У 2017 році виповнюється 75 років з часу створення Української повстанської армії (УПА), яка зробила визначний внесок у здобуття та проголошення Української Незалежності, мала вагомий вплив на формування української національної свідомості та на процеси державотворення в Україні.

Українська повстанська армія — військово-політична формація українського визвольного руху. Офіційною датою створення УПА прийнято вважати 14 жовтня 1942 року. У вересні 1949 року Українська повстанська армія реорганізована в збройне підпілля, діяльність якого припинилася в середині 1950 років. Стратегічною метою діяльності УПА було відновлення української державності, відповідно боротьба розгорталася проти всіх держав, що намагалися завадити цьому.

Як свідчать результати соціологічних опитувань, оцінка українцями діяльності УПА залежить від рівня поінформованості про неї. Впродовж семи десятиліть архівні дані про українських повстанців були засекречені. Вільний доступ громадянам до документів КДБ та конфіскованих спецслужбою матеріалів УПА, Україна почала відкривати з 2015 року. Тож, на переконання Інституту національної пам’яті та громадських діячів, існує потреба донесення до громадськості фактів з історії боротьби ОУН та УПА під час та після Другої світової війни.

З метою об’єктивного висвітлення діяльності українського визвольного руху, а також відзначення 75-ої річниці створення Української Повстанської Армії пропонуємо віртуальну виставку «Воля народам, воля людині!», на якій представлено видання про діяльність УПА, що за останні роки поповнили фонд нашої книгозбірні.

«Зродились ми великої години…» : ОУН і УПА / уклад. й передм. В. Кіпіані. — Харків : Vivat, 2016. — 304 с. — (Історична правда).

Визвольний рух XX століття й зокрема діяльність ОУН і УПА належать до тих малодосліджених явищ минулого, які вартують стати одним із найяскравіших прикладів боротьби за незалежність — не тільки в українській, але й у світовій історії.

Це видання становить собою корпус текстів, авторами яких є впливові науковці, журналісти, громадські діячі та дисиденти. Мовою фактів, свідчень, спогадів, побутових подробиць і навіть філософських міркувань вони відповідають на гострі питання, намагаючись відшукати правду про відчайдушних борців за українську державність — про бандерівців, у лапках і без.

 

Примаченко, Я. Українська повстанська армія (1942—початок 1950-х рр.) // Історія українського війська / кол. авт.: М. Відейко [та ін.] ; Громадський просвітницький проект «LIKБЕЗ. Історичний фронт». — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. — С. 370—391.

Це — системний науково-популярний виклад історії військової справи: від появи професійних військових спільнот на території України в Давню добу до участі українських збройних формувань в Антитерористичній операції на сході України. Справжньою цінністю видання є більш ніж 300 фотографій з колекції Національного історичного музею України та художні реконструкції, які відображають всю багатоманітність військового спорядження та озброєння військових формувань у різні періоди історії.

У розділі «Українська повстанська армія (1942—початок 1950-х рр.)» історик-науковець Я. Примаченко розповідає про організацію та озброєння військових формувань Української повстанської армії, а також аналізує особливості її воєнного мистецтва.

Літопис Української Повстанської Армії. Нова серія / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. В. Грушевського, Служба безпеки України. — Київ : Літопис УПА, 2012 — .

Т. 25 : Коломийська округа ОУН : документи і матеріяли : 1945-1952 / упоряд.: Д. Проданик, В. Гуменюк. — 2015. — 1104 с.

У 1992 році було створено спільне підприємство «Літопис УПА» у місті Львові, яке займається підготовкою, друком і розповсюдженням Літопису УПА в Україні та за її межами.

До 2012 року було видано 100 томів у чотирьох серіях, у яких публікуються документи і матеріали з історії ОУН та УПА. Кожний том або група томів Літопису присвячені окремим темам. Томи з’являються не періодично, а в залежності від підготовки й опрацювання наступних.

Друга серія (київська), започаткована 1995 року, нараховує 26 опублікованих томів, інші перебувають на різних стадіях підготовки. До неї ввійшли документи з архівів України. Серед них є як підпільні, так і радянські документи.

Том 25 включає звітно-інформаційні документи окружного, надрайонних та районних проводів структури ОУН Коломийщини.

 

 

Спогади бійців УПА. — Львів : Апріорі, 2015. — 132 с.

У книзі висвітлено героїчну боротьбу бійців УПА з більшовицькими та німецькими загарбниками за незалежність українського народу.

 

 

 

 

З підпілля у повстанці : спогади ветеранів ОУН. — Луцьк : Терен, 2015. — 232 с. — (Озброєні честю).

До збірника серії «Озброєні честю» увійшли спогади членів Організації Українських Націоналістів, які організовували підпілля, а потім і збройну боротьбу проти польських, німецьких та російських поневолювачів. На сторінках книги — розповіді людей, які бачили та прожили усі лихоліття війни.

 

 

Гартовані болем : спогади / упоряд. В. Бойко ; Львівський іст. музей. — Львів : Апріорі, 2015. — 192 с.

У книжці — спогади вояків Української Повстанської Армії, членів ОУН, репресованих українських патріотів, які прикладом свого життя та окремими вчинками у складних життєвих обставинах проявили вірність ідеї української державності, виступали з позиції гуманізму, високої християнської духовності, — чинили як герої, не очікуючи нагород чи визнань.

 

 

Мизак, Н. За тебе, свята Україно : Малокужелівський архів ОУН / Н. Мизак, Р. Твердушкін, І. Коваль. — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014  .

Кн. 9. — 2014. — 496 с. : іл.

У лісі поблизу с. Мала Кужелівка віднайдений архів багатий підпільними виданнями ОУН. Серед них часописи «Підпільне слово», як координатор підпільних друку, «За Україну», «До волі», «Революціонер-пропагандист», «Малі друзі», сатиричний «Хрін», «Вишкільні матеріали», різні революційні брошури, патріотична література міжвоєнного періоду, листівки, заклики, роз’яснення, радянські газети, художня та пропагандистська література.

Дев’ята книжка із серії «За тебе, свята Україно», присвячена визвольній боротьбі ОУН, УПА за Українську Самостійну Соборну Державу у 40-60-х роках ХХ ст. засобами друкованого слова.

 

 

 

Коретчук, Я. Командири відділів ТВ 22 УПА «Чорний Ліс» / Я. Коретчук, П. Ганцюк ; Літопис УПА. — Львів ; Торонто : Літопис УПА, 2014. — 112 с. — (Події і люди).

Книга присвячена командному складу Тактичного Відтинка 22 «Чорний Ліс» Воєнної Округи IV «Говерля». На основі різних архівних документів і матеріалів подано біографії командирів сотень і куренів ТВ 22, організаційні і структурні схеми, карти та ілюстративний матеріал.

 

 

Яневський, Д. Б. Проект «Україна». Жертва УПА, місія Романа Шухевича / Д. Б. Яневський. — Київ : Факт, 2013. — 283 с.

Проаналізувавши десятки тисяч сторінок документів, мемуарів, спеціальних досліджень та артефактів з колекції Українського Національного Музею (Чикаго, США), Данило Яневський відновив реальну історію УПА, з’ясував її чисельність, місця та час народження, імена Головних командирів. На думку автора, історія УПА — це історія збройного спротиву частини українського народу комуністичній диктатурі, історія реального, а не вигаданого Голокосту українців, історія однієї з найбільших антропологічних катастроф в історії Європи за останню тисячу років.

 

 

Пукач, В. За свободу і соборність України : боротьба Української повстанської армії на Тернопільщині. Головний командир УПА Роман Шухевич — людина-легенда / В. Пугач, І. Олещук. — 2-ге вид., допов. — Тернопіль : Терно-граф, 2012. — 68 с. : іл. — (70-річчю створення УПА присвячено).

Матеріал у книжці згруповано за декількома розділами, серед яких: «Діяльність УПА в період радянської влади 1944—45 рр.», «УПА-Південь (воєнна округа «Богун»)», «УПА-Захід (воєнна округа «Лисоня»)», «Головний командир УПА Роман Шухевич — людина-легенда» та ін.

 

 

 

Ільницький, В. Провід ОУН Карпатського краю / В. Ільницький. — Львів : Літопис УПА, 2012. — 128 с. — (Літопис УПА. Серія «Події і люди»).

Книжка присвячена структурі та кадрам Карпатського краю ОУН. На основі різних архівних документів і матеріалів розкриваються структурні трансформації та питання кількісного заповнення керівних органів краю. З’ясовано, що незважаючи на підпільні умови, постійні втрати серед керівного складу, підпілля намагалося заповнювати вакантні посади, причому їхній фаховий рівень залишався високим.


Мизак, Н. УПА — «Захід» у фотографіях / Н. Мизак ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Дослідний ін-т «Студіум» (Торонто). — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. — 438 с. — (За тебе, свята Україно ; кн. 8).

Книжка – фотоальбом «УПА – «Захід» у фотографіях» висвітлює біля півтори тисячі фотознімків, присвячених учасникам визвольної боротьби Організації Українських Націоналістів (революціонерів), Української Повстанської Армії за Українську Самостійну Соборну Державу в 40-60-х рр. ХХ ст.

Світлини віддзеркалюють внутрішній стан героїв і допомогають краще усвідомити причини їх героїчних вчинків на полі бою. У фотоальбомі наголошується на витоках високих патріотичних почуттів повстанців та нашому обов’язку збереження історичної пам’яті про них.

 

Ніколаєва, Н. Підпільні друкарні ОУН та їх ліквідація каральними органами СРСР в 1944-1954 рр. / Н. Ніколаєва. — Львів : Літопис УПА, 2012. — 132 с. — (Літопис УПА. Серія «Події і люди»).

В книжці на основі таємних документів ЦК КП(б)У, радянських каральних органів, матеріалів підпілля ОУН та сучасних наукових праць досліджується діяльність підпільних друкарень ОУН в 1944-1954 рр. та процес їх ліквідації органами НКВС-НКДБ-МБД-МВС-КДБ СРСР. Наведено найбільш показові приклади виявлених чекістами підпільних друкарень, проаналізовано їх матеріально-технічне забезпечення та кадровий склад.

 

Мизак, Н. УПА — «Захід» і збройне підпілля ОУН у боротьбі за Українську Самостійну Соборну Державу у 1942—1960рр. : монографія / Н. Мизак. — Чернівці : Прут, 2011. — 433 с. — (За тебе, свята Україно ; кн. 7).

У монографії досліджується визвольна боротьба українського народу у лавах УПА-«Захід» і збройного підпілля ОУН за свободу і незалежність України у 1942-1960 рр. Висвітлено діяльність визвольних сил на території Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської, Чернівецької, Хмельницької, Закарпатської областей та Закерзонського краю (Польща) проти окупаційних тоталітарних режимів, які зазіхали на волю і честь України. Проаналізовано форми і методи боротьби повстанців за волю України, їх чисельні втрати та місце у світовому визвольному процесі.

 

Генеральна старшина УПА : зб. наук.-популяр. статей про генералів УПА / Терноп. обл. молодіжне наук.-пошукове товариство «Обереги». — Тернопіль : Терно-граф, 2010. — 171 с.

«Генеральна старшина УПА» — збірка науково-популярних статей про визначних діячів національно-визвольного руху — генералів УПА, життя і діяльність яких тісно пов’язані з Українською Повстанською Армією — найвідомішою нерегулярною революційною формацією XX століття, створеною у роки Другої світової війни. На початку формування армії в її лавах не було жодного генерала, за неповних десять років підпільний уряд воюючої України присвоїв це високе звання дев’ятьом Провідникам.

 

Дмитрук, В. Вони боролися за волю України : (Участь ОУН і УПА у національно-визвольній боротьбі українського народу в 1941—1956 рр. за матеріалами Волині та Полісся). Т. 3. / В. Дмитрук. — Луцьк : Волинська обл. друкарня, 2006. — 404 с.

У книжці на глибокому аналізі історичних подій розкривається закономірність виникнення УПА як сили, покликаної самим народом. На численних архівних документах та спогадах учасників національно-визвольної боротьби українського народу автор відтворює захоплюючу і трагічну сторінку історії боротьби українських повстанців ОУН і УПА за незалежність нашої країни. Лише за підтримки місцевого населення України патріоти могли так довго змагатися з окупантами, що з різних боків навалилися на українську землю.

Дякуємо за увагу!

Підготувала Людмила Рюміна, головний бібліотекар відділу читального залу

© Тернопільська обласна універсальна бібліотека, 2017

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку