Організація Північноатлантичного договору (НАТО) — це військово-політичний союз 26 країн з Північної Америки та Європи, який пропагує досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного урядами 12 країн у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. Основний принцип діяльності НАТО — це прагнення суверенних держав і їх співробітництво у забезпеченні неподільної безпеки усіх членів.

Інтеграція України до Європи і НАТО є проявом самобутності української нації, її історичної належності до європейського простору. Європейська інтеграція значною мірою визначає перебіг соціально — економічних і політичних процесів на континенті, змінюючи суть цивілізаційного простору в сучасному контексті.

На віртуальній виставці «Україна — НАТО: історія та перспективи» представлено книжки, що містять загальну інформацію про історію, завдання, структуру НАТО, напрями діяльності організації, процеси трансформації та розширення Альянсу, а також партнерство й співпрацю з іншими країнами, і зокрема з Україною.

 

66.4
П 78

Про євроатлантичну інтеграцію України : діалог сусідів : Україна — Словаччина / О. Гиарфашова [та ін.] ; Ін-т з громадських питань. — Братислава, 2008. — 84 с. — (Видання. Дискусійні статті).

Ця публікація є результатом спільного проекту українських та словацьких неурядових організацій, спрямованого на підвищення інформованості української громадськості про Північноатлантичний альянс та процес підготовки до вступу нових країн-членів на основі досвіду Словаччини.

 

66.4
В40

Взаємодія громадських організацій та державних установ у здійснені стратегічного євроатлантичного інтеграційного курсу україни : доп. наук.-практ. конференцій / М-во освіти та науки України. — К. : Синопсис, 2007. — 128 с.

У виданні розміщено доповіді та виступи провідних українських експертів, державних та громадських діячів, викладачів, науковців — учасників науково-практичних конференцій, які організувала та провела у регіонах України ВГО «Демократична дія» за підтримки Міністерства освіти та науки України за тематикою євроатлантична інтеграція України.

 

66.4
П14

Палій, Олександр. Навіщо Україні НАТО / О. Палій. — Київ : Дніпро, 2006. — 144 с.

Де закінчується Європа? На кого і коли нападав НАТО? Чому з двадцяти найменш корумпованих країн 10 є членами НАТО, а шість з восьми держав «Великої вісімки» теж входять до Альянсу? Чому всі країни Східної Європи вступають до цього блоку і ніхто звідти не виходить?

Громадяни України мають знати справжню свою вигоду і можливі проблеми, що виникнуть внаслідок вступу чи не вступу до НАТО.

Досі бракує розуміння суті українських інтересів у відносинах з іншими державами. Дана книга починає фахову дискусію щодо цього питання. Українцям після століть витравлювання державницьких інстинктів час згадати, що таке — розуміти свої інтереси та вміти їх відстояти.

Автор прагне допомогти читачеві розібратися й усвідомити не інтереси Вашингтона, Москви чи Брюсселя, а справжні інтереси України та її народу.

 

Демчук, Павло. Міжнародні відносини та проблеми євроатлантичної інтеграції / П. О. Демчук ; Національна академія оборони України. — Київ : ППП, 2004. — 264 с. — Бібліогр.: с. 246—248.

У виданні органічно поєднано аналіз теоретичних основ сучасних міжнародних відносин, міжнародних організацій як структур міжнародної інтеграції і глобальної та регіональної безпеки, стану і перспектив європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Книжка буде корисною для усіх, хто цікавиться проблемами міжнародних відносин, міжнародних організацій та міжнародних систем безпеки, стану і перспектив європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Трансформація національних концепцій безпеки як відповідь на нові глобальні та регіональні виклики та загрози: досвід України та НАТО : зб. матер. міжнар. конференції 19 верес. 2012 р. — Київ : НІСД, 2013. — 80 с.

Матеріали міжнародної конференції, що відбулася 19 вересня 2012 р. в Національному інституті стратегічних досліджень, присвячені презентації нових редакцій Стратегії національної безпеки України і Воєнної доктрини. Учасники заходу проаналізували та порівняли з попередніми редакціями основні положення та особливості цих документів, обговорили досвід реалізації стратегічних документів в Україні та країнах НАТО. За результатами конференції вироблено рекомендації щодо імплементації Стратегії національної безпеки України і Воєнної доктрини.

 

Україна—НАТО: нові умови та реалії співробітництва : аналітична доповідь / НІСД. — Київ, 2011. — 56 с.

В аналітичній доповіді розглянуто зміни, що відбулися в зовнішній політиці України й у засадах діяльності Північноатлантичного альянсу та вимагають кардинального перегляду підходів до розвитку відносин між Україною та НАТО. Проаналізовано актуальні аспекти військового та військово-технічного співробітництва України й Північноатлантичного альянсу у світлі реалізації Україною позаблокової політики та схвалення нової Стратегічної концепції НАТО, зокрема сучасні тенденції, що визначають співробітництво між НАТО й Україною, з урахуванням наявних проблем у цій сфері, а також основні напрями співробітництва України й НАТО на сучасному етапі.

 

 

Що таке НАТО?: знайомство з Трансатлантичним альянсом. — Брюссель, 2011. — 48 с. — (NATO/OTAN).

У книжці висвітлено історію утворення та розвитку Північноатлантичного договору (НАТО), його організаційну структуру, діяльність із забезпечення євроатлантичної безпеки.

 

 

Стратегічна концепція оборони та безпеки членів організації північноатлантичного договору : прийнята главами держав та урядів у Лісабоні 19 лист. 2010 р. — Брюсель, 2010. — 40 с. — (NATO/OTAN).

Нова Стратегічна концепція оборони та безпеки членів Організації північноатлантичного Договору «Активне залучення, сучасна оборона», прийнята главами держав та урядів в Лісабоні 19 листопада 2010 р. Головна мета оновлення Стратегічної концепції Альянсу полягала в тому, щоб офіційно зобов’язати країни – члени брати активну участь у забезпеченні безпеки союзу через операції та місії. Участь в операціях передбачає не тільки військову фазу, але й заходи щодо запобігання кризам, управління конфліктами та стабілізації після кризової ситуації.

 

Разом заради безпеки. Знайомство з НАТО. — Брюссель, 2009. — 34 с. — (NATO/OTAN).

У виданні надається інформація про НАТО, у рамках якого держави-члени активно співпрацюють з країнами-партнерами у сферах цивільного планування на випадок надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків лиха, науки і екології, а також в галузі оборони і на політичному рівні.

 

 

 

Актуальні проблеми нейтралізації негативного впливу світової економічної кризи на процес інтеграції України до НАТО : наук.-інф. збірник / Ін-т проблем нац. безпеки. — Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2009. — 112 с.

У збірнику представлена спроба оцінити вплив економічних факторів на умови досягнення відповідності України критеріям, необхідним для набуття членства в НАТО. Зокрема, розглянуто загальні принципи оцінки рівня готовності країни інтегруватися до НАТО, розкрито закономірності виникнення і тенденції розвитку чинників, які впливають на цей процес, проаналізовано стан найважливіших складових готовності економічної системи країни інтегруватися до колективних сил безпеки, розроблено методологічний підхід та здійснено прогноз готовності України до вступу в НАТО, визначено пріоритетні напрямки державної політики щодо реалізації економічних можливостей України у сфері євроатлантичної інтеграції за умов забезпечення економічної безпеки держави.

 

Україна — НАТО: міфи і реальність — [Б. м.], [20–?]. — 11 с.

У виданні в простій і доступній формі розглядаються найпоширеніші стереотипи нашого населення щодо НАТО: «агресивний блок», «членство — дороге», «диктатура США», «всесвітній жандарм» і інші міфи. Також дається пояснення суті НАТО, його діяльності, розвитку і трансформації організації, меті розширення і потенційному членству України.

 

 

Політична трансформація НАТО та стратегія подальшого розширення. Виклики та перспективи для України : аналіт.-інформ. вид. — Київ : Вид. ФО-П Т. А. Кінько, 2008. — 96 с.

У книжці висвітлюються сучасні процеси стратегічного та безпекового характеру, які відбуваються в євро-атлантичному середовищі та їхній вплив на нинішній стан та перспективи політичної трансформації НАТО. Особлива увага приділена аналізу проблем політичної та світоглядної єдності в Альянсі, сценаріям його стратегічного розвитку, коротко-, середньо- та довгостроковому порядку змін для НАТО. Детально представлені перспективи та виклики відносинам України та НАТО після Бухарестського Самміту та на шляху до 60-річного ювілею Організації Північно-Атлантичного Договору.

 

НАТО без погонів: як отримати грант НАТО на наукові розробки. — Київ, 2008. — 18 с. — (NATO/OTAN).

НАТО зацікавлена у розробці новаторських проектів з українськими неурядовими організаціями.

В даному матеріалі можна ознайомитися з гуманітарними, науковими та освітніми складовими євроатлантичного партнерства, а також долучення України до згаданих сфер в рамках її партнерства з НАТО, а також можливості отримання гранту НАТО на наукові розробки.

 

Вступ до НАТО — стратегічний вибір України / Ін-т трансформації суспільства. — Київ, 2008. — 192 с.

Науково-методичне видання видане у формі колективної монографії, покликано забезпечити науково-методичне та методологічне сприяння підвищенню свідомої підтримки суспільством, насамперед регіональною громадськістю, вступу України до НАТО через інформування громадян з питань євроатлантичної інтеграції, вироблення засад створення і діяльності регіональних центрів євроатлантичної інтеграції в Україні з активним залученням до їх роботи органів місцевої влади, вищих та загальноосвітніх навчальних закладів, громадських організацій.

 

Чому НАТО, а не ОДКБ? : нормативно-правовий аспект / Т-во «Знання» України. — Київ : Знання України, 2008. — 16 с. — (Євроатлантичний курс України).

У даному науково-просвітницькому виданні наводяться тексти Північноатлантичного договору та Договору про колективну безпеку у таблично-порівняльній формі (джерела інформації: www.nato.int та www.dkb.gov.ru dslgjdslyj), а також деякі запитання-коментарі, які зосереджують увагу на визначених моментах.

 

 

Фурашев, В. М. Вступ до НАТО крізь призму якості життя / В. М. Фурашев, О. О. Макобрій. — Київ : Прес-КІТ, 2008. — 32 с.

У цьому науково-просвітницькому виданні на підставі розгляду понять «якість життя» та «рівень життя» показується, що одним з основних чинників успішності євроатлантичного курсу України є не тільки і не стільки відповідність такого показника, як досягнута якість життя українського суспільства.

 

 

 

Україна — НАТО: оборонно-промислова перспектива / редколегія : В. Бадрак [та ін.] — Київ, 2008. — 206 с.

У книжці представлена інформація щодо можливих напрямків кооперації українських підприємств оборонно-промислового комплексу з партнерами з Північноатлантичного альянсу.

 

Процес трансформації НАТО та можливості для України : матеріали міжнар. круглого столу. — Київ : Синопсис, 2007. — 156 с.

Збірник склали статті та виступи учасників міжнародного «круглого столу», який організувала і провела ВГО «Демократична дія» за підтримки Міністерства освіти та науки України за тематикою «Євроатлантична інтеграція України».

 

 

 

Чи потрібно Україні бути в НАТО? 12 аргументів «за»: молодь ламає старі стереотипи : зб. статей / ред. С. Кононенко. — Київ : Техносоюз, 2006. — 240 с.

У збірці 12 статей студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кожна з яких аргументує «за» доцільність зближення України з Північноатлантичним альянсом аж до набуття повноцінного членства в ньому.

 

Україна — НАТО: майбутнє в руках минулого. — Київ : Заповіт, 2004. — 176 c. — (Бібліотека Центру Разумкова).

Збірник містить матеріали проекту Центру Разумкова «Підготовка України до вступу до НАТО: перспективи якісних зрушень», зокрема: розроблений експертами Центру проект Плану дій щодо членства в НАТО в контексті актуальних внутрішньополітичних процесів в Україні та сучасного досвіду розширення Альянсу на Схід; статті, підготовлені фахівцями Центру та зовнішніми експертами; результати соціологічних досліджень громадської думки з зазначеного питання.

 

НАТО у ХХІ столітті. — Брюссель, 2004. — 24 c. — (NATO/OTAN).

Діяльність НАТО дедалі розширюється, охоплюючи співпрацю з державами, які не входять до складу НАТО. Альянс у ХХІ столітті запроваджує грунтовну трансформацію, яка охоплює усі аспекти його діяльності й передбачає запровадження нових завдань, вступ нових членів, вдосконалення військового потенціалу, розбудову нових партнерських відносин та новий спосіб ведення справ.

 

 

Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного Договору : Мадрид, 9 лип. 1997 р. — Брюссель, 1997. — 8 c. — (NATO/OTAN).

Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору, підписана 9 липня  1997 р. є одним з основоположних документів, що продовжують визначати відносини між Україною та НАТО на сучасному етапі.

 

 

 

 

Підготувала завідувач відділом читального залу Людмила Рюміна.

© Тернопільська обласна універсальна бібліотека, 2020

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку