На сайті Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки доповнено віртуальну виставку «Літературний подіум». Увазі користувачів представлено книжки, що надійшли у відділ читального залу у IV кварталі 2016 року.

* * *

Чухліб, Т. Гетьмани України: війна, політика, кохання / Т. Чухліб. — Київ: Арій, 2016. — 480 с. : іл.

Хто вони, гетьмани України, — грізні козацькі ватажки, вожді опозиційних до будь-якої влади розбійницьких ватаг, степові «польові командири» чи хитромудрі правителі держави? Скільки їх було в історії нашої країни? Хто був першим у гетьманській когорті? Коли на українських землях з’явилося слово «гетьман» і що воно означало? Як змінювалося становище володарів гетьманської булави протягом різних історичних періодів? Яким було приватне та повсякденне життя гетьманів, їхніх дружин і родин? Відповіді на ці та інші цікаві питання допитливий читач знайде у цій книзі.

 


Степовик, Д. Церква і українське суспільство у ХІХ столітті: боротьба українських християн за свою самобутність у ХІХ ст. / Д. Степовик. — Київ : Дніпро, 2016. — 136 с. : іл.

У книзі висвітлюється: стан і статус православ’я, греко-католицизму, римо-католицизму, протестантизму в Україні у ХІХ ст. у їх відношеннях до української національної духовності й культури. Незважаючи на постійний тиск чужинців щодо пригнічення і знищення віковічних національних форм Боговшанування, український християнський народ зберіг історичні риси церковної культури, рідну мову богослужінь, обрядовість, традиційне відзначення свят. У праці наголошується на великій релігійній відопорності українців щодо насаджування чужих елементів церковного життя, що вже тоді було ознакою сильної, цивілізованої і культурно сформованої нації.


Історія Запорізької січі / відп. ред. В. Смолій. — Київ : Арій, 2015. — 240 с. : іл.

Це унікальне видання, де вперше визначено і науково обґрунтовано час та місця постійного розташування над Дніпром та Дунаєм січового Коша. У ньому висвітлено утворення «козацької республіки», матеріальну та духовну культуру січової громади, а також вплив останньої на українське суспільство ранньомодерної доби.

У книзі читачі знайдуть відомості про Хортицький замок, Томаківську, Базавлуцьку, Микитинську, Чортомлицьку, Кам’янську, Олешківську, Підпільненську та Задунайську Січі.


Гуржій, О. Історія козацтва. Держава — військо — битви / О. Гуржій, Т. Чухліб. — Київ : Арій, 2015. — 464 с. : іл.

У книзі висвітлюються найважливіші події, пов’язані з історією українського козацтва від часу його виникнення на межі XV-XVI ст. до ліквідації урядом Російської імперії в кінці XVIII — на початку XIX ст. Особливу увагу приділено найбільш яскравим постатям Війська Запорозького, їхній політичній і державній діяльності. Значне місце на сторінках праці відведено міжнародним відносинам українського гетьманату, козацькій ментальності, побуту, бойовому мистецтву, атрибутиці тощо. Певною мірою показана роль жінки в «лицарському» середовищі. Своє яскраве відображення знайшло ставлення до козаків представників різних народів і володарів іноземних держав, їхнє сприйняття за межами Батьківщини.


Сас, П. Полководець Петро Сагайдачний / П. Сас. — Київ : Кліо, 2014. — 280 с. : іл.

У легкій для сприйняття формі змальовано обставини походження, дитинства і змужніння знаменитого запорозького гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Значну увагу приділено воєнному мистецтву, завдяки якому він зажив слави блискучого полководця свого часу. Відтворено несподівані повороти реальних подій, що ними вирізнялися, зокрема, морський похід козаків на Кафу 1616 р., посольська мандрівка запорожців 1618 р. до перського шаха Аббаса І, польсько-московська війна 1617-1618 рр., мужня оборона козаків-героїв Прутсько-Радавецьких Фермопіл, нічні вилазки запорожців проти ворога під Хотином, а також інші події Хотинської війни 1621 р.


«Братня» навала. Війни Росії проти України ХІІ-ХХІ ст. / В. Брехуненко [та ін.]. — Київ : Віпол, 2016. — 248 с.

У книзі в науково-популярному форматі розглядаються численні російсько-українські війни включно з Вітчизняною війною українців за незалежність, яка розпочалася зі вторгнення російських окупантів в Україну в лютому 2014 р. Простежено, що коріння цих війн сягають XII ст. Показано, що саме війни як втілення постійних агресивних планів Московії / Росії заволодіти українськими землями визначали головну вісь російсько-українських стосунків. Описано мотиви, визрівання та хронологію війн, перебіг військових дій, наслідки війн та їхній вплив на українську перспективу. Вітчизняна війна, яку Україні доводиться вести з 2014 р., розглядається на тлі перегуків між путінською агресією та московськими стратегіями війн проти України ХV-ХХ ст.


Мицик, Ю. Чигирин — гетьманська столиця / Ю. Мицик. — 2-ге вид. — Київ : Кліо, 2016. — 392 с. : іл.

Видання є першим узагальнюючим дослідженням з історії гетьманської столиці — Чигирина, з яким пов’язані часи Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр., часи Руїни і гайдамацького руху. У ньому висвітлюється також історія Чигиринського полку та низки населених пунктів на його території (Суботів, Медведівка та ін.). Книга, в якій охоплено події з давніх часів до ХІХ ст., ґрунтується як на опублікованих, так і на архівних джерелах, проливає світло на незнані сторінки історичного минулого важливого регіону України козацької доби.


Береза, Т. Мова — не калька : словник української мови / Т. Береза, І. Зубрицька, Ю. Зелений. — Львів : Апріорі, 2016. — 664 с.

Сучасний словник гарної української мови «Мова — не калька» розкриває велич і красу рідної мови, звільняє її від суржику й чужомовних запозик. Словник містить самобутні українські слова та вислови, поставлені на противагу звичному (буденному) словниковому запасу сучасних українців. У Словнику опрацьовано понад 20 000 найбільш проблемних слів та висловів украй потрібних для збагачення мовної культури кожного українця.


Що? Чому? Навіщо? Велика книга запитань та відповідей : пер. з ісп. — Київ : КМ-БУКС, 2016. — 512 с. : іл.

Пропонуємо довідник для школярів із різних галузей знань. Він допоможе вашій дитині у вивченні шкільних предметів, дозволить отримати додаткові відомості про землю і всесвіт, про будову людського тіла і важливі наукові відкриття, що змінили життя людства, про події всесвітньої історії і життя людей у різних країнах. Книжка побудована у формі запитань і відповідей, та містить багато ілюстрацій.

 


* * *

Алієва-Барановська, В. М. Міжнародний туризм : навч. посібник-довідник / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. — К. : Центр учбової л-ри, 2013. — 344 с.

Книга містить матеріал, якого немає в навчальних посібниках і підручниках інших авторів та в інтернеті. Написана так, щоб її можна було використовувати як у навчальному процесі, так і в практичній діяльності та побуті. Може бути добрим порадником для тих, хто збирається в закордонні мандрівки. Може використовуватися при викладанні таких дисциплін, як «Міжнародний туризм», «Міжнародні економічні відносини», «Країнознавство», «Міжнародна економіка» тощо.

Ільєнко, І. В пазурах у двоглавого : Українство під царським гнітом (1654—1917) / І. Ільєнко. — 2-ге вид. — К. : Ярославів Вал, 2007. — 256 с.

У книжці відомого публіциста Івана Ільєнка на основі численних документів, свідчень, спогадів у яскравій художній формі розповідається про найтрагічніші сторінки історії України від Переяславської Ради 1654 р. до 1917 року.
Видання зацікавить усіх, хто хоче краще знати історію України, стане у пригоді студентській молоді, допоможе більше дізнатися про утиски, яких зазнавав український народ під гнітом царської Росії, зрозуміти непрості процеси сьогодення.

Огульчанський, О. Ю. Етнічна структура українського суспільства: уявні та дійсні проблеми : популярний нарис / О. Ю. Огульчанський. — К. : Києво-Могилянська академія, 2006. — 68 с.

Автор видання торкається важливого аспекту розбудови української держави — співжиття титульної нації та інших етнічних спільнот нашої країни.
Книжка складається з трьох нарисів, присвячених долі українського етносу в XX ст., нинішній ситуації етнічних проблем України та питанню формування політичних націй у сучасному світі.

Слюсаренко, Н. В. Виховання учнів у середніх навчальних закладах Великої Британії : навч.-метод. Посібник / Н. В. Слюсаренко, Н. С. Мороз. — 2-е вид. — Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2012. — 230 с.

У посібнику розкрито цінності, структуру, принципи та основні напрями виховання учнів у середніх навчальних закладах Великої Британії. Значну увагу приділено висвітленню ролі й функцій класного керівника в школах цієї країни, а також взаємозв’язкам школи, сім’ї й громадськості в процесі виховання підростаючого покоління.

 

Орлов, І. П. Правочини в сфері спадкового права : монографія / І. П. Орлов, О. Є. Кухарєв. — К. : Алерта, 2013. — 270 с.

У монографії комплексно досліджуються теоретичні й практичні проблеми, пов’язані з особливостями вчинення правочинів у сфері спадкового права. У праці відображено сучасні доктрини та концепції в сфері спадкування. Подано порівняльно-правовий аналіз законодавства зарубіжних країн, узагальнено нотаріальну та судову практику. Сформульовано поняття правочинів у сфері спадкового права, визначено їх ознаки. Особливу увагу приділено класифікації правочинів, що вчиняються при спадкуванні. Розглянуто договір про зміну черговості одержання права на спадкування, договір щодо зміни частки в спадщині спадкоємця за законом та спадковий договір. Висвітлено спірні проблеми спадкового права, дано пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

**

* * *

Орлов, І. П. Правочини в сфері спадкового права : монографія
/ І. П. Орлов, О. Є. Кухарєв. — К. : Алерта, 2013. — 270 с.


У монографії комплексно досліджуються теоретичні й практичні проблеми, пов’язані з особливостями вчинення правочинів у сфері спадкового права. У праці відображено сучасні доктрини та концепції в сфері спадкування. Подано порівняльно-правовий аналіз законодавства зарубіжних країн, узагальнено нотаріальну та судову практику. Сформульовано поняття правочинів у сфері спадкового права, визначено їх ознаки. Особливу увагу приділено класифікації правочинів, що вчиняються при спадкуванні. Розглянуто договір про зміну черговості одержання права на спадкування, договір щодо зміни частки в спадщині спадкоємця за законом та спадковий договір. Висвітлено спірні проблеми спадкового права, дано пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

 


* * *

Соціальна педагогіка : навч. посібник
/ кол. авт.: О. В. Безпалько [та ін.]; за ред. О. В. Безпалько. — К. : Академвидав, 2013. — 312 с. — (Альма-матер).


Людина вростає в соціум і утверджується в ньому завдяки осягненню себе як особистості, розвитку навичок індивідуальної та групової взаємодії, цілеспрямованому вихованню. Теоретичні засади соціального виховання, його методологію, ефективні практики, роль у цьому процесі соціальних інститутів досліджує соціальна педагогіка. Здобуті завдяки її вивченню знання є підґрунтям формування майбутніх фахівців соціальної сфери. У пропонованому навчальному посібнику розкрито теорію, методологію, практичні підходи, досвід і проблеми соціального виховання особистості за різних умов і в різних середовищах.

 


* * *

Марко, В. П. Аналіз художнього твору : навч. посібник
/ В. П. Марко. — К. : Академвидав, 2013. — 280 с. — (Альма-матер).


Аналіз (розкодування) художнього твору — мистецтво, яке ґрунтується на теоретичних знаннях і художньому смаку особистості, її вмінні бачити, чути та розуміти текст. Він — завжди специфічна праця, в якій дивно поєднуються раціональне й чуттєве, глибоко особистісне та актуальне для певного часу й конкретних спільнот. Цей концепт організовує теоретичний і прикладний матеріал навчального посібника, у якому розкрито сутність, принципи, цілі та загальні прийоми аналізу твору як феномену літератури в її жанрово-стильовому багатоманітті. Особливу цінність становлять конкретні аналітичні розвідки.

 


* * *

Горюнова, Є. О. Євроінтеграція : навч. посібник
/ Є. О. Горюнова. — К. : Академвидав, 2013. — 224 с. — (Альма-матер).


Європейська інтеграція — один із найуспішніших інтеграційних проектів, результатом якого є створення потужного глобального гравця — Європейського Союзу. Історію формування та інституційну систему ЄС, принципи європейської єдності, а також різноманітні виміри спільних політик країн — членів ЄС, сучасні проблеми економічного та політичного розвитку Євросоюзу, євроінтеграційні процеси в Україні розкрито в пропонованому навчальному посібнику.

 


* * *

Кукушкин, Л. С. Украинская православная энциклопедия : в 3 ч.
/ Л. С. Кукушкин. — Х. : Фолио, 2013. — 893 с. : ил.


Релігія, безумовно, є однією з найважливіших галузей духовного життя людства, тому не дивно, що сучасна культурна людина відчуває прагнення якщо не долучитися до релігії, то хоча б ознайомитися з її історією. Сприяти цьому й покликана дана книжка, яка розповідає про історію та віровчення однієї з найдавніших релігійних конфесій — Православ’я, від його виникнення й до наших днів.

 


* * *

Лучик, В. В. Вступ до слов’янської філології : підручник
/ В. В. Лучик. — 2-ге вид., виправл. і доповн. — К. : Академія, 2013. — 344 с. — (Альма-матер).


У другому виданні підручника розкрито становлення та розвиток слов’янської філології в її взаємозв’язках з історією, особливостями буття слов’янських народів, їх культурою (писемністю), а також представлено наукові теорії, що стосуються цієї проблематики. Філологічно цінними є відомості про лексичні, фонетичні, граматичні ознаки праслов’янської мови, відображені в ній матеріальні й духовні цінності давніх слов’ян, а також про літературні мови, мікромови та діалекти сучасних слов’янських народів. Важливу для розуміння означеної проблематики поняттєву основу подано в короткому термінологічному словнику.

 


* * *

Яновська, О. Г. Протестна діяльність адвоката в кримінальному провадженні (окремі питання застосування)
: [метод. рекомендації] / О. Г. Яновська ; Рада адвокатів України. — Х. : Фактор, 2013. — 48 с.


Методичні рекомендації підготовлені доктором юридичних наук, професором кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Головою кваліфікаційної палати КДКА м. Києва О. Г. Яновською.

При підготовці рекомендацій було використано матеріали, викладені в таких виданнях, як «Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України» (за заг. ред. В. Гончаренка, В. Нора, М. Шумила; К., 2012), «Кримінальне провадження: процесуальні документи захисту: посібник», (О. Г. Яновська, Л. Л. Лазебний; 2013), «Адвокатура України: підручник» (О. Г. Яновська; 2013).

 


* * *

Фордзюн, Ю. І. Основи інтелектуальної власності : навч. посібник
/ Ю. І. Фордзюн, В. М. Кабацій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. — К. : Кондор-Видавництво, 2012. — 208 с.


Навчальний посібник розроблено відповідно до навчального плану з дисципліни «Інтелектуальна власність». Він призначений для студентів усіх напрямів та спеціальностей підготовки вищих навчальних закладів (спеціалістів, магістрів), майбутніх новаторів, працівників малого та середнього бізнесу, суб’єктів господарювання всіх рівнів для ознайомлення з правовими нормами в сфері інтелектуальної власності.

Представлені матеріали дають необхідний комплекс знань у сфері системи правової охорони інтелектуальної власності для розвитку малого, дрібного, середнього бізнесу, захисту та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.

 


* * *

Екологічне право України. Особлива частина : навч. посібник
/ кол. авт.: О. М. Шуміло [та ін.]; М-во внутрішніх справ України. — К. : Центр учбової л-ри, 2013. — 432 с.


Навчальний посібник присвячено проблемам правової охорони навколишнього природного середовища, також розглянуто правовий режим територій, об’єктів природно-заповідного фонду, питання міжнародно-правової охорони довкілля. Охоплює питання з особливої частини «Екологічного права» відповідно до вимог кредитно-модульної системи.

 


* * *

Адвокатура України: забуте і невідоме
/ Нац. асоц. адвокатів України, Центр досліджень адвокатури і права; за ред. І. Б. Василик — К. : Квіц, 2014. — 380 с. — (Нариси з історії адвокатури України ; вип. 1).


Перший випуск серії видань «Нариси з історії адвокатури України» починає висвітлення питань, які пов’язані з адвокатурою в широкому хронологічному діапазоні. Діяльність адвокатури показано на тлі історичних і політичних процесів, подій і явищ у різні періоди української державності. Уперше опубліковано фрагменти кримінальних справ та оригіналів документів XVI ст., відомості про адвокатські династії Волині другої половини XVII ст. та монастирських стряпчих Києво-Печерської лаври. Показано адвокатську та громадську діяльність провідних адвокатів Східної Галичини, буковинської та харківської адвокатських професійних груп кінця XIX—початку XX ст.

 


* * *

Дмитрук, М. М. Кримінальний проступок: правова природа та ознаки : монографія
/ М. М. Дмитрук ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». — О. : Юридична література, 2014. — 224 с.


У монографії розглянуто сучасне бачення концепту кримінальних проступків: ознаки та правова природа, історичний аспект і зарубіжний досвід диференціації кримінального діяння на проступки та злочини. За останні п’ять років прийнято декілька законодавчих актів, які визначають інститут кримінальних проступків як один із напрямків реформування кримінального законодавства України. Проте й сьогодні не прийнятий Закон України «Про кримінальні проступки» та відсутнє узгоджене бачення законодавців у запровадженні інституту кримінальних проступків.

У зв’язку із цим у даній роботі запропоновано власний погляд на концептуальні засади запровадження інституту кримінальних проступків. На підставі аналізу відмінностей злочину від інших видів правопорушень за об’єктивно-cуб’єктивними ознаками обґрунтовано правову природу та ознаки кримінального проступку.

 


* * *

Кухарєв, О. Є. Спадкове право України : навч. посібник
/ О. Є. Кухарєв. — К. : Алерта, 2013. — 328 с.


Посібник присвячений основним питанням теорії та практики спадкового права. Подаються науково-практичні коментарі спадкового законодавства з урахуванням судової практики у вигляді конкретних цивільних справ. Містяться рекомендації, що стосуються охорони спадкового майна, укладення та змісту договору управління спадщиною, а також зміни черговості одержання права на спадкування.

У посібнику широко використовуються приклади із законодавства зарубіжних країн.

 


* * *

Бандурка, О. М. Податкове право : наук.-практ. посібник
/ О. М. Бандурка, В. Д. Понікаров, С. М. Попова ; Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. — К. : Центр учбової літератури, 2012. — 312 с.


Розглядаються сутність податкового права та основні принципи побудови податкової системи України, питання адміністрування податків та механізм справляння основних видів податків і зборів. Особлива увага приділяється організації податкового контролю та відповідальності за порушення податкового законодавства.

 


* * *

Цивільний процес України : підручник
/ за заг. ред. М. М. Ясинка. — К. : Алерта, 2014. — 744 с.


У підручнику сформульовано теоретичні основи цивільного процесуального права України. Зокрема, приділено увагу процесуальному порядку відкриття проваджень у цивільних справах, розгляду цивільних справ на всіх інстанційних рівнях судової системи України. Розглянуто суть процесуальних інститутів: представництва, процесуальних строків, підвідомчості та підсудності справ, доказів і доказування, судового наказу, судових витрат, позовного та окремого провадження, звернення судових рішень до виконання тощо.

 


* * *

Печений, О. П. Спори про спадщину
/ О. П. Печений. — Х. : Фактор, 2013. — 256 с. — (Судова практика і коментарі).


У книзі представлено сучасну судову практику (окремі судові рішення судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій) застосування положень чинного законодавства, насамперед Цивільного кодексу України, що регулюють спадкові правовідносини.

 


* * *

Мальська, М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика : навч. посібник
/ М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. — К. : Центр учбової л-ри, 2013. — 234 с.


У навчальному посібнику розкрито загальні закономірності й особливості формування, функціонування та розвитку персоналу організації. Теоретичний і практичний матеріал викладено з урахуванням положень загального менеджменту, трудового права, соціальної психології та інших галузей знань, без яких немислимі сучасна кадрова політика організації, добір, відбір і розстановка, ефективне використання, оцінювання, навчання персоналу, оптимізація структури зайнятості, управління службовим зростанням працівників.

 


* * *

Ринок фінансових послуг : навч. посібник
/ за заг. ред. Д. І. Деми. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : Алерта, 2013. — 376 с.


У навчальному посібнику розкрито суть та значення ринку фінансових послуг в економічній системі держави. Висвітлено економічний зміст і порядок надання фінансових послуг на ринках позикового та акціонерного капіталу, цінних паперів і похідних фінансових інструментів, валютному та страховому ринках. Особливу увагу приділено проблемам становлення, розвитку та державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні. У кожному розділі містяться питання для самоперевірки, тестові завдання, задачі та перелік рекомендованої літератури для поглибленого вивчення курсу.

 


* * *

Тягунова, Н. М. Мерчандайзинг: кредитно-модульний курс : навч. посібник
/ Н. М. Тягунова, В. В. Лісіца, Ю. В. Іванов ; М-во освіти і науки України. — К. : Центр учбової л-ри, 2014. — 332 с.


У навчальному посібнику систематизовано знання з мерчандайзингу в роздрібній торгівлі. Розглянуто зміст концепції мерчандайзингу, інструментарій, за допомогою якого можна досягти зростання обсягів продажу в торговельній точці. Узагальнено правила розміщення та викладки товарів продовольчої та непродовольчої груп у торговельному залі магазинів різних форматів. Представлено кейси, розрахункові й тестові завдання, які дозволяють практично опанувати представлений теоретичний матеріал.

 


* * *

Лук’янов, В. С. Сучасні фінансові ринки : монографія
/ В. С. Лук’янов. — К. : Знання, 2013. — 479 с. — (Сучасна наука).


У монографії системно розглядаються актуальні процеси та явища, недостатньо досліджені вітчизняною фінансово-економічною наукою: фінансові ринки, фінансова економіка, фінансова глобалізація, а також їх базові імперативи, адаптивні механізми та глобалізаційні перспективи. Запропоновано практичні рекомендації щодо застосування сучасних моделей антикризового регулювання фінансових ринків з урахуванням рекомендацій міжнародних фінансових організацій, нових стандартів Базель ІІІ, а також національних особливостей.

 


* * *

Іщук, С. І. Регіональна економіка: теорія, методи, практика : підручник
/ С. І. Іщук, О. В. Гладкий ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. : Знання, 2013. — 447 с. — (Університетський підручник).


У підручнику висвітлюються теоретико-методологічні основи регіональної економіки, закономірності й принципи її формування та розвитку. Дається оцінка факторів, що впливають на територіальну організацію господарства, спеціалізацію та інтеграцію різних груп галузей. Аналізуються основні методи наукового обґрунтування ефективного розміщення виробництва на території. Розкриваються особливості регіонального розвитку й територіальної організації міжгалузевих виробничих комплексів. Даються їх змістовні сутнісні оцінки й типологія. Розглядаються види економічного районування, принципи формування господарських районів, територіальний поділ праці, його роль у формуванні спеціалізації районів. Окремі підрозділи присвячені висвітленню особливостей економічного розвитку різних регіонів України.

 


* * *

Скляренко, В. М. 1000 фактів про Україну
/ В. М. Скляренко. — Х. : Бібколектор, 2013. — 315 с. : іл.


Історія та політика, наука й техніка, мистецтво та спорт — ось далеко не повний перелік тем, що висвітлюються в даному виданні. Ви дізнаєтесь про видатні археологічні пам’ятки — Кам’яну Могилу та Херсонес Таврійський, що увійшли до Списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО, природні багатства України — мінеральні води та цілющі грязі, заповідний ковиловий степ і карпатські ліси, поклади вугілля та нафти, визначні наукові відкриття й технічні досягнення та, насамперед, про надзвичайних людей, які жили в нашій країні в різні часи.

 


* * *

Корягін, М. В. Основи наукових досліджень : навч. посібник
/ М. В. Корягін, М. Ю. Чік. — К. : Алерта, 2014. — 622 с.


У навчальному посібнику розкрито основні елементи методики проведення наукових досліджень у галузі бухгалтерського обліку, аналізу та контролю. Висвітлено сутність науки та історію її розвитку, класифікацію наук і регулювання наукової діяльності як в Україні, так і за кордоном, питання підготовки й кваліфікації наукових кадрів. Подано методику підготовки тез наукової доповіді та написання наукової статті.

Наведено вимоги до етики наукової діяльності, критерії оцінювання науковості роботи вченого. Проаналізовано досягнення бухгалтерських наукових шкіл різних країн.

 


* * *

Гуржій, І. О. Історія козацтва : Держава — військо — битви
/ І. О. Гуржій, Т. В. Чухліб. — К. : Арій, 2012. — 464 с. : іл.


У книжці висвітлюються найважливіші події, пов’язані з історією українського козацтва від часу його виникнення на межі ХV—ХVІ ст. до ліквідації урядом Російської імперії в кінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст. Особливу увагу приділено найбільш яскравим постатям Війська Запорозького, їх політичній і державній діяльності. Значне місце на сторінках праці відведено міжнародним відносинам українського гетьманату, козацькій ментальності, побуту, бойовому мистецтву, атрибутиці тощо. Певною мірою показано роль жінки в «лицарському» середовищі. Своє яскраве відображення знайшло ставлення до козаків представників різних народів, і володарів іноземних держав, їх сприйняття за межами Батьківщини.

 


* * *

Сегеда, С. Український пантеон
/ С. Сегеда. — К. : Балтія-Друк, 2013. — 184 с.


43 постаті, 43 долі, 43 сторінки української історії…

Нашу історію, так само як й історію інших народів, творили конкретні люди, котрі народжувалися, жили й помирали.

Автор сподівається, що ця книжка сприятиме увіковіченню пам’яті кращих синів і доньок нашої землі, завдяки яким український народ зберіг свою ідентичність, мову, культуру, не загубившись у сутінках і загравах минулих століть.

Про життя, смерть і місця останнього спочинку визначних діячів української історії та культури від доби Київської Русі до початку ХХ ст. ідеться в ілюстрованому науково-популярному виданні відомого історика Сергія Сегеди.

 


* * *

Українські письменники
: біографії, огляди творчості, літературні напрямки і течії, літературознавчий словник : довідник. — К. : Велес, 2013. — 368 с.


У довіднику зібрано біографії, огляди творчості, перелік основних творів, їх короткий зміст, аналіз та додаткову літературу про українських класиків, а також про сучасних письменників.

Окремі статті присвячено українському шістдесятництву та сучасним літературним угрупованням. Для полегшення орієнтації в літературних процесах й творчості окремих письменників у довіднику вміщено додатки «Літературні напрями і течії», «Шкільний словник літературознавчих термінів».

 


* * *

Симоненко, Р. Г. Тарас Шевченко та його доба
: докум-хрестоматійне висвітлення життя й діяльності видатного сина України та найближчих у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І. Я. Франка, Лесі Українки, М. П. Драгоманова : у 3 т. / Р. Г. Симоненко, В. А. Берестенко. — Х. : Фоліо, 2013.

Т. 1. — 495 с. : іл.

Т. 2. — 495 с.

Т. 3. — 527 с.


Тритомне видання «Тарас Шевченко та його доба» — це документально-хрестоматійне висвітлення життя й діяльності видатного сина України — великого Кобзаря. У ньому зібрано ретельно перевірені документи, які збереглися, автентичні спогади сучасників — близьких друзів і соратників Шевченка, а також наукові дослідження, що базуються на об’єктивному відборі фактів, ґрунтовному Й неупередженому викладенні.

У першому томі розповідається про становлення й розвиток шевченкознавства, дослідження творчої спадщини великого митця — поета, художника, революціонера, а також його злиденні роки дитинства та юності, аж до визволення з кріпацтва й вступу до Петербурзької академії художеств.

Другий том присвячено найбурхливішому періоду в житті Т. Г. Шевченка — навчанню в Петербурзькій академії художеств, знайомству й спілкуванню з видатними діячами культури того часу: В. Жуковським, К. Брюлловим, Ф. Глинкою, Є. Гребінкою, Г. Квіткою-Основ’яненком та іншими, участі в Кирило-Мефодіївському товаристві, арешту й засланню.

До третього тому увійшли матеріали, що стосуються останнього періоду життя й творчості Т. Г. Шевченка, — від повернення із заслання й до самої його смерті в 1861 році. Також у цьому томі висвітлюються історичні погляди поета та його вплив на розвиток української та світової літератури й на творчість таких видатних митців, як Леся Українка, Іван Франко, Михайло Драгоманов, які стали спадкоємцями традицій Кобзаря.

 


* * *

Чепмен, Г. П’ять мов перепрошення
: Як отримати зцілення в усіх сферах стосунків : пер. с англ / Г. Чепмен, Дж. Томас. — К. : Кириченко, 2011. — 248 с.


Подружнє життя, батьківство, романтичні стосунки до шлюбу, професійні відносини — всюди потрібні прохання про вибачення. Книжка, яку ви тримаєте в руках, має величезний потенціал налагоджувати й збагачувати стосунки та навіть запобігати розлученням. З неї ви дізнаєтеся, як визначити власну мову вибачення, а з її допомогою навчитеся розмовляти мовами перепрошення тих людей, яких любите. Розуміння й використання п’яти мов перепрошення зроблять позитивний внесок у кожну сферу ваших стосунків із людьми.

 


* * *

Про що мовчить реклама? або Алкогольно-тютюновий зашморг
/ уклад.: О. А. Почекета, С. В. Одарченко. — Рівне : [б. в.], 2011. — 69 с.


В епоху катастрофічного зростання рівня споживання алкоголю та тютюну в нашій країні читачеві пропонується переосмислити існуюче в суспільстві ставлення до цих легальних наркотиків.

У книзі викривається прихований бік закликів до «культурного» та «помірного» споживання спиртного, ідеться про вплив на людину малих доз алкоголю, висвітлюється вплив звички до малих доз на наше суспільство.

Дати читачеві вибір між так званим «традиційним» уживанням спиртного та абсолютно свідомою тверезістю — ось основна мета пропонованого видання.

 


* * *

Семкіяш, М. С. Стежками історії
: програма варіативного курсу та матеріали для занять / М. С. Семкіяш. — Т. : Мандрівець, 2012. — 224 с. — (Допрофільне та профільне навчання).


До посібника увійшли програма варіативного курсу «Стежками історії» та інформаційні матеріали для проведення всіх 35 уроків. Охоплено історію України від стародавніх часів до сучасності.

Вивчення курсу «Стежками історії» дасть учням змогу поглибити знання з історії, а також успішніше підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання.

Для вчителів історії, учнів, студентів.

 


* * *

Європейський проект та Україна
: монографія / А. В. Єрмолаєв [та ін.] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. — К : [б. в.], 2012. — 192 с.


Монографія підготовлена колективом дослідників Національного інституту стратегічних досліджень, присвячена проблемі європейської інтеграції України. У книзі поєднано вивчення особливостей еволюції ЄС як специфічного інтеграційного утворення з аналізом євроінтеграційного руху України. Такий підхід дозволяє по-новому поглянути на європейський вибір України у зв’язку з проблемами державного суверенітету та комплексом зовнішньополітичних, соціально-економічних і гуманітарних питань. Особливу увагу приділено визначенню місця та ролі нашої держави в сучасному європейському безпековому просторі.

Автори пропонують нову концепцію формування сучасних наддержавних утворень, які реалізуються як «стратегічні проекти», тобто плановані в конкретній часовій перспективі системні утворення з екстраполяцією результатів у майбутнє. Приділено увагу проблемним питанням європейської інтеграції та способам подолання труднощів у контексті можливих варіантів розвитку подій у ЄС.

Для фахівців у сфері міжнародних відносин, безпекових студій, широкого кола читачів, які цікавляться європейським майбутнім України.

 


* * *

Світлий, Д. Прокинься, націє!
: Перестаньмо терпіти знущання : есей / Д. Світлий. — Т. : Мандрівець, 2012. — 224 с.


Перестаньмо терпіти знущання. Облишмо пристосуванство. Гляньмо правді у вічі. Проявімо своє національне «Я» і сміливо будьмо собою: українцями, українською нацією, Українською Державою.

Не гаслами, не закликами бачаться авторові цього есе висловлені думки, а змістом наших діянь нині, завтра, завжди та скрізь: кожного українця та кожної українки, де й ким би вони не були. Бо тільки так зможемо зберегти й утвердити себе серед вільних народів.

Для широкого загалу.

 


* * *

Білоусова, Л. Інтернет-ресурси для освіти
/ Л. Білоусова. — К. : Шкільний світ, 2012. — 128 с. — (Бібліотека «Шкільного світу»).


У посібнику в цікавій формі подано інформацію про різноманітність мультимедійних інтернет-ресурсів, які можна використовувати під час навчально-виховного процесу. Продемонстровано багато прикладів інтернет-бібліотек, інтернет-словників, онлайнових перекладачів, всесвітньо відомих інтернет-музеїв, розказано про інтернет-бізнес, електронні гроші, дано класифікацію інтернет-реклами, описано механізми її дії.

Призначено для студентів, учителів загальноосвітніх навчальних закладів, учнів старших класів.

 


* * *

Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України
: зб. матеріалів наук.-практ. конференції (27 верес. 2011 р., м. Київ) / упоряд. О. А. Малиновська ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. — К : [б. в.], 2011. — 344 с.


Представлено матеріали науково-практичної конференції, присвяченої наслідкам міжнародної міграції для розвитку економіки та різних сфер життєдіяльності українського суспільства.

Учасники конференції обговорювали соціально-економічні результати міграції, її вплив на ринок праці, фінанси, розвиток людського капіталу, конкурентоспроможність економіки України, соціокультурну сферу. Окрему увагу було приділено розвиткові міграційних досліджень.

Видання буде корисне державним службовцям, які працюють у сфері регулювання міграційних процесів, науковцям, викладачам, студентам, усім, кого цікавить науковий погляд на основні наслідки міжнародної міграції для України.

 


* * *

Формування тверезого способу життя в сім’ї та суспільстві
: доповіді наук.-практ. конференції / Всеукр. громад. рух «Твереза Україна». — Біла Церква : [б. в.], 2012. — 140 с.


Збірник доповідей Першої науково-практичної конференції «Формування тверезого способу життя в сім’ї та суспільстві», ініційованої Всеукраїнським громадським рухом «Твереза Україна» з метою зміцнення наукового підґрунтя подолання алкоголізації та формування тверезості в Україні.

Представлено сучасні дослідження в галузях педагогіки, соціології, історії, медицини тощо, направлені на формування тверезого способу життя.

Видання розраховано на спеціалістів із профілактики алкоголевживання й тютюнопаління, активістів і керівників тверезницьких організацій, педагогів, психологів, медичних працівників і всіх, хто зацікавлений у відродженні тверезості в суспільстві.

 


* * *

Обов’язкова освіта дітей старшого дошкільного віку
: форми здобуття, організація і зміст роботи : зб. метод. матеріалів / упоряд. О. П. Долинна [та ін.] — Т. : Мандрівець, 2011. — 480 с.


Збірник відображає соціальне замовлення щодо забезпечення рівного доступу до якісної обов’язкової дошкільної освіти, демонструє можливості використання освітніх моделей і технологій у практиці функціонування різних форм здобуття дошкільної освіти. Він містить матеріали з досвіду роботи інститутів післядипломної педагогічної освіти, дошкільних навчальних закладів, доробки провідних науковців Національної академії педагогічних наук України, методистів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

У збірнику висвітлено такі актуальні питання: специфіка охоплення дітей різними формами здобуття дошкільної освіти; організація життєдіяльності старших дошкільників, співвідношення організованої та самостійної діяльності й створення розвивального життєвого простору для успішної реалізації завдань Державної базової програми; упровадження в сучасний освітній процес педагогічних технологій; взаємодія суспільного та родинного виховання дошкільників; наступність між дошкільною та початковою ланками освіти тощо. Запропоновано системи освітньої роботи, моделі планування з окремих змістових напрямів.

Для працівників управлінських методичних служб різного рівня, педагогів дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, домашніх учителів, батьків.

 


* * *

Чепмен, Г. Пять языков любви
: Актуально для всех, а не только для супружеских пар : пер. с англ.. / Г.Чепмен. — К : Кириченко, 2011. — 200 с.


Ніщо так не сприяє зростанню почуття власної гідності, як вміння любити й бути коханим. Навіть якщо ви розлучені, або пережили смерть чоловіка, або взагалі ніколи не вступали в шлюб, ваша потреба в любові нікуди не зникає. З іншого боку, найбільший успіх у житті приходить до тих, хто дарує любов іншим. Ця книга допоможе вам навчитися приймати й віддавати любов.

У перших двох розділах ідеться про те, хто ж такі безшлюбні люди й чому любов настільки важлива для побудови успішних взаємин.

З 3-го по 7-й розділ ви ознайомитеся з п’ятьма мовами любові.

У 8-му розділі ви навчитеся визначати свою основну мову любові й розпізнавати її в інших. З інших глав ви дізнаєтеся, як висловлювати любов, використовуючи ці п’ять мов.

У 9-й і 10-й главах мова іде про те, як за допомогою мов любові краще розуміти своїх батьків, дітей і майбутніх супутників життя.

В 11-й главі автор розповідає про важливість мов любові для створення благополучної сім’ї.

З 12-ї глави ви дізнаєтеся про те, як виявляти любов до сусідів по кімнаті, однокласників і співробітників.

У 13-й главі батьки знайдуть корисні поради, які допоможуть їм висловлювати любов до своїх дітей.

І, нарешті, у 14-й главі розповідається про те, як любов сприяє досягненню успіху у всіх сферах життя.

 


* * *

Лаба, Н. Г. Перетворюємо світ
: Система інтегрованих занять з дітьми шостого року життя / Н. Г. Лаба, Т. І. Поніманська. — Т. : Мандрівець, 2011. — 400 с.


Методичний посібник — результат чотирирічної апробаційної роботи за базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» у дошкільному навчальному закладі № 5 «Усмішка» м. Здолбунова Рівненської області.

Видання презентує авторську систему навчально-виховних блоків як орієнтир планування, практичної діяльності та власне бачення впровадження в практику базової програми «Я у Світі».

 


* * *

Лохвицька, Л. В. До здоров’я дітей — через освіту дорослих
: Технологія взаємодії дошкільних навчальних закладів з родинами : навч.-метод. посібник / Л. В. Лохвицька, Т. К. Андрющенко. — Т. : Мандрівець , 2012. — 176 с.


Посібник адресований педагогічним колективам дошкільних навчальних закладів для здійснення успішної співпраці з родинами вихованців щодо питання збереження, зміцнення та формування здоров’я дітей. У ньому подано технологію взаємодії із сім’ями на основі реалізації авторської програми Л. В. Лохвицької для дітей дошкільного віку «Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати», що відповідає вимогам базового компонента дошкільної освіти в Україні та базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Може бути використаний викладачами й студентами спеціальності «Дошкільне виховання», а також слухачами системи післядипломної освіти та перепідготовки педагогічних кадрів.

 


* * *

Крижановська, О. О. Таємні організації
: Масонський рух в Україні / О. О. Крижановська. — К. : Наш час, 2012. — 200 с. — (Невідома Україна).


Автор висвітлює сутність, форми та основні результати масонського руху в Україні від заснування в середині XVIII ст. перших його лож до сьогодення.

У виданні також ідеться про орден вільних каменярів, його виникнення й історію в країнах Західної та Східної Європи, Російській імперії та США, на тлі якої показано діяльність вітчизняних масонських майстерень. Такий підхід до висвітлення проблеми зумовлений тим, що масонство — явище універсальне; у ньому загальне (світове) переважає над окремим (місцевим). Вільні муляри України були якнайтісніше пов’язані з польськими та російськими «братами» і їхньою діяльністю, підтримували орденські й особисті стосунки із західноєвропейськими ложами, передусім — французькими, німецькими та англійськими.

Книга розрахована на викладачів, науковців і широкий загал небайдужих до історії читачів.

 


* * *

Лозко, Г. С. Етнодержавознавство:
філософ.-теорет. вимір : курс лекцій / Г. С. Лозко. — Т. : Мандрівець, 2012. — 384 с.


У книжці подано сучасний філософсько-теоретичний виклад етнодержавознавства, висвітлено взаємозв’язок етносу з рідними землею, мовою та духовно-культурною спадщиною. Розглянуто феномени націоналізму, консерватизму, традиціоналізму в їхній споконвічній дихотомії з шовінізмом, глобалізмом і космополітизмом. Національно-екзистенційна методологія дозволила авторові подивитися на відомі речі саме під національним кутом зору та з’ясувати наріжні проблеми державотворення, а також викрити справжню сутність нав’язуваної людству глобальної аксіології.

Книга призначена для викладачів і студентів вищих навчальних закладів та широкого кола читачів.

 


* * *

Почепцов, Г. Г. Контроль над розумом
/ Г. Г. Почепцов. — К. : КМ Академія, 2012. — 350 с.


У книжці розглядаються інформаційні механізми сучасного суспільства. Об’єктом аналізу стають такі історичні феномени, як перебудова та ГКЧП, окультизм і масонство, Голівуд і гарвардський проект, мегацеркви і нові стратегічні підходи до управління державами. Детально досліджуються різні види інструментарію зі зміни ментальності.

Науково-популярне видання буде корисним для викладачів і студентів журналістських спеціальностей, політологів, соціологів.

 


* * *

Ніцше, Ф. Людське, надто людське = Men schliches abiru — mens chliches : Книга для вільних умів
/ Ф. Ніцше ; наук. ред. О. Фешовець ; пер. із нім. К. Котюк ; Благод. фонд «Філософський проект». — Л. : Астролябія, 2012. — 406 с. — (Українська філософська бібліотека ; т. 4).


Книга видатного німецького філософа Фрідріха Вільгельма Ніцше (1844—1900) «Людське, надто людське», що вперше видається українською мовою, вийшовши друком у 1878 році, за свідченням сучасників, справила враження «бомби, що вибухнула». Під прискіпливий розгляд поставлено все, що, принаймні позірно, цінувалося до того моменту: метафізика, релігія, мистецтво, культура, мораль, ідеалізм, естетизм, гуманізм тощо. Та навряд чи варто наполягати на твердженні про пов’язаний із цим твором сутнісний переворот у способі мислення філософа, демонструючи свою здивованість чи зачудованість його крайнім «реалізмом» чи «сцієнтизмом». Тут «фізика» є лише принагідним інструментом — пробним каменем для будь-якої «метафізики», а новонавернений шанувальник науки — справжнім майстром недовіри, що приєднався до табору вчених радше з тактичних міркувань.

 


* * *

Левітас, Ф. Друга світова війна : український вимір
/ Ф. Левітас, ; голов. ред. Н. Слюсаренко. — К. : Наш час, 2012. — 271[1] с. : іл..


Книгу присвячено суперечливим сторінкам минулої війни. Спираючись на новітню українську, російську, англо-американську та німецьку історіографію, автор прагнув дати відповіді на найактуальніші питання Другої світової війни та розкрити роль і місце України в подіях 1939—1945 років.

Основну увагу приділено питанням, які зумовлюють широкий науковий і пізнавальний інтерес у сучасному українському суспільстві: справжні причини Другої світової війни, особливості таємної міжнародної дипломатії, трагедія та подвиг перших років війни, ціна великої перемоги, історичне значення перемоги над нацизмом, українці-герої, проблеми національного примирення, війна як історичний феномен.

Видання розраховане на викладачів і студентів ВНЗ, учителів та старшокласників, а також усіх, хто цікавиться новітньою історією України.

 


* * *

Чухліб, Т. В. Гетьмани України-Русі
/ Т. В. Чухліб. — Донецьк : ВКФ БАО, 2012. — 304 с. : іл.


Історія нашої держави надзвичайно багата на події та героїв. У цьому виданні змальовано тридцять три історичних портрети найбільш відомих володарів гетьманської булави давньої України-Русі. Читач має можливість ознайомитися зі сповненими пригод і випробувань біографіями козацьких ватажків, дізнатися багато фактів з особистого життя гетьманів, довідатися про їхню роль на військовій і політичній арені. У своїй праці автор спирається на оригінальні архівні документи, враховуючи останні досягнення вітчизняної та зарубіжної історичної науки.

Адресовано широкому читацькому загалу.

 


* * *

Жулинський, М. Українська література : Творці і твори
: Учням, абітурієнтам, студентам, учителям / М. Жулинський. — К. : Либідь, 2011. — 1152 с. : іл.


Цю книжку відомий критик, літературознавець, громадський діяч, професор, академік НАН України Микола Григорович Жулинський замислював як підручний літературознавчий матеріал із текстами творів. З п’ятдесяти есе , героями яких є як широко, так і маловідомі українські митці, автор творить велике панно — цілісний портрет національної літератури ХІХ—ХХ ст. Важливим складником цієї своєрідної антології є художні тексти, ретельно дібрані до кожного нарису, серед них — раритетні чи призабуті.

Видання адресоване тим, хто вивчає чи викладає українську літературу, усім небайдужим до історії й сучасності української словесності.

 


* * *

Піддубний, С. Код України-Русі
/ С. В. Піддубний. — Вид. друге, доповн. — Т. : Мандрівець, 2012. — 304 с.


Про книжки С. Піддубного пишуть, що «одна сенсація наздоганяє іншу». Найнеймовірніші, найдивовижніші з них — вельми аргументовані спростування наявних у світовій історіографії поглядів на місце розташування тих чи інших історичних пам’яток далекої минувшини.

Уперше в українській історіографії автор докладно розглядає давньоукраїнські основи — богів, героїв, племена, держави, мову, дохристиянську релігійну систему наших предків. До дослідження залучено широкий пласт літератури: Велесову книгу, праці Геродота, Гомера, Гесіода, Біблію та багато інших джерел. Доводи та висновки С. Піддубного ґрунтуються також на численних світлинах артефактів, пам’яток, святилищ, мапах тощо.

Для широкого загалу.

 


* * *

Степико, М. Т. Українська ідентичність: Феномен і засади формування
: монографія / М. Т. Степико. — К. : НІСД, 2011. — 336 с.


Монографія є комплексним науковим дослідженням української ідентичності у взаємообумовленості всіх її складників — національного, етнічного, а також ідентичності держави та країни. Аналіз історико-культурних засад становлення української нації розглядається у взаємозв’язку із сучасними завданнями розбудови незалежності Української Держави.

Важливим складником роботи є авторське бачення теоретико-методологічних проблем осмислення феномена етносу й нації, чинників і механізмів етно- та націєгенезу.

Видання розраховане на науковців, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами становлення української нації та держави.

 


* * *

Українська Гельсінська Спілка у спогадах і документах
/ упоряд. і голов. ред. О. Шевченко. — К. : Ярославів Вал , 2012. — 814 с.


Українська Гельсінська спілка (УГС) була ідеологічним та організаційним провідником національно-визвольної революції кінця 80-х — початку 90-х років. Вона брала участь у створенні перших демократичних громадських організацій — Товариства української мови, «Зеленого світу», «Меморіалу», Народного Руху України за перебудову. Від часу оприлюднення Декларації принципів УГС промине лише два роки — і вперше обрана на демократичних виборах Верховна Рада Української РСР, до складу якої потрапили з мажоритарних виборчих округів 12 найактивніших членів спілки, прийме епохальний документ — Декларацію про державний суверенітет України, у якій будуть відображені основні програмові принципи Української Гельсінської спілки, провісниці Української незалежності.

З лав УГС вийшла у світ ціла плеяда українських політиків, знаних в Україні та світі. Книжка про діяльність спілки буде незамінним джерелом для вивчення процесу становлення й розвитку останньої хвилі переможної національно-демократичної революції в нашій країні. Адже вона складається зі спогадів лідерів УГС, безпосередніх учасників тих подій, і, що не менш важливо, з уперше розтиражованих таємних документів КГБ того періоду.

 


* * *

Войтович, В. Українська міфологія
/ В. Войтович. — Вид. 3-є. — К. : Либідь , 2012. — 664 с.


Книга є спробою осмислення надзвичайно багатого та яскравого світу української дохристиянської міфології — народних уявлень, звичаїв та обрядів, вірувань і повір’їв тощо. Це своєрідний погляд на духовну культуру предків, їхній світогляд, світосприйняття та ментальність. Текст супроводжується авторськими ілюстраціями, відомостями про визначних етнографів минулого та ґрунтовною бібліографією.

Для широкого кола читачів, які прагнуть свідомого розуміння коренів історії та культури свого народу.

 


* * *

Структурні перетворення в Україні: передумови модернізації економіки
: аналіт. доповідь / А. П. Павлюк [та ін.] ; за заг. ред. Я. А. Жаліла ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. — К. : НІСД, 2012. — 104 с.


В аналітичній доповіді авторами проаналізовано найважливіші структурні дисбаланси відтворювальних процесів в українській економіці, визначено основні макроекономічні й інституційні передумови та чинники подальших структурних перетворень. Виявлено тенденції посткризового розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності, покликаної відігравати головну роль у здійсненні структурної модернізації економіки. Сформульовано пропозиції щодо визначальних напрямів державної політики структурної модернізації економіки та механізмів їх реалізації.

 


* * *

Костенко, Л. Мадонна перехресть
: поезії / Л. Костенко. — К. : Либідь, 2012. — 112 с. : іл.


До видання увійшли нові та раніше не друковані поезії Ліни Костенко різних років.

Це книжка дуже особиста: вона присвячена коханій доньці Оксані. З великою довірою до свого читача авторка відкриває родинний альбом — ніби запрошує на вогник земного дому всіх подорожніх на шляхах і перехрестях буття.

 


* * *

Августин (святий). Сповідь
/ святий Августин; пер. В. С. Бойка ; передм. і прим. П. О. Ніколова ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка Нац. акад. наук України. — К. : Шанс, 2012. — 341, [1] с.


Це — визначний твір одного з найзнаменитіших та найвпливовіших отців християнської церкви, однаково шанованого і католицизмом, і православ’ям, — святого Августина. Його непогамовна віра, палка фантазія, проникливий і глибокий розум, що знайшли відображення в численних творах, визначили на тисячу років розвиток західноєвропейської філософії й теології. Тонкий психологізм книги, її літературні достоїнства зробили знайомство зі «Сповіддю» необхідною умовою для будь-якого освіченого європейця. Ідеї Августина не втратили своєї привабливості й у наші дні; можливо, не в останню чергу тому, що в основі його вчення велика думка про милосердну любов як вище серед усіх людських чуттів, що надає остаточний сенс нашим вчинкам і самому існуванню на цій землі.

 


* * *

Дмитренко, В. Імператор Нерон : У вирі інтриг
/ В. Дмитренко. — Л. : Кальварія, 2011. — 160 с.


Першою книжкою серії науково-популярних досліджень «Володарі Риму» про персон № 1 держави, що відіграла важливу роль у житті людства, особливо населення Європи, є детальна біографія імператора Нерона, який мріяв про славу артиста, але в 17 років отримав найвищий титул монарха. Після його смерті дехто радісно галасував на вулицях Рима, а були й такі, хто ще довго прикрашав його гробницю весняними й літніми квітами…

Імператор Нерон був цинічним і жорстоким, безжалісним до близьких людей. Та варто знати, що спонукало його так чинити й хто були його радники. Ким були ці люди? Якими були їхні мотиви? Чи підпалював Нерон Рим? Чи милувався видовищем пожежі?

Можливо, після прочитання цієї книжки ви по-іншому подивитеся й на очільника римської молоді Нерона, і на імператора Нерона, і на його оточення.

Це одна з найсуперечливіших фігур римської історії, адже ще сучасник Нерона, Йосиф Флавій, зазначав, що багато з тих, хто писав про цю постать, або перекручували істину з вдячності до нього, або оббріхували його з ненависті й ворожості. Тому Володимир Дмитренко використовує лише перевірені факти, іноді коментує події чи висуває власні гіпотези, але нічого не вигадує, аби читач сам відчув, яким насправді був Нерон Клавдій Цезар Август Германік, верховний понтифік, удостоєний трибунської влади, Імператор, Отець Вітчизни.

 


* * *

Дмитренко, В. Октавіан Август. Народження Римської імперії
/ В. Дмитренко. — Л. : Кальварія, 2011. — 269 [2] с.


Прах Октавіана Августа було урочисто поховано в мавзолеї, заздалегідь побудованому за його наказом, а його самого — обожнено рішенням римського сенату. Він владарював майже шістдесят років і став першим римським імператором, зумів об’єднати у своїх руках військову, громадянську та релігійну владу. Октавіан Август вивів Римську державу з руїни й сваволі громадянських воєн і спрямував на шлях стабільності й процвітання.

Коли загинув Гай Юлій Цезар, усиновлений ним небіж, 19-річний Гай Октавій, не мав ані війська, ані впливу. І ця книга розповість вам про те, як Гай Октавій став Октавіаном, консулом і тріумвіром, а потім — імператором Октавіаном Августом.

 


* * *

Дмитренко, В. Імператори Тіберій, Калігула і Клавдій. Римська імперія після Октавіана Августа
/ В. Дмитренко ; ред. А. Грозовська. — Л. : Кальварія , 2011. — 196 [2] с.


Після Октавіана Августа Римською імперією керувало троє яскравих, геть не схожих між собою імператорів: геніальний, але жорстокий полководець Тіберій; яскравий, але неврівноважений оратор Калігула; розважливий, але дуже ефективний правитель Клавдій.

Уже замолоду Тіберій зажив гучної слави видатного полководця. Однак це не врятувало його від восьми років заслання й щоденного очікування присланих із Рима вбивць… Імператором він став у п’ятдесят шість і правив 22 роки. Тіберій ніколи не домагався прихильності римлян, а через нечувану жорстокість його смерть викликала в народу радість.

Після жорстокого Тіберія Калігула здавався найбажанішим правителем. Однак його правління закінчилося заколотом і вбивством імператора, а в людській пам’яті залишився образ божевільного розпусника, що затьмарив його реальні риси та досягнення: високу освіченість і ораторські здібності, будівництво в Римі багатьох важливих і потрібних споруд, і врешті — особисту драму, що призвела до трагічних наслідків…

Наступник Калігули, Клавдій, був небожем Тіберія та дядьком Калігули. У родині його вважали нездарою. Утім, на 51-му році життя він за дивним збігом обставин отримує імператорську владу, і його правління залишається в історії як ефективне, зважене та розумне. Коли Клавдій помер, його поховали урочисто та з усіма почестями і, на відміну від двох попередників, обожнили.

 


* * *

Панасенко, Т. М. Іван Котляревський
/ Т. М. Панасенко ; худож.-оформлювач Є. В.Вдовиченко. — Х. : Сиция, 2012. — 88 с.


«Здобув три вінці: на полі битви, як добрий воїн, на шляху мирного громадянського життя, як дбайливий вихователь багатьох гідних синів вітчизни, на ниві літератури, як полум’яний любитель мови рідної йому, їм створеної…» — так говорив про Івана Котляревського його перший біограф С. Стеблін-Камінський. Безсмертна «Енеїда» і вічно юна «Наталка Полтавка» із часом не тьмяніють і не губляться, а зачаровують нових читачів. Ім’я їхнього автора, основоположника й першого класика нової української літератури, назавжди вписане в історію української та світової культури.

 


* * *

Процюк, С. Маски опадають повільно : роман про Володимира Винниченка
/ С. Процюк ; ред. О. І. Назарчук. — К. : Академія, 2011. — 304 с. — (Автографи часу).


Його життя — пристрасні, мученицькі та болючі пошуки власної сутності в літературній і громадській діяльності, любовних історіях. Контроверсійне мислення й безмежна творча сміливість, місіонерство й протест зробили його найчитабельнішим письменником свого часу. Були тоді й ті, хто вважав його «жахливою дитиною» національної літератури.

Таким постає Володимир Винниченко в романі Степана Процюка «Маски опадають повільно». У цій сміливій художній версії — внутрішній світ і складний шлях героя від ексцентричного невротика, екстравагантного та сенсаційного митця до видатного мислителя, який гідно представив українську літературу у світі.

 


* * *

Процюк, С. Троянда ритуального болю : роман про Василя Стефаника
/ С. Процюк. — К. : Академія, 2010. — 182 с. — (Автографи часу).


Цей психобіографічний роман є історією загадкового внутрішнього світу й харизми Василя Стефаника. Його манила й переслідувала троянда — символ життя та смерті. Ритуалом власної творчості він прагнув подолати трагізм і суперечності буття. У його житті й творчості чорне та біле, нехтуючи безпекою, часто опинялися поруч.

«Троянда ритуального болю» Степана Процюка — психоаналітичні версії історії загублених кохань, письменницьких страждань, палітра символів, дослідження творчого мовчання як втечі від перевтоми.

 


* * *

Єшкілєв, В. Усі кути Трикутника : апокриф мандрів Григорія Сковороди
: роман / В. Єшкілєв. — К. : Академія, 2012. — 244 с. — (Автографи часу).


Головний герой роману — зовсім юний Григорій Сковорода, якого вабили мандрівки з пригодами, містичні вчення, таємні знання. Подорожуючи Австрією та Італією, він потрапив у вир карколомних подій, що змінили політичну карту Європи напередодні Семирічної війни. Тоді він ще не був письменником, ніхто не знав його як філософа. Однак імовірна його причетність до однієї з масонських лож.

Володимир Єшкілєв пропонує не життєпис, а художній роман, в основі якого — пригода. І цього разу він не зраджує собі в намаганні по-своєму роздивитися малодосліджені сторінки української історії. Пригода об’єднує зображені в романі події, що належать і теперішньому часу.

 


* * *

Горак, Р. Кров на чорній ріллі : есе-біографія Василя Стефаника
/ Р. Горак. — К. : Академія, 2010. — 601 с.


Його називали Володарем дум селянських, Мужицьким Бетховеном, а він вважав себе Великим страдником.

Над ним висіло прокляття за сподіяний предками злочин — знав, що має спокутувати його. Від того все навколо було чорним, як мужицьке поле.

Чув себе листком берези, котрого пірвав вітер, забрав від мами.

Постійно мучив його неспокій. Ніде не знаходив пристановища.

Учився на лікаря, але не став ним. Був послом до віденського парламенту, але нічого суттєвого зробити не зміг.

Жив у боргах. Соромився своєї бідності.

Боліли йому людські страждання. Натягував від того струни душі своєї й виливав свій біль на папері.

Постійно сумнівався, чи його письмо буде зрозумілим.

Франко вважав його своїм наслідником у літературі, критикував тих, хто хотів спримітизувати написане ним.

Таким постає Василь Стефаник в есе-біографії Романа Горака «Кров на чорній ріллі».

 


* * *

Більчук, М. В. Історія України : пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкові для розпізнавання абітурієнтами / М. В. Більчук, О. А. Давидова, Г. О. Давидов. — Т. : Підручники і посібники, 2012. — 80 с.

Посібник містить зображення пам’яток архітектури та репродукцій творів образотворчого мистецтва, обов’язкових для розпізнавання абітурієнтами під час ЗНО з історії України (відповідно до програми ЗНО 2012 року).

Видання адресовано випускникам шкіл, вступникам до вищих навчальних закладів та вчителям історії України.

 


* * *

Васильків, О. В. Карнавальний світ масок у творах Володимира Винниченка та Гео Шкурупія : монографія / О. В. Васильків. — Т : Медобори, 2011. — 84 с.

Досліджується модерністська дискурсивна практика В. Винниченка та Г. Шкурупія в жанрі роману, авангардистські експерименти в прозі, карнавальний світ масок, екзистенцій та пошуки свободи героями крізь призму наративних стратегій. З’ясовано новаторство митців у літературному процесі доби, їх місце в українській літературі.

 


* * *

Бізнес-шоу : інтелектуальна гра / авт.: П. Бабарика [та ін.]. — Т. : Підручники і посібники, 2012. — 160 с. — (Українські інтелектуально-розвивальні ігри).

Пропонований посібник являє собою черговий випуск серії «Українські інтелектуальні ігри» і містить розробку правил інтелектуальної гри, а також добірку завдань і запитань різноманітної тематики для її проведення.

Видання розраховане на організаторів виховної роботи, класних керівників, учителів, студентів, учнів середньої школи та всіх, хто цікавиться інтелектуальними іграми.

 


* * *

Парфанович, І. І. Система попередження і подолання девіантної поведінки дівчат : монографія / І. І. Парфанович ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т : [б. в.], 2012. — 368 с.

У монографії висвітлюються детермінанти й фактори, які призводять до зміщень у розвитку дівчат загальноосвітніх шкіл, формування негативних поведінкових стандартів. Автором запропоновано систему профілактики девіантної поведінки, що охоплює як попередження, так і подолання відхилень.

Матеріал монографії спрямовує на пошук і точне визначення умов, які забезпечують ефективність профілактичного процесу, форм і методів роботи, які комплексно та системно охоплюють проблему девіантної поведінки неповнолітніх дівчат.

 


* * *

Збірник нормативних актів з охорони праці / уклад. О. С. Чернов ; Фонд соц. страхування від нещасних випадків на вир-ві та проф. захворювань України. — Т. : Підручники і посібники, 2011. — 160 с.

Збірник нормативних актів з охорони праці містить основний Закон України «Про охорону праці», що регламентує організацію роботи з охорони праці, а також основні положення, необхідні при здійсненні практичної роботи з охорони праці на підприємствах, в організаціях та установах, незалежно від форм власності та підпорядкування.

Видання призначено для спеціалістів з охорони праці, відповідальних осіб, на яких покладено обов’язки спеціаліста з охорони праці, підприємців, які використовують найману працю. Він буде корисний тим, хто працює за наймом, а також іншим особам, яких цікавлять питання охорони та безпеки праці.

 


* * *

Медіакультура особистості : соц.-психолог. підхід : навч.-метод. посіб. / за ред.: Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця. — К. : Міленіум , 2010. — 440 с.

У посібнику детально аналізується суперечливий вплив, який справляє сучасний інформаційний простір на людину. Розкриваються соціально-психологічні механізми взаємодії виробника та споживача інформації в умовах українського медіапростору, переваги та небезпеки перегляду дітьми мультфільмів, користування Інтернетом та ін. На основі новітніх медіапсихологічних досліджень характеризується реальний стан медіакультури української молоді. Узагальнюється досвід медіаосвіти інших країн, пропонується вітчизняна модель медіаосвіти та експериментальна програма курсу «Медіакультура» для старшокласників, зібрано практичні матеріали та методики.

Видання може бути використаним учителем для підготовки й проведення медіаосвітніх занять із старшокласниками та організації інших форм медіаосвіти з дітьми різного віку. Стане в пригоді педагогам, психологам, батькам, усім, кого цікавлять проблеми психології масової комунікації та медіаосвіти.

 


* * *

Каныгин, Ю. М. Библия и наука: в прошлом, настоящем и будущем / Ю. М. Каныгин, В. И. Кушерец. — К. : Арий, 2010. — 352 с.

У середні віки наука вважалася «служницею богослів’я». Потім відокремилася від релігії так, що Лаплас не знаходив навіть місце Богу в науковій картині світу.

Сучасна — посткласична — наука рішуче повертає до релігії, до біблійного вчення про світ, природу й людину. Більш того, Біблія, на думку ряду видатних учених, стає стартовим полем для нового злету наукової думки, внаслідок чого вона набуває небувалі глибину і масштабність.

Складні шляхи і роздоріжжя науки і релігії досліджують відомі автори в цій роботі.

 


* * *

Беркган, Б. Шість способів звільнення від злости та критики / Б. Беркган. — Л. : Свічадо, 2012. — 152 с.

Кожна людина має чутливе осердя душі, яке є надзвичайно креативне й водночас вразливе. І тому потребує захисту й особливої опіки. Кожному з нас трапляється стикатися з грубістю, зверхністю, моральним тиском, несправедливою критикою…

Як стати невразливим у неприємних ситуаціях, як захистити себе від надміру негативу, як приборкати внутрішнього критика та підвищити свою самооцінку? Шукайте відповіді на ці запитання в книжці Барбари Беркган — педагога й психолога, досвідченого тренера з навчання мистецтва спілкування. Вправи й методи, запропоновані тут, були успішно апробовані в щоденному житті!

 


* * *

Леман, К. Як виховати дитину і не збожеволіти : пер. з англ.. /: К. Леман .— Л. : Свічадо, 2012. — 272 с. — (Порадник для батьків).

Кевін Леман — психолог та автор книжок-бестселерів на теми подружнього життя й виховання — ділиться своїми думками про те, як виховати відповідальних і щасливих дітей. Він дотепно й доступно розповідає про те, як бути рішучими та вимогливими батьками, водночас даючи дітям зрозуміти, що любимо їх і переживаємо за них. Книжка наповнена цікавими життєвими прикладами з практичного досвіду автора.

 


* * *

Лужницький, Г. Українська Церква між Сходом і Заходом : нарис історії Української Церкви / Г. Лужницький. — Л. : Свічадо , 2008. — 640 с.

Праця історика Григора Лужницького (1903—1990) цілковито присвячена важкому історичному шляхові Української Церкви, яка через геополітичні обставини змушена була вибирати між Заходом і Сходом — Римом і Царгородом — Варшавою і Москвою, і врешті стала розірваною між ними. На основі зібраного по війні в еміграції наукового матеріалу автор показує, що Українська Церква ще зі своїх початків ніколи не поривала з Римом і, попри свою належність до Царгорода, завжди прагла з’єднання з Апостольською Столицею. Був це в тодішній історичній думці дуже свіжий погляд, який, спираючись лише на загальні відомості, боронив історичний вибір унії з Римом. Цим нарисом Г. Лужницький поставив питання, яке й досі не є широко озвучене й відоме, але яке задає напрямок й основу для ґрунтовного його вивчення своїм наступникам.

Книга розрахована на широке коло читачів, зацікавлених історією Церкви.

 * * *

Гриньків, О. О. Заходи забезпечення безпеки у кримінальному судочинстві : монографія / О. О. Гриньків, А. О. Ляш. — Т. : Астон, 2012. — 260 с.

У монографії проаналізовано комплекс проблем правового регулювання та практичної реалізації інституту заходів забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства. Розглянуто міжнародно-правові акти, які сприяли становленню інституту забезпечення безпеки; виникнення та розвиток цього інституту в Україні та окремих державах; поняття, сутність і значення заходів забезпечення безпеки, їх види, характеристика, механізм застосування, ефективність; поняття й класифікація учасників кримінально-процесуальної діяльності, їх значення для забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства; взаємодію відповідних органів. Запропоновано низку змін до чинного законодавства.

Дане видання буде корисним науковцям, викладачам, студентам і курсантам юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівникам судових та правоохоронних органів.

 


* * *

Фрилінг, Р. Християнство та іслам / Р. Фрилінг. — Л. : Свічадо, 2011. — 136 с.

Християнський світ тривалий час не сприймав іслам серйозно, а нині ця релігія змушує говорити про себе як впливове віровчення сучасності. Рудольф Фрилінг, пастор християнської громади, у своїй книзі досліджує зіткнення внутрішніх світів цих двох великих релігій, їхню спільність і розбіжності, він робить науково-богословський аналіз значення догм ісламу для формування людської особистості.

Це перший опублікований українською мовою науково-богословський аналіз значень догматів ісламу. А ще — чудова можливість для пізнання нового й утвердження власної віри.

 


* * *

Банківська енциклопедія / С. Г. Арбузов, Ю. В. Колобов, В. І. Міщенко, С. В. Науменкова. — К. : Знання, 2011. — 504 с.

«Банківська енциклопедія» — фундаментальне наукове видання, у якому представлено понад 700 основних категорій, понять і термінів, що використовуються в сучасній вітчизняній і зарубіжній банківській практиці та відображають основні напрями банківської діяльності, висвітлюють сутність і форми грошей та грошово-кредитних відносин, грошового обігу та регулювання, валютних відносин, сучасні банківські технології, процеси та механізми здійснення банківських операцій, у тому числі операцій центрального банку, особливості організації банківської діяльності, банківського регулювання та нагляду, а також діяльність міжнародних фінансових організацій і досвід банківських систем зарубіжних країн.

Енциклопедія розрахована насамперед на фахівців фінансово-кредитних установ і науковців. Книга може бути використана як довідник і буде корисна студентам, викладачам вищих навчальних закладів, широкому колу читачів, які користуються послугами банків і цікавляться практичними питаннями розвитку банківської системи України.

 


* * *

Україна: політичні стратегії модернізації : зб. наук.-аналіт. доповідей / Нац. ін-т стратег. дослідж. — К. : [б. в.], 2011. — 328 с.

Представлено матеріали науково-аналітичних доповідей відділу політичних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень з актуальних питань формування української політичної нації, проведення політико-конституційної та адміністративно-територіальної реформ.

 

Значна увага приділяється проблемам феномену неокорпоративізму, еволюції конституційних моделей та політичних партій, оптимізації соціального діалогу, утвердження громадянського суспільства в сучасній Україні.

 


* * *

Ткачук, А. Земля, село, люди.: Що думає селянин Панько Цікавий про земельну реформу в Україні / А. Ткачук. — К : Легальний статус, 2012. — 64 c.

Ця робота являє собою стислий виклад у доступній, хоч і трохи незвичній, формі міркувань про ринок землі та життя людей у селі.

Книга розрахована на всі категорії читачів.

 


* * *

Баровська, А. ОГАС як національний проект: постановка проблеми : аналіт. доп. / А. Баровська ; Нац. ін-т стратег. дослідж.— К : [б. в.], 2011. — 128 с.

Присвячено розробці академіка В. М. Глушакова — ОГАСу (рос. — общегосударственная автоматизированная система). Порушено питання щодо спроможності цієї системи відповісти на виклики, що постали нині перед державним управлінням в Україні. Здійснено порівняння вимог до ОГАСу з вимогами, що зараз висуваються до ІТ-забезпечення державного сектору.

Розраховано на співробітників органів державної влади, науковців, викладачів та усіх, хто цікавиться проблемами інформаційно-аналітичного забезпечення процесу державного управління.

 


* * *

Земля. Село. Люди. Реформа : зб. аналіт. матеріалів Експертного форуму з питань земельної реформи, м. Київ, 14 лют. 2012 р. — К. : Легальний статус, 2012. — 96 с.

Метою проекту є активізація громадянського публічного діалогу щодо запровадження ринку землі через організацію та проведення на професійній основі відкритого, доступного та прозорого експертного обговорення мети, засобів та ризиків земельної реформи.

 


* * *

Фінансовий простір : міжнар. наук.-практ. журн. № 3 / засн. Ун-т банк справи Нац банку України. — Черкаси : [б. в.], 2011. — 175 с.

У 2011 році Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України започаткував видання міжнародного науково-практичного журналу «Фінансовий простір», який виходитиме чотири рази на рік.

У журналі публікуються:

– наукові статті фінансової та банківської тематики вітчизняних і зарубіжних учених;

– аналітичні матеріали науковців і працівників-практиків Національного банку України щодо оцінки та перспектив розвитку вітчизняного та світового фінансового ринку, фінансово-кредитного та банківського сектору;

– огляд наукових подій в Україні та світі, результати та рекомендації проведених наукових конференцій, семінарів та круглих столів на базі Університету банківської справи НБУ та його структурних підрозділів;

– презентації основних наукових досягнень науковців вищого навчального закладу та його структурних підрозділів.

 * * *

Бачинська, О. А. Козацтво в «післякозацьку» добу української історії : кінець XVIII—XIX ст. / ред. Л. Г. Мірошниченко. — К. : Вища шк., 2011. — 287 с. : іл.

На основі документальних джерел досліджено історію та збереження традицій українського козацтва після ліквідації автономії Гетьманщини (1764) та зруйнуванням Запорізької Січі (1775) наприкінці ХVІІІ — ХІХ ст.

Враховуючи попередній досвід, автор цього видання мала за мету узагальнити наявні на сьогодні роботи вчених та власні напрацювання із зазначеної проблематики, а також спробувати визначити певні періоди історії українського козацтва останньої чверті ХVІІІ — ХІХ ст. Вони передусім пов’язані з тими перетвореннями, які переживала власне козацька верства внаслідок політичних і соціально-економічних трансформацій в українському суспільстві.

Запрошуємо до ознайомлення з книгою науковців, краєзнавців, студентів, викладачів ВНЗ, учителів гімназій, ліцеїв та шкіл, усіх, хто цікавиться історією України загалом і козацтва, зокрема.

 


* * *

Киричок, Т. Ю. Електронні видання : довідник / Т. Киричок. — К. : НТУУ «КПІ», 2011. — 400 с.

Систематизовано відомості щодо електронних видань. Висвітлено історію та сучасний стан електронних видань, подано їх визначення та класифікацію, а також формати представлення даних (у вигляді таблиці). Описано створення мережевих видань засобами мови гіпертексту HTML та каскадних листів стилів (CSS).

У зручній табличній формі подано теги та атрибути HTML, коди і мнемонічні імена спеціальних символів, мнемонічні імена кольорів, що підтримуються браузерами, групи відтінків Web-кольорів, а також властивості CSS. В окремому розділі, присвяченому немережевим електронним виданням, розглянуто всі види носіїв, технологічні засади та обладнання для тиражування дисків реплікацією та дублікацією. Детально розглянуто способи нанесення зображення на поверхню диска. Описано види пакування для оптичних дисків та їх конструкції.

Для фахівців з мультимедіа, студентів та аспірантів.

 


* * *

Семенюк, С. Історія українського народу / С. Семенюк. — Л. : Апріорі, 2010. — 608 с.

Ця книга — перше в українській історіографії дослідження, яке присвячене навіть не стільки історії самої України, скільки глобальній історії українського етносу з моменту його зародження і до сучасності, загальним закономірностям розвитку українства, концепції Великої України як територіального та етнічного феномену світової історії, видатним діячам центральної та Східної Європи українського походження.

 


* * *

Шевчук, В. О. Просвічений володар : Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой / гол. ред. С. Головко. — К. : Либідь, 2011. — 464 с.

В історичній розвідці перед читачем з’явиться не просто легендарний гетьман Іван Мазепа, а далеко не пізнаний, утім найцікавіший, максимально наближений до реального, образ великого гетьмана. З’ясовується його роль у розбудові Козацької держави як державотворця і володаря ренесансового типу. Мазепа постає як меценат, будівничий церков і монастирів, натхненник і творець Високого бароко в українскій культурі. Виписано також процес творення літературного образу Мазепи — героя українскої і європейскої літератури. Авторский виклад документовано історичними джерелами. Для істориків, літературознавців, широкого читацького загалу.

 


* * *

Дзюба, І. Є поети для епох / гол. ред. С. Головко. — К. : Либідь, 2011. — 208 с. : іл.

Особливість книги Iвана Дзюби у тому, що вперше культова українська поетка Ліна Костенко відкривається читачу не лише як автор, а й як людина.

Внаслідок такої співпраці вийшла книжка, яка не має собі подібних: одна частина – дослідницька, Івана Дзюби про творчість Ліни Костенко, а далі – знову про творчість, але вже на тлі автобіографічних розповідей Ліни Василівни.

 


* * *

20 письменників сучасної України / упоряд. О. В. Красовицький. — Х. : Фоліо, 2011. — 379 с.

Збірка, що присвячена 20-й річниці незалежності України і вийшла у видавництві «Фоліо», презентує творчість представників сучасного українського письменства, чиї імена вже давно відомі широкій читацькій аудиторії. Це й Оксана Забужко з її інтелектуальною прозою, і Сергій Жадан з його урбаністичною тематикою, і Ірен Роздобудьмо з її глибоким проникненням у психологію жіночої душі, і Юрій Винничук, котрий тонко відчуває український національний колорит, і Лада Лузіна, яка з захопленням займається творенням новітніх міських міфів та багато інших.

Вони різняться за віком, літературним досвідом, жанром, в якому працюють, про те всі разом доповнюють одне одного, створюючи цілісну картину сучасної української літератури.

За змістом у книзі: Галина Вдовиченко «Брат», Юрій Винничук «Танго смерті», Лариса Денисенко «Гербарій», Любко Дереш «3D для Європи», Володимир Єшклієв «Таємні джерела сімейного порозуміння», Сергій Жадан «Атлас автомобільних доріг України», Оксана Забужко «Оце!!!» (З роману «Музей покинутих секретів»), Роман Іваничук «Домороси» (З роману «Хресна проща»), Олександр Ірванець «Білорусь», Максим Кідрук «Навіжені», Андрей Курков «Форель a’ la нежность», Лада Лузина «Ночь Киева», Таня Малярчук «Aurelia aurita (медуза)», Марія Матіос «Апокаліпсис», Юрко Покальчук «Подорож довкола себе», Євген Положій «Там, де чисто і тихо», Степан Процюк «Ходулі для Морозенка», Ірен Роздобудько «Гуцулка Ксеня», Наталка Сняданко «Дідова історія», Олесь Ульяненко «Наказ».

 


* * *

Матіос, М. Вибране / худож. С. Іванов. — Л. : Піраміда , 2010. — 424 с.

«Знахаркою троякої ружі» вважає Марію Матіос автор передмови до її книги «Вибране», професор Люблінського Університету ім. Марії Кюрі-Склодовської І.Набитович. її називають то «Стефаником у спідниці», українським Маркесом чи Фолкнером, то «чортиком із табакерки» . Але сама письменниця різко відкидає будь-які порівняння і стверджує, що їй до вподоби єдине визначення її стилю: «вона пише, як Марія Матіос».

Жоден інший із сучасних українських письменників не має такого сталого реноме літописця загальнолюдських цінностей і адвоката цінностей окремої людини на тлі історії, як має його Марія Матіос. І жодна українська книжка усіх років незалежності не мала такого непідробного резонансу в суспільстві, як її роман «Солодка Даруся». Жодна інша книжка не мала таких контроверсійних оцінок, як її «Нація». Кожен наступний твір письменниці викликає жваві обговорення і незмінну цікавість читачів.

До книги «Вибране» ввійшли найбільш відомі твори Марії Матіос: «Солодка Даруся», «Нація», «Майже ніколи не навпаки», «Москалиця» та інші.

Для широкого кола читачів.

 


* * *

Котляр, М. Ф. Воєнне мистецтво Давньої Русі / гол. ред. Н. Слюсаренко. — К. : Наш час, 2011. — 280 с. — (Стратегікон)

Написана у формі нарисів живою популярною мовою, видання відомого фахівця з історії Київської Русі охоплює широке коло тем військової справи і воєнного мистецтва ХІІ — ХІІІ ст., більшість яких не знайшли достатнього відображення у науковій літературі: склад і комплектування війська, стратегія і тактика, князі-полководці й воєводи, найманці, союзники і противники, бойові й похідні порядки давньоруського війська тощо. Розглянуто також стратегію оброни державних рубежів, фортифікації міст і замків, облогові й захисні знаряддя. Розрахована на істориків, археологів, а також на студентів і всіх тих , хто цікавиться воєнною історією східних слов`ян.

 


* * *

Енциклопедія історії України : в 10 т. / редкол.: В. А. Смолій та ін. ; НАН України. — К. : Наук. думка, 2003. — .

Т.8 : Па—Прик. — 2011. — 520 с. : іл.

У червні 1997 р. Президія Національної академії наук України ухвалила постанову про підготовку багатотомної «Енциклопедії історії України» (ЕІУ).

При відборі вчених-істориків головним був критерій лідерства в певній галузі історичної науки. Статті про вчених інших галузей знань, а також про діячів культури та мистецтва включалися до ЕІУ у тих випадках, коли творчі здобутки цих фахівців сягали рівня національного надбання.

Формуючи словник ЕІУ, редколегія прагнула представити всі історичні області України, а також охарактеризувати життя українців у Росії, Польщі, Румунії, Словаччині, США, Канаді та інших державах. Гасла ЕІУ дають уявлення і про життя національних меншин в Україні.

Поряд із статтями з історії України у ЕІУ публікуються загальнотеоретичні матеріали, які висвітлюють сучасні досягнення світової історіографії та політології, а також подаються відомості про окремих визначних людей планети та найвпливовіші міжнародні організації.

 


* * *

Україна : хронологія розвитку. — К. : Кріон, 2008 — .

Т.5 : Імперська доба. 1800—1917. — 2011. — 560 с. : іл.

П’ятий том видання «Україна: хронологія розвитку. Імперська доба. 1800-1917 рр.». На сторінках цього науково-популярного видання висвітлюється в хронологічній послідовності історичний розвиток України з 1800 р. до початку Лютневої революції 1917 р., період, коли українські землі перебували у складі двох імперій — Романових і Габсбургів.

На блакитних сторінках книги публікуються оглядові статті, присвячені окремим подіям з історії України. Супроводжують статті ілюстрації та різноманітні мапи, які допоможуть краще уявити події, що відбувалися у той час на території нашої країни.

На жовтих сторінках — подається календар, який складається з переліку найважливіших історичних подій по етнічних регіонах України.

Стрілка відсилає до інформаційних статей, які містять більш детальні відомості про ці події. Це своєрідний календар, який дозволяє уявити матеріальні і духовні цінності українського народу через історичні джерела. Статті тут подані у хронологічному порядку і підкріплені багатим ілюстративним матеріалом.

Цікаві факти, чудові ілюстрації допоможуть пізнати історію України — історію великого народу.

 


* * *

Україна в другій світовій війні : погляд з ХХІ ст. : істор. нариси : у 2 кн. / Нац. акад. наук України; Ін-т історії України. — К. : Наук. думка , 2011. — Кн. 1. — 2011. — 733 с.

Кн. 2. — 2011. — 943 с.

У виданні висвітлюється широке коло питань одного з найбільш драматичних періодів історії України — періоду Другої світової та Великої Вітчизняної воєн.

На основі критичного аналізу вже опублікованих матеріалів і нових масивів джерел, більшість з яких вперше вводиться до наукового обігу, подається сучасне бачення мобілізаційних і режимних заходів радянського керівництва, стратегічних і фронтових операцій на території України, політики німецької окупаційної влади, повсякденного життя цивільного населення в умовах нацистського режиму, боротьби партизанів та підпільників у тилу нацистських окупантів, діяльності самостійницьких інституцій, становища військовополонених, суспільно-політичних та соціокультурних процесів воєнної доби, стану радянської економіки в роки війни та у відбудовний період, з’ясовуються також долі жертв нацистських переслідувань, демографічні втрати українського народу в роки війни.

Видання розраховане на всіх, хто цікавиться минулим України

 


* * *

Оцінка регіональних еколого-ресурсних та еколого-техногенних загроз національній безпеці України : аналіт. огляд / Є. О. Яковлєв, Ю. М. Скалецька, С. П. Іванюта, Л. М. Якушенко. — 2-е вид., доп. — К. : НІСД, 2011. — 32 с.

Виділені та охарактеризовані основні на сьогодні еколого-ресурсні та еколого-техногенні загрози для національної безпеки України. При підготовці огляду були використані матеріали Національних доповідей МНС, Мінприроди, Мінжитлокомунгоспу, а також аналітичні матеріали Міноборони, Мінагрополітики, Мінохоронздоров’я та статистичні дані Держкомстату України.

 


* * *

Деревянко, Б. В. Надання освітніх послуг : правовий статус суб’єктів : монографія / Б. В. Деревянко. — Донецьк : Вид. дім «Кальміус», 2011. — 336 с.

У монографії комплексно досліджено відносини, що виникають у сфері надання освітніх послуг. Особливу увагу приділено правовому статусу суб’єктів господарювання та суб’єктам господарського права, що беруть участь у цих відносинах. Проаналізовано питання обрання організаційно-правової форми суб’єктами освітніх відносин, легітимації їх діяльності, майнової основи та господарської компетенції навчальних закладів та інших суб’єктів сфери освіти. Розроблено пропозиції наукового та практичного характеру, спрямовані на удосконалення елементів правового статусу суб’єктів, що надають освітні послуги.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів, юристів-практиків органів державної влади та місцевого самоврядування, усіх тих, хто цікавиться проблематикою надання освітніх послуг.

 


* * *

Рух опору в Україні: 1960—1990. Енциклопедичний довідник / Головний редактор О. Зінкевич. — К. : Смолоскип, 2010. — 804 с. + 54 с.

Це перший енциклопедичний довідник такої тематики, укладений на основі унікальних архівних матеріалів та особистих спогадів учасників подій, багато з яких раніше не друкувалися.

Видання охоплює період від зародження дисидентського руху до здобуття незалежності України у 1991 році. Окрему увагу приділено феномену шістдесятництва, українського самвидаву та боротьби за права людини в означений час.

Довідник містить біографічні дані окремих діячів та інформацію про їхні твори, неформальну пресу і правозахисні різномовні видання, а також детальну бібліографію творчості учасників руху опору, політв’язнів і репресованих, спогадів і статей, відгуків іноземної преси. Тут зібрано рідкісну інформацію про діяльність підпільних груп в Україні, а також громадських організацій і комітетів на захист українських політв’язнів у Західних країнах. Низка статей стосується різнонаціональних діячів, які виступали на захист представників українського правозахисного руху, співпрацювали з ними й передавали український самвидав на Захід. Значна частина джерел, на які спиралися автори, є важкодоступною для сучасного дослідника, адже охоплено і вітчизняні, й діаспорні, й західні джерела, а також досі непубліковані тексти й фотографії, надані особисто людьми, які брали участь у Русі опору по обидва боки океану.

Видання є спільною працею колективу авторів на чолі з Осипом Зінкевичем, які були причетні до правозахисного руху в Україні та займалися його вивченням, досліджуючи архівні матеріали, які зберігаються в Музеї-архіві і документаційному центрі українського самвидаву при видавництві «Смолоскип» у Києві. Це, зокрема: Григорій Панчук, Олена Голуб, Олесь Обертас, Михайло Трущенков.

 


* * *

Богатырев, В. Н. Военно-духовные ордена : [сборник] / В. Богатырев, М. Пензиев, И. Дьячук. — СПб. : Реноме, 2010. — 304 с. : ил.

Собирая материал, касающийся истории и деятельности военных, духовных, королевских и дворянских орденов в истории, авторы пришли к выводу, что информации об этом в нашей стране крайне мало или она абсолютно фантастична и фальсифицирована. Имеются научные работы относительно некоторых военно-духовных институтов, таких, например, как орден иоаннитов или Тевтонский, написанные скучным, “суконным” языком и не получившие широкого распространения. В то же время есть книги о приключениях и сокровищах тамплиеров, прочитав которые, начинаешь сомневаться вообще в существовании Средних веков. Работа над материалом натолкнула авторов на создание книги, в которой в доступной и достоверной форме можно было бы донести до читателей информацию по данной проблематике.

Книга (первая из трех) будет интересна как учащимся, так и людям старшего возраста.

 


* * *

Рижкова С. А. Типологія релігій : курс загального релігієзнавства : навч. посібник / С. А. Рижкова. — К. : Кондор, 2005. — 448 с.

У посібнику висвітлені сакральна космо-етика та профановані міфи Хараппа, Мохенджо-Даро, Інь-Шан, Шумеру, Угаріту, Єгипту, Крито-Мікен, космо-етичні архетипи давніх індоєвропейців та семітів, Ар’яварта-Бхаратаварша, Чжоу, релігії Аккаду, Вавілону, Мідії, Палестини, Фінікії, Греції, Риму, а також становлення і течії джайнізму, буддизму, індуїзму, конфуціанства, даосизму, іудаїзму, зороастризму, маніхейства, християнства, ісламу, сикхізму.

Книгу призначено для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх, хто цікавиться питаннями походження та розвитку релігії.

 


* * *

Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал. — К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, № 2(16)2011. — 196 с.

Випуски журналу присвячуються теоретико-методологічним та прикладним проблемам демографії, соціальної політики й економіки, праці, зайнятості та соціально-трудових відносин.

Широко висвітлюються питання соціально-демографічних наслідків Чорнобильської катастрофи; стан економіко-демографічних досліджень та наукові передумови їх подальшого розвитку, гендерна диференціація соціальних очікувань і установок щодо демографічної поведінки; еволюція шлюбу в Україні: ХVІІ– початок ХХ сторіччя; даються прогноз смертності населення України формальними методами; дитяча смертність та резерви її зниження; оцінка впливу системи державної соціальної підтримки на нерівність та бідність населення; порівняльний аналіз диференціації населення за доходами з урахуванням «тіньового» сектору та самооцінки домогосподарств. Досліджуються модернізація інформаційного забезпечення соціальної політики на основі мікроімітаційного моделювання; розвиток соціальних інвестицій в Україні: роль міжнародних донорських організацій; соціальна роль фіскальної системи в Україні. Висвітлюється циркулярна міграція та сучасна міграція між обласними центрами України та ін.

Дане видання є некомерційним і розраховане на широке коло фахівців.

 


* * *

История Японии : сб. ист. произведений / под ред. И. А. Настенко. — 6-е изд., доп. — М. : Русская панорама, 2010. — 512 с. : ил. — (История стран и народов)

Антология исследований известных ученых-японоведов нач. XX в.: Х.Ванденберга, Т.А.Богданович, Н.И.Конрада, Накамуры Кооя и Акиямы Кэнзоо по истории Японии с древнейших времен до начала XX в., включая эпохи первых императоров, правления сегунов и реформ эпохи Мэйдзи. Конечно, за многие годы, прошедшие с момента первой публикации их произведений, историческая наука продвинулась значительно вперед, однако весьма интересные наблюдения авторов делают издание актуальным для всех интересующихся историей `страны восходящего солнца`.

Издание дополнено терминологическим словарем и краткой библиографией. Для широкого круга читателей.

 


* * *

Мудрий, Софрон (владика). Нарис історії церкви в Україні / Софрон Мудрий. — Жовква : Місіонер, 2010. — 544 с.

У час поліконфесійності, коли вітки Христової Церкви прагнуть порозуміння та єдності, ця книжка дасть відповідь на багато запитань, які стоять на перешкоді з’єднання. Вона охоплює історію зародження, становлення та розвитку Української Церкви від найдавніших часів до сьогодення та особливу увагу приділяє спробам порозуміння, їх актуальності та доконечності.Історія різних віток однієї Церкви, яку описав автор, покликана допомогти конфесіям пізнати одна одну та відновити єдність, закладену Володимировим хрещенням та омиту кров’ю святих українського народу. Матеріал добре структурований, а його виклад робить цю книжку доступною для широкого кола читачів.

 


* * *

Сич, О. І. Світ у другій половині ХХ—на поч. ХХІ ст. : основні тенденції політичного та соціально-економічного розвитку : навч. посібник / О. І. Сич, А. В. Мінаєв; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : Наші книги, 2011. — 200 с. : іл.

У навчальному посібнику розглядаються найбільш характерні події, явища та процеси, що відбувалися в світі після Другої світової війни й до початку ХХІ ст. Призначений для студентів історичних факультетів університетів і студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для вчителів і учнів старших класів ліцеїв, коледжів і гімназій.

 


* * *

Експериментальна археологія : завдання, методи, моделювання : зб. наук. праць / за заг. ред. О. П. Моця ; Ін-т археології НАН України. — К. : Ліра, 2011. — 224 с.

Видання є збіркою наукових праць учасників Міжнародного науково-практичного семінару (м. Коростень, 6-9 серпня 2009 р.), присвяченого актуальним проблемам експериментальної археології. Для археологів, істориків, вчителів та усіх, хто цікавиться вітчизняною історією. Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту археології НАН України.

 


* * *

Здобуття незалежності України 1991 : історія проголошення, документи, свідчення : у 2 т. Т. 1. / Асоціація народних депутатів України. — Житомир : Рута, 2011. — 752 с.

Це видання, підготовлене Редакційною радою Асоціації народних депутатів України, є документально-публіцистичною розповіддю про проголошення незалежності України у серпні 1991 року.

До книги включені документальні матеріали, що стосуються процесів 1990–1992 рр. у Верховній Раді України з підготовки, поступу до власної державності, безпосередньо проголошення незалежності України та перших кроків нової держави, – правові акти, стенограми обговорення найважливіших питань і результати голосування та інші, – а також статті вчених-істориків та спогади і роздуми народних депутатів України І скликання Верховної Ради та деяких інших політиків – безпосередніх учасників і творців тих історичних подій. Розповідь про здобуття незалежності України ілюструється фотографіями того часу.

Книга призначена для широкого кола читачів: політиків, істориків, дослідників, журналістів, студентської та учнівської молоді, допитливих, патріотичних читачів – усіх, хто цікавиться сучасною історією України, історією її боротьби за незалежність, свободу, демократію.

Випуск книги «ЗДОБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 1991. Історія проголошення, документи, свідчення» присвячується 20-ій річниці прийняття Акта проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року).

 


* * *


Реформи системи державних фінансів України : перші результати та подальші перспективи
/ за ред. Я. А. Жаліла ; НІСД. — К. : [б. и.], 2011. — 88 с.

Проаналізовано стан та ефективність виконання реформ системи державних фінансів, що відбувалися в Україні у 2010-2011 роках. Викладено оцінки якості практичного впровадження новацій та ідентифіковано проблеми і недоліки, що актуалізувалися у процесі реформ. Запропоновано стратегічні орієнтири наступного етапу реформ системи державних фінансів України.

Аналітичну доповідь підготовлено до засідання «круглого столу» «Реформи системи державних фінансів України: перші результати та подальші перспективи», що відбувся 11 листопада 2011 р. у Національному інституті стратегічних досліджень.

 


Дякуємо за увагу!

Підготувала Людмила Рюміна, головний бібліотекар відділу читального залу

тел. 52-03-74

 

© Тернопільська обласна універсальна бібліотека, 2015

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку