Бордуляк, Т. В. Нація і національна ідея / Т. В. Бордуляк. — Дрогобич : Відродження, 2000. — 50 с.

У науково-популярній формі досліджується поняття нації, національної ідеї, розглядаються методи нищення націй, боротьби із гнітом загарбників, здійснення національної ідеї в незалежній Україні.

Книжечка «Нація і національна ідея» висвітлює різні грані цього процесу і спонукає залучитися до праці для його прискорення.

Видання адресоване політикам, політологам та широкому загалу читачів.

 

Бойко Ю. Шлях нації. — «Українське слово», Париж-Київ-Львів — 1992 — 126 с.

Видання подає до уваги читачів історію розвитку людського суспільства від народності до вищого її виразу, який звемо нацією.

Початки української нації коріняться в сивій давнині. Історія людства твориться націями.

Видання адресоване науковцям, студентам вузів та для широкого загалу читачів.

 

 

Винниченко, В. К. Відродження нації / В. К. Винниченко. — Репринт. вид. — Київ : Політвидав України, 1990 — .

   Ч. 1. — 1990. — 348 c.

Доба Української Центральної Ради. Період перший. Революційна організація державності й морально-правової влади.

У виданні автор дає повну, правдиву картину боротьби українства за визволення своєї нації під час і після Великої Російської Революції.

 

 

 

Винниченко, В. К. Відродження нації / В. К. Винниченко. — Репринт. вид. — Київ : Політвидав України, 1990 — .

Ч. 2 : Історія української революції (марець 1917 р. — грудень 1919 р.). — 1990. — 328 c.

Доба Української Центральної Ради. Період другий. Організація юридично-правової влади.

 

 

Винниченко, В. К. Відродження нації / В. К. Винниченко. — Репринт. вид. — Київ : Політвидав України, 1990 — .

Ч. 3 : Історія української революції (марець 1917 р.— грудень 1919 р.). — 1994. — 542 c.

Доба Гетьманщини дає нам ще одну лекцію історії. На арену боротьби виводиться ще один противник національного українського відродження — велика буржуазія України. І вся ця доба є неперестанне, настійне нищення всякими способами національних здобутків українства.

 

 

Іванишин, В. Нація. Державність. Націоналізм / В. Іванишин. — Дрогобич : Відродження, 1992. — 175 с.

Час покликав і оцю, нову книжку. На цей раз своє слово, свій творчий дух, незалежну думку публіцист звертає на оцінку нашої новітньої демократії. Надто велику і болісну любов до України має автор, щоб не бачити і його успіхів, перших невдалих кроків, щоб не відчути і своєї відповідальності за долю нації, за стан національно-визвольного руху, в якому бачить розквіт нашого народу.

 

 

 

Кафарський, В. Нація і держава : культура, ідеологія, духовність / В. Кафарський ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. — Івано-Франківськ : Плай, 1999. — 336 с.

Спираючись на досягнення вітчизняної та зарубіжної політико-філософської і культурологічної думки, автор аналізує особливості розвитку української нації і держави, шляхи формування державної ідеології.

Без нації немає держави, а нація завжди має свій дух, традиції, мову, культуру.

Книга розрахована на викладачів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : монографія / кол. авт.: О. М. Рудакевич [та ін.] ; Терноп. нац. екон. університет. — Тернопіль : Вид-во ТНЕУ, 2015. — 256 с.

У монографії розкрито актуальні проблеми розбудови модерної української нації та її держави, роль громадянського суспільства у цьому процесі.

Книга розрахована для політичних діячів, науковців, студентів, усіх хто цікавиться процесами утвердження української нації.

 

 

Світлий, Дарій. Прокинься, націє! Перестаньмо терпіти знущання : есей / Д. Світлий. — Тернопіль : Мандрівець, 2012. — 224 с.

Перестаньмо терпіти знущання. Облишмо пристосуванство. Гляньмо правді у вічі. Проявімо своє національне «Я» і сміливо будьмо собою: українцями, українською нацією, Українською Державою.

Не гаслами, не закликами бачиться авторові цього есею висловленні думки, а змістом наших діянь нині, завтра, завжди і скрізь: кожного українця, де і ким би вони не були. Бо тільки так зможемо зберегти й утвердити себе серед вільних народів.

Для широкого загалу.

Українська політична нація : проблеми становлення : зб. наук. статей / Нац. ін-т стратегічних досліджень. — Київ : [б. в.], 2012. — 384 с.

До збірника увійшли статті учасників науково-практичної конференції «Українська політична нація: інституційні та соціокультурні чинники формування», що відбулася 20 вересня 2012 р. у Національному інституті стратегічних досліджень. У статтях розглядаються теоретико-методологічні, прикладні та історичні аспекти проблеми формування в Україні сучасної політичної нації.

Збірник розрахований на широку аудиторію, зокрема на науковців, політиків, фахівців з державного управління та соціальних комунікацій.

 

Підготувала Валентина Скрипець, головний бібліотекар відділу зберігання основного фонду ТОУНБ
© Тернопільська обласна універсальна бібліотека, 2017

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку