ГРАН-ПРІ


Катерина Білокур : [альбом]. У 2 кн. Кн. 1. Мистецька заповідь
/ голов. ред. Л. Лихач ; упорядкув. О. Шестакової, Н. Самрук. — К. : Родовід, 2010. — 197 с.

Гран-прі Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» отримав двотомник «Катерина Білокур : Мистецька заповідь» (видавництво «Родовід»), який розоповідає про життя знаменитої художниці та приурочений до її 110-річчя від дня народження.


НОМІНАЦІЯ «ХРЕСТОМАТІЯ»

ХУДОЖНЯ КЛАСИКА

Пересопницьке Євангеліє, 1556—1561 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. мови, Укр. мовно-інформ. фонд ; редкол.: О. С. Онищенко [та ін.]. — К. : Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського, 2011. — 700 с.


Пересопницьке Євангеліє — визначна пам’ятка української мови та книжкового мистецтва XVI ст. загальнослов’янського значення — публікується в повному обсязі. Це — один із перших перекладів українською мовою канонічного євангельського тексту. Видання супроводжується науковими дослідженнями про рукопис та повним словопокажчиком із вичерпною граматичною характеристикою кожної словоформи та її локалізацією в тексті.


ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Барабаш, Ю. Просторінь Шевченкового слова : текст — контекст, семантика — структура : [монографія] / Ю. Барабаш. — К. : Темпора, 2011. — 506 с.


Монографія Юрія Барабаша «Просторінь Шевченкового слова» містить комплексний аналіз поетової спадщини, який ґрунтується на засадах структурно-семантичного та компаративного методів.

Праця розрахована на фахівців-філологів, викладачів і студентів навчальних закладів гуманітарного профілю, а також на читачів — шанувальників Шевченкової поезії.


КРИТИКА / БІОГРАФІЇ / МЕМУАРИ

Архів розстріляного відродження : матеріали архівно-слідчих справ укр. письменників 1920—1930-х років. Т. 1 / упорядкув.: О. Ушкалова, Л. Ушкалова. — К. : Смолоскип, 2010. — 456 с.


У цій книзі подано матеріали з архівно-слідчих справ семи українських письменників доби розстріляного відродження: Мечислава Гаска, Володимира Гжицького, Мирослава Ірчана, Якова Кальницького, Олекси Слісаренка, Івана Ткачука й Михайла Ялового, — які зберігаються в архівах Харкова.

Дане видання стане в пригоді історикам, літературознавцям, усім, кого цікавить культурне та політичне життя України першої половини XX століття.


НОМІНАЦІЯ «КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО»

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА / ЕСЕЇСТИКА

Прохасько, Т. БотакЄ / Т. Прохасько. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. — 32 с.


Це збірка кращих творів письменника, до якої також включено й зовсім нові тексти.

Книгу неодмінно захочеться взяти в руки, щоб відчути глибину домашнього тепла, щось своє, рідне. Частина коштів від продажу збірки піде на благодійність до містечка Святого Миколая в Івано-Франківську.
як захованих у часі уламків доль, що виринають в минулому, теперішньому, майбутньому і змінюють їх), які разом із героями роману доведеться «розкопувати» читачам аж до останньої сторінки тексту. «Хоч знати, що з нами? Чекай на нас» – такий запис у Львівській тюрмі, датований 1952 роком і взятий за епіграф роману, і є головним орієнтиром у «Музеї покинутих секретів».


ЖАНРОВА ЛІТЕРАТУРА

Кожелянко, В. Ефіопська січ / В. Кожелянко. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. — 192 с.


«Ефіопська січ» — твір багаторівневий. На першому плані — звична для Василя Кожелянка фантастична історія чи історична фантастика. Далі — спроби через головного персонажа, козака Павла Лазаренка, відстежити два архетипи українства — «мати, в сенсі володіти» і «зрадити». Крім того, це один із небагатьох у сучасній українській літературі християнських романів.

А назагал, шлях головного героя, це — шлях людини від гріха до покаяння.


СУЧАСНА ЗАРУБІЖНА ПРОЗА

Кінг, С. Під куполом / С. Кінг ; [пер. з англ. та комент. О. Красюка]. — Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2011. — 1024 с.

Осінньої днини на містечко Честер Мілл опустився прозорий Купол, через який неможливо пройти. Ніхто не знає, звідки він узявся й коли зникне. Люди, що виявилися відрізаними від усього світу, поступово розуміють, що віднині для них діє новий закон — закон сили.

Стримувати злочинні схильності людей нема кому, тож владу захоплює місцева банда. Лише кілька громадян насмілюються чинити опір їхньому свавіллю. Але чи зможуть вони вижити й знищити Купол?
Їхній час не просто обмежений. Він швидко спливає…

СУЧАСНА ПОЕЗІЯ


Костенко, Л. Річка Геракліта
/ Л. Костенко. — К. : Либідь, 2011. — 336 с.


Видавництво «Либідь» запропонувало шанувальникам творчості Ліни Костенко подарункове видання: великий формат і чимало малюнків.

Композиція збірки побудована за календарним принципом — чотири частини як чотири пори року: «Осінні карнавали», «Сліпучий магній снігових пустель», «Весна підніме келихи тюльпанів» і «Що в нас було? Любов і літо» — своєрідні поезії на кожен день, для будь-якого відтінку настрою. Водночас Дмитро Дроздовський у післямові проводить і музичну паралель із «Порами року» Антоніо Вівальді — тож невипадково, що до видання є й «музичний» додаток – диск із записами Ліни Костенко, яка читає тексти з нової збірки, а в паузах звучить скрипка Мирослави Которович. Отже, маємо своєрідний синкретичний витвір із залученням поетичного, образотворчого й музичного мистецтв.


НОМІНАЦІЯ «СОФІЯ»

ЗАРУБІЖНА ГУМАНІТАРИСТИКА

Європейський словник філософій : лексикон неперекладностей. Т. 2 / під кер. Б. Кассен. — К. : Дух і літера, 2011. — 488 с.


Перед Вами українська версія унікального твору європейських дослідників. Це перша в історії філософії спроба зібрати разом неперекладності — такі філософські слова та словосполучення, переклад яких з однієї мови на іншу створює певні проблеми. Існує два шляхи їх вирішення: вибрати одну домінуючу мову — «глобалізовану» англо-американську — і віднині спілкуватися нею, або ж зробити ставку на підтримання плюралізму, щоразу підкреслюючи сенс і важливість відмінностей, що є єдиним способом реально полегшити спілкування між мовами та культурами. «Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей» базується саме на другій точці зору.


УКРАЇНСЬКА ГУМАНІТАРИСТИКА

Дзюба, І. Нагнітання мороку : Від чорносотенців початку ХХ століття до українофобів початку століття ХХІ / І. Дзюба. — К. : Києво-Могилян. акад., 2011. — 503 с.


Книжка Івана Дзюби зачіпає проблеми, які тривожать багатьох громадян України. Вони концентруються в підтримуваній правлячою олігархією системній компрометації національних історичних і культурних цінностей та відроджуванні й насадженні ідеології російського націоналізму й неоімперіалізму. Автор показує агресивність, антигуманність і ретроградність цієї ідеології, зверненої в історичне минуле, та небезпеку її для майбутнього України за умов політичної несамостійності сучасної української влади.

Видання містить також деякі давніші статті та виступи автора, що попереджали про тривожний розвиток подій.

НОМІНАЦІЯ «МИНУВШИНА»

ПОПУЛЯРНІ ВИДАННЯ / ІСТОРИЧНА БЕЛЕТРИСТИКА

Дашкевич, Я. «…Учи неложними устами сказати правду» : іст. есеїстика / Я. Дашкевич ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — К. : Темпора, 2011. — 828 с. : фотогр.


У книзі зібрано науково-популярні статті видатного українського історика Ярослава Дашкевича (1926—2010), написані від початку боротьби за відновлення новітньої державності в кінці 1980-х років до останніх часів. Усі вони присвячені проблемі взаємостосунків між історичною наукою та суспільством, впливу історичних знань на формування сучасної суспільної свідомості. Есеїстика Я. Дашкевича охоплює ключові питання політичної історії ХХ ст.: чи існувала українська нація в князівському періоді, постання ЗУНР, доба українізації 1920-х років, національно-визвольна боротьба 1930—1950-х років, польсько-українська конфронтація на Волині під час Другої світової війни, акція «Вісла», Україна в Другій світовій війні тощо. Охоплено також спектр етнонаціональних відносин, питання історичної пам’яті та ідеологій, відповідальності істориків, актуальність національних підходів у добу глобалізму.

Книга розрахована на спеціалістів-істориків, викладачів і студентів гуманітарного профілю, а також широкі кола читачів, які цікавляться історією.

ДОСЛІДЖЕННЯ / ДОКУМЕНТИ

«Пакти і Конституції» Української козацької держави : (до 300-річчя укладення) / упоряд.: М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб. — Л. : Світ, 2011. — 440 с.


У виданні відтворено тексти оригіналу та відомих на сьогодні списків «Пактів і Конституцій законів і вольностей Війська Запорозького», укладених 1710 року під Бендерами між обраним на гетьманську булаву Пилипом Орликом, з одного боку, та генеральною старшиною й козацтвом — з іншого; наведено їх переклади українською, англійською, німецькою, польською, російською та французькою мовами. Публікація цієї визначної пам’ятки вітчизняної політико-правової думки раннього нового часу супроводжується археографічною передмовою, лінгвістичним аналізом, науковим коментарем, а також репринтним відтворенням спеціального дослідження Миколи Василенка (1929), у якому міститься ґрунтовний історико-юридичний аналіз джерела.


БІОГРАФІЇ / МЕМУАРИ

Плохій, С. Великий переділ : незвичайна історія Михайла Грушевського / С. Плохій ; [пер. з англ. М. Климчука] ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т критики. — К. : Критика, 2011. — 600 с. : іл.


Книжка «Великий переділ» розповідає про незвичайні, як на початок ХХ століття, історіографічні погляди молодого дослідника та громадського діяча, а ще про революційні зміни, що їх ті погляди спричинили в уявленнях його сучасників та нащадків. Також описує незвичайну історію М. Грушевського, його шлях від сина одного з «обрусителів» окраїн Російської імперії до лідера української революції та символу нескореності української науки й культури за сталінізму.

Ця книжка зводить дві іпостасі тієї самої людини — історика та політика — докупи, щоби показати, як істориків та їхні уявлення про історію формувала сучасність, і як ці уявлення змінювали та змінюють майбутнє.


НОМІНАЦІЯ «ОБРІЇ»

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ЛІТЕРАТУРА


Спиваковский, В. Образовательный взрыв
/ В. Спиваковский. — К. : Гранд-Экспо, 2011. — 435 с.


Знаний вчений, бізнесмен і письменник Володимир Співаковський, автор, за плечима якого десятки унікальних бізнес-проектів, не чекаючи реформ зверху, підірвав систему освіти знизу, побудувавши глобальний «хмарочос знання» світового значення — Гіпермаркет Знань.

Поєднання фундаментальних знань з уроками нової хвилі (уроки щастя, багатства, харизми, везіння, почуттів і розуму) вже сприйнято у світі як новий формат шкільної освіти, яка, можливо, стане домінуючою в найближчі десятиліття.

Це система освіти на подвійний результат, з включенням новітніх освітніх і нано технологій, де ефективно розвиваються як прості, так і п’ятизіркові школи. Книга «Освітній вибух» написана легкою мовою, сповненою афоризмів і витончених ілюстрацій. Це — реальна допомога вчителям, полегшення учням, економія уряду та натхнення розумним людям.


СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА


Черкес, Б. С. Архітектура сучасності: остання третина ХХ — початок ХХІ століть : навч. посіб.
/ Б. С. Черкес, С. М. Лінда ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 380, [4] с.


У посібнику подано загальну картину світового архітектурного процесу останньої третини ХХ—початку ХХІ ст. Проаналізовано стилі та напрямки, які формували концептуальний ландшафт архітектурного розвитку останніх десятиліть ХХ ст. та на початку третього тисячоліття. Архітектуру розглянуто у взаємодії з культурою часу й в залежності від соціальних процесів та історичних катаклізмів.

Подано словник архітектурних термінів, а також інформацію про міжнародні архітектурні нагороди.

Книга розрахована на студентів архітектурних і дизайнерських спеціальностей, викладачів, архітекторів, дизайнерів, художників, будівельників, а також усіх, хто цікавиться сучасною архітектурою.


ЕНЦИКЛОПЕДИЧНІ ТА ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ

Історичний атлас України : Найдавніше минуле. Русь (Київська держава, Галицько-Волинська держава) / авт.-упоряд. Ю. Лоза. — К. : Мапа, 2010. — 300 с.


Уперше укладено та видано великий науково-довідковий історичний атлас України, що, як комплексне видання, знайомить зі станом досліджень з історії України.

Цей атлас — погляд на минуле нашої держави очима українських картографів та істориків. Видання характеризує такі сфери українського буття того часу, як культура, освіта, релігія, демографічні зміни, економіка, територіальна організація тощо.


НОМІНАЦІЯ «ДИТЯЧЕ СВЯТО»

ТВОРИ ДЛЯ МАЛЕЧІ


Савка, М. Казка про Старого Лева
/ М. Савка. — Л. : Вид-во Старого Лева, 2011. — 40 с. : іл.


Старий Лев, втомившись володарювати, оселяється у славному Львові, у чудовій мансарді з вікнами на площу Ринок. Одного разу під час дощу стеля його помешкання починає текти — без ремонту не обійтися, і Старий Лев просить допомоги у своїх найближчих друзів — Крокодила, Слона та Жирафи. Щойно друзі прибувають до міста, з ними стаються дивовижні історії… Ця віршована казка — справжня візитка Львова, де ледь не щодень стаються дива.

ТВОРИ ДЛЯ СЕРЕДНІХ І СТАРШИХ ШКОЛЯРІВ

Рутківський, В. Сині Води : іст. роман : у 2 кн. / В. Рутківський. — К. : Темпора, 2011. — (Бібліотека «ЛітАкценту»).

Кн. 1 : Князь бродників. — 360 с. : іл.


Разом із героями роману відомого українського прозаїка Володимира Рутківського «Сині Води» читач не лише зазнає безліч захопливих пригод, а й дізнається, хто врятував великого князя литовського від стріли найманого вбивці, познайомиться з ханом Мамаєм і побуває в стародавньому Києві. А головне — переконається в тому, що потяг до свободи долає будь-які перешкоди.

Рік 1361. Волею долі волинський князь Дмитро Боброк опиняється в епіцентрі подій, що, зрештою, призводять до битви на Синіх Водах — однієї з найбільших битв в історії давньої України. Вистояти в небезпечній боротьбі йому допомагають троє відчайдушних друзів.

Рутківський, В. Сині Води : іст. роман : у 2 кн. / В. Рутківський. — К. : Темпора, 2011. — (Бібліотека «ЛітАкценту»).

Кн. 2 : Стріли впритул. — 376 с. : іл.


Літо 1362 року… Вигорілий український степ завмер у передчутті неминучої битви. Сюди, пильно стежачи за кожним рухом супротивника, повільно сходяться два війська: українсько-литовське, під орудою великого князя Ольгерда, і татарське, на чолі з братами Хаджибеєм, Котлабугою й Димитром-Солтаном. Зустрілися вони над річкою Сині Води.

Разом із героями роману — трьома відчайдухами, що жили в далекому ХV столітті, читач стане свідком та учасником тих драматичних подій, які змінили хід історії.

РОЗВИВАЮЧА ТА ПІЗНАВАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

Левицька, В. Тарас Шевченко і я : оповід. про життя видатного художника та поета Тараса Шевченка / В. Левицька, Т. Катіна. — К. : Зелений пес, 2011. — 48 с. : іл. — (12 балів).


Горянич, М. Леся Українка і я : оповід. про життя поетеси Лесі Українки
/ М. Горянич. — К. : Зелений пес, 2011. — 47 с. : іл. — (12 балів).


Горянич, М. Княгиня Ольга і я : оповід. про життя княгині Ольги
/ М. Горянич. — К. : Зелений пес, 2011. — 47 с. : іл. — (12 балів).


Левицька, В. Степан Бандера і я : оповід. про життя Степана Бандери
/ В. Левицька. — К. : Зелений пес, 2011. — 47 с. : іл. — (12 балів).


Ручай, Г. Іван Мазепа і я : оповід. про життя гетьмана Івана Мазепи
/ Г. Ручай. — К. : Зелений пес, 2011. — 47 с. : іл. — (12 балів).

 

* * *


Видавництво «Зелений пес» презентує нову пізнавальну серію про життя відомих українських діячів «12 балів» для дітей молодшого та середнього шкільного віку, а також для дорослих, які цікавляться історією та культурою України.

Головні герої книг — діти, які проводять розслідування і з’ясовують факти із життя видатних українських постатей.

Серія має не тільки художньо-пізнавальний, а й навчальний характер — елементи енциклопедії та вміщена в кінці таблиця з датами дозволяють використовувати книгу як додатковий матеріал на уроках історії України та літератури, для написання рефератів і творів, підготовки до відкритих уроків тощо.

Дані книги не сприймаються як підручник, тому допомагають зацікавити дітей історією та культурою України й пробудити в них дух патріотизму.

Автори лиш мають надію, що ці видання допоможуть читачеві зробити свої неупереджені висновки про діячів, які залишили вагомий слід у нашій історії, спираючись на самі лише факти з їхнього життя.

НОМІНАЦІЯ «ВІЗИТІВКА»

МИСТЕЦТВО


Катерина Білокур : [альбом]. У 2 кн. Кн. 1. Мистецька заповідь
/ голов. ред. Л. Лихач ; упорядкув. О. Шестакової, Н. Самрук. — К. : Родовід, 2010. — 197 с.

На полотнах Катерини Білокур вічно квітнуть півонії та мальви, жоржини й троянди, калина, тюльпани, флокси, плетуться за дерев’яним тином кручені паничі, духмяно пахнуть яблука та виноград. Усі ці одвічні символи рідної української природи постають піднесено прекрасними й одухотвореними. Ці квіти — символи, що уособлюють одвічну Гармонію та Красу. Їх вона називала очима Землі, сутністю живої природи.

Своїм життям і творчістю Катерина Білокур заповідала любити рідну землю, бачити й розуміти її неповторну красу, невтомно йти до своєї великої мети, долаючи труднощі та перешкоди.

Цей альбом — свідчення безмежної вдячності й шани великому Художникові, яким є Катерина Білокур.

ЕТНОЛОГІЯ / ФОЛЬКЛОР

Зайченко, В. Вишивка Чернігівщини : монографія / В. Зайченко. — К. : Родовід, 2010. — 205 с. : іл.


Монографія Віри Зайченко — це перша узагальнена праця, присвячена народній вишивці Чернігівщини.

Презентована книга написана на основі опрацювання музейної колекції, значну частину якої зібрано особисто Вірою Зайченко, багаторічних польових досліджень, створення музейних експозицій, власного досвіду вишивальниці. Вона містить глибокий аналіз історіографії та висвітлює такі аспекти, як: сфера використання вишитих виробів, матеріали й технічні прийоми вишивання, орнаменти та композиції вишитих виробів, їхній розвиток протягом тривалого історичного періоду, особливості вишивки різних районів Чернігівщини. Для обґрунтування своїх висновків дослідниця широко використовує дані археології, історії, фольклору тощо.

Видання ілюстроване різноманітними вишитими творами, переважна частина яких репрезентує зібрання Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського.


КРАЄЗНАВЧА І ТУРИСТИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Привѣтъ изъ Харькова : альбом-каталог, 1897—1918 гг. / авт.-упоряд.: В. Забудько, И. Киржнер, А. Хильковский. — Х. : Колорит, 2011. — 620 с.

У альбомі-каталозі «Привѣтъ изъ Харькова» вперше зібрано поштові листівки з унікальними видами Харкова, видані з 1897 по 1918 рр. Автори-упорядники провели каталогізацію та опис відкритих листів, доповнили видання відомостями про видавців і друкарні, що випускали такі листівки в Харкові та Києві, Москві та Санкт-Петербурзі, Варшаві й Стокгольмі. П’ять частин альбому-каталогу знайомлять читачів із сувенірними, видовими, фотографічними, рекламними та подійними листівками.

Книга стане у пригоді колекціонерам-філокартистам, історикам, культурологам, мистецтвознавцям.
На початок

Підготувала Людмила Рюміна, провідний бібліотекар читального залу

 

© Тернопільська обласна універсальна бібліотека, 2012

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку