(До Року французької мови в Україні)

 

2018-2019 навчальний рік оголошений Роком французької мови в Україні.

Відділ літератури іноземними мовами, долучаючись до заходів із відзначення українсько-французького року мов, підготував добірку навчально-методичної літератури.

 

811.13.1
Ж72

Жиль Марія. Французька грамота. Повний довідник для початківців. / Марія Жиль, Артем Лукашов, Nicole Duval. – Харків : New Time, 2016. – 112 c. : іл.

Перед вами унікальний довідник з французької мови, який містить весь матеріал відповідно до шкільної програми для перших років навчання.

Книжка допомагає систематизувати знання і дає відповіді на будь-які запитання, що виникають у дітей і дорослих на початкових етапах вивчення французької мови.

У довіднику в простій і доступній формі викладаються усі правила читання і граматики, які передбачені шкільною програмою, пояснюється вимова французьких звуків, надається уся необхідна лексика та наводяться приклади розповідей за шкільними темами. Тематичний словник також містить багато корисних виразів, які навчають природного спілкування французькою мовою.

Видання буде корисне також і дорослим, які почали вивчати французьку.

 

373
М33

Матвіїшин В. Г. Ведемо урок французькою мовою : посібн. Для вчителя / В. Г. Матвіїшин. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – 80 с.

Мета посібника – допомогти вчителеві правильно використовувати лексику навчально-методичного характеру, а також вирази класного вжитку для створення іншомовної атмосфери на уроках французької мови і якісного проведення занять.

Для вчителів французької мови середніх загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, а також студентів.

 

 

* * *

Рабош Г. М. Теорія і практика перекладу (французька мова) для факультетів міжнародних відносин: посібник / Г. Рабош. – Вінниця: Нова Книга, 2018. – 248 с.

Посібник передбачає розвиток навиків усного та письмового перекладів, вивчення стилістичних особливостей французької публіцистики, а також ознайомлення та засвоєння суспільно-політичної, економічної та правової термінології французької мови, вивчення зворотів газетної та офіційно-ділової мови.

Посібник являє собою систематичний курс перекладу, вч якому текстовий матеріал супроводжується коментарями та вправами. У посібнику подаються численні еквіваленти найуживаніших термінів, притаманні фаховій літературі.

Кожний урок включає зразки офіційно-ділового стилю, інформаційні статті, а також коментарі, вправи і глосарій.

Посібник призначений для студентів факультету міжнародних відносин. Може бути використаний для широкого загалу читачів, які мають базові знання з французької мови.

 

Морошкіна Г.Ф. La langue et la civilization francaise à travers des siècles: Історія французької мови / Г. Морошкіна. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – 320 с.

Навчальний посібник з фундаментального курсу «Історія французької мови» містить унікальні матеріали зарубіжних лінгвістів-романістів, що віддзеркалюють розвиток французької мови та цивілізації у детальній інтерпретації. Стародавні тексти, запропоновані для читання супроводжуються перекладом на сучасну французьку мову, що дозволяє порівняти різні стани французької мови протягом століть.

Даний навчальний посібник призначений для індивідуальної роботи студентів факультетів іноземної філології, які навчаються за кредитно-модульною системою.

 

 

Максименко О. В. Навчальний посібник для студентів старших курсів з усного перекладу: теорія, вправи, тексти (французька мова) / О. Максименко. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 168 с.

Даний навчальний посібник створено на основі курсу усного перекладу, який викладається протягом десяти років на кафедрі теорії і практики перекладу романських мов імені Миколи Зерова Інституту філології при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Посібник розрахований на студентів IV-V курсів перекладацьких відділень ВНЗ, зокрема, на тих, хто спеціалізується з усного перекладу. Навчальний посібник складається із трьох розділів: теорії усного перекладу, вправ для тренінгу усних перекладачів і текстів із завданнями для послідовного, усно-зорового і синхронного перекладу.

 

Французько-український словник. Українсько-французький словник: 430000 од. пер. / під заг. ред. В. Бусела. – Ірпінь : Перун, 2012. – 1104 с.

У словнику вказано основні значення французьких та українських слів за сучасним діючим правописом. Окрім літературної та побутової, лексика словника охоплює основну термінологію майже усіх галузей науки і техніки. Відповідники до різних значень розмежовано, що дозволяє вибрати потрібний варіант перекладу; наведено фразеологічні звороти, ілюстративні вислови та словосполучення.

Вперше у французько-українському словнику такого обсягу подано транскрипцію (вимову) кожного французького реєстрового слова і мануальні алфавіти французької та української мов для сурдоперекладу.

Французько-український та українсько-французький словники містять разом понад 430000 слів та словосполучень в одному томі. Словник розраховано на перекладачів-професіоналів, науковців, інженерів, військових, аспірантів, студентів і старшокласників, українців та іноземців.

 

Даутель К. Французька граматика коротко і легко: учбовий посібник. – Київ: Методика, 2011 – 192 с.

Посібник містить гумористичні ілюстрації, живі приклади із повсякдення, усі слова та фрази з перекладом. Матеріал наочно структуровано завдяки легко зрозумілим символам.

 

Schorr N. Tune up your French / N. Schorr.  – New York: McGraw Hill, 2009. – 260 p.

Якщо ви вивчали французьку в минулому, але все ще маєте проблеми з розмовною мовою, ця книга для вас. «Tune up your French» допоможе вам освоїти сотні ключових слів і фраз, а також переглянути фізичні жести, які нададуть вашій французькій «родзинки».

В комплекті ви знайдете більше 100 списків ключових фраз і виразів, перегляд і огляд вправ до кожної глави, а також відповіді до них, MP3-диск з 80 хвилинами списків TopTen.

 

Say It Right in French [Електронний ресурс]: audio program. – Електрон. дан. – [Б. м. : б. в.], 2009. – 1 електрон. опт. диск (CDROM). – Назва з етикетки диску.

Революційний підхід Easily Pronounced Language Systems настільки легкий і ефективний, що книги, засновані на цьому методі, вже використовуються мандрівниками, пресою та учасниками олімпійських ігор. Ця новаторська програма аудіорозмовника тепер йде на крок попереду: ви можете дізнатися, як використовувати сотні французьких слів і фраз, бачачи і чуючи їх правильну вимову.

 

Ігри на уроках французької мови / упоряд. Ю. Клименко. Київ: Шкільний світ, 2009. — 128 с. — (Б-ка «Шкільного світу»)

Ця брошура пропонує велику кількість оригінальних ідей, які можна використовувати під час проведення навчальних занять та позакласній роботі. Кожний запропонований вид діяльності супроводжується коротким описом та методичними рекомендаціями щодо їх реалізації.

Вона може бути рекомендована дорослим — всім тим, хто вивчає мову та цікавиться ігровими методами, які можна застосовувати у своїй роботі. Іншими словами — вона призначена всім. Хто забув, що вивчати мову «граючись» — це серйозно.

 

1000 thémes parlés en Français: Усні теми з паралельним перекладом для учнів 5-11 класів та абітурієнтів / уклад. О. Я. Пантелеєва, А. Т. Устименко та ін.; за ред. А. Т. Устименко. — Харків: Ранок, 2006. — 560 с.

Посібник допоможе школярам у вивченні французької мови та підготовці до іспитів. Він містить усні теми з перекладом, що традиційно пропонуються на іспитах і рекомендуються до вивчення протягом навчального року. Тексти складені в межах елементарного лексичного й граматичного матеріалу.

Беручи за основу теми, наведені в посібнику, учні можуть скласти власні усні повідомлення.

Для учнів 5—11 класів, абітурієнтів і викладачів французької мови.

 

Якубяк М. Корективний курс французької мови: посібник / М. Якубяк — Львів: Світ, 2004. — 84 с.

У навчальні програмі іноземних мов для вищих немовних навчальних закладів передбачено повторення  на першому етапі навчання матеріалу за середню школу. Це зумовлено наявністю у студентів перших курсів значних прогалин у знаннях та практичних навичках володіння іноземною мовою, що практично ускладнює роботу над підручниками для вищих навчальних закладів. З цією метою створено «Корективний курс французької мови», розрахований на засвоєння її впродовж першого семестру. Пропонований посібник складається з довідникової частини та уроків практичного спрямування, де зібрано найпотрібніші дані з фонетики, граматики, лексики французької мови. Після засвоєння програми посібника можна переходити до роботи над підручниками для вищої школи. Крім цього, посібник буде корисним як довідник для студента на подальших етапах навчання.

Для студентів вищих немовних навчальних закладів та всіх, хто цікавиться французькою мовою.

 

Михайлова О. Г., Шмиголь Н. В. Лінгвокраїнознавство франкомовних країн: посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. Михайлова, Н. Шмиголь.  – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 216 С.

Навчальний посібник з лінгвокраїнознавства франкомовних країн охоплює весь курс лінгвокраїнознавства франкомовних країн, за темами, передбаченими програмою. Тематичні тексти, перед текстові та після текстові завдання, завдання для самостійної роботи та підсумкові тести за темами дозволяють засвоїти у повному обсязі матеріал курсу.

Посібник призначений для курсантів та студентів напряму підготовки «Філологія», спеціальності «Переклад», які вивчають французьку мову.

 

Ільгенфрітц П., Шнайдер Г., Глокцин-Кер’ян А. Самовчитель французької мови. Практичний курс: навчальний посібник / П. Ільгенфрітц, Г. Шнайдер – Київ: Методика, 2008. – 272 с.

Цей підручник розрахований, в першу чергу, на тих, хто хотів би вивчити французьку мову самостійно. Він містить детальний опис французької фонетики та орфографії, а також перелік граматичних термінів та їх пояснення. Тексти уроків ставлять практичну мету – навчити учня сучасної французької мови.

Підручник рекомендовано для учнів шкіл, слухачів курсів, студентів, аспірантів, викладачів, усіх бажаючих вивчити французьку мову, а також бізнесменів та підприємців.

 

Кириленко К. І., Сухаревська В. І. Теорія і практика перекладу французької мови: навчальний посібник / К. Кириленко. — Вінниця: Нова Книга, 2003. — 148 с.

В посібнику викладені базові поняття всіх видів перекладу. Основна мета посібника — розвиток вмінь та навичок, необхідних при здійсненні перекладу.

Переважна увага приділяється практичній роботі: численним вправам і перекладам текстів. Яким передує викладення теоретичних засад. Для студентів філологічних і перекладацьких факультетів, де основною мовою є французька.

 

 

Сучасний французько-український та українсько-французький словник. – Харків: Промінь, 2006. – 800 с.

Словник містить у собі близько 35000 слів та словосполучень. Він розрахований на учнів, студентів, вчителів, аспірантів тощо. Словник вміщує найуживанішу лексику сучасної української та французької мов загальнолітературного і розмовного характеру.

 

 

Григорьєва В. О. Граматика французької мови в схемах і таблицях / В. Григорьєва. – Харків: Торсінг плюс, 2006. – 112 с.

Навчальний посібник містить основні правила граматики французької мови. Призначено для формування основ граматичних знань і навичок школярів, студентів молодших курсів та всіх, хто вивчає французьку мову.

 

 

 

 

 

 

 Підготували: Тетяна Музика, завідувачка відділу літератури іноземними мовами ТОУНБ,
Юлія Чуйко, бібліотекар І категорії відділу літератури іноземними мовами ТОУНБ

© Тернопільська обласна універсальна бібліотека, 2019—2020
Оновлення: жовтень 2020

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку