Злочини проти основ національної безпеки

Кримінальний кодекс України : зі змінами та доп. : станом на 20 січ. 2016 р. — Харків : Право, 2016. — 307 с.

Закон України Про основи національної безпеки України [Електронний ресурс] : редакція від 07.08.2015, № 964-IV // Законодавство України / Верховна Рада України. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/964-15, вільний. — Заголовок з екрана.

Науково-практичний коментар до кримінального кодексу України. У 2 т. Т. 1. / за ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. — 3-е вид., випр. і допов. — Київ : Прав. єдність, 2009 — 964 с.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : за станом законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 груд. 2001 р. / Ю. В. Александров [та ін.]. — Київ : А.С.К., 2002. — 936 c. — (Економіка. Фінанси. Право).

Бантишев О. Ф. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України : (Проблеми кваліфікації) / О. Ф. Бантишев, О. В. Шамара. — 3-тє вид., перероб. та допов. — Київ ; Луганськ : Віртуальна реальність, 2014. — 197 с.

Дорош Л. В. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності державного кордону України : монографія / Л. В. Дорош, В. В. Фєдосєєв ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — Харків : Право, 2014. — 301 с. : табл.

Ємельянов В. П. Злочини терористичної спрямованості / В. П. Ємельянов ; НДІ вивчення проблем злочинності Акад. прав. наук України. — Харків : Рубікон, 1997. — 160 c.

Звонарьов О. Ю. Кримінальна відповідальність за посягання на життя державного чи громадського діяча : монографія / О. Ю. Звонарьов. — Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. — 118 c. — Бібліогр.: с. 108—118.

Корченко О. Г. Оцінювання шкоди національній безпеці України у разі витоку державної таємниці / О. Г. Корченко, О. Є. Архипов, Ю. О. Дрейс ; Нац. акад. Служби Безпеки України. — Київ : Наук.-вид. центр НА СБУ, 2014. — 331 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 304—319.

Луценко Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України : монографія / Ю. В. Луценко. — Харків : Право, 2015. — 200 с.

Новицький Г. В. Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України: монографія / Г. В. Новицький. — Київ : Інтертехнологія, 2008. — 496 с.

Пилипчук В. Г. Формування теоретико-правових основ забезпечення державної безпеки України (кінець ХХ –початок ХХІ століття) : монографія / В. Г. Пилипчук. — Київ : НКЦ СБ України, 2008. — 256 с.

Шлапаченко В. М. Кримінальна відповідальність за шпигунство : монографія / В. М. Шлапаченко ; Нац. акад. Служби Безпеки України. — Київ, 2015. — 347 c. — Бібліогр.: с. 234—270.

Мене цікавить повний бібліографічний опис книги: Українські народні пісні : для хору : в обробці українських композиторів / упоряд. та заг. ред. О. Зноско-Боровського. – 1954, зокрема місце видання, видавництво і кількість сторінок.

Текст запитання: Шановні колеги! Мене цікавить повний бібліографічний опис книги: Українські народні пісні : для хору : в обробці українських композиторів / упоряд. та заг. ред. О. Зноско-Боровського. – 1954, зокрема місце видання, видавництво і кількість сторінок. У вашому е-каталозі я знайшла інформацію про те, що там вміщені музичні твори М. Д. Леонтовича. Я готую бібліографічний покажчик до його ювілею. З повагою зав. відділом наукової інформації та бібліографії Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва.

Відповідь: 

Доброго дня. Надсилаємо повний бібліографічний опис книги:

Українські народні пісні : для хору : в обробці українських композиторів / упоряд. та заг. ред. О. Зноско-Боровського; [тексти пісень пер. : Т. Волгіна, Г. Літвак]. – Москва : Держ. муз. вид-во, 1954. – 196 с. – Текст парал. укр., рос.

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку