Ваше ім'я*

Ваш email*

Категорія

Зміст запиту

Мета запиту

Міжнародні договори в господарському процесі

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Дем’як, В. Актуальні проблеми співвідношення та трансформації національних і міжнародно-правових норм у сфері господарського судочинства / В. Дем’як // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 7. – С. 77-80.

Дроботова, Т. Особливості визначення збитків за Віденською конвенцією. Практика господарських судів України / Т. Дроботова // Право України. – 2016. – № 5. – С. 41-47.

Закурін, М. К. Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини в господарському судочинстві: практичний аспект / М. К. Закурін // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 3. – С. 48-58.

Замрига, А. Проблематика оновлення господарського законодавства в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / А. Замрига // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 6. – С. 60-65.

Коссак, В. Проблеми застосування Віденської конвенції про договори міжнародної купівлі-продажу 1980 р. / В. Коссак // Право України. – 2013. – № 7. – С. 91-102.

Криволапов, Б. Проблеми застосування іноземних норм про валютний контроль у сучасній судовій та арбітражній практиці / Б. Криволапов // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Міжнародні відносини . – Київ, 2015. – Вип. 1(43). – С. 75-77.

Кубко, Є. Міжнародно-правові стандарти в господарському судочинстві (методологічні питання) / Є. Кубко // Право України. – 2011. – № 6. – С. 21-28.

Пігарева, Г. І. Дія міжнародних договорів та звичаїв за участю іноземного елемента в господарському судочинстві: загальні аспекти / Г. І. Пігарева // Інновації юридичної науки в євроінтеграційному процесі : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, 23 листоп. 2016 р. – Тернопіль, 2016. – С. 85-88.

Притика, Д. М. Запровадження міжнародних стандартів у господарському судочинстві / Д. М. Притика // Вісник господарського судочинства. – 2010. – №1. – С. 87-97.

Рабінович, П. Європейські стандарти належного судового доказування та українське законодавство / П. Рабінович, Б. Ратушна // Юридичний вісник України. – 2014. – № 45 (8-14 листоп.). – С. 14.

Черняк, Юлія.  Інститут договірної підсудності крізь призму внутрішнього законодавства та міжнародних договорів України / Ю. Черняк, Ю. Іващенко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 3. – С. 30-32.

Щербина, В. С. Деякі аспекти застосування міжнародно-правових норм в господарському судочинстві / В. С. Щербина // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки. – Київ, 2003. – Вип. 49/51. – С. 90-91.

“Проблема навчальної книги (підручника) в історії педагогіки” (статті після 2012 р.)

Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Барановська О. В. Можливості міжпредметної інтеграції змісту шкільного підручника / О. В. Барановська // Проблеми сучасного підручника. – 2015. – Вип. 15. – С. 18-26.

Барановська О. В. Сучасний підручник у контексті міжпредметної інтеграції/ О. В. Барановська // Проблеми сучасного підручника. – Київ, 2017. – Вип. 19. – C. 5-13.

Басюк Л. Б. Поблема змісту шкільних підручників у вітчизняній педагогіці (від кінця 40-х років до теперішнього часу): особливості та етапи / Л. Б. Басюк // Педагогіка вищої та середньої школи. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1. – С. 100-108.

Бондар Л. Розвиток підручникотворення в галузі початкової освіти України (40-80-ті роки ХХ ст.) / Л. Бондар // Рідна школа. – 2014. – № 4-5. – С. 72-76.

Васьківська Г. О. Гносеологічна цінність навчальної книги як засобу реалізації інваріантної та варіативної складових змісту освіти у старшій школі / Г. О. Васьківська // Проблеми сучасного підручника. – Київ, 2015. – Вип. 15. – С. 79-89.

Гавриленко Т. Україномовна навчальна література для початкової школи (1905-1914) / Т. Гавриленко // Рідна школа. – 2011. – № 3. – С. 61-65.

Гуменюк А. М. Підручник як один із засобів становлення нелінійного мислення майбутнього педагога в умовах модернізації вищої педагогічної освіти / А. М. Гуменюк // Гілея: науковий вісник. – Київ, 2015. – Вип. 98. – С. 325-329.

Гупан Н. М. Розбудова методичного апарату шкільних підручників у вітчизняному дослідницькому полі модерної доби / Н. М. Гупан // Проблеми сучасного підручника. – Київ, 2015. – Вип. 15. – С. 167-178.

Дудник О. О. Психолого-педагогічні чинники підручникотворення в Україні в другій половині ХХ століття / О. О. Дудник // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ,  2014. – Вип. 46. – С. 290-296.

Засєкіна Т. М. Відповідність проекту підручника цілям і завданням освіти / Т. М. Засєкіна // Проблеми сучасного підручника. – Київ, 2016. – Вип. 16. – С. 167-177.

Жук Ю.О. Образ шкільного підручника в уявленні старшокласників / Ю.О. Жук // Проблеми сучасного підручника. – Київ, 2016. – Вип. 16. – С. 148-166.

Капелюшний В. “Українська революція 1917–1921 років” у шкільних підручниках та навчальній літературі з історії України: історіографічні та загально-педагогічні аспекти / В. Капелюшний // Етнічна історія народів Європи. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 65–70.

Красовський О. С. Педагогічний дизайн електронного підручника та принципи його реалізації / О. С. Красовський // Проблеми сучасного підручника. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 330-335.

Погонець І. В. Ілюстрування шкільних підручників: історико-педагогічна ретроспектива / І. В. Погонець // Український педагогічний журнал. – Київ, 2016. – № 1. – С. 122-134.

Романовський С. В. Модернізовані зміст і форма підручника – запорука якості освіти / С. В. Романовський // Проблеми сучасного підручника. – Київ, 2017. – Вип. 18. – С. 200-208.

Сидоренко В. В. Психолого-педагогічні й науково-методичні засади сучасного підручника з української літератури для старшої школи / В. В. Сидоренко // Проблеми сучасного підручника. – Київ, 2015. – Вип. 15. – С. 241-261.

Трубачева С. Е. Шкільний підручник у компетентнісно зорієнтованому освітньому середовищі / С. Е. Трубачева // Проблеми сучасного підручника. – Київ, 2015. – Вип. 15. – С. 300-307.

Ейдетика у розвитку дошкільників та умови підготовки вихователя до використання ейдетики

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі джерела :

Антощук, Є. Ейдетичні вправи для пам’яті й уяви / Євген Антощук // Дошкільне виховання. – 2014. – № 1. – С. 18-19.

Беседіна, А. Вплив методів і завдань ейдетики на розвиток особистості дитини / А. Беседіна // Рідна школа. – 2009. – № 2/3. – С. 61-62.

Васько, А. М. Ейдетика для дошкільнят : програма розвитку пізнавальної активності дошкільників методами ейдетики / А. М. Васько // Обдарована дитина. – 2013. – № 4. – С. 51–59.

Крива, Н. Вчимо вірші з радістю / Наталя Крива // Дошкільне виховання. – 2013. – № 3. – С. 12-15.

Круподер, Н. І. Ейдетика як засіб розвитку пам’яті дитини дошкільного віку / Н. І. Круподер // Нива знань. – 2015. – № 2. – С. 39–40.

Очеретна, К. С. Впровадження ейдетики в систему навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку / К. С. Очеретна // Наука і освіта. – 2013. – № 5. – С. 41-44.

Павловська, І. Допоможемо гостю з Місяця : заняття з використанням елементів ейдетики для дітей середньої групи / Ірина Павловська, Наталія Горобчук // Дошкільне виховання. – 2014. – № 4. – С. 33-35.

Пащенко, О. Вивчаємо тварин з ейдетикою / Ольга Пащенко // Дошкільне виховання. – 2011. – № 7. – С. 24-26.

Пащенко, О. Ейдетика в навчанні / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2010. – № 5. – С. 20-21.

Пащенко, О. Ейдетика для розвитку й навчання / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2010. – № 10. – С. 16-18.

Пащенко, О. Ейдетичні завдання для зимового навчання / Ольга Пащенко // Дошкільне виховання. – 2011. – № 2. – С. 16-18.

Пащенко, О. Ейдетика на щодень / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2009. – № 8. – С. 24-25.

Пащенко, О. Ейдетика – що це? / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2008. – № 11. – С. 16-17.

Пащенко, О. Звукові, смакові, нюхові асоціації / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2009. – № 2. – С. 16-17.

Пащенко, О. Креативний розвиток: ейдетика для дорослих і малих / Ольга Пащенко // Дошкільне виховання. – 2012. – № 2. – С. 24-26.

Цікаві цифри : використання прийомів ейдетики при ознайомленні з цифрами / уклад. О. О. Яловська. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 128 с.

 

Конференція директорів національних бібліотек: історія та сучасний стан

Доброго дня! Друкованих джерел за вашим запитом, на жаль, немає. Пропонуємо опрацювати такі електронні ресурси:

Глобальное видение участников Конференции директоров национальных библиотек (CDNL) [Електронний ресурс] // IFLA. — Режим доступу: https://www.ifla.org/node/11750, вільний. – Дата перегляду : 02.01.2018. – Заголовок з екрана.

Конференция директоров национальных библиотек [Електронний ресурс] // IFLA. — Режим доступу: http://www.nlr.ru/inter/cdnl.htm, вільний. – Дата перегляду : 02.01.2018. – Заголовок з екрана.

CDNL – National Librarians – met in Wroclaw, Poland, during the WLIC 2017 [Electronic resource] // Conference of Directors of National Libraries. — Mode of access: http://www.cdnl.info/. — Viewed on January, 02, 2016. — Title from the screen.

 

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку