Ваше ім'я*

Ваш email*

Категорія

Зміст запиту

Мета запиту

Судовий процес над Карлом І і страта короля

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Английская буржуазная революция XVII в. Т. 1 / под ред. : Е. А. Косминского, Я. А. Левицкого. — Москва, 1954. — 494 с. — Із змісту : Судебный прцесс и казнь Карла І. — С. 248—253.

Барг, М. Великая английская революция в портретах ее деятелей / М. Берг. —  Москва : Мысль, 1989. — 397 с. — Із змісту : Вторая гражданская война. Суд и казнь короля. — С. 198—221.

Барг, М. А. Карл I Стюарт. Суд и казнь / М. А. Барг // Новая и новейшая история. — 1970. — № 6. — С. 153–164.

Беляева, Г. П. История государства и права зарубежных стран. Государство и право Англии (1640—1871 гг.) и Франции (1789—1871 гг.) / Г. П. Беляева, К. Е. Ливанцев. — Ленинград, 1967. — 48 с.

Бураков, Ю. Нариси історії Англії нового часу : навч. посібник / Ю. Бураков, Л. Питльована. — Львів : Центр Європи, 2003. — 128 с.

Лавровский, В.М. Английская буржуазная революция / В. М. Лавровский. — Москва : Изд-во Соцэкгиз, 1958. — 366 с.

Лавровский, В. М. Сборник документов по истории английской буржуазной революции ХVІІ в. : учеб. пособие / В. М. Лавровский. — Москва : Высш. шк., 1973. — 342 с. — Із змісту: Ордонанс об учреждении суда над королем, 8 января 1649 г. — С. 222—223; Обвинение против короля, 20 января 1649 г. — С. 229—230 ; Основания для непризнания королем юрисдикции Верховного суда, 21 января 1649 г. — С. 230—232 ; Приговор Верховного суда над королем, 27 января 1649 г. — 232—234 ; Приказ о казни Карла І, 29 января 1649 г. — С. 234.

Мортон, А. История Англии / А. Мортон ; пер. с англ. Н. Чернявской. — Москва : Изд-во иностр. лит., 1950. — 458 с. — Із змісту : Казнь короля. — С. 208–213.

Сахаров, И. Казнь Карла I, короля Англии / И. Сахаров // Корона и эшафот : ист. очерки. — Москва, 1991. — С. 74—96.

Серебрякова, М. Ю. Судебный процесс над Карлом I Стюартом / М. Ю.Серебрякова // Известия высших учебных заведений.научно-теоретический журнал. -1989. — № 3 : Правоведение. — С. 58 — 61.- Режим доступу: http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=177774, вільний. — Дата перегляду: 20.10.2018. — Назва з екрана.

Соколов, А.Б. Карл I Стюарт / А. Б. Соколов // Вопросы истории. — 2005. — №12. — С. 70—85.

Довідку підготувала

Лариса Оленич, зав. інформаційно-бібліографічним відділом

Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору

Доброго дня!

Збірника наукових праць  “Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору” (Тернопіль, 2007) у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці  та у науковій бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету немає.

Лариса Оленич, зав. інформаційно-бібліографічним відділом

 

Традиційна їжа українців Західного Поділля

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Артюх, Л. Ф. Їжа та харчування / Л. Артюх // Поділля : історико-етнологічне дослідження. — Київ, 1994. — С.282—313.

Артюх, Л. Їжа і харчування /  Л. Артюх // Культура і побут населення України. — Київ, 1991. — С. 110—118.

Артюх, Л. Українська кухня / Л. Артюх // Українська минувшина. — Київ, 1994. — С. 79—108.

Артюх, Л.Ф. Українська народна кулінарія: історико-етнографічне дослідження / Л. Ф. Артюх. — Київ, 1977. — 154с.

Баран, О. Я. Їжа сільської інтелігенції Галичини (кінець XIX cт. — 1939р.) / О. Я. Баран // Сторінки історії. – Київ, 2006. — Вип.23. — С.124—139.

Борисенко, В. Обрядове печиво в українській традиційній культурі / В. Борисенко // Народна творчість та етнологія. — 2011. — №4. — С.13—21.

Борщ сили й здоров’я / упоряд. О. Самогальська [та ін.]. — Тернопіль: ТДМУ, 2012. — 132с.

Дутко, М. Українські народні страви Галичини : Історія, традиції, рецепти / М. Дутко. — Львів : Каменяр, 1998. — 52 c.

 

Народна їжа // Українське народознавство. — Київ, 2006. — С. 519—531.

Довідку підготувала провідний бібліотекар О. І. Алексєєва

Жінки в історії УПА

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Геник, С. М. 150 видатних українок / С. М. Геник. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. — 236 c.

Громадсько-політична діяльність Галини Дидик — зв’язкової генерала-хорунжого Романа Шухевича : матер. всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження Галини Дидик / упоряд. Н. Бойко ; Бережан. краєзн. музей. — Бережани, 2012. — 48 с.

Епістолярна спадщина Галини Дидик / упоряд. Н. Бойко ; Бережан. краєзн. музей. — Бережани : [б. в.], 2012. — 44 с.

Заведнюк, В. Ф. Українські жінки в ОУН і УПА / В. Ф. Заведнюк // Заведнюк, В. Ф. Українські герої визвольних змагань (1917—1950) / В. Ф. Заведнюк. — Тернопіль, 2004. — С. 254-257 : фотогр.

Завійська, Г. Незакінчена книга про мужніх галичанок / Г. Завійська, М. Маланюк. — Тернопіль, 1999. — 170 c.

Іванченко, В. Квітка у червоному пеклі : життєвий шлях Людмили Фої / В. Іванченко. — Львів, 2009. — 128 с.

Кекіш, П. По свіжих слідах минулого. 1. Школа радіозв’язку УПА ; 2. Підпілля ОУН в Тернопільщині / П. Кекіш. — Тернопіль : Збруч, 1993. — 178 с.

Маланюк, М. Нескорені волинянки Тернопільського краю / М. Маланюк. — Тернопіль, 2000. — 154 c.

Медична опіка в УПА / ред. М. Ріпецький. — Торонто ; Львів : Літопис УПА, 1992—1993. —477, [2] с. : іл., портр. — (Літопис Української Повстаньської Армії ; т. 23).

Медична опіка в УПА / ред. М. Ріпецький. — Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2001. — 580 с. — (Літопис Української Повстаньської Армії ; т. 32, кн. 2).

Нескорена струсів’янка Ольга Сліпа / упоряд. Б. І. Габлевич, С. Я. Ярема ; Наук. т-во ім. Шевченка. — Львів, 2005. — 178 c.

Ніколаєва, Н. Уляна Крюченко — «Оксана» / Н. Ніколаєва. — Львів, 2013. — 126 с. — (Літопис Української Повстаньської Армії. Події і люди ; Кн. 23).

Онишко, Л. «Нам сонце всміхалось крізь ржавії грати…»: Катерина Зарицька в українському національно-визвольному русі : монографія / Л. Онишко. — Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2007. — 912 с. — (Літопис Української Повстаньської Армії. Бібліотека ; т. 8).

Посівнич, М. Нарис життя Дарії Ребет — «Орлян» / М. Посівнич, В. Брелюс. — Львів, 2013. — 112 с. — (Літопис Української Повстаньської Армії. Події і люди ; Кн. 26).

Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Т. ХXVI. Лікарський збірник : медицина і біологія. — Львів : Атлас, 2010. — 634 с. — (Нова серія ; т. 18). — Зі змісту:  З історії медичної служби УПА / А. Кравець ; До історії Українського Червоного Хреста та медичної служби УПА / Я. Ганіткевич ; Організація та діяльність підпільного Українського Червоного Хреста (1943-1950) / З. Служинська ; Медична опіка в УПА / П. Мовчан.

Сюндюков, І. «Здобудеш або загинеш…» : учасниця національно-визвольних змагань — про «магічну силу віри» бійців УПА : [фрагменти з книги Марії Савчин «Тисяча доріг : спогади жінки — учасниці підпільно-визвольної боротьби під час і після другої світової війни»] / І. Сюндюков // День. — 2014. — № 150/151 (15-16 серп.). — С. 8.

Українська жінка у визвольній боротьбі (1940-1950 рр.) : біогр. довідник. Вип. 1. — Львів : Світ, 2004. — 192 с. : іл.

Шот, М. Зв’язкові української борні : [К. Зарицька, Г. Дидик, О. Ільків, Д. Гусяк] / М. Шот // Календар «Рідного слова» — Кула, 2007. — Вип. 2. — С. 188-193.

Яцишин-Стебельська, М. Зв’язкова з Прошови : спомин серця / М. Яцишин-Стебельська. — Львів, 2003. — 72 с.

Роман Шухевич: «Це був наказ мого серця!» : бібліогр. покажчик / ТОУНБ ; уклад. : В. Чупрова, Л. Оленич. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. — 144 с. — (Родом з України ; вип. 1). — Із змісту : Зв’язкові Романа Шухевича: Д. Гусяк, Г. Дидик, К. Зарицька, М. Кизимович. — С. 77-82.

 

Реалізація принципу інтегрованого розвитку самоврядних територій за науково-теоретичними працями зарубіжних авторів (Лейпцизька хартія)

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Лейпцизька Хартія «Міста Європи на шляху сталого розвитку» : [неофіційний переклад] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://2.auc.org.ua/sites/default/files/leypcizka_hartiya.pdf, вільний.

Бакалова, Л. Стратегії переходу на сталий розвиток великих міст / Л. Бакалова // Управління сучасним містом. – 2008. – № 1-12. – С. 221-232.

Булишева, Д. В. Вдосконалення рекреаційного землекористування як складова сталого розвитку міських агломерацій / Д. В. Балишева // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10 (172). – С. 261-269.

Гераймович, Л. Роль інфраструктури у забезпеченні збалансованого розвитку міста [Електронний ресурс] / Л. Гераймович. – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/18065/2/ConfFMNES_2016_Geraymovych_L-Role_infrastructure_for_67-69.pdf, вільний.

Герасимчук, З. В. Теоретичні основи інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону / З. В. Герасимчук, В. Г. Поліщук // Регіональна економіка. –2011. – № 4 (62). – С. 30-47.

Грабинський, І. Теоретико-методологічні проблеми оцінки сталості еколого-економічного розвитку в країнах Західної Європи / І. Грабинський, М. Романа // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія міжнародні відносини. – 2011. – Вип. 28. – С. 150-158.

Гукалова, І.В. Якість життя як цільовий імператив концепцій міського розвитку: висновки для України / І. В. Гукалова // Український географічний журнал. – 2018. – № 1 (101). – С. 30-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв.

Дронова, О. Л. Місто і сталий розвиток: концепція нового урбанізму / О. Л. Дронова // Екологічний вісник. – 2017. – № 2. – С. 12-14. – Бібліогр. с. 14 (13 назв).

Дронова, О. Л. Місто і сталий розвиток: сучасні аспекти рзвитку урбанізованих територій / О. Л. Дронова // Екологічний вісник. – 2017. – № 1. – С. 5-10.

Лопатинський, Ю. Концепція сталого розвитку в економічній освіті та науці / Ю. Лопатинський // Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки : матеріали наук.-практ. конф., 9–10 листоп. 2017 р. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Екон. ф-т. – Чернівці, 2017. – С. 5-8

Марушевський, Г. Б. Інтегрована політика для збалансованого розвитку [Електронний ресурс] / Г. Б. Марушевський // Державне управління: теорія та практика. – 2014. – № 2. – С. 61-71. – Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej20/PDF/11.pdf, вільний.

Омаров, Ш. А. О. Науково-практичні аспекти впровадження концепції сталого розвитку: зарубіжний і вітчизняний досвід / Ш. А. Щ. Омаров // Проблеми економіки. – Харків, 2014. – № 4. – С. 61-67 : табл., рис.

Павліха, Н. Європейська інтеграція інтересів щодо досягнення перспектив сталого просторового розвитку [Електронний ресурс] / Н. Павліха, І. Копач. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/10469/3/%d0%84%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0%20%d1%96%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f%20%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d0%b4%20%d0%9f%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%89%259-140-158.pdf, вільний.

Петренко, М. П. Економіка сучасного міста: комодифікація людини, простору, культури / М. П. Петренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2015. – № 2. – С. 47-51.

Петренко, Н. О. Розроблення регіональних механізмів стратегічного планування розвитку територій [Електронний ресурс] / Н. О. Петренко. – Режим доступу: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/26-1-2017/5.pdf, вільний.

Підцерковна, Х. В. Зарубіжний досвід регулювання еколого-економічних засад розвитку урбанізованого простору (на прикладі Німеччини) / Х. В. Підцерковна // Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн : матеріали Міжнар. наук. конференції, 5-7 листоп. 2012 р. / Держ. вищий навч. заклад “Нац. гірничий ун-т” (м. Дніпропетровськ, Україна) ; Ун-т економіки та підприємництва (м. Хмельницький, Україна). – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 2. – С. 49-50.

Принципи розроблення місцевих документів сталого розвитку / Л. П. Клименко [та ін.] // Екологічний вісник. – 2017. – № 1. – С. 11-13.

Сітнікова, Н. П. Досвід стратегічного планування сталого розвитку у країнах Європейського Союзу / Н. П. Сітнікова // Економіка та держава. – 2012. – № 11. – С. 11-14 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.

Чевганова, В. Я. Європейський досвід інтегрованого розвитку міст [Електронний ресурс] / В. Я. Чевганова, О. В. Григор’єва // Економіка і регіон. – Полтава, 2017. – № 5 (66). – С. 10–13. – Режим доступу: http://77.121.11.9/bitstream/PoltNTU/2898/1/Чевганова.pdf, вільний.

Яншина, А.М. Національна політика сталого зростання: досвід Німеччини та Японії / А. М. Яншина // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ “ДКС Центр”. – Київ, 2013. – № 18, вересень. – С. 48-53.

Eltges, М. Leipzig Charter on sustainable European cities – European Spatial  [Еlectronic resource] / М. Eltges. – Режим дотсупу: http://esrap.geo.uni.lodz.pl/uploads/publications/articles/v16n2/Markus ELTGES.pdf, вільний.

Sustainable Development Goals in the Netherlands. Building blocks for environmental policy for 2030 [Еlectronic resource] / P. Lucas [et al.]. –Режим доступу: http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2016-sustainable-development-in-the-Netherlands_1966.pdf, вільний.

Морально-психологічний стан особового складу Збройних Сил України

Доброго дня! Пропонуємо використати такі матеріали:

Закон України Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України, від 24.03.1999 № 548-XIV ; ред. від 10.12.2017 // Законодавство України / Верховна Рада України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/548-14, вільний. – Дата звернення: 28.05.2018. – Заголовок з екрана.

Про ведення в дію Концепції морально-психологічного забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових дій) ЗС України : наказ Міністра оборони України від 05.05.1999 р. № 142 // Накази Міністерства оборони України, начальника Гернерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України // Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Режим доступу: http://www.mil.univ.kiev.ua/files/162_362923550.pdf, вільний. – Дата звернення: 28.05.2018. – Назва з екрана.

Іллюк О. О. Співвідношення категорій «моральний дух» і «морально-психологічний стан» / О. О. Іллюк // Честь і закон. – Харків, 2014. – № 4. – С. 76-81.

Ліпатов І. І. Структура системи морально-психологічного забезпечення інформаційно-психологічної безпеки військовослужбовців формувань Національної гвардії України під час проведення спеціальних операцій / І. І. Ліпатов // Честь і закон. – Харків, 2015. – № 4. – С. 37-43.

Мась Н. Методика оцінки морально-психологічного стану особового складу ЗСУ в особливий період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – Київ, 2017. – Вип. 2 (37). – С. 30-33.

Мась Н. М. Показники морально-психологічного стану особового складу військових підрозділів / Н. М. Мась // Системи обробки інформації. – Харків, 2017. – Вип. 3. – С. 143-145.

Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України : підручник. У 2 ч. Ч. 1 / [В. І. Алещенко та ін.] ; Нац. ун-т оборони України, Каф. морал.-психол. забезп. діяльн. військ ; за заг. ред. В. В. Стасюка. – Київ, 2012. – 463 с. : рис., табл.

Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України : теорет. матеріал до курсу / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Дячук Н. М. [та ін.]. – Чернівці : Рута, 2015. – 391 с.

Олексюк О. Є. Моральні якості особистості військовослужбовця Збройних сил України / О. Є. Олексюк // Проблеми національно-патріотичного виховання: історичний та психолого-педагогічний аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції, Тернопіль, 23 лют. 2017 року. – Тернопіль, 2017. – С. 115-118.

Приходько І. І. Засади психологічної безпеки персоналу екстремальних видів діяльності : монографія / І. І. Приходько. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2013. – 745 с.

Приходько І. І. Особливості морально-комунікативного компонента психологічної безпеки особистості у військовослужбовців з різним соціально-професійним статусом / І. І. Приходько // Вісник Національного університету оборони України. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 314-319.

Приходько І. І. Психологічна безпека персоналу екстремальних видів діяльності (на прикладі військовослужбовців внутрішніх військ МВС України) : автореф. дис. … д-ра психол. наук : 19.00.09 / Приходько Ігор Іванович ; Держ. служба України з надзв. ситуацій, Нац. ун-т цив. захисту України. – Харків, 2014. – 40 с. : табл.

Психологія бою: діяльність командира підрозділу щодо підтримання морально-психологічного стану особового складу в ході бойових дій : навч.-метод. посіб. / А. М. Романишин [та ін.] ; Нац. акад. сухопут. військ ; за заг. ред. П. П. Ткачука. – Львів, 2015. – 320 с.

Сторожук Н. Структура морально-психологічного стану особового складу військових підрозділів / Н. Сторожук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – Київ, 2017. – Вип. 2 (37). – С. 38-40.

Терещенко Т. П. Патріотично-ціннісна складова морально-психологічного стану військовослужбовців Збройних Сил України / Т. П. Терещенко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – Київ, 2016. – № 1. – С. 209-212.

Турченко Ю. В. Оцінка морально-психологічного стану військовослужбовців як важлива складова методики виявлення рівня негативного інформаційно-психологічного впливу на особовий склад військ (сил) та органи військового управління / Ю. В. Турченко, А. В. Сірий // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 47. – С. 106-111.

Хабчук А. О. Морально-психологічне забезпечення національних контингентів Збройних Сил України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (1992-2006 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 20.02.22 / Хабчук Андрій Олексійович ; Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – 20 с.

Цільмак О. М. Загальнотеоретичні основи класифікації морально-психологічного стану як інтегрального психічного явища особистості працівника ОВС / О. М. Цільмак // Південноукраїнський правничий часопис. – Одеса, 2015. – № 1. – С. 133-135.

Цільмак О. М. Стабілізація морально-психологічного стану працівників спеціальних підрозділів ОВС – це запорука ефективності здійснення ними службово-бойової діяльності / О. М. Цільмак // Південноукраїнський правничий часопис. – Одеса, 2014. – № 4. – С. 20-22.

Юртаєв О. В. Психологічні особливості професійної підготовки військовослужбовців до дій в умовах бою / О. В. Юртаєв, А. П. Фрадинська // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький, 2016. – № 12. – С. 169-171.

Система порівняльних конструкцій в тексті роману Ірен Роздобудько “Гудзик”

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Алексєєва, Н.О. Роль стилістики у текстотворенні: (на матеріалі художніх текстів романів Ірен Роздобудько) [Електронний ресурс] / Н. О. Алексєєва, Н. Г. Толстокора. – Режим доступу : http://nauka.hnpu.edu.ua/sites/default/files/fahovi%20vudannia/2010/Lingvistuchni_doslidgennia_28/31.html.

Бутурлим, Т. Формування відповідального ставлення до створення майбутньої сім’ї : за романом І. Роздобудько «Ґудзик» / Т. Бутурлим // Українська мова й література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 46–52.

Гайдученко, Г. Порівняння як мовно-образний засіб творів Ірен Роздобудько / Г. Гайдученко / Вісник Херсонського державного університету. Серія лінгвістика. – Херсон, 2013. – Вип 17. – С. 118–120.

Галушка, Н. В. Літературознавча рецепція творчості Ірен Роздобудько / Н. В. Галушка // Література в контексті культури. – 2013. – Вип. 23(1). – С. 22–28.

Галушка, Н. Проблематика і поетика роману «Ґудзик» Ірен Роздобудько / Н. Галушка // Літературознавчі обрії : праці молодих учених. – 2014. – Вип. 19. – С. 242–245.

Голобородько, Я. Українська fashion-література : тексти і цінності Ірен Роздобудько / Я. Голобородько // Вісник Національної академії наук України. – 2010. – № 1. – С. 44–50.

Голобородько, Я. Художнє IQ Ірен Роздобудько / Я. Голобородько // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 6. – С. 5–8.

Гуляк, Т. Ключові мотиви жіночого детективу І. Роздобудько та Д. Л. Сейерс: порівняльне зіставлення / Т. Гуляк // Літературознавчі студії : компаративний аспект. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 2. – С. 15–21.

Гурська, Д. В. Лінгвістичне осмислення номінатем «життя» і «смерть» у Біблії та художній літературі / Д. В. Гурська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 30. – С. 78–81.

Ільницька, І. А. Синестезійна метафора у творчості Ірен Роздобудько / І.А. Ільницька, А.С. Попович // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2014. – С. 40–44. – (Філологічні науки ; вип. 8).

Коваленко, Д. Процеси жанрової дифузії та диференціації в сучасному українському романі : (на матеріалі романів Ірен Роздобудько) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць. Серія Філологія. – Ужгород, 2016. – Вип. 2 (36). – С. 142–147.

Козак, Р. В. Прагматичний аспект експресивності порівняльних конструкцій в художньому мовленні Ірен Роздобудько  : (психологічна драма “Ґудзик”: мова оригіналу та переклад російською мовою) / Р. В. Козак // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – 2010. – Вип. 23. – С. 72–76.

Лукьяненко, Д. В. Роман «Ґудзик» Ірен Роздобудько: спроба філософсько-психологічного потрактування життєвої драми / Д. В. Лукьяненко // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського. Серія Філологічні науки. – Миколаїв, 2013. – Вип. 4.12 (96). – С. 135–140.

Моштаг, Є. С. Метафора як засіб репрезентації знань про світ у мандрівній прозі Ірен Роздобудько / Є. С. Моштаг // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. – 2016. – Вип. 74. – С. 89–92.

Олексенко, В. П. Мовні засоби евфемізації в сучасній українській прозі / В. В. Олексенко // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – 2012. – № 1. – С. 328–334.

Соколовська, Ю. С. Особливості жанрових трансформацій прози Ірен Роздобудько / Ю. С. Соколовська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. – 2014. – № 1107, вип. 70. – С. 176–180.

Соколовська, Ю. Синтез художнього й документального в творчості Ірен Роздобудько / Ю. С. Соколовська // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 186–196.

Соколовська, Ю. C. Творчість Ірен Роздобудько в контексті української масової культури : дис. … канд. філолог. наук : 10.01.01 / Юлія Степанівна Соколовська ; Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2017. – 198 с.

Соколовська, Ю. C. Функціонування метафоричних конструкцій у прозі Ірен Роздобудько / Ю. C. Соколовська // Філологічні трактати. – 2014. – Т. 6, № 3. – С. 95–99.

Яценко, О. Специфіка використання художніх засобів у мовотворчості Ірен Роздобудько / О. Яценко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – 2011. – Вип. 15. – С. 397–399.

Митно-тарифне регулювання в зовнішньоекономічній діяльності

Добрий день, з данної теми радимо Вам опрацювати наступні матеріали:

 1. Митний кодекс України : Закон України від 13 берез. 2012 року № 4495-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 32. – С. 9-218.
 2. 9
  В 53Горбенко, Д. А.
  Проблеми митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України [Текст] / Д. А. Горбенко, А. В. Слободяник // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. 2(30). – С. 5-6. – Бібліогр. в кінці ст.
 3. Ваколюк, Олександр.
  Антидемпінгове мито як засіб митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні [Текст] / Олександр Ваколюк // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 6. – С. 55-59. – Бібліогр. в кінці ст.
 4. Феделеш, Еміль.
  Антидемпінгове мито як засіб тарифного регулювання [Текст] / Еміль Феделеш // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 3. – С. 77-81. – Бібліогр. в кінці ст.
 5. Черненко, Антон.
  Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / Антон Черненко // Юридична газета. – 2015. – № 43 (27 жовт.). – С. 21
 6. Ломейко, Юлія.
  Митне регулювання і контроль у контексті розвитку зовнішньоекономічних відносин в Україні [Текст] / Юлія Ломейко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. -№ 4. – С. 75-93 : табл. – Бібліогр.: 23 назв
 7. Гуд, А. М.
  Структура та шляхи модернізації нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні [Текст] / А. М. Гуд // Митна справа. – 2015. – № 2. – С. 22-28. – Бібліогр.: 8 назв
 8. Рекун, В. А.
  Проблемні питання визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України [Текст] / В. А. Рекун // Митна справа. – 2013. – № 5. – С. 87-92. – Бібліогр.: с. 92 (6 назв.)
 9. Жамкеева, М.
  Мировой опыт таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности [Текст] / М. Жамкеева // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 9. – С. 303-310. – Бібліогр.: 15 назв
 10. Войтов, С. Г.
  Структура детермінація митно-тарифного регулювання [Текст] / С. Г. Войтов // Економічний часопис ХХІ. – 2012. – № 9/10. – С. 21-24
 11. Чайковська, В. В.
  Вплив новел митного законодавства на порядок здійснення господарської діяльності в Україні [Текст] / В. В. Чайковська // Митна справа. – 2012. – № 6. – С. 76-81. – Бібліогр.: с. 81 (7 назв.)
 12. Плахотна, К. Є.
  Митно-тарифне регулювання в умовах лібералізації торгівлі [Текст] / К. Є. Плахотна // Економічний часопис ХХІ. – 2012. – № 5/6. – С. 44-45.

Характеристика ІІ і ІІІ Державних дум

Доброго дня! Пропонуємо переглянути і опрацювати такі джерела:

Акайомова, А. Комунікація Державної Думи Росії : два етапи розвитку / А. Акайомова // Політичний менеджмент. – 2010. – № 3. – С. 96-106.

Бурдін, Михайло. Столипінська реформа земельних відносин та її зв’язок із цивілізаційно-правовим розвитком України / Михайло Бурдін // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 10. – С. 71-76.

Глазунов, М. М. Перед Особым присутствием / М. М. Глазунов, Б. А. Митрофанов. – Москва : Юрид. лит., 1980. – 127 с., ил.

Глушковецький, А. Л. Демократія в провінції : вибори та діяльність депутатів Подільської губернії у Державних Думах Російської імперії : монографія / А. Глушковецький. – Кам’янець-Подільський, 2010. – 399 с. : табл., іл., фотоіл.

Дякин, В. Третья Государственная дума / В. Дякин // Народный депутат. – 1990. – № 16. – С. 107-115.

Єрмолаєв, В. Про українське представництво в Державній думі Російської імперії третього та четвертого скликання / В. Єрмолаєв // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 1. – С. 53-60.

Зайчиков, Г. И. Борьба рабочих депутатов Государственной Думы против царизма в 1907-1917 гг. / Г. И. Зайчиков. – Москва: Высшая школа, 1918. – 151 с.

Калинычев, Ф. И. Государственная дума в России : сборник документов и материалов / Ф.И. Калинычев. – Москва : Гос. изд-во юрид. лит., 1957. – 645, [1] с.

Козак, І. Заради ідеї чи привілеїв ішли до Державної Думи подільські депутати століття тому? / І. Козак // Голос України. – 2012. – № 14 (25 січ.). – С. 5 : фотогр.

Коник, О. О. Депутати Державної думи Російської імперії від губерній Наддніпрянської України (1906-1917 рр.) : монографія / О.О. Коник. -Дніпропетровськ : Герда, 2013. – 453 с. : табл.

Милько, В. Етносоціальний та політичний склад депутатів від українських губерній та міст у Державних Думах Російської імперії: деякі сторінки з історії парламентаризму ( 1906-1917) / В. Милько // Історія в школі. – 2010. – № 4. – С. 9-16.

Милько, В. І. Українське представництво в Державній думі Російської імперії (1906-1917) / В. Милько. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2016. –  395 с. : табл.

Сапрыкин, В.О. Борьба фракций ІІІ Думы по вопросам Государственной обороны / В. О. Сапрыкин // Вестник Москского ун-та. Сер. 8. История. – 1994. – № 6. – С. 50-60.

Циунчук, Р. А. От имени пролетариата : Историография истории большевитской думской тактики в 1905-1907 гг. / Р. А. Циунчук. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1989. – 126 с.

 

Міжнародні договори в господарському процесі

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Дем’як, В. Актуальні проблеми співвідношення та трансформації національних і міжнародно-правових норм у сфері господарського судочинства / В. Дем’як // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 7. – С. 77-80.

Дроботова, Т. Особливості визначення збитків за Віденською конвенцією. Практика господарських судів України / Т. Дроботова // Право України. – 2016. – № 5. – С. 41-47.

Закурін, М. К. Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини в господарському судочинстві: практичний аспект / М. К. Закурін // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 3. – С. 48-58.

Замрига, А. Проблематика оновлення господарського законодавства в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / А. Замрига // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 6. – С. 60-65.

Коссак, В. Проблеми застосування Віденської конвенції про договори міжнародної купівлі-продажу 1980 р. / В. Коссак // Право України. – 2013. – № 7. – С. 91-102.

Криволапов, Б. Проблеми застосування іноземних норм про валютний контроль у сучасній судовій та арбітражній практиці / Б. Криволапов // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Міжнародні відносини . – Київ, 2015. – Вип. 1(43). – С. 75-77.

Кубко, Є. Міжнародно-правові стандарти в господарському судочинстві (методологічні питання) / Є. Кубко // Право України. – 2011. – № 6. – С. 21-28.

Пігарева, Г. І. Дія міжнародних договорів та звичаїв за участю іноземного елемента в господарському судочинстві: загальні аспекти / Г. І. Пігарева // Інновації юридичної науки в євроінтеграційному процесі : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, 23 листоп. 2016 р. – Тернопіль, 2016. – С. 85-88.

Притика, Д. М. Запровадження міжнародних стандартів у господарському судочинстві / Д. М. Притика // Вісник господарського судочинства. – 2010. – №1. – С. 87-97.

Рабінович, П. Європейські стандарти належного судового доказування та українське законодавство / П. Рабінович, Б. Ратушна // Юридичний вісник України. – 2014. – № 45 (8-14 листоп.). – С. 14.

Черняк, Юлія.  Інститут договірної підсудності крізь призму внутрішнього законодавства та міжнародних договорів України / Ю. Черняк, Ю. Іващенко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 3. – С. 30-32.

Щербина, В. С. Деякі аспекти застосування міжнародно-правових норм в господарському судочинстві / В. С. Щербина // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки. – Київ, 2003. – Вип. 49/51. – С. 90-91.

“Проблема навчальної книги (підручника) в історії педагогіки” (статті після 2012 р.)

Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Барановська О. В. Можливості міжпредметної інтеграції змісту шкільного підручника / О. В. Барановська // Проблеми сучасного підручника. – 2015. – Вип. 15. – С. 18-26.

Барановська О. В. Сучасний підручник у контексті міжпредметної інтеграції/ О. В. Барановська // Проблеми сучасного підручника. – Київ, 2017. – Вип. 19. – C. 5-13.

Басюк Л. Б. Поблема змісту шкільних підручників у вітчизняній педагогіці (від кінця 40-х років до теперішнього часу): особливості та етапи / Л. Б. Басюк // Педагогіка вищої та середньої школи. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1. – С. 100-108.

Бондар Л. Розвиток підручникотворення в галузі початкової освіти України (40-80-ті роки ХХ ст.) / Л. Бондар // Рідна школа. – 2014. – № 4-5. – С. 72-76.

Васьківська Г. О. Гносеологічна цінність навчальної книги як засобу реалізації інваріантної та варіативної складових змісту освіти у старшій школі / Г. О. Васьківська // Проблеми сучасного підручника. – Київ, 2015. – Вип. 15. – С. 79-89.

Гавриленко Т. Україномовна навчальна література для початкової школи (1905-1914) / Т. Гавриленко // Рідна школа. – 2011. – № 3. – С. 61-65.

Гуменюк А. М. Підручник як один із засобів становлення нелінійного мислення майбутнього педагога в умовах модернізації вищої педагогічної освіти / А. М. Гуменюк // Гілея: науковий вісник. – Київ, 2015. – Вип. 98. – С. 325-329.

Гупан Н. М. Розбудова методичного апарату шкільних підручників у вітчизняному дослідницькому полі модерної доби / Н. М. Гупан // Проблеми сучасного підручника. – Київ, 2015. – Вип. 15. – С. 167-178.

Дудник О. О. Психолого-педагогічні чинники підручникотворення в Україні в другій половині ХХ століття / О. О. Дудник // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ,  2014. – Вип. 46. – С. 290-296.

Засєкіна Т. М. Відповідність проекту підручника цілям і завданням освіти / Т. М. Засєкіна // Проблеми сучасного підручника. – Київ, 2016. – Вип. 16. – С. 167-177.

Жук Ю.О. Образ шкільного підручника в уявленні старшокласників / Ю.О. Жук // Проблеми сучасного підручника. – Київ, 2016. – Вип. 16. – С. 148-166.

Капелюшний В. “Українська революція 1917–1921 років” у шкільних підручниках та навчальній літературі з історії України: історіографічні та загально-педагогічні аспекти / В. Капелюшний // Етнічна історія народів Європи. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 65–70.

Красовський О. С. Педагогічний дизайн електронного підручника та принципи його реалізації / О. С. Красовський // Проблеми сучасного підручника. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 330-335.

Погонець І. В. Ілюстрування шкільних підручників: історико-педагогічна ретроспектива / І. В. Погонець // Український педагогічний журнал. – Київ, 2016. – № 1. – С. 122-134.

Романовський С. В. Модернізовані зміст і форма підручника – запорука якості освіти / С. В. Романовський // Проблеми сучасного підручника. – Київ, 2017. – Вип. 18. – С. 200-208.

Сидоренко В. В. Психолого-педагогічні й науково-методичні засади сучасного підручника з української літератури для старшої школи / В. В. Сидоренко // Проблеми сучасного підручника. – Київ, 2015. – Вип. 15. – С. 241-261.

Трубачева С. Е. Шкільний підручник у компетентнісно зорієнтованому освітньому середовищі / С. Е. Трубачева // Проблеми сучасного підручника. – Київ, 2015. – Вип. 15. – С. 300-307.

Ейдетика у розвитку дошкільників та умови підготовки вихователя до використання ейдетики

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі джерела :

Антощук, Є. Ейдетичні вправи для пам’яті й уяви / Євген Антощук // Дошкільне виховання. – 2014. – № 1. – С. 18-19.

Беседіна, А. Вплив методів і завдань ейдетики на розвиток особистості дитини / А. Беседіна // Рідна школа. – 2009. – № 2/3. – С. 61-62.

Васько, А. М. Ейдетика для дошкільнят : програма розвитку пізнавальної активності дошкільників методами ейдетики / А. М. Васько // Обдарована дитина. – 2013. – № 4. – С. 51–59.

Крива, Н. Вчимо вірші з радістю / Наталя Крива // Дошкільне виховання. – 2013. – № 3. – С. 12-15.

Круподер, Н. І. Ейдетика як засіб розвитку пам’яті дитини дошкільного віку / Н. І. Круподер // Нива знань. – 2015. – № 2. – С. 39–40.

Очеретна, К. С. Впровадження ейдетики в систему навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку / К. С. Очеретна // Наука і освіта. – 2013. – № 5. – С. 41-44.

Павловська, І. Допоможемо гостю з Місяця : заняття з використанням елементів ейдетики для дітей середньої групи / Ірина Павловська, Наталія Горобчук // Дошкільне виховання. – 2014. – № 4. – С. 33-35.

Пащенко, О. Вивчаємо тварин з ейдетикою / Ольга Пащенко // Дошкільне виховання. – 2011. – № 7. – С. 24-26.

Пащенко, О. Ейдетика в навчанні / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2010. – № 5. – С. 20-21.

Пащенко, О. Ейдетика для розвитку й навчання / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2010. – № 10. – С. 16-18.

Пащенко, О. Ейдетичні завдання для зимового навчання / Ольга Пащенко // Дошкільне виховання. – 2011. – № 2. – С. 16-18.

Пащенко, О. Ейдетика на щодень / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2009. – № 8. – С. 24-25.

Пащенко, О. Ейдетика – що це? / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2008. – № 11. – С. 16-17.

Пащенко, О. Звукові, смакові, нюхові асоціації / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2009. – № 2. – С. 16-17.

Пащенко, О. Креативний розвиток: ейдетика для дорослих і малих / Ольга Пащенко // Дошкільне виховання. – 2012. – № 2. – С. 24-26.

Цікаві цифри : використання прийомів ейдетики при ознайомленні з цифрами / уклад. О. О. Яловська. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 128 с.

 

Конференція директорів національних бібліотек: історія та сучасний стан

Доброго дня! Друкованих джерел за вашим запитом, на жаль, немає. Пропонуємо опрацювати такі електронні ресурси:

Глобальное видение участников Конференции директоров национальных библиотек (CDNL) [Електронний ресурс] // IFLA. — Режим доступу: https://www.ifla.org/node/11750, вільний. – Дата перегляду : 02.01.2018. – Заголовок з екрана.

Конференция директоров национальных библиотек [Електронний ресурс] // IFLA. — Режим доступу: http://www.nlr.ru/inter/cdnl.htm, вільний. – Дата перегляду : 02.01.2018. – Заголовок з екрана.

CDNL – National Librarians – met in Wroclaw, Poland, during the WLIC 2017 [Electronic resource] // Conference of Directors of National Libraries. — Mode of access: http://www.cdnl.info/. — Viewed on January, 02, 2016. — Title from the screen.

 

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку