«Словник — це всесвіт, розташований у алфавітному порядку»
(Анатоль Франс)

Словник потрібен, коли не знаєш, як пишеться те чи інше слово. Але це не головне. Словники — це не лише довідники, але й елемент національної культури: адже в слові втілено багато граней народного життя. Все багатство й різноманіття лексичних запасів мови зібрано в словниках. Створення словників — завдання особливої галузі лінгвістичної науки — лексикографії. Словників багато й вони різноманітні.

Всі словники діляться на два основних типи: енциклопедичні і лінгвістичні, або мовні.

В енциклопедичних словниках міститься інформація про предмети, поняття, явища, в лінгвістичних — інформація про слова, які називають предмети, поняття, явища та ін.

Енциклопедичні словники діляться на універсальні та галузеві.

Лінгвістичні (мовні) словники можна поділити на багатомовні, двомовні, одномовні.

Багатомовні і двомовні словники — це словники перекладні. У них значення слів однієї мови пояснюються через зіставлення зі словами іншої мови.

В одномовних словниках слова пояснюються за допомогою слів тієї ж мови. Одномовні словники бувають комплексними і аспектними. Комплексними є тлумачні словники. У таких словниках наводяться відомості, необхідні для розуміння слова, його вживання в мові і т. д. Аспектні словники відображають той чи інший аспект мови. До них відносяться: словники іноземних слів, синонімів, антонімів, омонімів, паронімів, фразеологічні, орфоепічні, орфографічні, словотвірні, морфемні, етимологічні, зворотні, скорочень і інші типи словників. У кожному словнику є передмова, в якому пояснюється, як користуватися словником.

Сучасна людина ніяк не може обійтися без словників. Якщо вона позбавляє себе цього джерела знань, вона одразу ж приречена бути відкинутою на задвірки мовного суржика, професійної некомпетентності, кар’єрного занепаду та деградації.

Представлені нижче словники є лише частиною довідкових видань з фондів нашої бібліотеки.

 

Українсько-болгарський словник : Близько 20000 слів / уклад. К. К. Потапенко. — Київ : Либідь, 2001. — 288 с.

Українсько-болгарський словник містить близько 20000 найуживаніших слів сучасної української літературної мови з їх болгарськими відповідниками. Для учнів середніх шкіл, які вивчають болгарську мову як рідну, вчителів болгарської мови, студентів, перекладачів.

 

Клименко, Н. Ф., Пономарів, О. Д., Чернухін, Є. К. Новогрецько-український словник: 22 000 слів / Н. Ф. Клименко, О. Д. Пономарів, Є. К. Чернухін. — Київ : Українська енциклопедія, 2005. — 432 с.

Словник охоплює 22 тисячі грецьких слів з українськими відповідниками. Це загальновживана лексика сучасної новогрецької мови, до якої входять слова художнього та суспільно-політичного стилю, розмовної мови, а також найуживаніші науково-технічні терміни. Додані списки географічних назв, грецьких абревіатур, основних скорочень. Словник адресовано всім, хто вивчає новогрецьку мову, викладає її або користується нею в процесі перекладу з новогрецької на українську мову та з української на новогрецьку.

 

Клименко, Н. Ф., Пономарів, О. Д., Савенко, А. О. Українсько-новогрецький словник : 40 000 слів / Н. Ф. Клименко, О. Д. Пономарів, А. О. Савенко. — Київ : Українська енциклопедія, 2005. — 432 с.

Словник охоплює 40 тисяч українських слів і словосполучень з грецькими відповідниками. Це суспільно-політична, літературна, розмовна лексика, науково-технічні терміни. Додані списки географічних назв, українських абревіатур, основних скорочень. Адресовано всім, хто вивчає українську і новогрецьку мови, викладає їх або користується ними в процесі перекладу з української на новогрецьку та з новогрецької на українську мову.

 

Латинсько-український словотвірний словник / уклад. Г. В. Петрова. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2010. — 880 с.

«Латинсько-український словотвірний словник» надає читачу практичний матеріал для вивчення феномена слова у латинській мові для дослідження і викладання латинської лексикології та словотворення.

Крім того, внаслідок генетичних відносин латинської мови із сучасними європейськими, такий словник може бути корисним у роботі з англійською та усіма романськими мовами.

 

Українсько-румунський словник : 60000 слів / уклад. Л. Ботлунг. — Чернівці : Золоті литаври, 2007. — 568 с.

Словник містить близько 60000 слів і покликаний допомогти у перекладі українсько-румунських текстів середнього рівня складності, а також бути помічником тим, хто вивчає українську та румунську мову.

У словник вміщено загальновживану лексику української мови, словосполучення, абревіатури і додаток географічних назв України.

 

Польсько-український, українсько-польський словник + граматика: 120000 слів. — Донецьк: Глорія-Трейд. — 2009. — 1104 с.

Даний словник містить понад 120000 тисяч слів та словосполучень сучасної польської мови. Призначений для повсякденного користування людей різних професій, школярів і студентів, туристів, а також усіх інших, хто цікавиться польською мовою. В словник включено географічні, міфологічні назви, а також деякі скорочення і абревіатури.

Словник допоможе всім бажаючим перекладати українські та польські тексти середньої складності.

 

Великий сучасний англо-український українсько-англійський словник-довідник: 80000 слів та виразів сучасної англійської та української мови/ уклад. С. Д. Романов. — Донецьк : БАО, 2008. — 512 с.

Вивчення англійської мови є нагальною потребою не лише для тих, хто навчається, але й для широкого загалу.

Увазі читача пропонується «Великий сучасний англо-український українсько-англійський словник-довідник». Це комбіноване видання, до якого ввійшли нормативний курс граматики та української мов, а також сучасний двомовний словник, що вміщує понад 80000 слів і виразів. Він задовольнить зростаючу потребу в якісних двомовних словниках.

Видання розраховане на учнів старших класів, абітурієнтів, студентів вузів, а також усіх, хто вивчає англійську та українську мови самоcтійно.

 

Тищенко, Д. В. Їдиш-український словник / Д. В. Тищенко. — Київ : Арт Економі, 2016. — 960 с.

Словник містить близько 30000 слів та виразів. Лексика словника, окрім літературної та побутової, охоплює основну термінологію з релігійного життя, а також багатьох галузей науки і техніки. Подається діалектна та обрядова лексика, пояснення слів з погляду активного і пасивного вживання. Представлено емоційно забарвлену лексику, що вдало передає ментальність нації. Наведено фразеологічні звороти, прислів’я та приказки. Книга стане незамінним помічником учених різних країн, що досліджують історію та взаємодію мов народів України.

 

5 європейських мов: Deutsch, English, Français, Español, Italiano. — Київ : Перун, 2007. — 1099 с.

Словник охоплює весь перелік предметів, процесів та явищ, що оточують людину, яка сама є невід’ємною частиною нашої техногенної ери і яка знає та користується величезною кількістю спеціальних слів-термінів у широкому спектрі їх застосування. Створений для широкого загалу читачів, словник відповідає потребам тих, кому потрібна точна правильна термінологія, яка б відповідала широкому спектру власних або професійних потреб: знаходження невідомого терміну, перевірка значення слова, його популяризація, додаткове вивчення матеріалу.

 

Попов, Є. Ф., Балла, М. І. Великий українсько-англійський словник / Є. Ф. Попов, М. І. Балла. — Київ : Чумацький шлях, 2007. — 704 с.

Словник містить понад 175000 слів та словосполучень сучасної української мови і є найповнішим з існуючих українсько-англійських словників. Слова та окремі їхні значення супроводжуються необхідними поясненнями та помітками. Для ілюстрації вживання термінів наводиться значна кількість словосполучень.

Словник призначений для широкого кола користувачів — перекладачів, науковців, викладачів та студентів університетів, інститутів іноземних мов. Також може бути корисним для англомовних читачів, які вивчають українську мову.

 

Балла, М. І. Новий англо-український словник / М. І. Балла. — Київ : Чумацький шлях, 2007. — 668 с.

Словник містить понад 150000 слів та словосполучень і охоплює практично всі сфери діяльності сучасного суспільства. Зміст словника відповідає вимогам і досягненням сучасної лексикографії, яка постійно збагачується працями, поповнюваними новітньою термінологією. Джерелом поповнення лексики словника були найновіші лексикографічні праці англійських та інших зарубіжних авторів.

Словник розрахований як на фахівців з англійської мови та перекладачів, так і на всіх, хто вивчає англійську мову в навчальних закладах різного рівня. Він може бути корисним і для поглиблення знань з української мови.

 

Мюллер, В. Великий німецько-український словник / В. Мюллер. — Київ : Чумацький шлях, 2007. — 792 с.

Словник містить близько 170 тисяч слів та словосполучень сучасної німецької мови і є найповнішим серед німецько-українських словників. У ньому подано детальне опрацювання значень слів, широко представлено фразеологію, дотримано нової німецької орфографії.

Видання розраховане на широке коло користувачів: перекладачів, науковців, викладачів і студентів університетів та інститутів іноземних мов. Воно також стане в пригоді німецькомовним читачам, які вивчають українську.

 

Німецько-український словник. Українсько-німецький словник / під заг. ред В. Бусела. — Київ : Перун, 2012. — 1584 с.

У словнику вказано основні значення німецьких та українських слів за діючим правописом. Окрім літературної та побутової, лексика словника охоплює основну термінологію майже усіх галузей науки і техніки. Відповідники до різних значень розмежовано, що дозволяє вибрати потрібний відповідник; наведено фразеологічні звороти, ілюстративні вислови та словосполучення.

Вперше в Німецько-українському словнику подано докладну інформацію про сучасну Реформу в німецькій орфографії. Також вперше подано німецький та український мануальний алфавіти для сурдоперекладу. Німецько-український та українсько-німецький словники містять разом понад 470000 слів та словосполучень в одному томі. Словник розраховано на перекладачів-професіоналів, науковців, інженерів, військових, аспірантів, студентів і старшокласників, українців та іноземців.

 

Англійсько-український словник. Українсько-англійський словник / під заг. ред В. Бусела. — Київ : Перун, 2012. — 1568 с.

У словнику вказано основні значення англійських та українських слів за сучасним діючим правописом. Окрім літературної та побутової, лексика словника охоплює основну термінологію майже усіх галузей науки і техніки. Відповідники до різних значень розмежовано, що дозволяє вибрати потрібний відповідник; наведено фразеологічні звороти, ілюстративні вислови та словосполучення.

Вперше подано англійський та український мануальний алфавіти для сурдоперекладу. Англійсько-український та українсько-англійський словники містять близько 250000 одиниць перекладу кожний. Разом понад 500000 слів та словосполучень в одному томі. Словник розраховано на перекладачів-професіоналів, науковців, інженерів, військових, аспірантів, студентів і старшокласників, українців та іноземців.

 

Французько-український словник. Українсько-французький словник / під заг. ред В. Бусела. — Київ : Перун, 2012. — 1104 с.

У словнику вказано основні значення французьких та українських слів за сучасним діючим правописом. Окрім літературної та побутової, лексика словника охоплює основну термінологію майже усіх галузей науки і техніки. Відповідники до різних значень розмежовано, що дозволяє вибрати потрібний відповідник; наведено фразеологічні звороти, ілюстративні вислови та словосполучення.

Вперше у французько-українському словнику такого обсягу подано транскрипцію (вимову) кожного французького реєстрового слова і мануальні алфавіти французької та української мов для сурдоперекладу.

Французько-український та українсько-французький словники містять разом понад 430000 слів та словосполучень в одному томі. Словник розраховано на перекладачів-професіоналів, науковців, інженерів, військових, аспірантів, студентів і старшокласників, українців та іноземців.

 

Merriam-Webster Children’s Dictionary.London : Dorling Kindersley, 2008. — 960 с.

Найпопулярніший дитячий візуальний словник, що містить 35000 слів та словосполучень з сучасними фотографіями та ілюстраціями. Кожен запис повністю супроводжується визначенням, використанням, прикладами та примітками щодо орфографії та пунктуації.

Дитячий словник Merriam-Webster — це відмінний візуальний референтний ресурс для дітей, який допомагає їм виконувати шкільні завдання та вивчати розвивати наукові навички.

 

ABBYY Lingvo x6. Словники [Електронний ресурс]. — Професійна версія. — Текст. і граф. дані. — Київ : Абі продакшн, 2014. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: процесор: 1 ГГц і вище; 512 Mb RAM; Microsoft Windows 8/8.1, 7, Vista, XP (Service Pack 3 і вище), Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012/2012 R2; від 450 МБ до 3.5 ГБ дискового простору; DVD-привод; звукова плата, навушники або колонки. — Назва з етикетки диска.

Найповніша версія словника ABBYY Lingvo x6. Містить 224 словники (більше 10.6 млн. словникових статей): загальної лексики, навчальні, граматичні, тлумачні словники та розмовники, а також словники професійної лексики (тематичні), які охоплюють безліч різних сфер діяльності: природничі науки, економіку, медицину, право, електроніку, банківську справу, спорт та інші.

 

 

Підготувала Тетяна Музика, завідувач відділу літератури іноземними мовами ТОУНБ

© Тернопільська обласна універсальна бібліотека, 2018

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку