ГРАН-ПРІ


Сковорода, Г. Повна академічна збірка творів
/ Г. Сковорода ; за ред. Л. Ушкалова. – Х. : Майдан, 2010. – 1400 с.

Гран-прі ХІI Всеукраїнського рейтингу «Книжка року’2010» дали за укладену професором Леонідом Ушкаловим книгу «Григорій Сковорода. Повна академічна збірка творів» – Х. : Майдан, 2010. – 1400 с., яка прославилася не лише своєю унікальністю й величезною кількістю сторінок, а й надзвичайно маленьким накладом.

Це вдалий вибір, оскільки йдеться і про серйозну книжку, і про маловивчену персоналію, і про досвідченого упорядника.


 

НОМІНАЦІЯ «ХРЕСТОМАТІЯ»

УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КЛАСИКА

Сковорода, Г. Повна академічна збірка творів / Г. Сковорода ; за ред. Л. Ушкалова. – Х. : Майдан, 2010. – 1400 с.


Ця книга — перше видання творів великого українського поета та філософа Григорія Савовича Сковороди академічного формату. Воно з’явилося під егідою Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка й Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди Національної академії наук України. Наявні київські академічні двотомники 1961 і 1973 років випуску до сьогодні, потрібно визнати, уже неабияк застаріли. У цих радянських виданнях — велика кількість текстологічних помилок, не говорячи вже про ідеологічну ангажованість, обмеженість передмов, приміток і коментарів.

Харківське видання пропонує читачеві ретельно підготовлені за рукописами і основними (кращими) списками тексти Сковороди, згідно з вимогами сучасної текстології. Українські переклади латинських і грецьких текстів Сковороди подаються в оновленій редакції (присутні і самі оригінали). Особливе місце у виданні займають великі й професійно-якісні коментарі до ідей Сковороди.

Ця книжка буде цікавою для істориків мови, літературознавців і філософів.

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Жулинський, М. Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М. Жулинський. – К. : Наук. думка, 2010. – 560 с.


У збірнику статей доктора філологічних наук, професора, академіка Національної академії наук України Миколи Жулинського представлено роздуми автора над національно-культурними міфами та реаліями українського суспільства.

Аналізуючи традиції національного і європейського культурного розвитку, українського літературного простору, Микола Жулинський приділяє основну увагу творчості та літературним портретам Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Миколи Гоголя, Івана Франка, Лесі Українки, Миколи Бажана та ін.

Книга розрахована на літературознавців, істориків, аспірантів, студентів, викладачів, учнів старших класів, усіх, хто небайдужий до українського слова і долі нації.

КРИТИКА / БІОГРАФІЯ / МЕМУАРИ

Винниченко, В. Щоденник. У 3 т.
Т. 3. (1926-1928) /
В. Винниченко. – К. : Смолоскип, 2010. – 624 с.


Третій том щоденникових записів видатного українського політичного діяча, прозаїка, драматурга і художника Володимира Винниченка охоплює період 1926-1928 рр. Це довгоочікуване продовження двох попередніх книг, що виходили друком в Едмонтоні-Нью-Йорку 1980 р. і 1983 р.

Авторські систематичні нотатки якнайкраще відтворюють атмосферу, в якій жив митець, являють допитливому читачу лабораторію його творчості, а заразом сповнені величезною кількістю інтимних переживань, політичних візій, філософсько-публіцистичних і психологічних роздумів оригінального майстра слова.

«Щоденник» подає велику кількість записів про творчі плани митця. Вони стосувалися різних сфер його життя: творчості, політики, особистого тощо. Письменник, що жив з власної творчої праці, намагався по-різному донести до читача свої твори, а особливо тоді, коли друкування нових праць було ускладнене матеріальними труднощами.

Видання розраховане на широкі кола шанувальників української та світової літератури, культури та історії.

НОМІНАЦІЯ «КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО»

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА / ЕСЕЇСТИКА / ДРАМАТУРГІЯ

Забужко, О. Музей покинутих секретів / О. Забужко. – К. : Факт, 2009. – 832 с.


Над цим романом письменниця працювала багато років. Перші критики вже встигли назвати його шедевром, а авторку порівняти з Достоєвським і Томасом Манном. Це – сучасний епос сучасної України: родинна сага трьох поколінь, події якої охоплюють період від 1940-х років до весни 2004-го.

Роман «Музей покинутих секретів», про який задовго до його появи ходили чутки, що це історичний роман про УПА, обернувся несподіванкою. Адже, як зазначила Оксана Забужко, описані події 40-х років обіймають лише третину тексту. Провідною в романі є метафора «секретиків» пам’яті (як захованих у часі уламків доль, що виринають в минулому, теперішньому, майбутньому і змінюють їх), які разом із героями роману доведеться «розкопувати» читачам аж до останньої сторінки тексту. «Хоч знати, що з нами? Чекай на нас» – такий запис у Львівській тюрмі, датований 1952 роком і взятий за епіграф роману, і є головним орієнтиром у «Музеї покинутих секретів».


 

ЖАНРОВА ЛІТЕРАТУРА

(ДЕТЕКТИВ / ПРИГОДИ / ФАНТАСТИКА / ЛЮБОВНИЙ РОМАН / ІСТОРИЧНИЙ РОМАН / МОЛОДІЖНА ПРОЗА / АВТОБІОГРАФІЇ)

Матіос, М. Вирвані сторінки з автобіографії /
М. Матіос. – Л. : Піраміда, 2010. – 366 с.


Книжка Матіос дає можливість по-новому глянути на багато подій України часів незалежності до та після 2004 року, а також після лютого-березня 2010 року. Зауваження письменниці цінні – інтелектуали свого часу мали б активніше коментувати минуле та теперішнє країни.

Марія Матіос народилася в 1959 році на Буковині, в селі Розтоки, про яке багато пише і в цій книзі, і в інших своїх текстах.

Реальний час, що пливе крізь живі людські долі, і реальні люди, що пливуть крізь плинний час, — такими є основні мотиви книжки «Вирвані сторінки з автобіографії» найпопулярнішої української письменниці. Книга-дайджест «населена» багатьма відомими і невідомими людьми і подіями, які й складають історичну, психологічну, ідеологічну, культурну та побутову мозаїку українського життя перетину ХХ і ХХІ століть. Недаремно сама письменниця називає «Вирвані сторінки…» «не просто автобіографією, а стовідсотковою книгою про сучасність і сучасників».

СУЧАСНА ЗАРУБІЖНА ПРОЗА / ЕСЕЇСТИКА / ДРАМАТУРГІЯ

Рушді, С. Флорентійська чарівниця / С. Рушді. – К. : Вид-во Жупанського, 2010. – 288 с.

Книга «Березневі послання» — наскрізь публіцистична. Це своєрідна віршована хроніка національно-визвольного руху останніх років, що привів Україну до Самостійності, державного суверенітету. Більшість творів у ній — це поетичне переосмислення подій, активним учасником яких був сам автор.

СУЧАСНА ПОЕЗІЯ / АФОРИСТИКА


Костенко, Л. Берестечко
: іст. роман / Л. Костенко. – К. : Либідь, 2010. – 232 с.


Саме 2010 р. вийшло перевидання книги «Берестечко» Ліни Костенко, яке в підзаголовку має окреслення «історичний роман». Раніше цей твір з’являвся частинами в журналах. Уперше видано повністю «роман» у дуже гарному художньому оформленні Сергія Якутовича (той самий художник, який працював у фільмі Юрія Іллєнка «Молитва за гетьмана Мазепу» та у фільмі «Тарас Бульба»). До видання додано аудіо-книгу з поемою, яку читає сильним голосом у супроводі оркестру Петро Бойко.

У творі перемішуються два сюжети – переживання гетьмана Хмельницького за поразку під Берестечком 1651 р. і трагізм долі України.

А закінченням є надійні слова: «Життя людського строки стислі. / Немає часу на поразку».

Після таких слів навіть найгірші події в народі не зломлять духу боротьби та надії. А сама поема-роман свідчить, що в українській літературі надалі лідерами нації є поети, а не політики.

НОМІНАЦІЯ “СОФІЯ”

ЗАРУБІЖНА ГУМАНІТАРИСТИКА

Європейський словник філософій : лексикон неперекладностей. Т. 1 / наук. кер. проекту:
Б. Кассен, К. Сігов. – К. : Дух і Літера, 2009. – 576 с.


Словник, який вперше було видано у 2004 році в Парижі французькою мовою, є проектом учениці Мартіна Гайдеггера професора Сорбони Барбари Кассен.

Словник виростав на французькому ґрунті, надихаючись ідеями німецького філософа Гайдеггера. Французи насолоджувалися нераціональними пригодами смислів слів, і навіть іноді придумували фантастичні пригоди там, де їх не було. Українські перекладачі за умовами видання мали певний простір для редагування статей і написання власних. І в цьому просторі відчувається рука людей, які прагнуть до об’єктивної істини.

Словник в Україні виходить частинами. Статті різної тематики класифікуються за кількома рубриками: «Розмаїття мов», «Буття і онтологія», «Пізнання та епістемологія», «Мова і логіка» та інші. Чотири роки видавництво «Дух і літера» випускатиме такі томи із тематичною рубрикацією. Після оцінки та осмислення цих випусків буде випущено вже словник в алфавітному порядку.

Всього планується випустити п’ять томів «Словника» українською мовою.

УКРАЇНСЬКА ГУМАНІТАРИСТИКА

Маринович, М. Вибране : у 6 т. / М. Маринович. – Л. : Вид-во УКУ, 2010.

Т. 1. – 464 с.

Т. 2. – 464 с.

Т. 3. – 640 с.

Т. 4. – 592 с.

Т. 5. – 634 с.

Т. 6. – 544 с.


Шеститомник Мирослава Мариновича «Вибране», що вийшов у час його 60-ліття, дає повну картину його творчості, а також його насиченого життя. До видання увійшли ранні та автобіографічні твори, листи (1 том); портрети друзів, дрогобицькі репортажі, дорожні замальовки (2 том); публіцистичні статті (3 том); наукові праці (4 том); передмови, рецензії, виступи, інтерв’ю (5 том) та велика монографія “Українська ідея і християнство…” (6 том). У Додатках вміщено біографію й бібліографію Мариновича, таблицю його поїздок по Україні й за кордоном для участі в різноманітних громадських, наукових та релігійних заходах (1990–2009), відгуки про особу автора та його творчість, іменні та предметні покажчики до кожного тому.

НОМІНАЦІЯ «МИНУВШИНА»

ПОПУЛЯРНІ ВИДАННЯ / ІСТОРИЧНА БЕЛЕТРИСТИКА

Videiko, M. Ukraine from Trypillia to Rus / M. Videiko. – К. : Кріон, 2010. – 528 с.


Десятки тисяч років давньої історії землі, що її сьогодні називають Україною, були відкриті завдяки польовим археологічним дослідженням впродовж останніх ста п’ятдесяти років. Щороку чимало експедицій шукають і знаходять у цій землі сліди минулих епох і подій. Із таких знахідок і складається мозаїка давньої історії. У книзі представлено її окремі сторінки, епізоди, які охоплюють період від трипільської археологічної культури до появи Русі із столицею у Києві (IX століття).

ДОСЛІДЖЕННЯ / ДОКУМЕНТИ

Україна : антологія пам’яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. / редкол.: І. М. Дзюба та ін. – К. : Основи, 2008-2009.

Т. 1. – 440 с.

Т. 2. – 616 с.

Т. 3. – 496 с.

Т. 4. – 528 с.

Т. 5. – 736 с.

Т. 6. – 512 с.

Т. 7. – 704 с.

Т. 8. – 776 с.

Т. 9. – 734 с.

Т. 10. – 672 с.


Це є репрезентативна добірка поданих у хронологічному порядку суспільно-політичних документів та літературно-мистецьких творів. Вона спрямована на самоусвідомлення українців, осмислення своєї понадтисячолітньої історії, пошук винищуваної зайдами різних епох історичної пам’яті. Невипадково підзаголовок видання звучить: “Дорога до себе”.

Кожен том видання представляє певний культурологічний етап історії українського державотворення:

Т. І. (2009) Києворуська держава: суспільно-політична і художня спадщина доби середньовіччя;

Т. ІІ. (2008) Ренесанс ідеї української державності;

Т. ІІІ. (2008) Битва за козацьку державу;

Т. IV (2008) Спроби реанімації козацької держави;

Т. V (2009) Романтики національного відродження;

Т. VI (2008) Змагання за українську ідею;

Т. VIІ (2008) Відродження української державності;

Т. VIІІ (2009) Розстріляне відродження України ;

Т. ІХ (2009) Час випробувань. Консолідація національно-патріотичних сил;

Т. Х (2009) Відродження й утвердження української державності.
Лише цей том містить збірку літературних творів.

____________________________________________

Гетьман / упоряд.
О. Ковалевська. – К. : Темпора, 2009.

Т. 1 : Шляхи. – 272 с.

Т. 2 : Осмислення. – 368 с.


Видавничий проект — двохтомник «Гетьман» пропонує читачеві неупереджений та всебічний погляд на одну з видатних постатей української історії — гетьмана Івана Мазепу. Нариси до біографії гетьмана та до української і зарубіжної мазепіани, вміщені у двох томах книги, подають цілісний портрет видатної особистості в контексті своєї епохи, дозволяють скласти уявлення про суспільні обставини, у яких Мазепа сформувався і виявив себе як державний діяч, а відтак глибше зрозуміти мотиви і чинники його діяльності та, можливо, відкрити для себе незнану досі грань історії, українського державотворення. Ви дізнаєтеся про інтерпретацію постаті гетьмана в українській і зарубіжній історіографії, у творах мистецтва та художній літературі, про вшанування його пам’яті.

НОМІНАЦІЯ «ОБРІЇ»

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ЛІТЕРАТУРА / ПУБЛІЦИСТИКА


Кнотц, К. Секс, якого не знаєте : для подружніх пар, які люблять Бога
/
К. Кнотц. – Л. : Свічадо, 2010. – 224 с.


Священик, який належить до ордену Менших Братів Капуцинів, доктор пасторального богослов’я є автором низки книжок про секс у подружжі: «Подружній акт. Шанс зустрічі з Богом і подружньою половинкою», «Не бійтеся сексу. Люби і роби, що хочеш» і новинки «Секс є божественним, або еротика для католика». Його, судячи з назв книг, можна було б назвати скандальним, епатажним автором. Як-не-як отець відверто і відкрито говорить про секс у той час, як більшість вважає поняття «секс» і «церква» антагоністичними. Та отець Ксаверій Кнотц не ставить собі за мету епатувати. Навпаки, хоче зруйнувати стіну непорозуміння між вірою в Бога та статевим життям, зняти зайві й упереджені табу та перенести секс із сфери лише фізіологічного задоволення у духовний і релігійний простір.

Коли турбуємося про все – і про хороші взаємини з людьми, і про Бога, і про те, щоб сексуальні стосунки у парі робити більш атракційними, то піклуємося про любов. Бути один з одним якомога радіснішим, – у цьому теж є дорога до Бога. Люди, які любляться і турбуються один про одного, теж освячуються, і через це наближаються до Бога.


 

СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА


Туманов, І. М. Рисунок, живопис, скульптура : теоретико-методологічні основи комплексного навчання
/
І. М. Туманов. – Л. : Аверс, 2010. – 496 c.


Дане видання — це методика навчально-творчого підходу до навчання рисунку, живопису, скульптурі.

На підставі розроблених теоретичних, методологічних та методичних положень щодо процесу навчання художньої творчості укладено Словник понять, термінів і визначень.

Посібник призначений студентам та викладачам художньо професійних навчальних закладів вищої школи, які готують художників.

ЕНЦИКЛОПЕДИЧНІ ТА ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ

Рух опору в Україні, 1960–1990 : енциклопедичний довідник / ред.
О. Зінкевич. – К. : Смолоскип, 2010. – 804 с.


Енциклопедичний довідник присвячений подіям, які почали розгортатися в Україні на початку 1960-х рр. і завершилися здобуттям незалежності 1991 р. Видання охоплює проблематику національних і людських прав. У ньому окреслено феномен шістдесятництва, вітчизняного самвидаву, зародження дисидентського (правозахисного) руху. Довідник містить не лише біографічні дані окремих діячів та інформацію про їхні твори, неформальну пресу і правозахисні різномовні видання, а й детальну бібліографію творчості учасників руху опору, політв’язнів і репресованих, спогадів і статей, відгуків іноземної преси. Енциклопедичний довідник адресовано дослідникам, викладачам, студентам, широкому колу читачів, які цікавляться новітньою історією боротьби українського народу за Незалежність.

НОМІНАЦІЯ «ДИТЯЧЕ СВЯТО»

ТВОРИ ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТ І МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ


Дерманський, С. Чудове Чудовисько в Країні Жаховиськ
/ С. Дерманський. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010. – 288 с.


«Чудове чудовисько в Країні Жаховиськ», як написав видавець та автор анотації, Іван Малкович, уже «друга книжка майбутньої трилогії «Чудове Чудовисько»«.

Це історія про незвичайну дружбу дівчинки Соні та монстрика Чу, «рожевого кольорову та ще й у синій горошок», яскраво наповнена фольклорним, фентезійним та реальним світами ще й густо приправлена спеціями політичного підтексту.

ТВОРИ ДЛЯ СЕРЕДНІХ І СТАРШИХ ШКОЛЯРІВ

Рутківський, В. Джури і підводний човен / В. Рутківський. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010. – 400 с.


Заключна книга трилогії – «Джури та підводний човен» вирізняється достовірністю сюжетів та великою кількістю історичних персонажів і батальних сцен. Читач опиниться під стінами Києва, оточеного московсько-татарською ордою, буде обороняти Переяслав і штурмувати Очаківську фортецю, перепливе неприступні дніпровські пороги, розкриє таємниці Хортиці та гайне із козаками аж за Чорне море, аби визволити товаришів із турецької неволі.

Це справжні «хлоп’ячі» книжки, в яких багато суто чоловічого у вчинках і долях, у характерах героїв і сюжетах. А ще це – захоплююча історико-пригодницька оповідь, на сторінках якої знайшлося місце вовкулакам і волхвам, бродникам і характерникам, дітям із телепатичними здібностями та мудрим дідам, першому коханню та справжній чоловічій дружбі.

РОЗВИВАЮЧА ТА ПІЗНАВАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

Океанологія : Правдивий звіт про подорож на «Наутилусі». – К. : Махаон-Україна, 2010. – 28 с. : іл.


Століттями людина гадає, що чекає її у чорних глибинах, які лякають і в той же час нестримно тягнуть. «Мені, Зотіску де Лессепсу, випав рідкісний шанс опинитися серед першовідкривачів, які зробили крок у невідомість, щоб змусити океан видати людям свої секрети. Але вдача обернулася бідою. Мене будуть вічно переслідувати жахливі спогади про те, що насправді криється в холодній океанській безодні …».

НОМІНАЦІЯ «ВІЗИТІВКА»

МИСТЕЦТВО

Сусак, В. Українські мистці Парижа. 1900—1939 / В. Сусак. – К. : Родовід, 2010. – 408 с.


Про найновіші тенденції в мистецтві та інших сферах сьогодні можна дізнатися завдяки інтернету, новітнім засобам комунікації. А з другої половини XIX століття (після появи імпресіоністів) до 1939 року для цього треба було їхати в Париж, який був тоді своєрідною меккою для художників, мистецькою столицею світу. Столиця Франції приваблювала художників з різних країн, і з України теж. Сформувався феномен Паризької школи, частиною якого були українські митці.

Довгий час український внесок в це явище залишався невисвітленим. Монографія вперше цілісно подає історію та значення цього внеску. Нові матеріали, ілюстрації та додатки роблять цю книжку цікавою i корисною для мистецтвознавців, колекціонерів та широкого кола читачів.


 

ЕТНОЛОГІЯ / ЕТНОГРАФІЯ / ФОЛЬКЛОР / СОЦІОЛІНГВІСТИКА

Опішнянська мальована миска другої половини ХІХ–початку ХХ ст. (у зібранні Російського етнографічного музею в Санкт-Петербурзі) /авт.-упоряд.
О. Пошивайло. – Опішне : Укр. Народознавство, 2010. – 632 с. – (Видавничий проект «Шедеври українського гончарства»; академічна керамологічна серія «Гончарна спадщина України XVII–XX століть» ; кн. 1).


Альбом присвячено найбільшій і найкоштовнішій у світі колекції глиняних мисок, виготовлених гончарями всесвітньо відомої столиці українського гончарства – містечка Опішного Полтавської області. Представлені в ньому твори постають вершинним явищем української мальованої кераміки другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Більшість із них опубліковано вперше. Колекцію, що налічує понад 250 мисок, сформовано впродовж 1902–1910 років, головним чином видатним українським керамологом, полтавцем Іваном Зарецьким на замовлення Руського музею імператора Олександра ІІІ в Санкт-Петербурзі. У додатках уперше публікуються рукописні матеріали збирача. Видання започатковує довготривалий Національний науково-видавничий проект «Гончарна спадщина України XVII–XX століть» у 70 книгах. Його метою є наукове вивчення, введення в науковий обіг і популяризація досягнень українського гончарства.

КРАЄЗНАВЧА Й ТУРИСТИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Покуття : історико-етнографічний нарис / голов. ред.
А. Королько. – Л. : Манускрипт, 2010. – 456 с.

Це видання адресоване українській молоді, студентству, науковцям, вчителям, мешканцям краю, усім, для кого українська минувшина не є байдужою, а дає наснаги до суспільної праці у вивченні витоків першотворення малої батьківщини. Зміст книжки підпорядкований єдиній меті – на основі наукового підходу, добірки історико-краєзнавчих та етнографічних матеріалів, відтворити найяскравіші сторінки історії, культури, побуту, звичаїв покутян; за допомогою описових та ілюстративних засобів показати різноманітні сторони життя наших дідів і прадідів. Зокрема, про мистецтво Покуття розповідає стаття директора Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Йосафата Кобринського Ярослави Ткачук.

На початок

Підготувала Людмила Рюміна, головний бібліотекар читального залу

 

© Тернопільська обласна універсальна бібліотека, 2011

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку