Цього року Незалежній Україні 29 років. А що ми знаємо про країну, в який живем? Які події в нашій історії передували створенню окремої держави? Кому ми завдячуємо, що живемо в незалежній Україні? Хто приймав доленосні для нас рішення? А це варто знати, коли ми робимо свій вибір, віддаючи свій голос за політиків. В читальному залі Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки є література для тих, хто хоче знати більше про історію і сьогодення своєї країни, про тернистий шлях творення незалежної України А ще є книжки, які допоможуть нам відповісти на філософське питання: хто Ми?

 

Законодавчі акти незалежної України

Історія становлення незалежної держави

Символіка України

Визначні особистості України

Україна за роки незалежності

 

Законодавчі акти незалежної України

342(477)
К65

Конституція України : станом на 5 жовт.2017 року : відповідає офіційному тексту. — Харків : Право, 2017. — 76 с.

Текст цього видання відповідає офіційному тексту сайта Верховної Ради України, а також тексту, який опублікований в офіційних друкованих виданнях станом на 5 жовтня 2017 року.

 

342(477)
К65

Конституція та державні символи України : зб. нормативних документів. — Київ : КМ-БУКС, 2018. — 112 с.

До збірки ввійшли текст Конституції України (зі змінами станом на 1 березня 2018 року), а також інші нормативні документи нашої держави.

 

67.2(4Укр)
Д 28

Декларація про державний суверенітет України. Історія прийняття, документи, свідчення. — Житомир : «Рута», 2010. — 868 с. с. — 500 пр.

Це видання, підготовлене Редакційною радою Асоціації народних депутатів України, є документально-публіцистичною розповіддю про прийняття Декларації про державний суверенітет України у липні 1990 року безпосередніх учасників цієї вікопомної події. До книги включені усі документи, що стосуються процесу прийняття Декларації — законопроекти, пропозиції, повні стенограми їх обговорення і постатейного прийняття, поіменні голосування, — а також аналітичні статті та особисті спогади народних депутатів Української РСР ХІІ-го скликання Верховної Ради УРСР (І скликання Верховної Ради України). Розповідь про прийняття Декларації ілюструється ексклюзивними фотографіями, зробленими у залі пленарних засідань. Книга призначена для широкого кола читачів: політиків, істориків, дослідників, журналістів, студентської та учнівської молоді, допитливих, патріотичних читачів — усіх, хто цікавиться сучасною історією України, історією її боротьби за незалежність, свободу, демократію. Повний комплект документів та свідчення творців Декларації утворюють об’єктивну та всеохоплюючу картину процесу прийняття Декларації, дають вичерпні відповіді на усі запитання щодо задуму, ідей, цінностей та змісту Декларації про державний суверенітет України. Випуск книги «Декларація про державний суверенітет України.

До змісту

 

 

Історія становлення незалежної держави

63.3 (4Укр)
З-46

Здобуття незалежності України 1991: історія проголошення, документи, свідчення : в 2 т. — Житомир: Рута, 2011.

Це видання, підготовлене Редакційною радою Асоціації народних депутатів України, є документально-публіцистичною розповіддю про проголошення незалежності України у серпні 1991 року.

До книги включені документальні матеріали, що стосуються процесів 1990-1992 років у Верховній Раді України з підготовки, поступу до власної державності, безпосередньо проголошення незалежності України та перших кроків нової держави – правові акти, стенограми обговорення найважливіших питань, результати голосування, статті істориків і спогади депутатів України першого скликання Верховної Ради.

 

63.3(4Укр)
Ч75

Чобіт, Д. В. Як проголошували Незалежність України / Д. В. Чобіт. — Броди : Просвіта, 2016. — 224 с.

У жанрі історичної документалістики праця розповідає про події пов’язані з проголошенням Україною Незалежності. Вагомість книги посилюється тим, що автор сам безпосередньо перебував у епіцентрі тих подій, брав у них активну участь і, як народний депутат України, голосував за Акт проголошення незалежності України.

Книга написана не лише на основі власних спостережень і записів щоденникового характеру, а й на підставі використання чималої кількості різноманітних джерел. У додатку публікується стенограма історичної Позачергової сесії Верховної Ради України 24 серпня 1991 року.

 

94(477)
Н30

Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / кол. авт.: К. Галушко [та ін.] ;  Ін-т історії України НАН України. — Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. — 352 с. — (Історія без цензури).

Мета книжок цієї серії — розказати про українське минуле, опираючись на факти, а не на вигадки чи ідеологічне замовлення. Для того щоб, створювати майбутнє, потрібні не лише воля і хоробрість, не лише наполегливість та щоденна праця, але й знання про нашу історію. Без цензури.

 

 

94(477)
П 14

Палій, Олександр. Короткий курс історії України: посібник / О. Палій. — Вид. 3-тє. — Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. — 464 с. : іл.

Історія грає серйозну роль у сучасності. Вона підносить нам цінні уроки та допомагає зрозуміти причини явищ нашого часу. Щоб дати зрозуміти яким було життя українського народу з давніх часів, була написана книга «Короткий курс історії України». Це своєрідний підручник з історії України, що розповість про її перемоги та поразки, ворогів та героїв, стійкість духу її народу та спроби його підкорити.

 

63.3 (4Укр)
Д 53

Дмитрук, В. Г. Вони боролися за волю України: монографія / В. Г. Дмитрук. — Луцьк: Волин. обл. друкарня, 2007.— 1070 с.

У книзі на глибокому аналізі історичних подій, на численних архівних документах та спогадах учасників національно-визвольної боротьби українського народу автор відтворює захоплюючу і трагічну сторінку історії визвольних змагань за незалежність нашої Батьківщини в 1917—1959 рр., який вистояв і переміг у двобої з коричневими і червоними окупантами, що з різних боків навалювалися на нашу Батьківщину.

 

63.3 (4Укр)
О 76

Остафійчук, В. Ф. Історія України: сучасне бачення / В. Ф. Остафійчук. — Київ: Знання-Прес, 2007. — 424 с.

Пропонований посібник – одна із вдалих спроб осмислення історичного поступу українського народу з прадавніх часів до сьогодення без міфів і фальсифікацій. Спираючись на нову методологічну основу, досягнення вітчизняної та зарубіжної історичної науки, архівні та інші матеріали, автор висвітлює найважливіші періоди, події і факти історії України, які не знайшли правдивого відображення в радянській історіографії. Відтворено незаслужено забуті яскраві історичні постаті, котрі відіграли помітну роль у долі нації.

 

94(477)
Р 88

Русначенко, Анатолій. Нариси новітньої історії України. Кн. 5 / А. Русначенко. — Київ: Олег Філюк, 2017. — 621 с.

Твір Анатолія Русначенка є спробою дати власне цілісне бачення новітньої української історії, від початку ХХ століття, революції 1914–1923 рр., до сучасності. Погляд автора – україноцентричний, але він не оминає східно–і центрально–європейської перспективи. Для здійснення цієї мети дослідник послідовно використовує дві парадигми: тоталітаризму й імперії, що в тій чи іншій мірі притаманні і його попереднім викладам. В центрі уваги – український народ у його взаємовідносинах з сусідами в Україні і поза її межами в добу революцій, її, України, нової колонізації совєтською імперією і постколоніального розвитку.

 

63.3 (4Укр)
У-45

Україна: антологія пам’яток державотворення Х-ХХ ст. : у 10 т. /редкол. : І. М. Дзюба та ін. ; Укр. всесвітня координаційна рада ; Ін-т стратегічних оцінок. — Київ: Основи, 2008.

Т.10.: /редкол. : І. М. Дзюба та ін. ; Укр. всесвітня координаційна рада ; Ін-т стратегічних оцінок. — Київ: Основи, 2008. – 670 с.

У десятому томі «Дорога до себе» публікуються документи і матеріали, що висвітлюють події, пов’язані з посиленням українського національно-визвольного руху з другої половини 1980-х років, відродженням незалежної Української держави і стратегією й тактикою її розбудови. Акцентується увага на внутрішній і зовнішній політиці України, переосмисленні її керманичами власного місця в цих процесах.

 

94(477)
К 90

Кульчицький, Станіслав. Україна на порозі об’єднаної Європи: монографія / С. Кульчицький, М. Міщенко ; Центр Разумкова. — Київ : Заповіт, 2018. — 232 с.

Дана монографія присвячена вивченню трансформаційних процесів в Україні після розпаду Радянського Союзу. Автори досліджують закономірності тривалого і складного переходу від радянського минулого до сучасної демократичної Української держави, виявляють динаміку основних параметрів українського соціуму під час цього переходу, встановлюють «больові точки», які досі заважають українському народу ввійти до структур об’єднаної Європи.

 

 

До змісту

 

Символіка України

63.3 (4Укр)
Д 36

Державний гімн України: Попул. іст. нарис. — К. : Муз. україна, 2006. — 55 с.

Кожен народ має свої священні символи, котрі уособлюють його самобутність, національну єдність. Вони покликані підносити дух нації у боротьбі за свободу, національну самоідентифікацію та самоутвердження, за власну самостійну державу. До таких символів, крім прапора та герба, належить і гімн. Про історію його виникнення розповідає цей нарис.

 

63
Б43

Бєлов, О. Український тризуб : історія дослідження та історичний реконструкт : монографія / О. Бєлов, Г. Шаповалов ; НАН України. — Запоріжжя : Дике поле, 2008. — 264 с. : іл.

У монографії досліджується історія вивчення українського тризуба у XIX – на початку XXI століття. Показано спроби багатьох дослідників осягнути його походження та їх намагання зрозуміти значення цього знаку. Доведено, що сучасний Державний герб України походить від двох прадавніх язичеських та християнських символів – хреста та якоря, які уособлюють віру та надію на спасіння.

Книга рекомендована викладачам навчальних закладів, державним службовцям, історикам, археологам, етнологам, культурологам – всім, хто цікавиться історією України.

 

63
С 32

Сергійчук, В. І. Національна символіка України : наук.-худож. кн.: для серед. та ст. шк. віку / В. І. Сергійчук ; худож. оформл. Л. В. Демчишина. — Київ : Веселка, 1992. — 109 с.

Сьогодні, в час відродження національної самосвідомості, гостро постає проблема української символіки. Правильну відповідь може дати лише ретельне вивчення історичних джерел, котрі збереглися дотепер. Читач відкриє для себе багато нового й цікавого, познайомившись із маловідомою інформацією про традиції використання нашим народом гербів, прапорів, гімнів протягом тисячоліть. І зауважить, що у священних символах України народ прагнув відобразити і ясні зорі, і тихі води, і край веселий, і мир хрещений, і славу, і волю…

 

63
С 41

Січинський, В. Тризуб і прапор України / В. Січинський. — Львів : Місіонер, 1995. — 62 c.

Запропонована книжка – це науково-популярна розповідь про наш національний герб та прапор. Автор спирається на археологічні та історичні знахідки, пояснюючи зміст української символіки, її значення в національному державотворенні. Науково-популярний виклад дає змогу широкому загалу читачів ознайомитися з історією та еволюцією українських державних символів. Книга проілюстрована рисунками, які підтверджують думки вченого.

 

До змісту

 

Визначні особистості України

66.3
Ч 75

Вячеслав Чорновіл : біографія, статті, цитати. — К., 2007. — 36 с.

Ця книга містить 100 коротких біографічних нарисів, історичних портретів видатних наших земляків, представників найрізноманітніших верств суспільства – мислителів, письменників, учених, митців, громадських, релігійних, політичних діячів, чиїми зусиллями впродовж віків творилася українська культура, формувався світогляд української нації. До таких особистостей належить В’ячеслав Чорновіл –полум’яний борець за справедливість, за  волю та щастя народу. Він пройшов великий та складний життєвий шлях, до останку відданий служінню ідеалам свободи і демократії.

 

63.3(4Укр)
Л 84

Лук’яненко, Левко. Вірую в Бога і в Україну / Л. Лук’яненко. — Київ : Софія-а, 2007. — 308 с.

Основу цієї книжки становлять документи, складені чекістами, закритими судами та адміністрацією місць ув’язнення про членів Української робітничо-селянської спілки – тої націоналістичної організації, яка започаткувала нову добу в історії боротьби за самостійність України, а саме: боротьбу на основі конституційного СРСР і УРСР та міжнародного права націй на самовизначення. Природно: біографічні факти з життя автора та його статті становлять значну частину змісту книжки.

 

94 (477)
Г75

Грабовський, С. Генії проти ідіотів : алгоритми укр. історії / С. Грабовський. – Київ : Стилос, 2008. – 352 с.

Що реально внесла Україна у світову колиску талантів та досягнень? Ким та чим насправді варто пишатися нашому народові? Хто вони – ті генії, які є нашою славою? Україна в цьому сенсі досі «невідома сама собі», вона живе в полоні міфів, котрі утворюються як прихильниками «Сходу», так і «Заходу». Водночас спроби офіційного визначення «великих українців» обходять увагою багатьох унікальних особистостей, народжених на наших теренах. Тільки нині вони повертаються з багаторічного забуття, щоби постати перед нами в усій величі свого таланту. Про них – достойників світового рівня, яких Україна дала людству, про наші багаті здобутки та втрачені можливості – ця науково-популярна книга.

 

94(477)
Т 67

Три розмови про Україну / Патріарх Філарет, В. Шкляр, М. Вересень, В. Кириленко. — Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. — 288 с.

Під однією обкладинкою зібрано три відверті розмови з видатними українцями про знаменні події в історії України (від боротьби за відновлення української держави 80—90-х рр. ХХ століття до російсько-української війни на Донбасі). Це не просто сухі факти, це багатогранна розповідь з автобіографічними елементами та унікальними світлинами, що раніше ніде не публікувалися. Це діалоги з людьми, які у своїй царині доклали багато зусиль для становлення України. Розпочинається книжка бесідою з Патріархом усієї Руси-України Філаретом про розвиток церкви після здобуття Україною незалежності, порушено гостру тему стосунків Київського й Московського патріархатів. Ви довідаєтеся про відносини Предстоятеля з владою, архієреями церков та впливовими світськими людьми. Легендарний український письменник Василь Шкляр ділиться думками про літературний процес у контексті політики, про те, як і чому формується новий архетип українського Героя, а ще розповідає про свою позалітературну діяльність та особисте життя. Третя розмова — це інтерв’ю популярного журналіста і телеведучого Миколи Вересня з відомим українським політиком В’ячеславом Кириленком про три українські революції 1990, 2004 і 2013—2014 років; це незаангажовані свідчення та відповіді на складні запитання, що хвилювали та хвилюють українців.

 

66.3
Д36

Деревінський, В. В’ячеслав Чорновіл: дух, що тіло рве до бою / В. Деревінський. — Харків : Віват, 2016. — 496 с. — (Гордість нації).

Доля кидала його в найнижчі низини і підіймала до найвищих висот. Тесляр, редактор, літературний критик, політв’язень, журналіст, кочегар, лідер партії Народний Рух України, ініціатор заснування Української Гельсінської спілки – це все про В’ячеслава Чорновола.

Перед вами перше дослідження життя й діяльності в’язня радянських концтаборів. дисидента, вічного революціонера й засновника Народного Руху України В’ячеслава Чорновола. На сторінках цього видання вмістилося все його життя: від заслання до парламентської діяльності. Сьогодні це вже минуле, історія вчорашнього дня, навіть століття, але ніхто не заважає нам на мить повернутися в далекі 90-ті й уявити, а що було б, коли В’ячеслав Чорновол очолив би країну. Можливо, на нас чекав би зовсім інший шлях розвитку, без загравань із Росією, без «більшовицьких рудиментів»?

Народний Рух — партія, що багато уваги приділяла поняттю нації. Вже багато років поспіль дехто стверджує, що Чорновола, її засновника, вбили через політичні мотиви. Чи зіграла в цьому якусь роль Росія, зацікавлена у проросійській орієнтації українців? Відповідь нарешті знайдено.

 

66.3
Ч 75

Чорновіл, В. Пульс української незалежності: Колонка редактора / В. Чорновіл ; укл. : В. Скачко. — К. : Либідь, 2000. — 624 с.

У цьому першому посмертному виданні творів Вячеслава Чорновола зібрано статті й тексти виступів, що друкувалися у «колонці редактора» започаткованих ним газет «Час/Тіте» (1995— 1998) і «Час» (1998—1999). Книжка є своєрідним щоденником політичного життя незалежної України і Чорновола в ньому. Збірка статей видана до річниці з дня трагічної загибелі Вячеслава Чорновола і присвячується його світлій пам’яті.

 

 

 

До змісту

 

Україна за роки незалежності

63.3 (4Укр)
К-28

Касьянов, Георгій. Україна 1991-2007: нариси новітньої історії / Георгій Касьянов. — Київ: Наш час, 2007. — 428 с.

Книга «Україна 1991-2007: нариси новітньої історії» подає широку панораму фактів та подій історії України після здобуття незалежності. Головні сюжетні лінії – зрушення в політичній системі, становлення структур державної влади, побудова нації, проблеми прав людини, масштабні зміни в економіці, соціальній сфері, у моделях соціальної поведінки. Стиль викладу поєднує науковий аналіз і доступність формулювань і висновків, що робить книгу доступною не лише фахівцям, а й значно ширшому колу читачів. Автор – відомий як в Україні, так і поза межами фахівець із історії України ХХ-ХХI ст., завідувач відділом новітньої історії та політики Інституту історії України НАН України Георгій Касьянов.

 

63.3 (4Укр)
Н-44

Незалежність очима ТСН / авт. текстів: В. Примост ; фоторед.: О. Костирко, О. Вус. – Київ : Основи, 2017. – 296 с.

24 серпня 1991 року в Верховній Раді України підписано документ, що став офіційним початком нового часу для країни. І ось уже 25 років ми боремося зі стереотипами та догмами, згубною радянською спадщиною, захищаємо кордони та землі, надолужуємо втрачені можливості та ведемо рідну країну до успіху та процвітання. Яким був цей шлях — дізнайтеся в книзі «Незалежність очима ТСН»! На її сторінках знайомі й впливові журналісти та телеведучі ТСН розповідають про епізоди в історії України, що стали ключовими та поворотними для свого часу: перші перемоги та гіркі втрати, політичні інтриги та скандали, визнання та революції, звеличення героїв та покарання лиходіїв.

 

63.3
С 59

Сокол, А. Моя країна – Україна / А. Сокол, О. Конечна ; худож. О. Мясникова, Л. Зотова. – Чернігів : Деснянська правда, 2004. – 64 c.

Книга «Моя країна – Україна» запрошує юних читачів у подорож по рідній країні, у доступній формі знайомить із історією України, її державним устроєм, символікою, природними багатствами та культурою, даючи цілісне уявлення про Україну як незалежну демократичну державу. Мета книги – прищепити юним читачам почуття патріотизму, любові до своєї Батьківщини, гордості за рідну землю. Ці почуття і сформовані під їх впливом риси характеру – чесність, мужність, благородство, відданість – актуальні в усі часи, а надто в такий непростий період розвитку, який переживає Україна сьогодні. Чим раніше і більше кожна дитина довідається про свою Батьківщину, тим впевненіше торуватиме власну стежинку на шляху до щасливого майбутнього рідної країни.

 

323
Т65

Трансформація української національної ідеї / упоряд. О. Доній. — Київ: Наш формат, 2019. — 464 с.

Якою має бути сучасна «українська мрія»?

У цій книжці формулюється дефініція української національної ідеї, розкриваються її три попередні етапи та моделюється наступний, четвертий, «конкурентний» етап. Видання для тих, хто хоче розібратися в українських цінностях і готовий до їхнього оновлення.

У цій збірці 30 відомих українських істориків, філософів, політологів, культурологів дають власні відповіді на питання про те, як розвивалася «українська ідея», чому і на якому етапі вона загальмувала, і що слід зробити, щоб «українська ідея» знову стала «українською мрією».

 

913(477)
Л 24

Лапшина, Людмила. Україно, я люблю тебе! = Ukraine, I lоve you! : путівник / Л. В. Лапшина ; гол. ред. О. Кандиба ; пер. англ. Ю. Чурилової. — Харків : Вівват, 2017. — 126 с. : іл.

Наша чарівна країна багата на туристичні дива, які обов’язково слід побачити й відвідати. Мальовнича природа Карпатських гір та Криму, архітектурні пам’ятки великих міст та маленьких сіл, велич старовинних фортець і храмів та краса дендрологічних парків зачаровують і приваблюють.

Двісті дивовижних ілюстрацій з описами об’єктів, що їх містить ця книжка, допоможуть більше дізнатися про різні куточки нашого краю. Тож хутчіш розгортайте альбом і поринайте в захопливу мандрівку Україною! Видання стане чудовим подарунком до будь-якого свята чи просто на згадку. А також познайомить гостей із-за кордону з перлинами української землі.

На початок

 

Виставку підготувала Оксана Содомора, головний бібліотекар відділу читального залу.

© Тернопільська обласна універсальна бібліотека, 2020

Оновлення: серпень 2020

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку