День пам’яті жертв голодоморів — щорічний національний пам’ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада.

Понад півстоліття ця жахлива сторінка в історії України замовчувалася і тільки в кінці XX століття з’явилися перші публікації, дослідження, почався запис спогадів очевидців, видання збірок архівних документів, спогадів, увічнення пам’яті жертв Голодомору.

На віртуальній виставці до Дня пам’яті жертв голодоморів «Свічка плакала в скорботі» представлено літературу, що зберігається у фонді відділу читального залу.

Книжкові видання містять інформацію про страшні роки голодоморів в Україні, коли під час масового, ретельно спланованого радянським тоталітарним режимом голоду загинули мільйони мешканців сіл і міст. З огляду на масштабність втрат, тотальний характер та численні негативні наслідки, дія яких триває й дотепер, Голодомор 1932—1933 рр. вважається найбільшою трагедією української історії ХХ століття.

Лапчинська, Ніна. 33 запитання і відповіді про Голодомор-геноцид / Н. В. Лапчинська ; Нац. музей «Меморіал жертв голодомору». — Дрогобич : Коло, 2018. — 88 с. : іл.

 

У книжці йдеться про передумови й політико-організаційні механізми вчинення у 1932-1933 роках злочину геноциду української нації.

 

 

Штучні голоди в Україні ХХ століття : матеріали Міжнародної конференції (Київ, 16 трав. 2018 року) / Нац. музей «Меморіал жертв Голодомору», Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Всеукр. правозахисна організація «Меморіал» ім. В. Стуса [та ін.]. — Дрогобич : Коло, 2018. — 368 с.

 

У збірці матеріалів Міжнародної конференції «Штучні голоди в Україні XX століття» розкриваються передумови та причини Голодомору 1932-1933 років, механізми його творення та наслідки. Розглядаються регіональні особливості Голодомору-геноциду за матеріалами обласних архівів та свідченнями очевидців Голодомору. Частина статей учасників міжнародної конференції присвячені також висвітленню штучних голодів в Україні у XX столітті: 1921-1923, 1946-1947 років.

 

Нас вбивали, бо ми — українці : [виставка] / Нац. музей «Меморіал жертв Голодомору». — Київ : [б. в.], [2017?]. — 14 с. : фот.

 

Це — історія Голодомору. Книжка містить загальну і найнеобхіднішу інформацію про геноцид, вчинений більшовицьким окупаційним режимом проти української нації в 1932-1933 роках.

 

Енциклопедія Голодомору 1932-1933 років в Україні / В. Марочко ; вступ. слово Є. Нищука ; Нац. музей «Меморіал жертв Голодомору», Асоціація дослідників голодоморів в Україні. — Дрогобич : Коло, 2018. — 576 с.

 

Науково-меморіальне видання інформативно відтворює причини, обставини, соціально-психологічні та статистично-демографічні наслідки Голодомору-геноциду в Україні. «Енциклопедія Голодомору» містить понад тисячу статей, які стосуються персоналій, подій, явищ, термінологічного, історіографічного, меморіально-історичного, демографічного, антропологічного дискурсів Голодомору.

 

Голодомор 1932—1933 років: втрати української нації : матеріали наук.-практ. конф., 4 жовтня 2016 р., Київ / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Національний музей «Меморіал жертв голодомору» ; редкол.: канд. іст. наук О. Стасюк [та ін.]. — Київ : О. Філюк, 2017. — 200 с.

У збірці матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Голодомор 1932—1933 років: втрати української нації» розкриваються передумови та причини Голодомору 1932—1933 років, механізм його творення та наслідки, що призвели до значних культурних, соціальних, ментальних, морально-психологічних втрат. Ключовим питанням збірки є проблема демографічних втрат української нації під час Голодомору-геноциду 1932—1933 років.

 

1933: «І чого ви ще живі?» / Нац. академія наук України, Ін-т історії України ; упоряд. Т. Боряк. — Київ : Кліо, 2016. — 720 с.

Працю сфокусовано на такому аспекті Голодомору, як вилучення незернових запасів, їжі й одягу в селян, адже загальноусталеною є думка про конфіскацію саме зерна для виконання плану хлібозаготівель. Упорядник на прикладі свідчень, зібраних у різних країнах і роках, наводить читачеві картину тотального охоплення України вилученням будь-чого, що могло бути використане в їжу: від картоплі і кваснини до жмені квасолі й сушки. Подано аналіз політики радянської влади напередодні та під час Голодомору з точки зору підготовки до конфіскації їжі, іншими словами — позбавлення українського села засобів існування.

 

Мейс, Д. Україна: матеріалізація привидів / Д. Мейс ; упоряд. Н. Дзюбенко-Мейс. — Київ : Кліо, 2016. — 688 с.

Титанічна праця Джеймса Мейса — відомого американського дослідника історії України, видатного громадського діяча — присвячена розкриттю цілісності, повноти історичної правди про найжахливіші сторінки тоталітарного минулого, яке до сьогодні паралізує політичне, економічне, освітнє, морально-етичне життя українського соціуму. Автор, яскравий науковець західного стандарту, обстоює істину про штучність та антиукраїнську спрямованість одного з найбільших геноцидів в історії — Голодомору 1932—1933 років, документально підтверджує нерозривний взаємозв’язок між минулим, теперішнім і майбутнім України, який характеризується прагненням до державної незалежності, соціального прогресу. Він доносить до нас голос покоління наших співвітчизників, які розповідають, як нищилася українська нація-держава, розкриває характер, масштаби і причини здійснюваної Кремлем терористичної політики щодо України.

Сергійчук, В. Голодомор 1932—1933 років як геноцид українства / В. Сергійчук. — Вишгород : Сергійчук М. І., 2015. — 132 с.

У пропонованій книзі на основі архівних документів і спогадів очевидців обґрунтовується закономірність визначення Голодомору 1932—1933 років в Україні геноцидом українства відповідно до Конвенції ООН щодо запобігання злочинів проти людства.

 

 

Голодомор 1932—1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом = The Holodomor of 1932—1933 in Ukraine as a Crime of Genocide under International Law / наук. ред.: В. Василенко, М. Антонович. — Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. — 358 с. — Текст укр., та англ.

У монографії розглядаються складні правові аспекти Голодомору 1932—1933 років в Україні, а саме: методологія його правової оцінки, історико-порівняльний аспект Голодомору, питання правової кваліфікації Голодомору як геноциду, визначення суб’єктів злочину та потерпілих від нього, а також відповідальності за Голодомор 1932—1933 рр. Окремий розділ присвячений аналізу Голодомору в ширшому контексті радянського геноциду проти української нації.

Голодомор 1932—1933 років в Україні за документами ГДА СБУ : анотований довідник / упоряд.: В. М. Даниленко, Л. Л. Акулова, В. В. Лавренюк ; НАН України, Ін-т історії України. — Львів : Центр досліджень визвольного руху, 2010. — 472 с.

У виданні розкрито зміст документів, які зберігаються у фондах Галузевого державного архіву СБУ і висвітлюють причини, перебіг і наслідки Голодомору 1932—1933 років в Україні. Іменний та географічний покажчики вказують осіб, населені пункти, регіони та країни, згадані в архівних документах.

 

 

Голодомор 1932—1933 років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка : матеріали міжнародної наукової конференції / Укр. ін-т нац. Пам’яті. — Київ : Вид. дім «КМ Академія», 2009. — 447 с.

Запропоноване видання є збірником матеріалів Міжнародної наукової конференції «Голодомор 1932—1933 років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка», що проводилася за підтримки ЮНЕСКО 25—26 вересня 2008 року в Києві. Учасники конференції мали на меті обмін результатами наукових досліджень, що стосуються причин і наслідків Голодомору 1932—1933 років в Україні та інших регіонах колишнього СРСР, а також обговорення сучасних проблем правової оцінки Голодомору. Відповідно до тематичних секцій конференції збірник поділено на три розділи: політичні і соціально-економічні чинники Голодомору 1932—1933 років; масштаби і наслідки демографічної катастрофи 1932—1933 років в Україні; правова оцінка Голодомору 1932—1933 років як геноциду українського народу.

 

Голодомор в Україні 1932—1933 років: за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина / упоряд. А. І. Кудряченко. — Київ : НІСІД, 2008. — 336 с.

У виданні вперше в Україні оприлюднено копії службових повідомлень німецьких дипломатів урядові своєї країни про Великий голод в Україні у 1932—1933 роках та їх український переклад. Унікальні документи Політичного архіву Міністерства закордонних справ ФРН свідчать про масштаб гуманітарної катастрофи на теренах Європи ХХ століття, яка тривалий час старанно замовчувалась. Архівні документи значною мірою розкривають причини, перебіг та наслідки Голодомору в Україні 1932—1933 років.

 

 

Лиха коса голодомору 1932—1933 : монографія / редкол.: П. П. Панченко [та ін.] — Київ : Україна, 2008. — 432 с.

У монографії в контексті нових осмислень, новаторських підходів, на основі широкого кола емпіричних джерел висвітлюються питання трагедійного явища — голодомору в Україні на початку 30-х років. Відтворюються реальності геноцидної згубної політики, зокрема, центральної влади стосовно селянства України, найчисленнішого в тогочассі населення, мученицької гибності його.

 

Марочко, В. Голодомор в Україні 1932—1933 років : хроніка / В. Марочко, О. Мовчан. — Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. — 293 с.

Хроніко-документальне видання відтворює факти, події, явища в селах Української СРР 1932—1933 pp. — Голодомору, спричиненого суцільною колективізацією, надмірними хлібозаготівлями, репресіями. Використано опубліковані збірники документів і матеріалів, архівні фонди України та Росії, листування і таємні шифрограми Сталіна, листи селян до партійно-радянської номенклатури, доповідні записки іноземних дипломатів.

 

Розсекречена пам’ять: голодомор 1932—1933 рр. в Україні в документах ГПУ—НКВД / Служба безпеки України. — Київ : Стилос, 2008. — 604 с. : іл.

У виданні представлено документи радянських органів державної безпеки — Державного політичного управління та Народного комісаріату внутрішніх справ, що містять додаткову архівну інформацію про причини, перебіг і наслідки найстрашнішої трагедії в історії українського народу ХХ століття — Голодомору 1932—1933 років. Документи розповідають про здійснення органами держбезпеки масових політичних репресій, у тому числі й з метою приховування правди про Голодомор. Майже 70 років ці документи зберігались під грифами секретності і були недоступними для дослідників.

 

Сергійчук, В. Як нас морили голодом / В. Сергійчук ; КНУ ім. Т. Шевченка. — 4-те вид., допов. — Броди : Просвіта, 2008. — 392 с.

На основі невідомих до недавнього часу документів з колишніх таємних архівів простежено геноцид українського народу в XX ст. через штучні голодомори, організовані більшовицькою владою.

Уперше в одному дослідженні мовою документів розповідається про голодомори 1921—1923, 1932—1933 і 1946— 1947 років. Крім того, наводяться документи про спробу комуністичного режиму приховати перед світом правду про голод в Україні і розповідається про зусилля українців у діаспорі, які домагалися визнати цю трагедію геноцидом нашого народу і добилися цього від найвідоміших правників західного світу.

Дякуємо за увагу!

Підготувала Людмила Рюміна, завідувачка відділу читального залу
© Тернопільська обласна універсальна бібліотека, 2017—2019

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку