Здобуття суверенітету для кожної держави — це перший її крок у досягненні свободи й незалежності, крок до соціально-економічного та духовного прогресу, благополуччя й добробуту народу.

16 липня 1990 року Верховна Рада Української РСР 12-го скликання (Верховна Рада України 1-го скликання) прийняла Декларацію про державний суверенітет — важливий політичний і правовий акт. Відтоді в літописі нашої держави розпочалася нова сторінка, новий відлік часу — епоха утвердження України як самостійної та незалежної країни. Декларація проголосила, що народ України має виключне право на володіння, користування та розпорядження національним багатством України, захист усіх форм власності в державі. Актом гарантовано всім національностям, що проживають на території України, право вільного національно-культурного розвитку, визнано пріоритет загальнолюдських цінностей перед класовими, норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права. Декларацією проголошено принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову, територіальну цілісність України в межах наявних кордонів, економічну самостійність, гарантії екологічної безпеки і культурного розвитку.

Декларація про державний суверенітет була першим кроком до Незалежності. Її базові положення лягли в основу законодавчих актів державного значення — Конституції та законів України. Прийняття Декларації стало першим кроком до відновлення історичної справедливості, відродження української державності як ідеї соборності українського народу та його земель. Документом було визначено найбільш принципові позиції, які орієнтували народ на створення самостійної, правової держави, на розвиток демократії, всебічне забезпечення прав і свобод людини. Вона стала тією цінністю, яка об’єднала суспільство у непростий час визначення свого майбутнього в серпневі дні 1991 року. Саме спираючись на Декларацію, було прийнято Акт про державну незалежність 24 серпня 1991 року, який разом з державним суверенітетом був підтверджений волевиявленням народу на Всеукраїнському референдумі в грудні того ж року.

До 30-ї річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці створено віртуальну виставку «Україна: шлях до суверенітету», на якій представлено законодавчі документи, монографії, історичні нариси та статті з періодичних видань, в яких висвітлюється ця доленосна подія в історії нашої держави й дається цілісне уявлення про основні віхи становлення незалежності України.

 

ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ

 

67.62
Д28

Декларація про державний суверенітет України : прийнята Верхов. Радою Української РСР 16 лип. 1990 р. — К. : Політвидав України, 1990. — 8 с.

Декларацію про державний суверенітет України прийняла Верховна Рада УРСР в 1990 році, 16 липня. Цей документ є документом історичної значимості, адже він проголошував державний суверенітет України.

Декларація складається з 10 розділів. Нею проголошено самовизначення української нації, народовладдя, принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, територіальну цілісність України в межах наявних кордонів, економічну самостійність, виключне право народу України на володіння, користування і розпорядження національним багатством України, захист усіх форм власності в державі, гарантії екологічної безпеки і культурного розвитку.

 

67
З-19

Закони України. Т. 1 / Верховна Рада України. — Київ : [б. в.], 1996 — 464 c.

У першому томі багатотомного збірника вміщено закони України в хронологічному порядку з липня 1990 року по червень 1991 року. У кінці тому розміщено перелік усіх законів за окремими галузями та інститутами законодавства, а також алфавітно-предметний покажчик.

Законодавчі акти подано зі змінами і доповненнями станом на 1 січня 1996 рроку.

 

 

 

ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ УКРАЇНИ ДО СУВЕРЕНІТЕТУ

 

67
Д28

Декларація про державний суверенітет України : історія прийняття, документи, свідчення / Асоціація народних депутатів України. — Житомир : Рута, 2010. — 868 с.

Це видання, підготовлене Редакційною радою Асоціації народних депутатів України, є документально-публіцистичною розповіддю про прийняття Декларації про державний суверенітет України у липні 1990 року безпосередніх учасників цієї вікопомної події. До книги включені усі документи, що стосуються процесу прийняття Декларації — законопроекти, пропозиції, повні стенограми їх обговорення і постатейного прийняття, поіменні голосування, — а також аналітичні статті та особисті спогади народних депутатів Української РСР ХІІ-го скликання Верховної Ради УРСР (І скликання Верховної Ради України). Розповідь про прийняття Декларації ілюструється ексклюзивними фотографіями, зробленими у залі пленарних засідань. Книга призначена для широкого кола читачів: політиків, істориків, дослідників, журналістів, студентської та учнівської молоді, допитливих, патріотичних читачів — усіх, хто цікавиться сучасною історією України, історією її боротьби за незалежність, свободу, демократію. Повний комплект документів та свідчення творців Декларації утворюють об’єктивну та всеохоплюючу картину процесу прийняття Декларації, дають вичерпні відповіді на усі запитання щодо задуму, ідей, цінностей та змісту Декларації про державний суверенітет України.

 

63.3(4Укр)
З-46

Здобуття незалежності України 1991 : історія проголошення, документи, свідчення : у 2 т. Т.1 / Асоціація народних депутатів України. — Житомир : Рута, 2011 — 752 с. : фот.

Це видання, підготовлене редакційною радою Асоціації народних депутатів України, є документально-публіцистичною розповіддю про проголошення незалежності України у серпні 1991 року.

До книги ввійшли документальні матеріали, що стосуються процесів 1990–1992 pp. у Bepxoвній Раді України з підготовки, поступу до власної державності, безпосередньо проголошення незалежності України та перших кроків нової держави; правові акти; стенограми обговорення найважливіших питань і результати голосування та ін.; статті вчених-істориків та спогади і роздуми народних депутатів України та інших політиків. Розповідь про здобуття незалежності України ілюструється фотографіями того часу.

 

63.3(4Укр)
Н44

Незалежність очима ТСН / авт. текстів: В. Примост ; фоторед.: О. Костирко, О. Вус. — Київ : Основи, 2017. — 296 с.

Ця книжка про колишню російську колонію, яка стала незалежною у 1991 році. Бажання хорошого життя, упаковане в концепцію про європейське походження, нестримно вабило її на Захід. Однак російські батоги, що обплутали мозок, тягнули на Схід.

Десятиліття, упродовж яких ми болісно вичавлювали з себе рабське радянське минуле, яскраві досягнення й змарновані можливості, перемоги і зради, тирани, жертви, герої, злодії — основні перипетії нашого життя за часів Незалежності крізь призму сприйняття журналістів і ведучих Телевізійної служби новин.

У книжці зібрані двадцять основних подій історії незалежної України й розпочинається вона розповіддю про прийняття Декларації про державний суверенітет України.

У виданні багато унікальних світлин.

 

94(477)

Р88

Русначенко, Анатолій. Нариси новітньої історії України. Кн. 5 / А. М. Русначенко. — Київ : Олег Філюк, 2017. — 621 с.

Автор дає власне цілісне бачення новітньої української історії, від початку ХХ століття, революції 1914–1923 рр., до сучасності. Погляд автора — україноцентричний, але він не оминає східно–і центрально–європейської перспективи. Для здійснення цієї мети дослідник послідовно використовує дві парадигми: тоталітаризму й імперії, що в тій чи іншій мірі притаманні і його попереднім викладам. В центрі уваги – український народ у його взаємовідносинах з сусідами в Україні і поза її межами в добу революцій, її, України, нової колонізації совєтською імперією і постколоніального розвитку.

У п’ятій книзі охоплено найважливіші історичні події на всіх українських етнічних землях з межі 1980-х – 1990-х років, економічну і соціальну політику, спроби деколонізації і соціально-економічного розвитку країни після 1991 р. Не оминає дослідник і того, як ставилися люди до дій влади в той час, середовище самої влади в Україні, її характер. Також автором висвітлюються події «помаранчевої» революції, «революції гідності» 2013 – 2014 років.

 

66.3

Д22

25 років. Заповіти незалежності України / О. В. Савченко, Л. Г. Лук’яненко, І. Ф. Драч [та ін.] ; за заг. ред. О. Савченка. — Київ : Самміт-Книга, 2017. — 160 с.

Видання присвячено пошукам відповіді на ключові питання новітньої історії України. Автори глибоко аналізують складові успіху українців у їх боротьбі за незалежність. Саме незалежність України, на думку всіх авторів, яка була здобута українцями у 1991 році, стала причиною розпаду СРСР.

Також дається відповідь на питання чому самостійна країна з такими ресурсами за 25 років незалежності не стала успішною. Всі автори книги брали активну участь у боротьбі за незалежність та суверенітет України, а тому, їх роздуми зацікавлять своєю глибиною.

 

 

342(477)

К96

Куян, Ірина. Суверенітет : проблеми теорії і практики: конституційно-правовий аспект : монографія / І. Я. Куян ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ : Академія, 2013. — 560 с.

Монографію присвячено суверенітету — одній із ключових найактуальніших і дискусійних проблем сучасного державотворення й конституційного права. Досліджено місце та роль ідеї суверенітету у функціонуванні держави і суспільства. Визначено поняття суверенітету держави, народу і нації. Висвітлено питання конституційно-правових гарантій суверенітету України. Особливу увагу приділено з’ясуванню сутності і співвідношення державного, народного і національного суверенітету під кутом зору конституційного права України.

 

 

63.3(4Укр)

К90

Кульчицький, Станіслав. Червоний виклик. Історія комунізму в Україні від його народження до загибелі. Кн. 3. : [1940 – 1991] / С. Кульчицький. — Київ : Темпора, 2013 — 388 с.

Книга професора Станіслава Кульчицького досліджує витоки та постання комуністичної доктрини в Європі та Росії ХІХ ст., природу радянської влади в СРСР, а також соціально-економічні й суспільно-політичні процеси в Україні у ХХ ст. Автор встановлює зовнішні та внутрішні причини трансформації демократичної революції в комуністичну, аналізує природу національної радянської державності.

Третя книга містить аналіз кризи командної економіки, нездатної протистояти викликам постіндустріальної революції. Політика «перебудови», якою в Кремлі сподівалися призупинити кризу радянського ладу, призвела до результатів, протилежних очікуваним. Після розпаду Радянського Союзу Україна отримала другий у XX ст. шанс на здобуття реальної незалежності. Однак питання про те, як розпорядитися цим шансом, залишається актуальним.

 

 

63.3(4Укр)

Ш26

Шаров, Ігор. 100 особистостей України : 1991-2011 / І. Ф. Шаров. — Київ : Арт Економі, 2011. — 471 с.

Книжка кандидата історичних наук, народного депутата України Ігоря Шарова містить роздуми відомих українських політиків, державних діячів, вчених, майстрів культури й мистецтва, письменників, підприємців і спортсменів — тих, хто виборював суверенітет та незалежність України, хто своєю наполегливою і сумлінною працею, конкретними справами утверджував їх протягом 1991-2011 років.

 

 

 

 

63.3(4Укр)

Г67

Горєлов, Микола. Держава і цивілізація в історії України / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський ; НАН України. — Київ : Еко-Продакшн, 2009. — 980 с.

Автори вивчають історичний розвиток населення на території сучасної України від зародження відтворювального господарства і до сьогодення. Основна увага надається висвітленню проблеми співвідношення додержавних та державних структур із важливим і ще недостатньо вивченим процесом еволюції протоцивілізаційних та цивілізаційних спільнот цього європейського регіону.

 

 

 

63.3(4Укр)

У45

Україна: антологія пам’яток державотворення Х-ХХ ст. : у 10 т. / редкол.: І. М. Дзюба та ін. ; Укр. всесвітня координаційна рада ; Ін-т стратегічних оцінок. — Київ : Основи, 2008.

Т. 10 : Відродження й утвердження української державності (1987-2005 роки) / упоряд., передмова та примітки В. Сергійчука. — 2009. — 672 с.

У десятому томі публікуються документи і матеріали, що висвітлюють події, пов’язані з посиленням українського національно-визвольного руху з другої половини 1980-х років, відродженням незалежної Української держави 1991 і стратегією й тактикою її розбудови. Акцентується увага на внутрішній і зовнішній політиці України, переосмисленні її керманичами власного місця в цих процесах.

 

63.3(4Укр)

П30

Петровський, Володимир. Історія України : неупереджений погляд : факти, міфи, коментарі / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. — Харків : Школа, 2008. — 608 с.

Видання обіймає весь період появи та розвитку людських спільнот на території сучасної України. Автори відтворили складний, неоднозначно трактований шлях народу України до незалежності, не оминувши трагічних та величних сторінок у його життєписі.

Ця книжка є одним із найбільш сучасних оригінальних видань, що охоплює величезний період вітчизняної історії — від прадавніх часів до сьогодення. Автори намагалися показати основні віхи історії України з урахуванням новітніх досліджень вітчизняної та зарубіжної науки.

 

 

67

К65

Конституція і народний суверенітет в Україні : проблеми теорії і практики реалізації : зб. наук. праць / за ред.: В. М. Кампа, М. В. Савчина. — Київ : [б.в.], 2008. — 266 с.

Статті цієї збірки носять пошуковий характер, в них піднято багато проблем, містять вони і критику, і природно, самі підлягають критиці.

У виданні під одним науковим дахом зібрались досить різні за досвідом, методами дослідження тощо автори, яких поєднує рішення спільно розробити актуальні проблеми конституціоналізму та демократії в Україні.

 

 

66

П50

Політична історія України ХХ ст. : в 6 Т. Т.6 : Від тоталітаризму до демократії (1945-2002). — Київ : Генеза, 2003. — 696 c.

У шостому томі висвітлюється процес саморозпаду радянської системи, який тривав від закінчення Другої світової війни у 1945 році до початку 90-х років, а також перше десятиліття української незалежності. Матеріали цього тому розкривають історичну закономірність і неминучість розпаду Радянського Союзу та краху всіх скріплюючих його елементів — комуністичної ідеології, однопартійної системи, «єдиного народно-господарського комплексу», «пролетарського інтернаціоналізму» тощо.

Видання відтворює картину перемоги національного руху і подолання гострих проблем державотворення. Автори спираються на різноманітні історичні джерела — архівні документи, економічну статистику, соціологічні дані, публікації преси, спогади.

 

66.3

У45

Україна : утвердження незалежної держави (1991-2001) / Н. П. Барановська, В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський [та ін.]. — Київ : Альтернативи, 2001. — 704 c.

Монографія присвячена проблемам формування незалежної Української держави. Автори аналізують суспільно-політичні, соціально-економічні й культурні процеси трансформаційного періоду.

Приділено увагу дослідженню національних державотворчих традицій.

 

 

 

63.3(4Укр)

Л64

Литвин, Володимир. Ілюстрована історія України / В. Литвин, В. Смолій, М. Шпаковитий. — Київ : Альтернативи, 2001. — 352 c.

У виданні йдеться про основні етапи формування української державності, боротьбу українського народу за свої права, утвердження своєї культури та національної ідентичності, про закономірності й труднощі державотворення наприкінці ХХ ст.

 • П’ять тисяч років історії
 • Дві тисячі ілюстрацій
 • Одна тисяча персоналій

 

 

67

Т44

Тисяча років української суспільно-політичної думки : в 9 т. Т. 9 : (1989-2001 роки). — Київ : Дніпро, 2001 — 640 с.

Присвячене 10-й річниці незалежності України видання вперше в історії України репрезентує тисячолітній процес (Х – ХХ ст.) зародження, становлення і розвитку національної суспільно-політичної думки, представляє історію національних інтелектуальних і духовних пошуків і роздумів у різні часи й епохи.

Документи і матеріали, подані у дев’ятому томі, красномовно ілюструють перебіг подій у 1989 – 2001 роках: розпад Радянського Союзу, прийняття Декларації про державний суверенітет, утворення незалежної України, прийняття Конституції України тощо.

 

63.3(4Укр)

Л64

Литвин, Володимир. Україна на межі тисячоліть (1991-2000 рр.) / В. М. Литвин. — Київ : Альтернативи, 2000. — 358 c. — (Україна крізь віки. — Т. 14).

Видання присвячене становленню України як незалежної держави. Автор починає розповідь від прийняття Декларації про державний суверенітет України, охоплює політичне, економічне, соціальне та культурне життя України на межі тисячоліть.

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ З ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

 

 

 1. Мороз, Олександр. Задля людини і держави : (очима співавтора Декларації про державний суверенітет) / Олександр Мороз // Голос України. — 2020. — № 101 (23 черв.). — С. 4.
 2. Тиский, Михайло. Час тривог і надій : 30 років Декларації про державний суверенітет / Михайло Тиский // Голос України. — 2020. — № 99 (19 черв.). — С. 7 : фот.
 3. Козюбра, Микола. Взаємозв’язки між народовладдям, парламентаризмом та верховенством права: європейські стандарти і сучасні українські реалії / М. Козюбра // Право України. — 2019. — № 11. — С. 83-97.
 4. Бойко, І. Й. Дата заснування української держави — важлива складова її суверенітету / І. Й. Бойко // Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практичної конференції, 20-21 квіт. 2018 року : тези наук. доповідей / Тернопільський нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2018. — С. 22-29.
 5. 67

А43

Янчук, Артем. Конституційна модернізація інституту безпосереднього народовладдя в Україні / Артем Янчук // Актуальні проблеми правознавства : зб. наук. праць Юридичного факультету Терноп. нац. економічного ун-ту / гол. ред.С. К. Гречанюк ; Терноп. нац. економічний ун-т. — Тернопіль : ТНЕУ, 2016. — Вип. 2. — С. 83-88.

 1. Севостьянова, Наталія. До питання про сутність територіальних спорів та їх видів / Наталія Севостьянова // Підприємництво, господарство і право. — 2016. — № 5. — С. 119-122.
 2. Яковлєв, Андрій. Конституційні акти початку XX століття в історії конституційного процесу в Україні / Андрій Анатолійович Яковлєв // Вісник Національної академії правових наук України. — 2016. — № 4. — С. 96-106.
 3. Шалагінов, Борис. Національно-культурний суверенітет та сучасна мережна цивілізація / Б. Шалагінов // Всесвіт. — 2016. — № 7-8. — С. 214-219.
 4. Шемшученко, Ю. Зміцнювати, а не розхитувати державний суверенітет / Ю. Шемшученко, О. Скрипнюк // Право України. — 2015. — № 8. — С. 115-119.
 5. 9

В 53

Ткаченко, І. В. Державна мовна політика як фактор зміцнення національного суверенітету України / І. В. Ткаченко // Вісник Київського національного університету ім.Т. Шевченка . — Київ : КНУ, 2012. — Вип. 106. — С. 92-96.

11 Куян, Ірина. Конституційний процес як засіб забезпечення суверенітету в Україні / І. Куян // Право України. — 2014. — № 7. — С. 55-63.

 

Підготувала завідувач відділом читального залу Людмила Рюміна

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку