День захисника України ми святкуємо 14 жовтня як символ нерозривного зв’язку всіх поколінь захисників України, як пам’ять про тих, хто в різний час захищав нашу землю від ворога і охороняє її зараз, коли на східних територіях України йде боротьба за її незалежність і суверенітет. Попри зміну часів і політичних систем День захисника України асоціюється насамперед з мужністю та стійкістю людського характеру, силою духу та відданістю Батьківщині.

У житті часто спостерігаємо, як сьогодення перекликається зі старовиною, тому ми повинні бути гідними спадкоємцями духовних цінностей і продовжувачами багатих традицій та славних справ предків.

Саме таке завдання й покладене в основу виставки «Від козаків до кіборгів».

 

68
А 76

Апанович, О. М. Збройні сили України першої половини XVIII ст. / О. М. Апанович. — Дніпропетровськ : Січ, 2004. — 229 с.

У монографії на основі нових архівних джерел дається характеристика збройних сил України в першій половині XVIII ст., досліджуються комплектування, мобілізація, організація озброєння та забезпечення українського козацького війська, сторожова та допоміжна служба в Україні. Окремо висвітлюється стан Запорозького війська у цей період.

Автор показує залежність структури, матеріально-технічного оснащення українських збройних сил від рівня розвитку козацького господарства, диференціації козацтва, розвитку кріпосницьких відносин, класової й соціальної боротьби та політики царського уряду в Україні.

Книжка розрахована на істориків, студентів і широкі кола читачів.

 

94 (477)
В 91

В’ятрович, В. (Не) історичні миті : нариси про минулі сто років / В. В’ятрович. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. — 174 с.

Не лише зрозуміти минуле, але й відтворити його — завдання, яке ставить перед собою історик. Тому він не обмежується описом ключових подій та від стажуванням зв’язків між ними, а намагається реконструювати максимум деталей, які допоможуть відчути описуваний час, зрозуміти мотиви людей, що жили тоді, обставини, в яких їм довелося діяти, ухвалювати свої рішення чи ухилятися від них. При цьому історик має обмежений вибір матеріалу для такої реконструкції. Віднайдені в землі артефакти відіграють вирішальну роль у відтворенні дописемної історії. Записи, здійснені безпосередньо під час описуваних подій або невдовзі після них, є головним джерелом історії протягом кількох тисячоліть. За останні століття додалися ще фото-, аудіо- та відеоматеріали.

Доволі довго здавалося, що недостатня кількість джерел є головною перепоною для відтворення максимально точної картини того, що відбулося. Мовляв, як тільки віднайдемо всі необхідні елементи, пазл минулого врешті складеться. Звісно, поява щораз більше джерел, їх урізноманітнення, наближує нас до розуміння тих чи тих історичних подій. Проте жодну з них історик досі не може назвати відтвореною повною мірою.

 

94 (477)
К 17

Каляндрук, Т. Козаки. Слов’яни проти Орди / Т. Каляндрук. — Львів : Піраміда, 2017. — 496 с.

Вихід цієї праці знаменує нищівний розгром євразійської теорії виникнення козацтва. Книжка докорінно змінює усталені віками стереотипи та уявлення.

Тарас Каляндрук — відомий український дослідник лицарської культури, автор історичних праць, що стали культовими («Таємниці бойових мистецтв України», «Загадки козацьких характерників») — провів колосальну дослідницьку роботу, зібравши на теренах Слов’янщини багатющий історичний матеріал, який ліг в основу цієї книжки. Дослідження доповнюють унікальні зображення археологічних знахідок, давні та сучасні малюнки, світлини, що невідомі широкому загалу.

У новій книжці Т. Каляндрука читач знайде чимало великих і малих відкриттів, які у сукупності творять нове бачення історії виникнення козацтва, абсолютно відмінне від того, що протягом уже не одного століття нав’язується нам московськими окупантами. За фундаментальним підходом до теми слов’янського коріння козацтва та обсягом опрацьованого матеріалу цю працю без сумніву, можна поставити в один ряд з «Історією запорізьких козаків» Д. Яворницького та «Слов’янськими старожитностями» П. Шафарика.

 

355/359
К 31

Кащенко, А. Оповідання про славне Військо Запорізьке низове : коротка історія Війська Запорізького з малюнками, картами й планами / А. Кащенко. — Київ : Національний книжковий проект, 2011. — 512 с.

Адріян Кащенко — автор багатьох повістей і оповідань для юнацтва, головною темою яких є події з часів козаччини й Запорожжя — «Славні побратими», «Запорозька слава», «На руїнах Січі» тощо. Книжка «Оповідання про славне Військо Запорозьке» переносить нас у XVI століття. Романтичне освітлення історичної тематики, легкість викладу, знання історії й етнографії надали цьому творові великої популярності.

 

94 (477)
К 59

Козацька скарбниця. Гетьманські читання до 25-річчя музею гетьманства. Зб. наук. статей. Вип. 8. — Київ ; Чернівці : Букер, 2017. — 145 с.

У ювілейному збірнику, випущеному до 25-річчя Музею гетьманства, вміщено дослідження, присвячені історії українського козацтва, гетьманської держави XVII — XVIII ст., генеалогії козацьких родин України.

Збірник розраховано на науковців, що вивчають історію України козацької доби, а також тих, хто цікавиться козацьким минулим.

 

 

94 (477)
М 58

Мизак, Н. За тебе, свята Україно. Кн. 9. : Малокужелівський архів ОУН Віньковецького проводу Кам’янець — Подільської округи ОУН / Н. Мизак, Р. Твердушкін, І. Коваль. — Чернівці : ДрукАрт, 2014. — 448 с.

«За тебе, свята Україно: Малокужелівський архів Віньковецького проводу Кам’янець — Подільської округи ОУН» є дев’ятою книжкою однойменного видання. У цьому томі аналізуються архівні матеріали, видані збройним революційним підпіллям ОУН у різні роки боротьби за Українську самостійну соборну державу. Книжка буде корисною для науковців, істориків, громадських діячів, особливо молоді, яка бажає жити у вільній і процвітаючій Україні.

 

94 (477)
М 70

Мицик, Ю. (отець). Як козаки Україну боронили / отець Ю. Мицик, С. Плохій. — Київ : Кліо, 2018. — 368 с.

Книжка містить захопливу науково-популярну розповідь про виникнення українського козацтва, його розквіт і занепад. Характеризуються звичаї козацтва, його військове мистецтво, релігійне життя, побут, устрій і функції Запорозької Січі, боротьба з зовнішніми ворогами, внесок козацтва в культуру українського народу. Також висвітлюється вплив традицій козацтва на ментальність і суспільно-політичне життя сучасних українців.

 

 

355 / 35
П 32

Пінак, Є. Військо української революції 1917—1921 років / Є. Пінак, М. Чмир. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. — 432 с.

Український військовий рух став одним з найважливіших аспектів національного відродження та розбудови державності. І хоча молодій українській армії не вдалось захистити незалежність України, цей період є одним з найяскравіших і найгероїчніших у минувшині нашого війська: битва під Крутами, Чортківська офензива, наступ на Київ у 1919 р., Зимовий похід 1919—1920 рр. — назавжди залишаться в українській воєнній історії як приклади патріотизму і відваги українських вояків.

У книжці представлено воєнну історію Перших визвольних змагань, збірку найважливіших історичних документів і фактів, які стосуються українських армій 1917—1921 років, їх організації та уніформи, а також умов, в яких українські військові боронили незалежність України.

 

94 (477)
П 39

Плохій, С. Козацький міф / С. Плохій. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. — 400 с.

Ця книжка розповідає про те, як проростало одне з таких зерен: ідея суверенітету і свободи народів. Ця ідея повільно, але невпинно утверджувалася ціле XIX століття і під час Першої світової війни фактично підірвала Російську імперію. З усіх частин армії Олександра І саме козаки найбільше долучилися до ослаблення імперії. Цих вояків у барвистих одностроях набирали на степовому прикордонні Російської імперії. Серед російської кінноти й піхоти були й козаки з України (тоді край офіційно називався Малоросією), перейняті особливим бажанням воювати й великими сподіваннями на цю війну. Якихось кілька десятиліть тому вони мали автономну державу і власні збройні сили. Тепер козаки довели свою лояльність імперії і чекали на винагороду. Вони не сподівалися на відновлення своєї держави, але вірили, що їхні полки буде збережено, а рядових козаків, які пішли на імперську службу, буде звільнено від селянських повинностей. Саме це обіцяла їм російська держава 1812 року, коли козаки були потрібні для війни з французами. Після перемоги про ці обіцянки забули.

 

355 / 359 (477)
П 88

Пукач, В. В. За свободу і соборність : Боротьба Української Повстанської Армії на Тернопільщині. Головний командир УПА Роман Шухевич — людина – леґенда / В. В. Пукач, І. А. Олещук. — Тернопіль : Новий колір, 2007. — 56 с.

Загальновідомо, що саме з Тернопільщиною чи не найбільше пов’язана діяльність Організації українських націоналістів та Української повстанської армії. Зокрема, активністю вирізнялися воєнні округи «Богун», яка діяла на теренах нинішніх Кременецького, Лановецького і Шумського районів, та «Лисоня», котра охоплювала всю решту території області. Поблизу села Слов’ятин Бережанського району готувала вояків підстаршинська школа УПА. У с. Антонівці Шумського району у квітні — серпні 1943 року розміщувався штаб ВО «Богун», тут функціонувала своєрідна «повстанська республіка».

Подібних фактів можна перерахувати багато, з ними ви ознайомитеся в цій книжці, що, без сумніву, буде значним внеском у благородну справу виховання молодого покоління. Та й дорослим не завадить перегорнути немеркнучі сторінки новітньої історії, згадати тих, хто віддав життя за рідний край, за волю України. І не просто згадати, а ще й ще раз переосмислити всю героїку та весь трагізм боротьби за незалежність Української держави.

 

355 / 359
Р65

Розуменко, В. Нескорені. Інтерв’ю із Героями АТО. Кн. 1 / В. Розуменко. — Київ : Просвіта, 2016. — 368 с.

Кожна епоха має своє покликання та своїх героїв. Маємо їх і ми, українці. Про Героїв-сучасників неоголошеної війни з російським агресором та його посіпаками розповідається у цій книжці, яка складається з інтерв’ю журналістки Валентини Розуменко з тими українськими чоловіками та юнаками, які пройшли крізь пекло Іловайська, Дебальцевого, Донецького аеропорту та інших «гарячих» точок.

Розповіді Героїв — це реальні історії патріотів, високі зразки мужності, сили духу, самопожертви та героїзму всіх тих, хто віддав своє здоров’я за свободу й незалежність нашої країни. Зазнавши важких поранень, утративши ноги, руки, вони не піддалися вироку долі, а доклали надлюдських зусиль, щоб повернутися до повноцінного життя…

Їх тернистий шлях, важка реабілітація й жага до життя має стати взірцем для тих, хто зневірився у пошуках сенсу буття. У спілкуванні з Героями розкривається їх багатий духовний світ: добродушність, життєрадісність, відвертість, оптимізм, цілеспрямованість й волелюбність. Достовірно й документально відтворюються ті події, забувати про які ніхто не має права!

 

355 /359
С 77

Старостіна, С. Ти — Герой України / С. Старостіна. — Київ : ПАБЛІШ ПРО, 2018. — 132 с.

«Ти — Герой України» — друга книжка заслуженої журналістки України Станіслави Старостіної про Героїв Антитерористичної операції.

Перша «Увійшли у безсмертя» — книжка пам’яті героїв Небесної сотні та воїнів АТО Хмельниччини — здобула широкий резонанс серед громадськості області. Авторка стала переможцем у загальнообласному дослідженні «Краща книга Хмельниччини» за 2016 рік і нагороджена дипломом. А ще в обласному конкурсі серед журналістів Старостіній С. Л. присуджено I місце та присвоєно звання лауреата обласної премії ім. Дмитра Прилюка за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики.

Книжка «Ти — Герой України» — це нариси про живих Героїв АТО, їх героїзм і небачену самопожертву. Вони мужньо вистояли перед лихоліттями війни, потужними масованими атаками ворога, «Градами» та «Ураганами», не скорились перед окупантами, вистояли та перемогли, хоча з важкими пораненнями та каліцтвами повернулися додому. Безстрашні та мужні захисники України затулили її своїми гарячими серцями та високим патріотизмом. Кожна розповідь про Героя хвилююча та зворушлива.

На прикладах наших героїчних захисників виховуватиметься не одне покоління українців, бо вони справжні Герої, які у нерівному двобої із терористами, російськими найманцями, протиставили свій патріотизм, силу духу, хоробрість, мужність і безмежну любов до країни. За це їм наша людська вдячність та низький уклін.

Тож відкривай, читачу, книжку і пишайся своїми краянами, непохитними, нездоланними, нескореними патріотами України та подільського краю. Черпай у них силу волі, силу духу, велику любов до рідної Вітчизни.

 

94 (477)
Т 14

Таїрова-Яковлева, Т. Повсякдення, дозвілля і традиції козацької еліти Гетьманщини / Т. Таїрова-Яковлева ; пер. з рос. Т. Кришталовської. — 2-ге вид. — Київ : Кліо, 2018. — 184 с.

У виданні в захопливій і легкій для сприймання формі на основі численних джерел описано домашній побут, зовнішній вигляд, одяг козацької старшини Гетьманщини (XVII — початок XVIII ст.). Приділено увагу ролі жінок тієї доби, які не соромилися втручатися у серйозні політичні справи, нерідко керуючи своїми чоловіками й синами та демонструючи норовливу вдачу. Окремі розділи присвячено культурі, освіті, дозвіллю, нормам поведінки, уявленням про людські чесноти української еліти, яка хоч і запозичила багато зі Сходу, а ще більше — із Заходу, проте не йшла шляхом простого копіювання, а зберігала і примножувала власні звичаї та традиції, витворивши неповторне й колоритне суспільство.

Книжка адресована науковцям, викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться історією України.

 

94 (477)
Ч 96

Чухліб, Т. Магнат, Козак і Гайдамака : Боротьба за владу Русі-України з короною Польською (1569 —1769 рр.) / Т. Чухліб. — Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2018. — 256 с.

Серія заснована 2017 року.

У книжці розкривається проблема боротьби за владу Русі-України та Корони Польської від Люблінської унії 1568 р. до Коліївщини 1768 — 1769 рр. Висвітлюються владні повноваження центральних, земських (місцевих), гродських (міських), військових та двірських інституцій Корони Польської; державна служба Війська Запорозького; взаємовідносини між шляхетськими і козацькими органами влади за доби Українського гетьманату; «Столітня війна» магнатів з гайдамаками на Правобережній Україні у XVIII столітті.

Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів гуманітарних факультетів, усіх, хто цікавиться історією України, Польщі та Східної Європи.

 

94 (477)
Д 56

Добровольчі батальйони / К. Гладка, [та ін.] ; упоряд. А. Шевченко.2-ге вид., перероб. і допов. — Харків : Фоліо, 2017. — 325 с. : іл.

Чи вистояла б Україна без мужності добровольчих батальйонів? У чому сутність руху добробатів і де його витоки? Якою була роль добровольців під час найважливіших етапів битви України проти гібридного агресора? І що чекає на добробати в майбутньому? На ці питання вирішила відповісти група експертів і журналістів. Проект «Добробати» — це хроніка історії руху і водночас роздуми над його природою. Створення добробатів, їхній бойовий шлях і сучасний стан — усе це безпосередньо з уст учасників подій, політиків, військових, громадських діячів та волонтерів.

 

84 (4 Рос)
Л 72

Лойко, С. Аеропорт : головна книга про війну, якої не мало бути, і про героїв, які хотіли жити, але вмирали : роман / С. Лойко. — Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. — 344 с.

«Сергій Лойко — чудовий журналіст, чесний і самозречений. Він міг би просто зібрати й видати свої статті, репортажі, воєнні нотатки, доклавши до них фотографії, зроблені в тому чи іншому колі воєнного пекла. Була б журналістська книжка, і ми читали б її, знову переживаючи події.

Це роман про справжні події. Але події, які взяв Лойко у свій романний політ, перетворилися й виросли. Їхні оболонки залишаються на землі, у новинах і статтях, а сутність, душа та прагнення летять і променяться.

«Правдивіше за правду», — сказав один поет. Саме там, де панує цей закон, тепер Аеропорт Сергія Лойка, його Майдан, його Крим, його кіборги. І його герой, Олексій Молчанов.

Вони стрибали в роман разом. І були такі схожі. Вони, наче давні приятелі, жартували й підсміювалися один над одним. Але біля самісінького дна вони осягнули, що треба розстатися, вони зрозуміли, що герой просто повинен, зобов’язаний пролетіти весь політ до кінця — адже, на відміну від автора, він має надійного свідка».

Сергій Бунтман, перший заступник головного редактора радіостанції «Эхо Москвы».

 

84 (4 Укр)
Ц 17

Цаплієнко, А. Книга змін : історії з переднього краю / А. Цаплієнко ; пер. з рос. Ж. Куяви ; іл.: Л. Панасюка, О. Гаджій. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. — 256 с. : іл.

У збірці оповідань відомого українського журналіста й письменника йдеться про війну, яка несподівано прийшла в Україну і змінила життя й свідомість мільйонів людей. Герої пов’язані складним павутинням особистих стосунків одне з одним і з автором. Вони разом з усією країною крокують дорогою змін — від застою до революції, від Майдану до війни. Історії, які трапляються з героями, видаються неймовірними, але це нова реальність, у якій треба навчитися виживати. Книжка має всі шанси в майбутньому бути одним із літературних документів епохи, у якій нам випало жити.

 

84 (4 Укр)
В 68

Волонтери : Мобілізація добра : зб. оповідань / уклад. та авт. передм. І. Карпа. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. — 253, [3] с.

Ця книжка — про звичайних людей поруч із нами, які іноді здаються атлантами, на чиїх плечах тримається наш світ, що похитнувся водномить. Тих, хто робить надзвичайне для бійців, полонених, сиріт, біженців, з ранку до вечора шукаючи можливості для допомоги: збирає гроші на ліки, надає притулок тим, хто залишив рідні домівки, годує, напуває, зігріває… Це волонтери. Мирні воїни світла… Строкатий килим із віршів, есеїв і щемливих оповідань найкращих українських авторів змусить задуматися над цим феноменальним явищем та, мабуть (хто знає), зважитися на власний крок.

 

Виставку підготувала Людмила Козачок, головний бібліотекар відділу зберігання основного фонду

© Тернопільська обласна універсальна бібліотека, 2019

 

 

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку