Ваше ім'я*

Ваш email*

Категорія

Зміст запиту

Мета запиту

“Спомин мого життя” О. Барвінського як історичне джерело

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Барвінський, О. Спомини з мого життя. Ч. 1, 2 / О. Барвінський ; ред. Л. Винар ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Нью-Йорк ; Київ : Смолоскип, 2004. — 528 c.

Олександр Барвінський 1847-1927 : Матеріали конференції, присвяченої 150 річниці від дня народження О. Барвінського, Львів, 14 трав. 1997 р. — Львів, 2001. — 207 с.

Герета, І. Олександр Барвінський та його рідний край / І. Герета // Наукові записки. Серія: Історія / Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Тернопіль, 1998. — Вип. 7. — С. 308—318.

Гриб, О. Олександр Барвінський у громадсько-просвітницькому русі Західноукраїнських земель кінця XIX століття / О. Гриб // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — Одеса, 2006. — Вип. 6. — С. 40—48.

Домбровська, Є. Епістолярна спадщина Олександра Барвінського як джерело дослідження історії української освіти і професійних учительських товариств / Є. Домбровська // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. — Львів, 2013. — № 5. — С. 406—421.

Іваницька, Л. В. Олександр Барвінський / Л. В. Іваницька // Видатні постаті в історії України ХХ ст. : короткі біогр. — Київ, 2011. — С. 27—29 : портр.

Зайцева, З. Науково-організаційна діяльність Олександра Барвінського (1847—1937) / З. Зайцева, Н. Ротар // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. – Київ, 2009. — Вип. 15(2). — С. 26—34.

Кліш, А. Заснування Католицького русько-народного союзу в «Споминах з мого життя» Олександра Барвінського / А. Кліш // Наукові записки Серія : Історія / Терноп. нац. пед. ун-у ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2016. — Вип. 2(3). — С. 56—59.

Кліш, А. Реалізація О. Барвінським ідей українського суспільно-християнського руху наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / А. Кліш // Українознавчий альманах. – Київ, 2015. — Вип. 18. — С. 160—164.

Романюк, С. Олександр Барвінський — публіцист, редактор, видавець / С. Романюк. — Львів : Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, 2009. — 374 с.

Романюк, С. До проблеми дослідження публіцистичної і редакторської діяльності О. Барвінського: характеристика джерел / С. Романюк // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів, 2006. — Вип. 14. — С. 424—436.

Павлишин, С. Олександр Барвінський / С. Павлишин. — Львів : Акад. Експрес, 1997. — 148, [2] с., іл.

Чорновол, І. Іван Франко у «Споминах з мого життя» Олександра Барвінського [Текст] / І. Чорновол // Молода нація. — 2003. — № 1(26). — С.34—51.

Довідку підготувала Лариса Оленич, зав. ІБВ

Видатні краєзнавці Західного регіону та їх праці

Доброго дня!

Пропонуємо список краєзнавців, які досліджували і продовжують досліджувати історію, природу, культуру Тернопілля, та їхні основні праці (книги).

Барвінський Олександр Григорович

 1. Барвінський, О. Коротка історія українського народу / О. Барвінський. — Тернопіль : Ред.-вид. відділ упр. по пресі, 1991. — 40 с.
 2. Барвінський, О. Спомини з мого життя. Ч. 1/2 / О. Барвінський; ред. Л. Винар ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Нью-Йорк ; Київ : Смолоскип, 2004. — 528 c.

Гнатюк Володимир Михайлович

 1. Гнатюк, В. М. Вибрані статті про народну творчість / В. М. Гнатюк ; упоряд., вступ. ст., приміт. М.Т. Яценко. — Київ : Наукова думка, 1966. — 248 с.
 2. Гнатюк, В. Документи та матеріали : 1871–1989 / В. Гнатюк ; упоряд. Я. Дашкевич, О. Купчинський, М. Кравец [та ін.]. — Львів : Атлас, 1998. — 466 с.

Ярема Яким Якимович

 1. Ярема, Я. Над Сяном : Листопадові дні 1918 року в Перемишлі: події і роздуми / Я. Ярема. — Львів : Місіонер, 1997. — 96 c.
 2. Ярема, Я. Франкознавчі студії / Я. Ярема; упоряд. С. Ярема ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Львів : [б. в.], 2007. — 288 с. — (Літературні пам’ятки. Франкознавча серія ; вип. 8).

Бойцун Любомира Степанівна

 1. Бойцун, Л. С. Тернопіль у плині літ : історико-краєзнавчі замальовки / Л. С. Бойцун. — Тернопіль : Джура, 2003. — 392 с.

Бубернак Степан Іванович

 1. Бубернак, С.  І. Біль голодомору : факти, цифри, свідчення тих, хто вижив / С. І. Бубернак. — Тернопіль : Терно-граф, 2013. — 48 с. : іл.
 2. Бубернак, С. І. Доля моя з Україною злита : розповіді про учасників повстанської боротьби 1942-1953 рр., жителів с. Ягільниці Чортків. району Терноп. області / С. І. Бубернак. — Чортків : [б. в.], 1997. — 28 c.
 3. Бубернак, С. І. Лемківська Писанка з Ягільниці / С. І. Бубернак. — Тернопіль : Терно-граф, 2015. — 24 с.
 4. Бубернак, С. І. Мала сакральна архітектура Ягільниці : іст. розвідка / С. Бубернак. — Тернопіль : Терно-граф, 2002. — 80 c.
 5. Бубернак, С. І. Таємниці Ягільницького замку : іст. розвідка / С. І. Бубернак. — Тернопіль : Терно-граф, 2008. — 100 с
 6. Бубернак, С. І. Церква Вознесіння Господнього : пам’ятка архітектури ІІ половини ХІХ ст. в Ягільниці : іст.-публіцист. нарис / С. І. Бубернак. — Тернопіль : Терно-граф, 2005. — 48 c.
 7. Бубернак, С. І. Школо моя, ти священна колиско науки, любові й добра : Історія школи в с. Ягільниця (1852–2005 рр.): іст.-публіцист. нарис / С. Бубернак. — Тернопіль : Терно-граф, 2005. — 144 с.
 8. Бубернак, С. І. Ягільниці – 555 : путівник-довідник / С. І. Бубернак. — Чортків : [б. в.], 2003. — 44 с.
 9. Бубернак, С. І. Ягільницькі стежки Степана Бандери : іст. нарис / С. І. Бубернак. — Тернопіль : Терно-граф, 2009. — 16 с. I

Гасай Єфрем Олександрович

 1. Гасай, Є. Втрачені та знайдені / Є. Гасай; ред. П. Гудима, Л. Дубас. — Тернопіль : Принтер-інформ, 2007. — 269 с.
 2. Гасай, Є. І гомін віків, і природи краса : дорогами Підволочиського району : путівник / Є. Гасай. — Тернопіль : [б. в.], 1991. — 72 с.
 3. Гасай, Є. О. Пам’ять Токів та їх околиці / Є. О. Гасай. — Тернопіль : Вид-во Ю. Чабаненко, 2009. — 410 с. : іл.
 4. Гасай, Є. Повернуті імена / Є. Гасай. — Тернопіль : Прінтер-Інформ, 2002. — 234 c. — (Реабілітовані історією).

Ґерета Ігор Петрович

 1. Археологічні пам’ятки Прикарпаття і Волині Кам’яного віку/ І. П. Герета, Р. Т. Грибович, Л. Г. Мацкевой [та ін.]. — Київ : Наук. думка, 1981. — 310 с.
 2. Ауліх, В. В. Археологічні пам’ятки Прикарпаття і Волині ранньослов’янського і давньоруського періодів / В. В. Ауліх, І. П. Герета, С. І. Пеняк; відп. ред. О. П. Черниш ; АН Укр. РСР, Ін-т сусп. наук. – Київ : Наук. думка, 1982. — 268 с. : 5 л. карт
 3. Герета, І. П. Бережани : іст.-краєзн. нарис / І. П. Герета. — 2-е вид., допов. і перероб. — Львів : Каменяр, 1989. — 61 с.
 4. Герета, І. П. Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі : нарис-путівник / І. П. Герета, О. С. Черемшинський. — 3-е вид., допов. — Львів : Каменяр, 1991. — 95 с.
 5. Герета, І. П. Могильник черняхівської культури в с. Біла на Тернопільщині / І. П. Герета; упоряд. : В. Тиліщак, Т. Ковальчук. — Тернопіль : Меркьюрі-Тернопіль, 2007. — 56 с. — (Бібліотека журналу «Джерело»).
 6. Герета, І. П. Музей Соломії Крушельницької [Текст] = Музей Соломии Крушельницкой = Solomia Krushelnitska Memorial : нарис-путівник / І. П. Герета ; худож. Ю. І. Соколов. — Львів : Каменяр, 1978. — 94 с. : іл.
 7. Ґерета І. Теребовля: Шлях через віки: іст.-краєзнав. нарис / І. П. Герета. — Львів: Каменяр, 1997. — 127 с.
 8. Герета, І. П. Чернелево-Руський могильник : монографія / І. П. Герета; упоряд. В. С. Тиліщак ; Ін-т археології НАН, Терноп. обл. краєзнав. музей. — Тернопіль : Терно-граф, 2013. — 284 с.
 9. Герета, І. П. Чортків : краєзнавчий нарис / І. П. Герета, М. С. Гордій. — Львів : Каменяр, 1985. — 41 с.

Дуда Ігор Микитович

 1. Дуда, І. М. Бучач : путівник / І. М. Дуда. — Львів : Каменяр, 1985. — 64 с.
 2. Дуда, І. М. Лемківський словник : 26 000 слів / Ігор Дуда. — Тернопіль : Астон, 2011. — 376 с. — (Бібліотека Лемківщини).
 3. Дуда, І. М. Спомнєш моє слово : лемківські приповідки / Ігор Дуда. — Тернопіль : Астон, 2008. — 88 с. — (Бібліотека Лемківщини).
 4. Дуда, І. М. Тарас Шевченко на Тернопільщині / І. М. Дуда, Б. І. Мельничук. — 2-ге вид., допов. — Тернопіль : [б. в.], 1998. — 82 с. — (Корінь і наука).
 5. Дуда, І. М. Тернопіль, 1540–1944 : іст.-краєзнав. хроніка. Ч. 1 / І. М. Дуда. — Тернопіль : Навч. книга — Богдан, 2010. — 292 с.
 6. Дуда, І. М. Тернопіль: що? де? як? : фотопутівник / І. М. Дуда, Б. І. Мельничук. — Київ : Мистецтво, 1989. — 239 с.
 7. Дуда, І. М. Тернопільщина літературна : 325 імен на карті області : путівник / І. М. Дуда. — Тернопіль : Ред.-вид. відділ облполіграфвидаву, 1990. — 76 с.
 8. Монастириська: іст.-краєзнав. хроніка : альбом-путівник / авт. тексту І. Дуда. — Тернопіль : Збруч, 2006. — 38 с.

Заставецький Богдан Іванович, Заставецька Ольга Володимирівна

 1. Заставецька, О. В. Географія Тернопільської області : навч. посіб. для учнів 8-9 кл. / О. В. Заставецька, Б. І. Заставецький, Д. В. Ткач — 6-е вид, допов. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. — 144 c.
 2. Заставецька, О. В. Тернопільська область: географічні основи комплексного економічного і соціального розвитку / О. В. Заставецька. — 2-ге вид., перероб. — Львів : [б. в.], 1997. — 211 с.

Колодницький Степан Гілярович

 1. Колодницький, С. Г. Битва гетьмана Петра Дорошенка під Підгайцями 1667 року: передумови, хід та наслідки (історіографічний аспект)  / С. Г. Колодницький. — Тернопіль : Ю. В. Осадца, 2017. — 68 с.
 2. Підгаєччина: путівник / уклад. С. Колодницький. — Тернопіль : ПП Кісь А. Я., 2006. — 24 с.

Лавренюк Венедикт Антонович

 1. Лавренюк, В. Мізюринецьке перевесло / В. Лавренюк. — Тернопіль : Джура, 2003. — 188 c.
 2. Лавренюк, В. А. Тернопільщина туристська : путівник / В. А. Лавренюк, В. О. Радзієвський. — Львів : Каменяр, 1983. — 126 с.
 3. Лавренюк, В. Храм у дзеркалі ріки : нотатки музейника / В. Лавренюк. — Тернопіль : Принтер-інформ, 2000. — 350 c.

Малевич Анатолій Павлович

 1. Малевич, А. П. Вишнівець : путівник / А. П. Малевич. — Тернопіль : Облполіграфвидав, 1989. — 30 c.
 2. Малевич, А. Літопис землі Збаразької : в датах, подіях, фактах і особах / А. Малевич. — Збараж : [б. в.], 1996. — 84 c.
 3. Малевич, А. П. Морозенко : іст.-краєзнав. нарис про корсунського полковника Нестора Морозенка, оспіваного в народних піснях, думах, легендах і переказах / А. П. Малевич. — Збараж, 1992. — 38 c.
 4. Малевич, А. Неопалима купина : немеркнучі сторінки історії Збаражчини / А. Малевич. — Збараж : [б. в.], 1990. — 23 с.
 5. Малевич, А. «Просвіта» на Збаражчині : іст. нарис / А. Малевич. — Збараж : Тернопіль, 1995. — 58 c.

Мельничук Богдан Іванович

 1. Мельничук, Б. Великий українець із Тернопілля : Ярослав Стецько : життєвий шлях провідника ОУН / Б. Мельничук, М. Сагайдак, В. Уніят. — Тернопіль : Астон, 2010. — 176 с.
 2. Мельничук, Б. І. Вірна дочка України. Слава Стецько: життєпис у боротьбі / Б. І. Мельничук, М. І. Сагайдак, В. Б. Уніят. — [Вид. 2-ге]. — Тернопіль : Астон, 2011. — 128 с.
 3. Матейко, Р. Воєнними дорогами синів Галичини : Українські січові стрільці на Тернопільщині / Р. Матейко, Б. Мельничук. — Тернопіль : Ред.-видав. відділ упр. по пресі, 1991. — 68 с
 4. Матейко, Р. За рідний край, за нарід свій : Украънська Галицька армія на Тернопільщині / Р. Матейко, Б. Мельничук. — Тернопіль : [б. в.], 1993. — 79 c.
 5. Мельничук, Б. Симон Петлюра і Тернопільщина / Б. Мельничук, В. Уніят. — Тернопіль : Терно-граф, 2009. — 116 с.
 6. Дуда, І. М. Тарас Шевченко на Тернопільщині/ І. Дуда, Б. Мельничук. — Тернопіль : Новий колір, 2007. — 106 с.
 7. Дуда, І. М. Тернопіль: що? де? як? : фотопутівник / І. М. Дуда, Б. І. Мельничук. — Київ : Мистецтво, 1989. — 239 с.
 8. Мельничук, Б. І. Іван Франко і Тернопільщина/ Б. І. Мельничук, В. Б. Уніят. — Т. : Терно-граф, 2010. — 280 с.
 9. Мельничук, Б. Шляхами Богдана Хмельницького на Тернопільщині : путівник/ Б. Мельничук, Н. Юрчак. — Тернопіль : Ред. вид. відділ упр. по пресі, 1991. — 60 с.

 

Медведик Петро Костьович

 1. Медведик, П. К. Іван Франко і літературна Тернопільщина / П. К. Медведик, І. С. Михайлюк ; відп. ред. О. Н. Мороз. — Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 1963. — 76 с.
 2. Медведик, П. К. Літературно-мистецка та наукова Зборівщина : словник біографій визначних людей / П. К. Медведик. — Тернопіль : Джура, 1998. — 242 c.
 3. Медведик, П. К. Моє рідне Опілля : іст.-культ. нарис с. Жабиня та його околиць на Зборівщині / П. К. Медведик; Терноп. обл. орг. укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури. — Тернопіль : Джура, 2003. — 324 c.
 4. Медведик, П. К. Село Жабиня на Зборівщині : Весілля. Народні звичаї та обряди / П. К. Медведик. — Тернопіль : Лілея, 1996. — 224 c.

Окаринський Володимир Михайлович

 1. Окаринський, В. М. Пластовий рух на Тернопільщині (від початків до сьогодення)/ В.Окаринський. — Тернопіль : Астон, 2007. — 64 с.
 2. Окаринський, В. Тернопіль: місто, люди, історія (від давнини до 1991)/ В. Окаринський ; літ. ред. Б. Мельничук. — Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2017. — 512 с. : іл

Ониськів Михайло Михайлович

 1. Ониськів, М. Автографи. Бібліографія : Вибране… / М. Ониськів. — Тернопіль : Джура, 2012. — 732 с.
 2. Ониськів, М. Ласківці : фрагменти іст. потоку / М. Ониськів. — Тернопіль : Джура, 2003. — 152 c.
 3. Ониськів, М. Михайло Паращук : Історія його життя, або Як він повертався в Україну / Михайло Ониськів. — Тернопіль : Збруч, 1998.— 106 с.
 4. Ониськів, М. М. Сподвижники поля духовного : лауреати Всеукр. літ.-мист. та гром.-політ. премії ім. братів Богдана та Левка Лепких. 1991–2013 : довідник-антологія/ М. М. Ониськів, В. В. Уніят ; наук. ред. С. Півторак. — Вид. 2-ге, допов. та уточнене. — Тернопіль : Терно-граф, 2014. — 111 с. : іл.
 5. Ониськів, М. Українець Михайло Паращук : ровесник болгарської волі, страдник нашої долі / М. Ониськів, Б. Хаварівський ; Держ. архів Терноп. обл. — Тернопіль : Збруч, 2003. — 176 c.

Проців Микола Павлович

 1. Проців, М. Вулиця Івана Франка в Бережанах / М. Проців. — Бережани : Бережан. краєзн. музей, 2016. — 68 с. — (З шухляди Миколи Проціва).
 2. Проців, М. Осип Маковей: знане та незнане : збірник на пошану / М. Проців. — Львів : Сполом, 2017. — 116 с. — (З шухляди Миколи Проціва).

Савак Богдан Маркіянович

 1.  Савак, Б. Гірка правда про зраду : пам’яти 70-річчя битви ОУН із чекістами в очеретах р. Стрипи 28 червня— 1 липня 1947 року на окраїні с. Купчинці, Денисів та Ішків / Б. Савак. — Тернопіль : Терно-Граф, 2017. — 20 с.
 2. Савак, Б.З історії села Денисова : турист. нарис-довідник / Б. Савак. — Тернопіль : Тернограф, 2006. — 64 с.
 3. Савак, Б. Корені моєї родини : генерал. дослідж./ Б. Савак. — Тернопіль : Терно-граф, 2008. — 72 с.
 4. Савак, Б. Краєзнавці Тернопільщини : (біогр. довідник) / Б. Савак. — Денисів : Терно-граф, 2003. — 78 c.
 5. Савак, Б. М. Мої друзі та знайомі : спогади, розповіді. Кн. 1 / Б. М. Савак. — 2-ге вид., допов. — Тернопіль : Терно-граф, 2015. — 368 с.
 6. Савак, Б. М. Проводирі у країну дитинства : лауреати літ.-мист. премії ім. І. Блажкевич / Б. М. Савак. — Тернопіль : Терно-граф, 2011. — 48
 7. Савак, Б. Села Яструбове, Денисів та Купчинці (колись містечко Бродилів) на карті Тернопілля : турист. путівник / Б. Савак, О. Савак. — Тернопіль : [б. в.], 2007. — 16 с.

Уніят Віктор Богданович (у співавторстві)

 1. Мельничук, Б. І. Великий українець із Тернопілля. Ярослав Стецько: життєвий шлях Провідника ОУН : 100-річчю від дня народж. присвяч. / Б. Мельничук, М. Сагайдак, В. Уніят. — Вид. 2-е, переробл. — Тернопіль : Терно-граф, 2011. — 96 с.
 2. Мельничук, Б. І. Вірна дочка України. Слава Стецько: життєпис у боротьбі / Б. І. Мельничук, М. І. Сагайдак, В. Б. Уніят. — [Вид. 2-ге]. — Тернопіль : Астон, 2011. — 128 с.
 3. Мельничук, Б. І. Іван Франко і Тернопільщина / Б. І. Мельничук, В. Б. Уніят ; [ред. П. Козловський]. — Тернопіль : Терно-граф, 2011. — 280 с.
 4. Мельничук, Б. І. Симон Петлюра і Тернопільщина / Б. І. Мельничук, В. Б. Уніят. — Тернопіль : Терно-граф, 2009. — 116 с.
 5. Півторак, С. Р. Євреї на Тернопільщині / С. Р. Півторак, В. Б. Уніят, Б. В. Хаварівський ; ред. : П. Козловський, Б. Мельничук. — Тернопіль : Терно-граф, 2010. — 120 с.
 6. Уніят, В. Історичні силуети. “Тернові долі” Олега Цетнарського (Останній бій УПА) / В. Уніят. — Тернопіль : Рада, 2015. — 40 с.
 7. Уніят, В. Б. Нації незгасний смолоскип : Постать Степана Бандери на тлі національно-визвольних змагань у Західній Україні в 20–50-х р. ХХ ст. / В. Б. Уніят, М. В. Лазарович. — Вид. 2-е, допов. — Тернопіль : Терно-граф, 2011. — 96 с.

Хома Володимир Васильович

 1. Хома, В. Герої визвольних змагань на Драгоманівці / В. Хома. — Тернопіль : Астон, 1999. — 376 c.
 2. Хома, В.А Денисів село славне / В. Хома. — Тернопіль : [б. в.], 1997. — 72 c.
 3. Хома, В. Літературно-мистецька Козівщина / В Хома. — Тернопіль : Воля, 2003. — 400 c
 4. Хома, В. Народні пісні з-над Стрипи : у записах Іванни Блажкевич / В. Хома, В. Подуфалий. — Тернопіль : [б. в.], 1993. — 106 c.
 5. Хома, В. Старовинні Купчинці / В. Хома. — Тернопіль : [б. в.], 2000. — 300 c

Чернихівський Гаврило Іванович

 1. Чернихівський, Г. І. Великобережецький літературно-меморіальний музей Олександра Неприцького-Грановського : нарис-путівник / Г. І. Чернихівський. — Тернопіль : Збруч, 2006. — 34 с.
 2. Чернихівський, Г. І. Кременець : путівник / Г. І. Чернихівський. — Львів : Каменяр, 1987. — 56 с.
 3. Чернихівський, Г. І. Кременецький краєзнавчий музей : путівник / Г. І. Чернихівський. — Кременець : Папірус, 2005. — 71 с.
 4. Чернихівський, Г. І. Кременеччина від давнини до сучасності / Г. І. Чернихівський. — Кременець : Папірус, 1999. — 320 с.
 5. Чернихівський, Г. І. Олександр Неприцький-Грановський : життя і творчість / Г. Чернихівський. — Тернопіль : Збруч, 1996. — 417 с.
 6. Чернихівський, Г. І. Почаївська Свято-Успенська Лавра / Г. І. Чернихівський, В. О. Балюх ; ред. Л. Дубас ; літ. ред. Б. Мельничук. — Тернопіль : Збруч, 2006. — 48 с.

Довідку підготувала провідний бібліограф Юлія Куніцька

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку