Євген Коновалець — людина, яка створила найуспішніший український політичний проект минулого століття — Організацію українських націоналістів та Українську військову організацію. Він жив для України, боровся за її свободу та незалежність, страждав за неї, за неї й загинув у нерівному двобої з підступним ворогом.

Для того, щоб краще зрозуміти роль і значення полковника Євгена Коновальця в історії нашого народу, пропонуємо ознайомитися з літературою про його життя та громадсько-політичну діяльність, яка є у фонді нашої бібліотеки.

Хома, І. Євген Коновалець / І. Хома. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. — 256 с. — (Цикл «Українці. Історія нескорених»)

Червона Москва після знищення Симона Петлюри бачила в особі Євгена Коновальця свого головного противника. Найвище досягнення полковника Коновальця — створення Організації Українських Націоналістів (ОУН) та Української військової організації (УВО) як ядра ідейно-політичної системи поневоленого, але не скореного народу. Йому було відпущено тільки два десятиліття для служіння Україні, і протягом цього часу він створив політично свідомий та активний тип українця-громадянина, ставши справжнім його уособленням. Дізнайтесь, як він служив Україні в боротьбі за свободу і державність нації, яка десятиліттями кривавої боротьби виборює право бути.

 

 

Дерев’яний, І. Сила волі. Євген Коновалець / І. Дерев’яний ; Нац. музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького», Центр досліджень визвольного руху. — Львів : Часопис, 2013. — 128 с. : іл.

Перед Вами — історія людини, яка створила найуспішніший український політичний проект минулого століття — Організацію українських націоналістів, поєднавши енергію двох поколінь — досвідчених вояків доби Української Народної Республіки та молодь генерації Бандери і Шухевича.
Історія фронтового офіцера, творця однієї з найкращих частин української армії у війні за державність 1917—1921 років. Історія військовика, який умів воювати, але чудово опанував політичні методи боротьби. Історія політика, котрий робив усе, щоб об’єднати Схід і Захід. Історія лідера, що після поразки зумів дати нову надію й підняти на нову боротьбу.
Євгену Коновальцю довелося відповісти на виклики, що визначили перебіг української історії. Що це були за рішення? Якими були їхні наслідки? Які дилеми стояли перед ним? У книзі — документи та свідчення очевидців, власні спогади, унікальні фотографії. Усе, що допоможе зрозуміти силу волі людини, здатної змінити час.

Євген Коновалець та його доба / [Фундація ім. Є. Коновальця]. — Мюнхен : Вид. Фундації ім. Є. Коновальця, 1974. — 1019 с. : фот.

Видання містить комплекс матеріалів та ґрунтовних досліджень п’яти наукових конференцій Фундації ім. Євгена Коновальця. Відомості поділено на вісім розділів, у кожному з яких висвітлюється певний період життя й діяльності Євгена Коновальця — учня, студента, громадського, політичного та військового діяча. У книжці є багато спогадів сучасників та однодумців полковника, чим вона, безумовно, надзвичайно цінна.

 

 

Життя і смерть полковника Коновальця : документи, матеріали, спогади, щоденники, листи, фотографії. — Львів : Червона калина, 1993. — 326, [1] с. : фот. — (Серія «Сини України») (Історична бібліотека ; ч. 8).

У книжці містяться оповіді, листи, нотатки, уривки із щоденника, дослідження організації замаху на полковника Євгена Коновальця та інші документальні матеріали. Ряд відомостей взято із зарубіжних видань, таких, як, «Євген Коновалець та його доба» (видано в Мюнхені), «Шляхом на Роттердам» (видано в Буенос-Айресі видавництвом Ю. Середяка), «ОУН 1929—1954» (видано у Франції).

 

 

Мірчук, П. Євген Коновалець : (У 20-річчя смерти) / П. Мірчук. — Репр. відтворення вид. 1958 р. — [Львів : б. в., 1990]. — 106 с.

Петро Мірчук дає можливість краще зрозуміти роль і значення полковника Євгена Коновальця в історії нашого народу.

 

 

Онацький, Є. Шляхом на Роттердам / Є. Онацький. — Буенос-Айрес : Вид-во Ю. Середяка, 1983. — 180 c.

Збірник містить праці різних авторів, які висвітлюють Роттердамську трагедію та її дійових осіб із різних точок зору, дають аналіз політичного вбивства та його виконавців.

 

Олесь, О. Євген Коновалець : нарис про життя, чин і смерть великого українського патріота / О. Олесь, О. Кандиба. — На чужині : Український патріот, 1948. — 29 с. : фот.

Книжка містить поезію Олександра Олеся «Терновий вінок», написану під безпосереднім враженням від трагічної смерті Євгена Коновальця, та нарис Олега Ольжича про життя полковника, який вийшов із друку 1940 року як підпільне видання ОУН.

 

 

Євген Коновалець: життя, віддане за націю : (До 120-ї річниці від дня народження Є. М. Коновальця (1891—1938), українського військового і політичного діяча, полковника Армії УНР, голови проводу ОУН) : біобібліогр. сторінка / Бучац. центр. район. б-ка, метод.-бібліогр. від. ; підгот. Н. Г. Лестюк. — Бучач : [б. в.], 2011. — 14 с. — (Знаменитості України).

Видання містить відомості про життя та героїчну діяльність провідника ОУН Євгена Коновальця, а також список літератури про нього, яка є у фонді Бучацької центральної бібліотеки.

 

 

Коновалець, Е. [Є]. Причинки до історії Української революції : спомини й уваги / Є. Коновалець // Кучабський, В. Золоті ворота : Історія січових стрільців, 1917—1919 / В. Кучабський, М. Безручко, Є. Коновалець. — Львів ; Рочестер, 2004. — С. [263]—319.

Книжка «Золоті ворота: Історія січових стрільців» вийшла з друку у Львові в 1937 році. Згодом польська цензура вилучила третій розділ видання, а саме працю Євгена Коновальця «Причинки до історії Української революції». Наукове товариство ім. Шевченка відтворило книжку в повній мірі, отже, пропонуємо увазі користувачів бібліотеки одну з небагатьох збережених наукових робіт Євгена Коновальця.

 

 

Про полковника Євгена Коновальця написано і багато, і мало. Багато, бо це постать, що назавжди увійшла в історію України. Багато, бо виходили, виходять і ще виходитимуть присвячені йому книжки та статті. Мало, бо досі не відкрилися архіви — організаційні архіви на Заході та оперативні архіви на Сході, що мали б стати підставою для дослідницьких матеріалів про Коновальця.

Ряд статей про Євгена Коновальця та його діяльність розміщено в книжках та періодичних виданнях.

КНИЖКИ

 

Зеленчук, М. Євген Коновалець: життя, військова та політична діяльність / М. Зеленчук // Пороги : літ.-мист. і громад.-політ. самвидавний журнал : Дніпропетровськ, 1988—1990 рр. / упоряд.: Р. Лиша, Ю. Вівташ, О. Сокульська. — Київ : Смолоскип, 2009. — Чис. 1/9 : вибране. — С. 421—[426].

Михайло Зеленчук неупереджено й відверто розповідає про життя, військову та політичну діяльність полковника Євгена Коновальця.

 

Верига, В. Славний командир січовиків : Євген Коновалець / В. Верига // Верига В. На службі народній… : Визначні постаті української діяспори / В. Верига. — Львів ; Торонто, 2007. — С. 93—98 : фот.

У дослідженні Василя Вериги йдеться про місце та роль полковника Євгена Коновальця в боротьбі за самостійність і соборність України.

 

 

Віхров, М. Дух, що відроджує Україну : 14 червня наступного року виповниться 120 років від дня народження Євгена Коновальця / М. Віхров // Воля і батьківщина. — Львів, 2010. — Чис. 3/4. — С. 10—15 : фот.

Проаналізовано політичну діяльність Євгена Коновальця та його особистий внесок у боротьбу за незалежність України.

 

 

Дашкевич, Я. Євген Коновалець : Полковник / Я. Дашкевич // Дашкевич, Я. Постаті : нариси про діячів історії, політики, культури / Я. Дашкевич.— 2-ге, випр. й допов. вид. — Львів : Піраміда, 2007. — С. [535]—539.

Професор Ярослав Дашкевич у своїй історіографічній студії розкриває постать Євгена Коновальця як полковника-провідника, великого патріота та борця, для якого доля України була понад усе, для якого не існували приватні інтереси.

 

 

ЖУРНАЛИ

 

 

Олещук, І. Євген Коновалець — провідник українського визвольного руху / І. Олещук // Рада. — 2011. — № 6. — С. 47—48.

У статті Ігоря Олещука йдеться про життєвий шлях та громадсько-політичну діяльність полковника Євгена Коновальця.

 

Ковальчук, М. До питання про діяльність Є. Коновальця на чолі Української військової організації й Організації українських націоналістів / М. Ковальчук // Київська старовина. — 2010. — № 2. — С. [24]—35 ; № 3. — С. [63]—73.

Михайло Ковальчук у своїй ґрунтовній праці проаналізував діяльність полковника Євгена Коновальця як очільника Української військової організації та Організації українських націоналістів.

 

 

Олещук, І. Євген Коновалець — провідник українського визвольного духу / І. Олещук // Рада. — 2008. — № 5. — С. 42—43 : фот.

У статті йдеться про життя, військову та політичну діяльність полковника Євгена Коновальця.

 

 

Дашкевич, Я. Полковник Євген Коновалець та його політичний заповіт / Я. Дашкевич // Мандрівець. — 2006. — № 4. — С. 82—84.

Проаналізовано внесок полковника Євгена Коновальця в національно-визвольну боротьбу за самостійність України.

 

 

Дробот, І. Євген Коновалець: «Бути творцями або жертвами історії» / І. Дробот, В. Кучер // Пам’ять століть. — 2001. — № 4. — С. 74—87 : фот.

У статті йдеться про життя, військову та громадсько-політичну діяльність Євгена Коновальця.

Ковальчук, М. На чолі січових стрільців / М. Ковальчук // Пам’ять століть. — 2001. — № 4. — С. 88—104.

Здійснено аналіз впливу доби визвольних змагань на становлення Євгена Коновальця як борця за незалежність України.

Олесь, О. Терновий вінок / О. Олесь // Пам’ять століть. — 2001. — № 4. — С. 105—108.

Поема Олександра Олеся, присвячена Євгенові Коновальцю.

Кучерук, О. Останній паспорт Євгена Коновальця : (до генези українсько-литовських стосунків між двома світовими війнами) / О. Кучерук // Пам’ять століть. — 2000. — № 5. — С. 59—63. — (Дослідження. Розвідки).

Проаналізовано українсько-литовські відносини, визначено місце в них Української військової організації й Організації українських націоналістів та особисто Євгена Коновальця.

 

 

 

Головко, Т. Людина із псевдонімом «Віра» : (Портрет Євгена Коновальця) / Т. Головко // Київська старовина. — 1994. — № 1. — С. 70—[75] : фот.

Тарас Головко зобразив портрет Євгена Коновальця — людини, політика, борця, революціонера.

 

Бандера, С. Над могилою Євгена Коновальця / С. Бандера // Визвольний шлях. — 1991. — Кн. 5. — С. 522—526.

Промова Степана Бандери, виголошена 25 травня 1958 року над могилою полковника Євгена Коновальця в Роттердамі.

Микула, В. Євген Коновалець і сучасний рух спротиву в Україні / В. Микула // Визвольний шлях. — 1991. — Кн. 5. — С. 527—533.

Володимир Микула у своєму дослідженні здійснив порівняльну характеристику ситуації в Україні за життя Євгена Коновальця й 42 роки після його смерті, а також проаналізував місце полковника в національно-визвольній боротьбі.

Дужий, П. Штрихи до портрету полковника Євгена Коновальця / П. Дужий // Визвольний шлях. — 1991. — Кн. 5. — С. 534—537.

Висвітлено багатогранність постаті полковника Євгена Коновальця.

 

Віртуальну виставку підготувала завідувачка відділу читального залу Людмила Рюміна.

© Тернопільська обласна універсальна бібліотека, 2016—2017.

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку