.]. — Київ : Наук. думка, 1981. — 310 с.
 2. Ауліх, В. В. Археологічні пам’ятки Прикарпаття і Волині ранньослов’янського і давньоруського періодів / В. В. Ауліх, І. П. Герета, С. І. Пеняк; відп. ред. О. П. Черниш ; АН Укр. РСР, Ін-т сусп. наук. – Київ : Наук. думка, 1982. — 268 с. : 5 л. карт
 3. Герета, І. П. Бережани : іст.-краєзн. нарис / І. П. Герета. — 2-е вид., допов. і перероб. — Львів : Каменяр, 1989. — 61 с.
 4. Герета, І. П. Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі : нарис-путівник / І. П. Герета, О. С. Черемшинський. — 3-е вид., допов. — Львів : Каменяр, 1991. — 95 с.
 5. Герета, І. П. Могильник черняхівської культури в с. Біла на Тернопільщині / І. П. Герета; упоряд. : В. Тиліщак, Т. Ковальчук. — Тернопіль : Меркьюрі-Тернопіль, 2007. — 56 с. — (Бібліотека журналу «Джерело»).
 6. Герета, І. П. Музей Соломії Крушельницької [Текст] = Музей Соломии Крушельницкой = Solomia Krushelnitska Memorial : нарис-путівник / І. П. Герета ; худож. Ю. І. Соколов. — Львів : Каменяр, 1978. — 94 с. : іл.
 7. Ґерета І. Теребовля: Шлях через віки: іст.-краєзнав. нарис / І. П. Герета. — Львів: Каменяр, 1997. — 127 с.
 8. Герета, І. П. Чернелево-Руський могильник : монографія / І. П. Герета; упоряд. В. С. Тиліщак ; Ін-т археології НАН, Терноп. обл. краєзнав. музей. — Тернопіль : Терно-граф, 2013. — 284 с.
 9. Герета, І. П. Чортків : краєзнавчий нарис / І. П. Герета, М. С. Гордій. — Львів : Каменяр, 1985. — 41 с.

Дуда Ігор Микитович

 1. Дуда, І. М. Бучач : путівник / І. М. Дуда. — Львів : Каменяр, 1985. — 64 с.
 2. Дуда, І. М. Лемківський словник : 26 000 слів / Ігор Дуда. — Тернопіль : Астон, 2011. — 376 с. — (Бібліотека Лемківщини).
 3. Дуда, І. М. Спомнєш моє слово : лемківські приповідки / Ігор Дуда. — Тернопіль : Астон, 2008. — 88 с. — (Бібліотека Лемківщини).
 4. Дуда, І. М. Тарас Шевченко на Тернопільщині / І. М. Дуда, Б. І. Мельничук. — 2-ге вид., допов. — Тернопіль : [б. в.], 1998. — 82 с. — (Корінь і наука).
 5. Дуда, І. М. Тернопіль, 1540–1944 : іст.-краєзнав. хроніка. Ч. 1 / І. М. Дуда. — Тернопіль : Навч. книга — Богдан, 2010. — 292 с.
 6. Дуда, І. М. Тернопіль: що? де? як? : фотопутівник / І. М. Дуда, Б. І. Мельничук. — Київ : Мистецтво, 1989. — 239 с.
 7. Дуда, І. М. Тернопільщина літературна : 325 імен на карті області : путівник / І. М. Дуда. — Тернопіль : Ред.-вид. відділ облполіграфвидаву, 1990. — 76 с.
 8. Монастириська: іст.-краєзнав. хроніка : альбом-путівник / авт. тексту І. Дуда. — Тернопіль : Збруч, 2006. — 38 с.

Заставецький Богдан Іванович, Заставецька Ольга Володимирівна

 1. Заставецька, О. В. Географія Тернопільської області : навч. посіб. для учнів 8-9 кл. / О. В. Заставецька, Б. І. Заставецький, Д. В. Ткач — 6-е вид, допов. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. — 144 c.
 2. Заставецька, О. В. Тернопільська область: географічні основи комплексного економічного і соціального розвитку / О. В. Заставецька. — 2-ге вид., перероб. — Львів : [б. в.], 1997. — 211 с.

Колодницький Степан Гілярович

 1. Колодницький, С. Г. Битва гетьмана Петра Дорошенка під Підгайцями 1667 року: передумови, хід та наслідки (історіографічний аспект)  / С. Г. Колодницький. — Тернопіль : Ю. В. Осадца, 2017. — 68 с.
 2. Підгаєччина: путівник / уклад. С. Колодницький. — Тернопіль : ПП Кісь А. Я., 2006. — 24 с.

Лавренюк Венедикт Антонович

 1. Лавренюк, В. Мізюринецьке перевесло / В. Лавренюк. — Тернопіль : Джура, 2003. — 188 c.
 2. Лавренюк, В. А. Тернопільщина туристська : путівник / В. А. Лавренюк, В. О. Радзієвський. — Львів : Каменяр, 1983. — 126 с.
 3. Лавренюк, В. Храм у дзеркалі ріки : нотатки музейника / В. Лавренюк. — Тернопіль : Принтер-інформ, 2000. — 350 c.

Малевич Анатолій Павлович

 1. Малевич, А. П. Вишнівець : путівник / А. П. Малевич. — Тернопіль : Облполіграфвидав, 1989. — 30 c.
 2. Малевич, А. Літопис землі Збаразької : в датах, подіях, фактах і особах / А. Малевич. — Збараж : [б. в.], 1996. — 84 c.
 3. Малевич, А. П. Морозенко : іст.-краєзнав. нарис про корсунського полковника Нестора Морозенка, оспіваного в народних піснях, думах, легендах і переказах / А. П. Малевич. — Збараж, 1992. — 38 c.
 4. Малевич, А. Неопалима купина : немеркнучі сторінки історії Збаражчини / А. Малевич. — Збараж : [б. в.], 1990. — 23 с.
 5. Малевич, А. «Просвіта» на Збаражчині : іст. нарис / А. Малевич. — Збараж : Тернопіль, 1995. — 58 c.

Мельничук Богдан Іванович

 1. Мельничук, Б. Великий українець із Тернопілля : Ярослав Стецько : життєвий шлях провідника ОУН / Б. Мельничук, М. Сагайдак, В. Уніят. — Тернопіль : Астон, 2010. — 176 с.
 2. Мельничук, Б. І. Вірна дочка України. Слава Стецько: життєпис у боротьбі / Б. І. Мельничук, М. І. Сагайдак, В. Б. Уніят. — [Вид. 2-ге]. — Тернопіль : Астон, 2011. — 128 с.
 3. Матейко, Р. Воєнними дорогами синів Галичини : Українські січові стрільці на Тернопільщині / Р. Матейко, Б. Мельничук. — Тернопіль : Ред.-видав. відділ упр. по пресі, 1991. — 68 с
 4. Матейко, Р. За рідний край, за нарід свій : Украънська Галицька армія на Тернопільщині / Р. Матейко, Б. Мельничук. — Тернопіль : [б. в.], 1993. — 79 c.
 5. Мельничук, Б. Симон Петлюра і Тернопільщина / Б. Мельничук, В. Уніят. — Тернопіль : Терно-граф, 2009. — 116 с.
 6. Дуда, І. М. Тарас Шевченко на Тернопільщині/ І. Дуда, Б. Мельничук. — Тернопіль : Новий колір, 2007. — 106 с.
 7. Дуда, І. М. Тернопіль: що? де? як? : фотопутівник / І. М. Дуда, Б. І. Мельничук. — Київ : Мистецтво, 1989. — 239 с.
 8. Мельничук, Б. І. Іван Франко і Тернопільщина/ Б. І. Мельничук, В. Б. Уніят. — Т. : Терно-граф, 2010. — 280 с.
 9. Мельничук, Б. Шляхами Богдана Хмельницького на Тернопільщині : путівник/ Б. Мельничук, Н. Юрчак. — Тернопіль : Ред. вид. відділ упр. по пресі, 1991. — 60 с.

 

Медведик Петро Костьович

 1. Медведик, П. К. Іван Франко і літературна Тернопільщина / П. К. Медведик, І. С. Михайлюк ; відп. ред. О. Н. Мороз. — Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 1963. — 76 с.
 2. Медведик, П. К. Літературно-мистецка та наукова Зборівщина : словник біографій визначних людей / П. К. Медведик. — Тернопіль : Джура, 1998. — 242 c.
 3. Медведик, П. К. Моє рідне Опілля : іст.-культ. нарис с. Жабиня та його околиць на Зборівщині / П. К. Медведик; Терноп. обл. орг. укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури. — Тернопіль : Джура, 2003. — 324 c.
 4. Медведик, П. К. Село Жабиня на Зборівщині : Весілля. Народні звичаї та обряди / П. К. Медведик. — Тернопіль : Лілея, 1996. — 224 c.

Окаринський Володимир Михайлович

 1. Окаринський, В. М. Пластовий рух на Тернопільщині (від початків до сьогодення)/ В.Окаринський. — Тернопіль : Астон, 2007. — 64 с.
 2. Окаринський, В. Тернопіль: місто, люди, історія (від давнини до 1991)/ В. Окаринський ; літ. ред. Б. Мельничук. — Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2017. — 512 с. : іл

Ониськів Михайло Михайлович

 1. Ониськів, М. Автографи. Бібліографія : Вибране… / М. Ониськів. — Тернопіль : Джура, 2012. — 732 с.
 2. Ониськів, М. Ласківці : фрагменти іст. потоку / М. Ониськів. — Тернопіль : Джура, 2003. — 152 c.
 3. Ониськів, М. Михайло Паращук : Історія його життя, або Як він повертався в Україну / Михайло Ониськів. — Тернопіль : Збруч, 1998.— 106 с.
 4. Ониськів, М. М. Сподвижники поля духовного : лауреати Всеукр. літ.-мист. та гром.-політ. премії ім. братів Богдана та Левка Лепких. 1991–2013 : довідник-антологія/ М. М. Ониськів, В. В. Уніят ; наук. ред. С. Півторак. — Вид. 2-ге, допов. та уточнене. — Тернопіль : Терно-граф, 2014. — 111 с. : іл.
 5. Ониськів, М. Українець Михайло Паращук : ровесник болгарської волі, страдник нашої долі / М. Ониськів, Б. Хаварівський ; Держ. архів Терноп. обл. — Тернопіль : Збруч, 2003. — 176 c.

Проців Микола Павлович

 1. Проців, М. Вулиця Івана Франка в Бережанах / М. Проців. — Бережани : Бережан. краєзн. музей, 2016. — 68 с. — (З шухляди Миколи Проціва).
 2. Проців, М. Осип Маковей: знане та незнане : збірник на пошану / М. Проців. — Львів : Сполом, 2017. — 116 с. — (З шухляди Миколи Проціва).

Савак Богдан Маркіянович

 1.  Савак, Б. Гірка правда про зраду : пам’яти 70-річчя битви ОУН із чекістами в очеретах р. Стрипи 28 червня— 1 липня 1947 року на окраїні с. Купчинці, Денисів та Ішків / Б. Савак. — Тернопіль : Терно-Граф, 2017. — 20 с.
 2. Савак, Б.З історії села Денисова : турист. нарис-довідник / Б. Савак. — Тернопіль : Тернограф, 2006. — 64 с.
 3. Савак, Б. Корені моєї родини : генерал. дослідж./ Б. Савак. — Тернопіль : Терно-граф, 2008. — 72 с.
 4. Савак, Б. Краєзнавці Тернопільщини : (біогр. довідник) / Б. Савак. — Денисів : Терно-граф, 2003. — 78 c.
 5. Савак, Б. М. Мої друзі та знайомі : спогади, розповіді. Кн. 1 / Б. М. Савак. — 2-ге вид., допов. — Тернопіль : Терно-граф, 2015. — 368 с.
 6. Савак, Б. М. Проводирі у країну дитинства : лауреати літ.-мист. премії ім. І. Блажкевич / Б. М. Савак. — Тернопіль : Терно-граф, 2011. — 48
 7. Савак, Б. Села Яструбове, Денисів та Купчинці (колись містечко Бродилів) на карті Тернопілля : турист. путівник / Б. Савак, О. Савак. — Тернопіль : [б. в.], 2007. — 16 с.

Уніят Віктор Богданович (у співавторстві)

 1. Мельничук, Б. І. Великий українець із Тернопілля. Ярослав Стецько: життєвий шлях Провідника ОУН : 100-річчю від дня народж. присвяч. / Б. Мельничук, М. Сагайдак, В. Уніят. — Вид. 2-е, переробл. — Тернопіль : Терно-граф, 2011. — 96 с.
 2. Мельничук, Б. І. Вірна дочка України. Слава Стецько: життєпис у боротьбі / Б. І. Мельничук, М. І. Сагайдак, В. Б. Уніят. — [Вид. 2-ге]. — Тернопіль : Астон, 2011. — 128 с.
 3. Мельничук, Б. І. Іван Франко і Тернопільщина / Б. І. Мельничук, В. Б. Уніят ; [ред. П. Козловський]. — Тернопіль : Терно-граф, 2011. — 280 с.
 4. Мельничук, Б. І. Симон Петлюра і Тернопільщина / Б. І. Мельничук, В. Б. Уніят. — Тернопіль : Терно-граф, 2009. — 116 с.
 5. Півторак, С. Р. Євреї на Тернопільщині / С. Р. Півторак, В. Б. Уніят, Б. В. Хаварівський ; ред. : П. Козловський, Б. Мельничук. — Тернопіль : Терно-граф, 2010. — 120 с.
 6. Уніят, В. Історичні силуети. “Тернові долі” Олега Цетнарського (Останній бій УПА) / В. Уніят. — Тернопіль : Рада, 2015. — 40 с.
 7. Уніят, В. Б. Нації незгасний смолоскип : Постать Степана Бандери на тлі національно-визвольних змагань у Західній Україні в 20–50-х р. ХХ ст. / В. Б. Уніят, М. В. Лазарович. — Вид. 2-е, допов. — Тернопіль : Терно-граф, 2011. — 96 с.

Хома Володимир Васильович

 1. Хома, В. Герої визвольних змагань на Драгоманівці / В. Хома. — Тернопіль : Астон, 1999. — 376 c.
 2. Хома, В.А Денисів село славне / В. Хома. — Тернопіль : [б. в.], 1997. — 72 c.
 3. Хома, В. Літературно-мистецька Козівщина / В Хома. — Тернопіль : Воля, 2003. — 400 c
 4. Хома, В. Народні пісні з-над Стрипи : у записах Іванни Блажкевич / В. Хома, В. Подуфалий. — Тернопіль : [б. в.], 1993. — 106 c.
 5. Хома, В. Старовинні Купчинці / В. Хома. — Тернопіль : [б. в.], 2000. — 300 c

Чернихівський Гаврило Іванович

 1. Чернихівський, Г. І. Великобережецький літературно-меморіальний музей Олександра Неприцького-Грановського : нарис-путівник / Г. І. Чернихівський. — Тернопіль : Збруч, 2006. — 34 с.
 2. Чернихівський, Г. І. Кременець : путівник / Г. І. Чернихівський. — Львів : Каменяр, 1987. — 56 с.
 3. Чернихівський, Г. І. Кременецький краєзнавчий музей : путівник / Г. І. Чернихівський. — Кременець : Папірус, 2005. — 71 с.
 4. Чернихівський, Г. І. Кременеччина від давнини до сучасності / Г. І. Чернихівський. — Кременець : Папірус, 1999. — 320 с.
 5. Чернихівський, Г. І. Олександр Неприцький-Грановський : життя і творчість / Г. Чернихівський. — Тернопіль : Збруч, 1996. — 417 с.
 6. Чернихівський, Г. І. Почаївська Свято-Успенська Лавра / Г. І. Чернихівський, В. О. Балюх ; ред. Л. Дубас ; літ. ред. Б. Мельничук. — Тернопіль : Збруч, 2006. — 48 с.

Довідку підготувала провідний бібліограф Юлія Куніцька

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку