(до 140-річчя від дня народження Миколи Леонтовича — видатного українського композитора, збирача музичного фольклору)

“Він справді велика одиниця серед музичних кіл, з великими здібностями й талантом;
він — ніби різьбяр у музиці, що творить найтонші музичні вартості, неначе “кружева” із шовку”.

К. Стеценко

З кожною новою пам’ятною датою, пов’язаною з іменем Миколи Дмитровича Леонтовича (1877-1921), виникає думка: скільки міг би ще створити цей великий оригінальний талант, якби його життя не було так жахливо й загадково перерване! Скільки нових сміливих задумів плекав він, незважаючи на всю складність обставин і важкі матеріальні умови!
Постать Миколи Леонтовича — творця вітчизняної хорової музики, хорового диригента, збирача музичного фольклору, педагога, музично-громадського діяча завжди привертала увагу дослідників. Творча спадщина подолянина є унікальною не тільки в українському, а й у світовому музичному мистецтві. Про нього написано чимало книжок, йому присвячуються фестивалі хорової музики, наукові конференції.

Леонтович, М.
Хорові твори [Ноти] / ред.-упоряд. В. В. Кузик. — Київ : Музична Україна, 2005. — 375 с. : іл.

У цьому виданні вважаємо принциповим запропонувати увазі читачів Примітки до творів Леонтовича двох найбільш цінних їх видань. Сам по собі цей жанр наукового опрацювання матеріалу є досить специфічним і ще досить слабо представлений в українському музикознавстві. Тим більш важливо представити тут кращі його зразки.
З плином часу, на відстані майже століття, більш помітним стає доробок наших попередників. Глибоко шануючи невтомну працю на українській музичній ниві двох визначних дослідників творчості М. Леонтовича — Я. Юрмаса (Ю. Масютіна) та М. Гордійчука, присвячуємо їх пам’яті нове видання творів М. Леонтовича.

Топська, Н.
Подільський Орфей [Текст] / Н. Топська. — Київ : ТОВ «Книжкова база «Альфа»», 2016. — 64 с.

Книга розповідає про життя великого композитора Миколи Дмитровича Леонтовича, про його пошуки гармонії — у музиці, у власній душі, у навколишньому світі. Самобутній талант композитора, диригента, хорового педагога невід’ємний від української народної творчості, з якою була тісно пов’язана вся його мистецька доля.
Книга адресована дітям середнього та старшого шкільного віку.

 

Пархоменко, Л. О.
Микола Леонтович. [Текст] / Л. О. Пархоменко. — Київ : ТОВ «Атлант ЮЕмСі», 2007. — 63 с. : іл.

Цей нарис — про короткі стежки життя і творчості геніального композитора Миколи Леонтовича, якому відкрилася душа співочої України, а його музика зачарувала світ. Текст оснащений диском, що містить 17 композицій митця, виконаних кращими хорами України. Розрахований на широке коло читачів.

 

Королюк, Н.
Корифеї української хорової культури XX століття [Текст] / Н. Королюк. — Київ : Муз. Україна, 1994. — 288 с.

У пропонованому виданні розповідається про життєвий і творчий шлях плеяди композиторів України, котрі по праву вважаються класиками національного мистецтва — М. Леонтовича, К. Стеценка, Я. Степового, О. Кошиця, С. Людкевича, П. Козицького, М. Вериківського, Г. Верьовки, Л. Ревуцького, Б. Лятошинського, А. Штогаренка.

 

Дяченко, В.
М. Леонтович [Текст] / В. Дяченко. — 4-е вид. — Київ: Муз. Україна, 1985. — 134 с.

У книзі розповідається про життєвий і творчий шлях видатного українського радянського композитора, хорового диригента, музично-громадського діяча та педагога Миколи Дмитровича Леонтовича. Розрахована на учнів і вчителів музики загальноосвітніх шкіл, широке коло читачів.

 

 

Дяченко, В.
М. Д. Леонтович [Текст] / В. Дяченко. — 2-е вид. — Київ: Мистецтво, 1950. — 184 с. (Майстри мистецтва радянської України).

Книга В. Дяченка на підставі документальних даних розповідає про життєву і творчу путь видатного українського композитора М. Д. Леонтовича. Обрана автором форма викладу — оповідання — та правдивість фактичного матеріалу і правильне висвітлення громадського і творчого обличчя Леонтовича як одного з основоположників української радянської музики зумовлюють велику цінність книги, зокрема доступність її для широких кіл читачів.

 

Микола Леонтович. Спогади. Листи. Матеріали [Текст] / упорядкування, приміт. та комент. В. Ф. Іванова. — Київ: Муз. Україна, 1982. — 238 с.

Книжка є зібранням матеріалів про видатного українського композитора Миколу Дмитровича Леонтовича. Спогади його рідних, друзів, учнів, діячів літературного та музичного світу (М. Грінченка, П. Тичини, Г. Верьовки та ін.) відтворюють живий образ геніального митця, простої і благородної людини. До книги увійшов щоденник митця, стаття «Як я організував оркестр у сільській школі». Крім того, вперше публікуються листи Леонтовича до К. Стеценка і лист М. Лисенка до Леонтовича. Буде справжнім дарунком для широкого кола читачів.

 

Леонтович, М. Хорові твори [Ноти] / упоряд. М. Гордійчук. — Київ: Муз. Україна, 1977. — 206 с.

Спадщина М. Д. Леонтовича — цінний художній набуток української музичної культури. Його творчість стала школою високої майстерності для радянських композиторів, які успішно розвивають прогресивні художньо-естетичні принципи видатного митця.

 

 

Орфєєв, С.
М. Леонтович і українська народна пісня [Текст] / С. Орфєєв. — Київ: Муз. Україна, 1981. — 76 с.

Робота С. Д. Орфєєва висвітлює хорову творчість відомого українського композитора-класика Миколи Дмитровича Леонтовича. Автор висуває ряд оригінальних музично-теоретичних положень, що стосуються поліфонічного мислення композитора.

 

Творчість М. Леонтовича [Текст] : збірка статей / упорядкував доктор мистецтвознавства В. Золочевський. — Київ: Муз. Україна, 1977. — 200 с.

До цієї збірки увійшли статті відомих композиторів і музикознавців — П. Козицького, С. Людкевича, М. Гордійчука, Н. Горюхіної, Н. Герасимової-Персидської, В. Дяченка та інших, присвячені питанням гармонії, поліфонії та форми творів М. Леонтовича, жанровим особливостям його хорових обробок, опері «На русалчин великдень».

 

Музичний архів М. Д. Леонтовича [Ноти] : каталог / ред. Л. А. Дубровіна. — Київ: НБУВ, 1999. — 114 с.

Пропоноване видання — каталог, складений з археологічних описів нотних рукописів духовних і світських творів класика української музики кінця XIX — початку XX ст. М. Д. Леонтовича (зустрічаються твори й інших композиторів, що були серед його матеріалів), які зберігаються у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Подані описи чистових автографів, чернеток, ескізів, варіантів, редакцій творів композитора.
Створенню каталогу передувало археографічне й текстологічне дослідження рукописів. Видання допоможе відкрити невідомі аспекти творчої лабораторії митця, зрозуміти особливості його творчого процесу і сприятиме вивченню індивідуального стилю М. Д. Леонтовича.
Видання розраховане на музикознавців — дослідників історії української музики, а також джерелознавців, археографів, філологів, які цікавляться музичною спадщиною та творчою індивідуальністю композиторів.

 

Гордійчук, М.
Микола Леонтович [Текст] / М. Гордійчук. — 2-е вид. — Київ: Муз. Україна, 1974. — 64 с. (Творчі портрети українських композиторів).

 

 

Гордійчук, М.
Микола Леонтович [Текст] / М. Гордійчук. — Київ: Муз. Україна, 1972. — 55 с. (Творчі портрети українських композиторів).

 

 

 

Леонтович, М. Д.
Практичний курс навчання співу у середніх школах України : з педагогічної спадщини композитора [Текст] / М. Д. Леонтович. — Київ : Музична Україна, 1989. — 134 с.

Видання підготовлене на матеріалах музично-педагогічної спадщини відомого українського радянського композитора М. Д. Леонтовича (1877-1921), в яких розкриваються ідеї митця щодо музичного виховання. У книзі збережено давні норми написання в авторському тексті.
Для учителів музики загальноосвітніх шкіл і викладачів ДМШ, студентів середніх та вищих музичних й педагогічних учбових закладів, а також широкого кола читачів.

 

 

Дяченко, В.
М. Д. Леонтович [Текст] / В. Дяченко. — 3 вид. — Київ : Музична Україна, 1969. — 133 с.

Життю, композиторській та громадській діяльності Леонтовича присвячується ця книжка.

 

 

Гордійчук, М. М.
М. Д. Леонтович [Текст] / М. М. Гордійчук. — Київ : Рад. Україна, 1960. — 36 с.

 

 

Кияновська, Л. О.
Українська музична культура [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Кияновська. — Львів : «Тріада плюс», 2009. — 356 с.

Посібник розрахований на студентів музичних училищ, гуманітарних факультетів університетів та інститутів, всіх, хто цікавиться музичною культурою нашого народу. Матеріал подано таким чином, що він природно включається у весь комплекс гуманітарних дисциплін, особлива увага приділяється взаємозв’язкам музичної культури з вітчизняною літературою, а також обгрунтовуються історичні етапи розвитку, особливості національної ментальності в становленні професійної композиторської школи, що дозволить фактичний і аналітичний матеріал окремих монографічних і загальних тем використовувати в курсах «Українська література», «Історія», «Народознавство».

 

Кияновська, Л. О.
Українська музична культура [Текст] : навчальний посібник . — 2-е вид., перероб. і доп. / Л. О. Кияновська. — Тернопіль : СМП «Астон», 2000. — 184 с.

Матеріал даного посібника поданий таким чином, що він природно включається у весь комплекс гуманітарних дисциплін. Тут особлива увага приділена взаємозв’язкам музичної культури з вітчизняною літературою, а також обгрунтовуються історичні етапи розвитку, особливості національної ментальності в становленні професійної композиторської школи, що дозволить фактичний і аналітичний матеріал окремих монографічних і загальних тем використовувати в курсах «Українська література», «Історія», «Народознавство».
Видання розраховане на студентів педучилищ, гуманітарних факультетів університетів і інститутів, учителів і учнів музичних та загальноосвітніх шкіл.

 

Микола Леонтович, співець радощів і смутку [Текст] / М. Хорцева // Мистецтво та освіта. — 2012. — № 1. — с. 54-56.

Розроблений урок з музичного мистецтва в 6-му класі ознайомлює учнів з творчістю українського композитора М. Леонтовича на прикладі його хорових творів — обробок українських народних пісень, що передають величезний спектр почуттів.

 

 

Пам’яті великого композитора [Текст] / М. Печенюк // Мистецтво та освіта. — 2003. — № 4. — с. 60.

У статті висвітлено інформацію про встановлення меморіальної дошки у Кам’янці-Подільському, присвяченій великому українському композитору Миколі Леонтовичу.

 

 

Витоки творчої особистості Миколи Леонтовича [Текст] : до 125-річчя від дня народження / С. Димченко // Мистецтво та освіта.- 2002. — № 4. — с. 56-58.

У статті професор, декан факультету музичної творчості Рівненського державного гуманітарного університету Станіслав Димченко, розповідає неопубліковані і цікаві біографічні дані про М. Леонтовича, зокрема щодо його дитинства, юнацьких років, самоосвіти, творчої науково-методичної та педагогічної праці.

 

Дякуємо за увагу!

Підготувала Світлана Осуховська, завідувачка відділу літератури з мистецтв
© Тернопільська обласна універсальна бібліотека, 2017

 

 

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку