Шановні користувачі!

Запрошуємо Вас переглянути віртуальну виставку «Книга з автографом», підготовлену відділом краєзнавчої літератури та бібліографії ОУНБ. У цьому відділі за його багаторічну діяльність зібрано своєрідну колекцію книг із присвятами, подарованих науковцями, краєзнавцями, літераторами, митцями нашого краю.

Розуміючи цінність цього надбання, вважаємо за необхідне донести інформацію про цю своєрідну пам’ятку століть до громадськості.

Сподіваємося, що рідна тернопільська громада, як шанувальниця краєзнавства, приєднається до своїх попередників і продовжить наповнення нашої колекції новими книгами з автографами та присвятами.

Отже, запрошуємо до перегляду віртуальної виставки «Книга з автографом».

Автографи — це не просто дарчі написи. Це дорогоцвіти людської сердечності й доброти.

Михайло Ониськів

 

Природничі науки

Література виробничо-технічної тематики

Медична література

Історична література

Література з мистецтва

Релігійна література

 

Природничі науки

Бурма, В. Дороги, путівці, стежини / В. Бурма. — Л. : Піраміда, 2005. — 354 с. : іл.

Відомий краєзнавець, багатолітній фотокореспондент газети «Вільне життя», заслужений журналіст України Василь Бурма у своїй книзі розповідає про дороги, путівці, стежини, які змережили його життєвий шлях. Матеріал автор уклав за чотирма розділами, один з яких — «Стежками рідного краю» — присвятив Тернопіллю.

Книга буде цікавою краєзнавцям, журналістам, мандрівникам, а також широкому загалу читачів.

 

Барна, І. В. Збірник задач і розв’язків з біології : навч. посіб. У 4 ч. Ч. 4 / І. В. Барна, М. М. Барна. — Т. : Мандрівець, 1998.— 79 с.

У навчальному посібникові подано базовий теоретичний матеріал, розв’язки задач, а також задачі для самостійного розв’язування. Призначений для вчителів біології, учнів загальноосвітніх шкіл. Може бути корисним студентам коледжів, учням гімназій, ліцеїв та училищ.

 

 

 

 

Барна, І. В. Біологія. Задачі та розв’язки : навч. посіб. У 2 ч. Ч. 1 / І. В. Барна, М. М. Барна. — Т. : Мандрівець, 2000. — Ч. 1. — 224 с.

У навчальному посібникові подано базовий теоретичний матеріал, розв’язки задач, а також задачі для самостійного розв’язування. Призначений для вчителів біології, учнів загальноосвітніх шкіл. Може бути корисним студентам коледжів, учням гімназій, ліцеїв та училищ.

 

 

 

 

 

Бубній, П. Василь Корчемний : нарис життя і творчості / П. Бубній. — Т. : Лілея, 1998. — 161 с. : іл.

У книзі відомого журналіста Петра Бубнія розповідається про життєвий і творчий шлях Василя Корчемного — ученого садівника-дендролога, самодіяльного художника, письменника, краєзнавця, культурного та громадського діяча Подільського краю.

 

 

 

Возняк, Г. Микола Чайковський — видатний український математик і громадський діяч / Г. Возняк ; «Слово до читача» О. Збожної ; Терноп. осередок НТШ. — Т. : Навч. книга — Богдан, 2007. — 96 с. : іл.

Дане видання висвітлює життєвий та творчий шлях Миколи Чайковського — видатного українського математика. Подано список наукових праць, матеріали для проведення окремих епізодів уроку та листи професора Чайковського.

Книга розрахована на вчителів математики, учнів і студентів.

 

 

Возняк, Г. М. Володимир Левицький — видатний український математик / Г. М. Возняк. — Т. : Підручники і посібники, 1997. — 24 с. : іл.

В даному виданні описано життєвий та творчий шлях Володимира Левицького — видатного українського математика. Подано також повний список наукових праць.

Для масового читача.

 

 

 

 

Гайда, Р. Іван Пулюй : 1845—1918: життєписно-бібліограф. нарис / Р. Гайда, Р. Пляцко. — Л. : Вид-во НТШ, 1998. — 284 с. : іл. — (Видатні діячі НТШ ; № 7).

Автори в монографії згрупували матеріал у 8-ми розділах, доповнивши їх ілюстраціями, переліком основних дат життя й діяльності, іншими біографічними матеріалами відомого вченого.

 

 

 

Географ-академік Степан Рудницький : Видатні постаті Тернопілля / упоряд. І. Дітчук. — Т. : Навч. книга — Богдан, 2007. — 191 с.

Книга представляє видатного українського вченого, академіка Степана Рудницького як фундатора національної географічної науки, основоположника української геополітики, педагога, організатора науки та освіти в Україні. Читач матиме змогу познайомитися з коротким життєписом ученого, каталогом його наукової спадщини та бібліографією праць про нього. Книга розкриває зв’язок життя й діяльності С. Рудницького та його родини з Тернопільщиною, знайомить із тим, як вшановують вченого на терені області.

Для вчителів, студентів, краєзнавців, широкого кола читачів.

Волік, О. Травертинові відклади Поділля / О. Волік, Й. Свинко. — Т. : Підручники і посібники, 2008. — 142 с.

У монографії висвітлено сучасні уявлення про рідкісні мінеральні утворення Поділля — травертини. Розглянуто їх будову, закономірності поширення, умови утворення, наукове та практичне значення. Текст ілюстрований картосхемами, рисунками та фотографіями.

Для геологів, географів, археологів, студентів, учителів, краєзнавців, туристів, — усіх, хто цікавиться природою рідного краю.

 

 

Дем’янчук, П. Західно-Подільське горбогір’я як географічний екотон : монографія / П. Дем’янчук, Й. Свинко. — Т. : Підручники і посібники, 2011. — 208 с.

У монографії на основі комплексних геологічних, геоморфологічних, ботанічних, ґрунтових та зоологічних досліджень стверджується, що Західно-Подільське горбогір’я (Опілля) є перехідною зоною (гео-екотоном) між Українськими Карпатами й прилеглою частиною Східноєвропейської рівнини. Значну увагу приділено аспектам раціонального природокористування й охорони природи.

Для науковців, працівників природоохоронних організацій, викладачів та студентів відповідних спеціальностей вищих навчальних закладів, учителів географії, ботаніки, зоології, краєзнавців.

Екологічне благополуччя та благоустрій населених пунктів — запорука здоров’я людини : метод. посіб. / наук. кер. авт. кол. Б. М. Андрушків. — Т. : Лілея, 1996. — 181 с. : іл.

Методичний посібник підготовлено для висвітлення основних проблем з охорони навколишнього природного середовища та благоустрою населених пунктів Тернопільської області. Матеріал дає змогу ознайомитися з екологічною ситуацією в області, прикладами негативного впливу забруднення довкілля на стан здоров’я населення, проектом правил благоустрою населених пунктів, досвідом в організації цієї роботи на рівні районів та області тощо. Матеріал розрахований на фахівців із питань екології та благоустрою. Також він буде корисний широкому колу читачів, яким небайдужі питання охорони навколишнього природного середовища та які зацікавлені в покращенні благоустрою міст і сіл Тернопільщини.

Заставецька, О. В. Географія Тернопільської області : навч. посіб. для учнів 8—9 кл. / О. В. Заставецька, Б. І. Заставецький, Д. В. Ткач. — Т. : Підручники і посібники, 1998. — 92 с. : іл.

У посібнику розкрито особливості географічного положення, природних умов і ресурсів, населення, господарства, економічних зв’язків Тернопільської області. Він ілюстрований картосхемами, таблицями, схемами.

Посібник розрахований на вивчення учнями 8—9 класів своєї області в курсі «Географія України», а окремі матеріали можуть бути використані в курсі «Географія рідного краю».

 

Заставецька, О. В. Географія Хмельницької області : навч. посіб. для учнів 8—9 кл. / О. В. Заставецька, Б. І. Заставецький, І. Л. Дітчук. — Т. : [Б. в.], 1995. — 96 с. : іл.

У виданні розкрито особливості географічного положення Хмельницької області, її природні умови та ресурси, населення, господарство, економічні зв’язки. Воно ілюстроване картосхемами, таблицями, схемами, діаграмами.

Посібник розрахований на учнів 8—9 класів при вивченні своєї області в курсі «Географія України». Окремі матеріали можуть бути використані в курсі «Географія рідного краю».

 

 

Зімельс, Ю. Л. Печера Кришталева / Ю. Л. Зімельс. — Т. : Колір Прінт, 2008. — 95 с. : іл. — (Серія «Кадастр печер Тернопільщини»).

Книга складається з двох частин.

У першій наведено розповідь першовідкривачів про відкриття печери Кришталевої на Тернопільщині.

У другій частині дається опис печери.

Видання ілюстровано унікальними фотографіями.

 

 

Корчемний, В. Г. Зелені скарби Поділля / В. Г. Корчемний ; передм. «Серцем щирого природолюба» Г. І. Боженка. — Т. : [Б. в.], 1994. — 119 с. : іл.

У книзі йдеться про прекрасний і чарівний край — Поділля, один із найпривабливіших куточків України.

Читачі дізнаються про Подільські зелені шедеври садово-паркового мистецтва — сади та парки Вінницької, Хмельницької й Тернопільської областей та про своєрідних переселенців з інших країн — екзотичні дерева та кущі (рослини, які походять з інших країн і континентів), що водночас є пам’ятками природи й свідками історичних подій минулого.

 

Корчемний, В. Г. Хоростківський державний дендрологічний парк : до 25-річчя заснування / В. Г. Корчемний ; передм. І. Я. Горбенка. — Т. : Лілея, 1997. — 143 с. : іл.

У книзі цікаво й доступно описано історію заснування парку — зеленої перлини Поділля, його стилі та композиції, подано відомості про найцікавіші рослини, які в ньому культивуються. Зокрема, можна дізнатися про походження окремих видів рослин, методи догляду за ними, а також отримати вичерпну інформацію щодо їх господарського та медичного застосування.

Книга розрахована на широке коло читачів.

 

Матеріали наукової конференції, присвяченої 125-річчю від дня народження видатного українського вченого, математика Володимира Левицького. — Т. : [Б. в.], 1997. — 84 с.

Володимир Левицький перший серед українських учених вирішив значну частину своїх теоретичних праць із математики й фізики публікува¬ти рідною мовою. До кінця XIX століття майже всі наукові статті й книги друкувалися в Україні здебільшого російською, німецькою або польською мовами. Тому, коли в 1893 році двадцятирічний студент приніс до редакції «Записок НТШ» рукопис статті «Про симетричні вираження функції по модулю т», то здивуванням не було меж. Через рік перша наукова стаття В. Левицького з математики, надрукована українською мовою, побачила світ.

 

Подільська перлина садово-паркового мистецтва : альбом : присвячується 70-річчю від дня народж. засновника Хоростк. дендрол. парку Корчемного Василя Григоровича / фотогр.: В. П. Ткач [та ін.]. — Т. : Лілея, 2001. — 23 с. : іл.

В альбомі показано цікаві художні композиції й живописні картини Хоростківського державного дендрологічного парку та багатющу екзотичну рослинність.

Видання розраховане на широке коло природолюбів, краєзнавців та шанувальників прекрасного.

Професор Юрій Полянський = Professor Yuriy Polyanskyi / за ред. О. Шаблія. — Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. — 376 с. : іл. — (Постаті українського землезнання).

Представлено життєпис і наукову діяльність відомого українського й аргентинського географа, геолога й археолога, професора Юрія Полянського (1892—1975). Публікуються наукові праці вченого з регіональної географії, геоморфології та археології, а також статті відомих учених про Юрія Полянського та його родину.

Для викладачів, аспірантів і студентів географічних, геологічних та історичних факультетів.

 

 

Іван Пулюй (1845—1918) : листи / збір, упорядкув., пояснення та «Слово до читача» О. Збожної. — Т. : Воля, 2007. — 543 с.

Іван Пулюй повертається до нас своїми думками, мріями, надіями, сподіваннями та вірою в прийдешнє України, викладеними у листах.

 

 

 

Свинко, Й. Природа Тернопілля в геологічному минулому : (за 570 млн років) / Й. Свинко. — Т. : Підручники і посібники, 2010. — 95 с. : іл.

У книзі на науковій основі розповідається про методи дослідження та розвиток природних умов на території Тернопільської області протягом останніх 570 мільйонів років. Читач довідається про розподіл суші та моря в окремі періоди геологічного минулого, клімат, рослинний і тваринний світ, первісне населення області й умови його життя тощо.

Для широкого кола читачів, що цікавляться геологічним минулим краю, студентів, учителів, учнів старших класів, краєзнавців і туристів.

 

Професор Іван Тесля = Professor Ivan Tesl’a/ упоряд. О. Шаблій. — Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. — 271 с. : іл. — (Постаті українського землезнання).

Уперше розкрито життєвий шлях і проаналізовано наукову та науково-організаційну діяльність визначного українського вченого-географа, професора Івана Теслі (1902—1996). Подано його головні праці з географії України, географічного краєзнавства, у тому числі на матеріалах Канади, а також розвідки з історико-географічних проблем.

 

 

 

Триснюк, В. М. Екологія Гусятинського району Тернопільської області : монографія / В. М. Триснюк. — Т. : Терно-граф, 2005. — 2019 с. : іл.

У монографії розглянуто теоретичні та прикладні аспекти екологічного моніторингу на прикладі Гусятинського району Тернопільської області. Особливу увагу приділено розрахункам забрудненості ґрунтів, рослинності, атмосферного повітря, що дало змогу здійснити прогноз розвитку екологічної ситуації та розробити довгострокову програму охорони довкілля.

Для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

 

Файфура, В. В. Печера Кришталева: третє відкриття / В. В. Файфура. — Т. : [Б. в.], 2011. — 36 с.

У своїй праці доктор медичних наук, професор Тернопільського державного медичного університету Василь Файфура описує події, яким п’ять десятиліть.

…У далекому 1961 році його, тоді ще студента-п’ятикурсника, разом з одногрупниками спрямували на осінньо-польові роботи в Борщівський район. І тут виявилося, що на околиці села Нижнє Кривче є відома печера із засипаним входом. Що було далі, Ви дізнаєтеся з експонованої на виставці книги.

 

До змісту

Література виробничо-технічної тематики

Кравець, С. Опорні конспекти з обладнання швейних машин / С. Кравець, О. Удич. — Т. : Астон, 2011. — 74 с. : іл.

На старті XXI століття не можна уявити жодну галузь народного господарства без комплексної механізації й автоматизації технологічних процесів, передової технології виготовлення тієї чи іншої продукції.

Швейна галузь народного господарства України теж становить високомеханізовану промисловість. Швейні підприємства нашої держави «озброєні» за останнім словом науки й техніки, володіють сучасним арсеналом машин й обладнання вітчизняного та зарубіжного виробництва.

Книжка буде корисною тим, хто планує присвятити своє життя прекрасній професії — майстра з виготовлення одягу. Необхідно вміти належним чином експлуатувати обладнання для сучасних швейних технологічних процесів, щоб успішно втілити в життя завдання, поставлені перед працівниками швейної промисловості України.

 

Кривий, П. Д. Трудомісткість конструювання та виготовлення металорізальних і деревообробних верстатів : навч. посіб./ П. Д. Кривий, М. В. Шарик, І. П. Сотник. — ТДТУ, 2005. — 127 с.

Посібник рекомендований в основному для студентів технічних спеціальностей: 7.090202 «Технологія машинобудування»; 7.090203 «Металорізальні верстати та системи»; 7.090221 «Обладнання переробних і харчових виробництв»; 7.092501 «Автоматизоване управління технологічними процесами»; 7.090901 «Прилади точної механіки»; 7.092002 «Технологія деревообробки»; 7.090218 «Обладнання лісового комплексу», а також може бути корисним для інженерно-технічних працівників верстатобудівних заводів, конструкторських, технологічних та проектних організацій, які розробляють нові моделі верстатів і технологію їх виготовлення.

 

Кузьма, О. 35 років трудових звитяг : спогади про ВАТ «Тернопільська автобаза» / О. Кузьма. — Т. : [Б. в.], 2008. — 66 с. : іл.

Ця книга про нелегку й невтомну працю автомобілістів Тернопільської автобази головпромтранспорту Міністерства будівництва України, про їх трудовий внесок у розбудову Тернопілля, високу громадську активність. Видання розраховано на широкий загал читачів, менеджерів і може бути посібником для молоді, яка стає на шлях вибору професії.

 

 

 

Щербаков, А. О. Технології переробки та використання вторинних матеріальних ресурсів (ресурсозберігаючі технології) : навч. посіб. / А. О. Щербаков. — Т. : Астон, 1999. — 292 с.

У цьому навчальному посібникові представлено технологічні процеси переробки та використання відходів різних галузей промисловості, або, як їх зараз називають, вторинних матеріальних ресурсів-розкривних порід, складових руд металів, металургійних шлаків, залишків при переробці металів і неметалів, рослинних та інших відходів агропромислового комплексу, сміття і інших.

Ці знання необхідні інженерам, економістам, виробничим та іншим спеціалістам для того, щоб знати шляхи зниження собівартості основної продукції підприємства, покращення техніко-економічних показників виробництва, якості продукції та кращої охорони навколишнього середовища.

 

Одобецький, І. Озима пшениця на Тернопільщині / І. Одобецький, І. Войчишин. — Л. : Каменяр, 1972. — 55 с.

Серед зернових культур, які вирощуються на Тернопільщині, провідне місце належить озимій пшениці. У 1971 році врожай цієї культури в області становив 30,4 центнера з гектара. Автори брошури узагальнюють передовий досвід вирощування озимої пшениці в умовах Тернопільщини.

Брошура розрахована на широке коло працівників сільського господарства.

 

 

 

До змісту

Медична література

Бей, П. І. Фітогімнастичний лікувальник / П. І. Бей. — Т. : Навч. книга — Богдан, 2006. — 94 с.

Незалежно від того, хворієте Ви на остеохондроз чи почуваєтеся у даний момент добре, ця книжка — для Вас. Вона допоможе здоровим не втратити найбільшу цінність — здоров’я. Хворі знайдуть тут поради щодо використання того, що подарувала нам природа для зцілення від недуг та покращення самопочуття.

Для широкого загалу читачів.

 

 

 

Бойчук, Є. О. Лікарі Монастирищини : хронологія імен та фактів / Є. О. Бойчук. — Монастириська : Синтез-Поліграф, 2005. — 104 с. : іл.

Євген Онуфрійович Бойчук наро¬дився 23 січня 1933 року в селянській родині в селі Пилява Бучацького району Тернопільської області.

Навчався в Пилявській почат¬ковій, Медведівській семирічній, Бучацькій середній школах Тернопільської області.

У 1952—1956 pоках проходив війсь¬кову службу на Балтиці, на кораблі. З 1958 по 1964 роки навчався в Тернопільському державному ме¬дичному інституті.

У Пиляві першим закінчив вищий навчальний заклад і в 1964—1968 роках працював лікарем у Катеринівській дільничній лікарні Кременецького району Тернопільської області.

У 1968 році переведений на роботу в Монастириську ЦРКЛ, де працює й сьогодні лікарем функціональної діагностики.

 

Воронін, В. Друга молодість : система самооздоровлення / В. Воронін, З. Ясеник ; передм. «Задля повноцінного і щасливого життя» Т. Ілляш. — Т. : Терно-граф, 2010. — 35 с.

Книга «Друга молодість» Володимира Вороніна та Зіновія Ясеника знайомить читачів із комплексом засобів самооздоровлення як способу життя. В. Воронін завдяки загартовуванню, водним процедурам, фізичним вправам, раціональному харчуванню у поєднанні з методами психоемоційної саморегуляції, за допомогою відомих молитов та особисто складених текстів оздоровчих молитов для самонавіювання, став на шлях оздоровлення, зупинивши перебіг ряду тяжких захворювань, таких, як атеросклероз, ішемічна хвороба серця, остеохондроз та інших.

 

 

Малий, В. П. Черевний тиф (нове про патогенез, діагностика, лікування) : монографія / В. П. Малий, М. А. Андрейчин. — Х. : [Б. в.], 2009. — 142 с.

Викладено сучасні дані про епідеміологію, патогенез, клініку, діагностику, лікування й профілактику тифо-паратифозних захворювань. Узагальнено та висвітлено багаторічний практичний досвід авторів у ділянці клінічної інфектології.

Монографія призначена для інфекціоністів, терапевтів, лікарів загальної практики й сімейної медицини, а також науковців, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів-курсантів і студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів.

 

На варті охорони здоров’я Монастирищини : 70-річчю Монастириської центральної районної комунальної лікарні присвячується / авт. проекту С. І. Підгірна ; авт. світлин: У. Я. Яценик, В. О. Балюх. — Т. : Новий колір, 2009. — 43 с. : іл.

У ювілейному ілюстрованому виданні відображено історію, становлення та сьогодення головної лікарні Монастирищини, кваліфікований колектив якої ось уже 70 років стоїть на сторожі здоров’я населення цього мальовничого краю Тернопільщини.

До змісту

Історична література

Бандрівський, М. Скринькові поховання висоцької культури в межиріччі Збруча і Стрипи : [монографія]. — Львів : Логос, 1994. — 164 с.

 В монографії подано результати досліджень пам’яток висоцької культури західного Поділля. Розглядаються проблеми генезису висоцьких племен. Їх зв’язки з носіями сусідніх культур — чорноліської, лужицької і голіградської групи фракійського гальштату. Виділено групу скриньових поховань VIII-поч. VI ст. до н. е., визначається хронологія і територія поширення її пам’яток. Аналізуються імпортні вироби з гальштатського кола культур Центральної і Південно-Східної Європи.

Для археологів, істориків, краєзнавців, а також для всіх, хто цікавиться історією рідного краю.

  Бандурка, І. Праця на вівтар нації, або доля Михайла Паращука : нарис / І. Бандурка. — Тернопіль : Астон, 2001. — 104 с. : фот.

У книзі йдеться про життя в Україні й США уродженця Тернопілля, нащадка козацького роду, доктора історії та культурного діяча Михайла Палія.

Долі не вибирають… Публічні бурі, економічні негаразди розкидали й розкидають по світах українців, як вітер восени опале листя. Та коли пам’ятаєш про рідну неньку і Вітчизну-матір, то ніякі кордони не стають перешкодою для праці на їх благо. Любов до отчого краю, творча діяльність на його користь роблять людину красивою і безсмертною. Таким і постає у творі образ Українця доктора Палія. «У віках той житиме, хто Батьківщину боронив…». Хто зі зброєю в руках, а хто — на ниві духовності, культури. Ця думка є лейтмотивом книжки.

Бережани: вулиці рідного міста. — Львів : СПОЛОМ, 2015. — 128 с. : іл. — (Серія «З шухляди Миколи Проціва», ; вип. 2).

Подано матеріали дослідження з історії і перейменування вулиць у місті Бережани. Ім’я вулиці, як ім’я людини дається при народженні. Юридичну єдино правильну назву вулиці записано у відповідному рішенні виконкому чи сесії міської ради. Хоча і в рішеннях органів місцевої влади закладені помилки. Їх треба виправляти. Згадайте, «як ви яхту назвете, так вона і попливе». Вулиці з цим іменем жити.

У додатку — проект рішення «Про Реєстр вулиць міста Бережани, сіл Рай і Лісники», який пропонується прийняти Бережанській міській раді, що дає вичерпний перелік вулиць станом на 1серпня 2015 року, правильність написання їх назв українською мовою та їх латинську транслітерацію.

Береза, З. Щаснівка: історія як доля / З. Береза. — Тернопіль : Джура, 2008. — 180 с. : фот.

Разом з автором даної книги поринаємо в історичне минуле та сьогодення його рідного села.

Нелегкі випробування випали на долю мешканців Щаснівки: війни, розруха, боротьба із коричневими та червоними окупантами. Багато пережито, багато вистраждано, багатьох уже немає. Усе минуло, як дим. Та залишились добрі згадки, добра пам’ять, гордість за земляків…

Для широкого кола читачів.

 

Бігус, М. Бій під с. Панасівка : у пам’ять 70-річчя героїчного бою відділів УПА під селом Панасівка / М. Бігус, А. Соболевський, М. Горішний. — [Б. м. : б. в.], 2015. — 52 с. : фот.

Осінь 1944 року характеризується рейдами великих повстанських відділів на Галичині та Волині, постійних боїв з більшовиками, які залучали до облав і загони НКВД, і армійські підрозділи, щоб розбити загони УПА. Стягнувши великі сили в район Почаїв-Вишнівець-Залізці-Підкамінь, постійно переслідуючи повстанців, радянське керівництво зуміло оточити сотні УПА («Дуная», «Сокола», «Меча») в околицях села Панасівка Зборівського району 26-27 листопада 1944 року стали місцем героїчного, та водночас і трагічного чину сотень знаних та незнаних борців за волю рідного народу.

 

 

Бойчук, Є. О. Історія села Пилява / Є. О. Бойчук. — Тернопіль, 2008. — 260 с. : фот.

На основі широкого кола джерел і документальних матеріалів в книзі висвітлюється історичне минуле та сьогодення села Пилява Бучацького району що на Тернопільщині, розповідається про подвижницьку діяльність, трудове і духовне життя його мешканців.

 

 

 

Буртник, В. І. Шлях до волі : нарис національно-визвольної боротьби на Теребовлянщині / В. І. Буртник. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. — 432 с. : фот.

Трагічна доля українського народу, мабуть не знає собі подібних доль за всю історію існування цивілізацій. Напевно, не має в світі такого народу, чия земля була б так сповна напоєна кров’ю і сльозами, засіяна кістками своїх синів і дочок, наскрізь вкрита могилами.

Даний нарис містить історію національно-визволької боротьби на теренах Теребовляншини від княжих часів до середини XX ст.

Книга розрахована для широкого кола читачів.

 

Гасай, Є. О. Пам’ять Токів та їх околиць / Є. О Гасай. — [2-е вид., допов.] — Тернопіль : [Вид. Ю. Чабаненко], 2009. — 410 с. : іл.

Дана книга висвітлює багату та цікаву історію села Токів Підволочиського району Тернопільської області. Даними з наукових джерел автор також засвідчує життя населених пунктів навколишньої околиці, їх нерозривну спільну історію, яка охоплює період від незакінчених археологічних розкопок, документальної першої згадки про існування Ожигінців, що стали праматір’ю майбутніх Токів, до сьогодення

 

 

Головин, Б. Академік Снітинський : у сузірї років і подій / Б. Головин, Б. Новосядлий. — Тернопіль : Джура, 2008. — 124 с.

Ця книга — незаангажований погляд на відому в науковому світі та громадсько-політичному житті України постать ректора Львівського державного аграрного університету, члена трьох академій, заслуженого діяча науки і техніки України і просто талановитого земляка через оригінальну призму бачення журналістів, його соратників, учнів та послідовників з рідного Тернопілля у завжди благородній хліборобській справі.

У праці подано, частково інтерпретовані в дусі нинішнього часу, кращі публікації з понад десятка окремих книг та періодичних видань Києва, Львова, Тернополя, а також майже півтори сотні світлин Володимира Васильовича Снітовського у переддень його славного шістдесятирічного ювілею.

Грабовецький, В. В Стежками Олекси Довбуша : путівник / В. В. Грабовецький. — Івано-Франківськ : Облполіграфвидав, 1988. — 15 с.

Щороку Прикарпаття відвідують понад 200 тисяч туристів, які мандрують двадцятьма всесоюзними і місцевими маршрутами протягом цілого року. З великим захопленням оглядають вони мальовничі місця Карпат і, зокрема, перлину дивовижної краси — Гуцульщину, де поряд із чудовими краєвидами чимало історичних пам’яток та пам’ятних місць бойової й трудової слави. І серед них місця, пов’язані з антифеодальною боротьбою під проводом легендарного ватажка — Олекси Довбуша.

 

 

Грималюк, І. Наш родовід : Грималюки, Григорчуки, Балицькі, Сосенки / І. Грималюк. — Тернопіль : Джура, 2007. — 176 с. : фот.

Книга Ігоря Михайловича Грималюка «Наш родовід» є результатом понад десятилітньої праці. Автор зібрав, дослідив та упорядкував великий матеріал про родоводи Грималюків, Григорчуків, Балицьких, Сосенків на основі спогадів членів родини, а також використовуючи листи, архівні джерела, тематизми, публікації. Книга проілюстрована численними світлинами, деякі з них — унікальні. Подано також родовідні дерева, які побудовані за принципом поступового розгалуження від родоначальника до наймолодших осіб.

 

Гулько, Я. Невідомий Тернопіль : публіцистичні нариси з історії рідного міста / Я, Гулько. — Тернопіль : Терно-граф, 2015. — 272 с. : іп.

Запропоноване історико-краєзнавче видання у формі публіцистичних нарисів висвітлює найважливіші, найяскривіші і мало відомі події минувшини Тернополя, внесок видатних постатей у розвиток міста. Уперше правдиво відтворено ряд суперечливих історичних моментів, які раніше автори публікацій тлумачили тенденційно, заангажовано, викривлено, і лише зараз є мождивість показати їх в українському контексті.

Це воістину українська історія Тернополя, відображена на найбільш характерних прикладах і фактах, про які автор говорить щиро, відверто, критично. бо у багатьох випадках особисто бачив і пережив описані події. Десятки років публіцист збирав і досліджував краєзнавчий матеріал, який повинен викликати зацікавлення у нинішніх і завтрашніх тернополян, котрі захочуть знати правду про минуле свого міста.

Видання розраховане на широке коло читачів — учнівську та студентську молодь, істориків і краєзнавців, учителів і науковців, усіх, хто цікавиться минулим рідного краю.

Дейкало, М. Історія Торського, на тлі якої вишитий літопис нашого краю, доля України / М. Дейкало. — Заліщики : [б. в.], 1995 — 35 с. : фот.

Книга містить інформацію про історію одного із сіл Заліщицького району — Торського.

Глибоке усвідомлення необхідності довести до майбутніх поколінь глибінь і міць розгалуження їхніх коренів, історію їх роду, намисто праці і визвольних змагань їх пращурів. дідів і батьків, успіхи і проблеми сьогодення — кінця XX віку — спричинило появу цього видання.

 

 

Лев Джулинський: священик, видавець, громадський діяч : зб. матеріалів / авт.-упорядник О. Коковін. — Львів : Свічадо, 2015. — 168 с. : іл.

У пропонованому виданні представлено матеріали оригінальних досліджень, які висвітлюють сторінки біографії, громадську та видавничу діяльність уродженця Бережанщини отця Лева Джулинського.

Для науковців, краєзнавців. викладачів. студентів. учителів, учнів старших класів, усіх, хто цікавиться минулим і сьогоденням рідного краю.

 

 

Дорош, Є. Родина Качалів в історії Галичини / Є. Дорош, В. Слюзар. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. — 160 с. : іл.

Кожна родина починається з отчого дому, отієї пуповини, яка впродовж віків живить, підтримує, скеровує, веде… У хвилини роздумів: хто ми є і чиї ми діти, — нас часто манить відкрити завісу минулого і зазирнути у глибини власного роду, свого родоводу. У цьому особливо цікавим є славні галицькі родини, які, власне, зберігали специфічний дух Галичини, передавали від покоління до покоління.

На теренах галицької землі незаперечними авторитетами були родини Грушевських, Сельських, Левицьких, Монастирських, Колесс, Людкевичів, Крушельницьких, Барвінських, Кордубів, Шухевичів, Стецьків, Чубатих…

Серед них — і родина Качалів, корені якої беруть початок на історичній рогатинській землі у давньому королівському містечку Фірлеєві, знаному своєю історією і сьогоденням.

Дусановський, В. Вулицями Соснова: життєві перескоки на бистрині життя : про часи, про себе і про людей, з якими довелось працювати і зустрічатись / В. Дусановський. — 2-е вид. — Тернопіль ; Київ : [б. в.], 2003. — 114 с. : фот.

 Книга містить спогади кандидата сільськогосподарських наук, першого агрохіміка-грунтознавця і першого вченого ґрунтознавця Тернополя Володимира Леонідовича Дусановського.

 

 

 

Дуфенюк, І. В. Життя і долі : іст.-публіцист. нарис / І. В.  Дуфенюк. — Тернопіль : Терно-граф, 2017. — 400 с. : фот. кол.

В історико-публіцистичному нарисі висвітлено минуле та сьогодення окремих населених пунктів Козівського району Тернопільщини, долі сотень українців, депортованих з етнічних земель у 40-х роках XX століття, з якими довелося працювати авторові видання, розвиваючи тваринницьку галузь краю.

 

 

 

Журавель, Г. В. Березівка-Прийняв Тин-Пронятин-Тернопіль : іст. краєзн. нарис / Г. В. Журавель. — Тернопіль : [б. в.], 2011. — 248 с.   фот.

 У книзі на основі архівних, документальних, історичних джерел, а також зі спогадів старожилів, очевидців різних подій та власних роздумів автора подано історію та сьогодення села Пронятин, нині мікрорайон міста Тернополя.

Історико-краєзнавчий нарис розрахований на широкий загал читачів.

 

 

За тебе, Україно…: українські патріоти в Березі-Картузькому концтаборі (1934-1936) в документах державного архіву Брестської області / О. Ільїн, П. Мазур, А. Гудима, С. Шандрук. — 2-е вид., допов. і перероб. — Тернопіль : Терно-граф, 2014. — 536 с. : іл.

 Ця книга — збірка анкет з особових справ в’язнів та інших документів першого періоду (1934-поч.1936 рр.) існування Берези-Картузького концентраційного табору в II Річі Посполитій. Окремим додатком — листи рідних до в’язнів, які відтворюють затаєний дух в борні в ім’я ідеалів Нації, прохання родичів до начальства табору, статті і твори в’язнів, облікові листи арештованих патріотів у квітні 1939 року, котрі брали участь у боях Карпатської Січі за незалежну державу — Карпатську Україну.

 

Заведнюк, В. Ф. Вони вмирали, їм сурми не грали… : документи, спогади, коментарі / В. Ф. Заведнюк. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. — 532 с. : іл.

У книзі ветеран УПА В. Заведнюк описує злочини, які чинили імперіалістичні окупанти супроти українського народу протягом віків. Автор розповідає про велику політичну і військову роботу ОУН серед населення України, організацію боївок і загонів УПА та героїчну боротьбу ОУН-УПА з окупантами України під час і після другої світової війни за самостійну незалежну Українську державу. Видання містить багато архівних документів та спогадів учасників визвольних змагань, репресованих і очевидців.

Книга — своєрідний історичний документ, який зацікавить широке коло читачів, насамперед істориків, студентів, молодь.

Заведнюк, В. Ф. Дорога до отчого дому довжиною в 50 років : спогади учасника повстанської боротьби (1941-1945) / В. Ф. Заведнюк. — Тернопіль : Воля, 2004. — 212 с. : іл.

У книзі спогадів ветерана УПА йдеться про окупацію Волині польськими, московсько-більшовицькими та німецькими завойовниками. Автор розповідає про організацію боївок та загонів УПА, про героїчну боротьбу з окупантами за самостійну та незалежну Українську державу, ділиться своїми спогадами про діяльність в УПА, враженнями та переживаннями від перебування у сталінсько-беріївському таборі та про подальшу боротьбу за виживання в більшовицькій тоталітарній системі.

Книга — своєрідний історичний документ, який зацікавить широке коло читачів, в першу чергу істориків, студентів, молодь.

 

Заведнюк, В. Ф. Похідні групи українських націоналістів : (на схід України та в країни Європи-1941-1949 рр.) / В. Ф. Заведнюк. — Тернопіль : Воля, 2007. — 464 с. : іл.

Автор у своєму історично-літературному виданні описує героїчний вчинок українських патріотів-вояків УНР, молодих членів ОУН та вояків УПА під час походів на схід України та в країни Європи у 1941-1949 рр.

В книзі подаються матеріали-спогади членів похідних груп, які ще живуть в діаспорі і пишуть свої спогади. Це справжні герої походів, а не вигадані письменниками, тому вони стають живими свідками нашої історії, нашої боротьби. Цінними у книзі є спогади про Великий рейд УПА у західні країни Європи 1947-1948 рр.

 

Заведнюк, В. Ф. Українські герої визвольних змагань (1917-1950) / В. Ф. Заведнюк. — Тернопіль : Воля, 2004. — 520 с. : іл.

Автор передає сучасникам найцініший скарб — пам’ять про визвольні змагання, про українських героїв, яскраві спалахи життя яких світитимуть майбутнім поколінням на історичних дорогах української нації.

Тож нехай ця публікація стане хоч якимось заслоном від повного забуття того, що маємо пам’ятати завжди і навічно залишити своїм нащадкам, бо ж історична пам’ять — запорука існування нації.

Книга розрахована на широке коло читачів, в першу чергу істориків, студентів, молодь.

 

Заплітний, Є. За тебе, краю мій : нац.- визвол. рух на Гримайлівщині в 30-50 роках XX ст. / Є. Заплітний. — Тернопіль : Джура, 2002. — 347 с. : фот.

У пропонованій книжці автор на основі унікальних документальних, архівних матеріалів, розповідей очевидців змальовує відчайдушну боротьбу мужніх захисників своєї Вітчизни — учасників збройного підпілля ОУН-УПА з польськими, німецькими та більшовицькими окупантами.

Події, описані у творі, відбуваються здебільшого на терені Гримайлівського (тепер Гусятинського) району Тернопільської області. Велику увагу приділено руху опору мешканців Глібова, рідного села автора. Подано вичерпний мартиролог загиблих та репресованих Гримайлівщини.

Книга розрахована на широке коло читачів, зокрема краєзнавців та істориків, учнів та студентів навчальних закладів.

Історик України: ювілейний збірник на пошану академіка Володимира Грабовецького : до 70-річчя від дня народження / Іст. ф-т Прикарпат. ун-ту, упр. культури Івано-Франків. облдержадмін. — Івано-Франківськ : Нова Зоря, [1998]. — 297 с.

Книга присвячена 70-річчю відомому історику України, педагогу і громадському діячу, академіку АН вищої школи України, доктору історичних наук, професору, заслуженому діячеві культури і техніки України Прикарпатського університету імені В. Стефаника Володимиру Васильовичу Грабовецькому.

В збірнику подається хронологія життя, науково-педагогічної і громадської діяльності академіка, вміщено статті різних авторів з проблем, які досліджував і видавав професор, описується його багатолітній життєвий і творчий шлях, створення ним Прикарпатської історичної школи.

Адресований викладачам історії, студентам, краєзнавцям та широкому колу читачів.

Ковальчук, М. Теребовлянщина XIXX ст. : влада і суспільство, особи, історичні події, факти / М. Ковальчук. — Тернопіль : Терно-граф, 2015 с. : іл..

Дана книга відображає історичні дійства, які мали місце на Теребовляншині у XI-XX ст.: різноманітні устрої, окупаційні режими, різні життєві колізії і факти, суспільні рухи і збройна боротьба, а також життя та діяльність осіб, які залишили певний слід в історії краю. Розпочинається розповідь із князювання Василька Ростиславича. Саме князь Василько Теребовльський дав початок Теребовлянщині як певній княжій території, що мала свій державний устрій, військо та границі. З плином часу Теребовлянщина, як територіальна одиниця, то збільшувалася, то зменшувалася, втрачала княжий статус і знову його отримувала або й взагалі розчинялася в інших територіальних утвореннях, але її первинний осередок і центр Теребовль (Теребовля),

незважаючи на різні суспільні потрясіння, численні кровопролитні бої, пожежі, завойовницькі походи та руйнівні світові війни. панування різношерстих окупантів, незнищенно існує на протязі десятків століть і понині милує нас своєю теплою, чарівною красою.

Кушнір, Р. Із глибин пам’яті: історія родини М. Кушніра з села Плотичі : документи, спогади та роздуми / Р. Кушнір, В. Кушнір. — Львів, 2007. — 190 с. : фот.

Описано коротко історію села Плотичі, родовід сім’ї Михайла Кушніра, життя, культуру і побут земляків. На прикладі навчання, праці і відпочинку складено уявлення про умови, за яких жили студенти й інтелігенція Західної України під час радянської влади. Розповідь іде на тлі опису тогочасних історичних подій, які відбувалися на наших землях від початку XX ст. аж до теперішніх часів.

 

 

 

Лановеччина: події і люди у визвольній боротьбі XX століття. Книга пам’яті / упоряд. : С. П. Лисак, О. В. Рудюк. — Тернопіль : Терно-граф, 2010. — 416 с. : фот.

Книга присвячена історії визвольних змагань XX ст. на Лановеччині. Статті, спогади, документи, біографічні відомості розкривають героїзм і трагедію боротьби ОУН, УПА.

Розраховано на істориків, краєзнавців, усіх, хто цікавиться минулим нашого народу.

 

 

Легкий, П. Лицар нескореної України : розповідь про несхитного провідника Коломийського окруж. проводу ОУН-УПА Бориса-Григорія Легкого / П. Легкий ; передм. автора. — 2-е, допов. вид. — Тернопіль : Джура, 2010. — 244 с. : фот.

Автор книжки «Лицарі нескореної України» пройшов теренами, на яких діяли осередки Коломийського окружного проводу ОУН та військові відділи 21-го відтинку Української Повстанської Армії (четверта округа «УПА-Захід»), зустрічався з очевидцями описаних подій. Він прагне донести до читача історичну правду про УПА, про героїзм і патріотизм борців за свободу, тим  самим стираючи ще одну із білих плям, які за плином часу появляються в нашій історії.

Книжка адресована широкому колові читачів, особливо — молодому поколінню, служить матеріалом для дослідників минувшини.

Марків, І. М. Історія села Комарівка Бережанського району Тернопільської області / І. М. Марків. — Тернопіль : Астон, 2012. — 208 с. : фот.

 

У книзі висвітлено досі неоприлюднені факти життя мальовничого галицького села Комарівка з часів його заснування до сьогодення.

Автором та організатором першого друкованого видання історії села є відомий комарівчанин, активний громадський діяч, меценат Марків Іван Миколайович, який живою мовою місцевих жителів відобразив життя села зі спогадів і переказів односельчан та події, пережитих особисто.

Перебіг буття села на початку та середини XX століття доповнено з історичних нарисів Поповича Василя Михайловича.

Історія останніх років описана Олексишиним Михайлом Федоровичем, автором другого розділу «Історія церкви села» є отець Михайло Забанджала.

Матисякевич, З. Український історик Яків Головацький / З. Матисякевич. — Львів : Літопис, 2002. — 154 с.

Книга присвячена Якову Федоровичу Головацькому, одному із зачинателів нової української літератури в Галичині , відомому поетові, літературознавцеві, етнографові, публіцисту. Історична спадщина Я. Головацького, який зробив вагомий внесок в історичну науку, публікуючи важливі документи з історії України, досі залишається невивченою. Книга має на меті заповнити цю прикру лакуну й ознайомити широкі кола читачів саме з цією частиною творчого доробку українського вченого.

 

 

Мацелюх, Р. Великі Бірки-з глибини віків до наших днів : іст.-краєзн. нарис / Р. Мацелюх, Б. Побер, В. Ханас. — Тернопіль : Лілея, 2005. — 220 с. : фот.

Ця книга — нове дослідження про історію відомого на Тернопіллі селища — Великі Бірки. При його написанні використано величезний масив різних джерел, книга багато ілюстрована, більшість фотографій, карт тощо публікується вперше.

Розрахована на всіх, хто цікавиться історією та сьогоденням рідного краю.

 

 

Медведик, П. Літературно-мистецька та наукова Зборівщина : словник біографій визначних людей / П. Медведик. — Тернопіль : Джура, 1998. — 240 с.

До словника ввійшли біографічно-бібліогафічні матеріали про 140 діячів літератури, мистецтва, культури, науки, освіти, охорони здоров’я, мандрівників-літопистців, чиє життя та творчість пов’язані зі Зборівщиною.

Словник є цінним посібником з українознавства для шкіл, вищих навчальних закладів, творчих клубів, бібліотек, музеїв та масового читача.

 

 

Мизак, Н. С. Повстанська муза : повстанська і народна творчість про визвольну боротьбу ОУН, УПА за Українську Самостійну Соборну Державу (1942-1960 рр.): [монографія] / Н. С. Мизак : Дослід. ін-т «Студіюм». — Чернівці ; Торонто : Прут, 2011. — 291 с. : іл. — (Додаток до серії книг «За тебе, свята Україно» ; кн. 7).

У виданні зібрано усну народну і художню творчість присвячену визвольній боротьбі ОУН, УПА : каторжанську поезію, пjвстанські листи, публіцистику, колядки, вишивки, сувеніри релігійного та політичного змісту, художні малюнки, екслібриси, бофони. Усі вони засвідчують, що серед борців за волю України були талановиті і сильні духом мистці, які своїми працями утверджували дух боротьби та заявили про свій талант на весь світ.

 

Новосядлий, Б. Б. Буцнівсело над Серетом : 400-літтю заснування прабатьківської Церкви присвячується / Б. Б. Новосядлий. — Тернопіль : Оперативний друк, 1998. — 216 с. : фот.

На багатому фактажі, зібраному по зернині у різних наукових закладах в основному українських, канадських і польських першоджерел, автор робить детальний екскурс у багатогранне і неповторне життя отчого краю. Колоритно проілюстроване видання розповідає про минуле і сьогодення Буцнева, його відомих вихідців та почесних гостей.

 

 

Підгайці та Підгаєччина : 20-річчю визволення Підгаєцького району присвячено : наук.-краєзн. зб. / упоряд. С. Колодницький. — Тернопіль : Терно-граф, 2012. — 768 с. : іл.

Книга містить новітню інформацію з різних галузей: географії, архітектури і містобудування, історії, культури; а також — відомості про визначних та відомих людей, які тут жили і творили. Не менш цікавими є і спогади уродженців краю, які волею долі опинились за межами рідної землі. Подано і докладну хронологію історії міста Підгайці.

Для науковців, краєзнавців, педагогів, студентів і школярів — усіх тих кому мила і дорога земля, яку ми звемо мала Батьківщина.

 

Проців, М. Вулиця Івана Франка в Бережанах / М. Проців. — Бережани : Бережан. краєзнав. музей, 2016. — 68 с. — (Серія «З шухляди Миколи Проціва» ; вип. 3)

У виданні з нагоди двох ювілейних дат Івана Франка (160-ої річниці від дня народження та 100-річчя від дня смерті) представлено матеріали з історії вулиці Івана Франка в місті Бережани: про пам’ятки архітектури, будівлі, військові частини, пам’ятні знаки.

Книга розрахована на широке коло читачів, науковців, краєзнавців, учителів, учнів, студентів, усіх, хто цікавиться минулим і сьогоденням рідного міста Бережани.

 

Свинко, Й. Межовий край у вогні : польс.-укр. взаємини у 1944-1947 рр. : Й. Свинко, Б. Лановик. — Тернопіль : Воля, 2004. — 240 с.

Книга складається з короткої передмови внутрішньої статті, в якій подано загальну характеристику етапів виселення та окремих трагічних подій, розсекречених документів, матеріалів та спогадів очевидців і жертв примусового виселення у 1945-1946 роках зі своїх споконвічних прадідівських земель.

 

 

 

Скакальська, І. Громадсько-політична діяльність Семена Жука : монографія / І. Скакальська. — Кременець : ВЦ КОГІЛ ім. Т. Шевченка, 2006. — 160 с.

У монографії широко використовуючи архівний матеріал, спогади. Автор розповідає про життя та діяльність Семена Жука — відомого громадсько-політичного діяча Волині міжвоєнного періоду XX ст., з’ясовує його роль у національно-визвольному русі українського народу.

Книга рекомендована для вчителів, викладачів, наукових працівників, студентів, учнів та всіх, хто цікавиться історією краю.

 

 

Собчук, В. Історична Волинь. Північний захід України в регіональному та локальному вимірах минулого / В. Собчук. — Кременець : Кременец.-Почаїв. держ. іст.-архітектур. заповідник, 2017. — 316 с.

Книжка становить спробу подивитися на Волинь у регіональному та локальному вимірах минулого. У ній ідеться про формування території цього історичного краю Центрально-східної Європи, наймогутнішу з розташованих тут середньовічних твердинь, витоки, склад і долі володінь низки аристократичних родів, окремі аспекти функціонування двох крупних осередків культурного життя, одну з помітних свого часу етноконфесійних спільнот та поміщиків і селян групи взаємозв’язаних поселень.

 

Стоцький, Я. Держава і релігії в західних областях України : конфесійні трансформації в контексті держ. політики 1944-1964 років : [монографія] / Я. В. Стоцький ; НАН України, Від-ня релігієзнавства ін-ту філософії ім. Т. С. Сковороди, ТДТУ ім. І. Пулюя. — Київ : ФАДА, 2008. — 510 с.

В монографії досліджуються особливості конфесійних трансформацій в західних областях України — Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській — в контексті державної політики СРСР 1944-1964 рр. На основі опрацювання бібліографічної бази та архівних матеріалів проаналізовано методи боротьби  комуністичного режиму із усіма діючими у регіоні конфесіями: греко-католиками, вірмено-католиками, православними, баптистами, п’ятдидесятниками, адвентистами, Свідками Єгови, іудаїстами, покутниками, мусульманами. Водночас широко розкрито картину життєдіяльності цих конфесій під тиском радянської влади.

Танячкевич, Д. Вибрані праці і листи / Д. Танячкевич ; упоряд. О. М. Збожна. — Тернопіль : Терно-граф, 2014. — 308 с.

 Отець Данило Танячкевич (6.11.1842-21.4.1906) — вихованець Львівської духовної семінарії, організатор таємних товариств української учнівської та студентської молоді «Громади», що діяли на теренах підавстрійської України і стали школою виховання української національної еліти, священик греко-католицької церкви села Закомар’я, що на Львівщині. Публіцист, автор брошур на актуальні суспільні теми, організатор «Кредитних спілок», член «Просвіти», Наукового товариства ім. Шевченка, «Народної Ради», «Народної торговлі» та інших тогочасних українських товариств, посол до Австро-Угорського парламенту. Це далеко неповний перелік того, що робив упродовж свого, відданого народові життя отець Данило.

Ухач, В. ОУН: культурно-освітня діяльність (1929-1944) : на фронті духовної боротьби / В. Ухач. — Тернопіль : Джура. 2005. — 152 с.

У монографії на багатому джерельному матеріалі досліджується культурно-освітня програма ОУН, форми та методи боротьби за збереження української культури та освіти, основні періоди й особливості організації ОУН, навчання та виховання української молоді. Встановлено, що культурно-освітня робота була пріоритетним напрямом діяльності ОУН в громадському секторі.

Боротьба ОУН на духовному фронті зірвала спроби окупаційних режимів проводити відкриту антиукраїнську політику в культурно-освітній сфері, асимілювати молодь.

 

Федоришин, П. Важкий кожух, але свій : додруковані сторінки історії села Біла Чортківського  району та оповідки й новели із його життя / П. Федоришин. — Тернопіль : Терно-граф, 2015. — 832 с. : іл.

У книжці на основі історичних документів, архівних матеріалів у художній формі розповідається про долю одного із найбільших сіл області. Через побут, поведінку, психологію, релігійну приналежність розкрито характери людей, національну самоідентичність, ментальність, світогляд. В їх основі лежить глибокий патріотизм, любов, любов до рідної землі, до України. Пізнанню історії рідного сприяють копії унікальних архівних документів, їх аналіз. Цікаві вкраплення літературних студій, які полегшують сприйняття фактів, велика кількість світлин, художнє осмислення подій, явищ тощо. Цією книжкою автор ставить запитання : без знання минулого чи матимемо ми майбутнє?.

Чорпіта, Я. Чортків : [іст.-краєзн. нарис] / Я. Чорпіта ; [передм. автора]. — [3-тє перевид., доп.]. — Чортків : ФО-П Атаманчук В. В., 2012. — 180 с. : іл.

Ця книга присвячена 490-річчю Чорткова.

ЇЇ автор — Яромир Чорпіта, уродженець міста Чорткова, історик за фахом, краєзнавець за покликанням, понад 50 років займається збиранням, дослідженням і вивченням матеріалів з історії рідного краю. Він намагався подати якомога більше цікавої інформації про рідний край, відповісти на питання : хто ми є, хто і чим прославив рідне місто, чому і від кого страждали наші краяни. Для цього використовував найчіткіші, недвозначні критерії : фіксував, досліджував, коментував.

Тому правдиво, об’єктивно намагався у своїй праці ознайомити читачів із відомими та невідомими їм за сивиною часу людьми, подіями, пам’ ятками, історично окреслити суто чортківські факти.

Чуйко, І. Євген Олесницький: сторінки життєпису : іст.-біографіч. нарис / І. Чуйко. — Тернопіль : Принтер-інформ, 2005. — 210 с.

У монографії присвяченій 145-річчю від дня народження Євгена Олесницького, висвітлюється життєвий шлях визначного українського політика, економіста, адвоката, журналіста, громадсько-політичного та національно-культурного діяча Східної Галичини (1860-1917 рр.). Прослідковано процес формування Є. Олесницького як особистості та його професійне становлення, Головну увагу приділено змісту громадсько-просвітньої, кооперативної та депутатської діяльності Є. Олесницького. Проаналізовано місце і роль діяча у суспільно-політичному житті Східної Галичини та в історії українського національного відродження.

 

Шаблій, О. Село на золотому Поділлі: земля і люди : [монографія] / О. Шаблій. — Львів : Аверс, 2011. — 712 с. : фот.

Монографія присвячена історико-географічному дослідженню типового на Західному Поділлі галицького села Курівці (Зборівський район Тернопільської області). Розглянуто походження та історію розвитку села, висвітлено природні умови і ресурси, з’ясовано головні тенденції демографічного, соціального та економічного розвитку людності. Охарактеризовано релігію, освіту та культуру населення с. Курівці, життя і діяльність найвідоміших вихідців з села — артиста М. Ьенцаля, політичних діячів Ганни і Ярослава Черемшинських та ін.

Для краєзнавців, учителів і студентів історії та географії, журналістів, учнів старших класів, усіх хто цікавиться рідним краєм.

Шергей, Г. П. Кордишів: минуле та сьогодення : [док.- краєзн. нарис] / Г. П. Шергей, А. В. Лукашук. — Тернопіль. — Тернопіль : Терно-граф, 2013. — 304 с. : іл.

 У документально-краєзнавчому нарисі Григорія Шергея та Анатолія Лукащука на загальноукраїнському тлі показано від давнини до сучасності історію одного з найпривабливіших сіл тернопільської Волині — Кордишева, якому виповнилося 500 років.

Автори віднайшли та використали великий пласт архівних та археологічних матеріалів, спогадів очевидців, інших документів.

Книга розрахована на масового читача, зокрема на вчителів, студентів, краєзнавців.

Видання може бути використане як джерело додаткових знань, особливо при вивчені історії рідного краю.

Шиян, Л. Вишневець та князі Корибути-Вишневецькі / Л. Шиян. — Тернопіль : [Горлиця], 2006. — 94 с. : фот.

За останні роки в українському суспільстві значно зріс інтерес до національної культурно-історичної спадщини. Це є своєрідним показником життя народу, його запитів та культури. Проблема збереження пам’яток сьогодні як ніколи актуальна. Багато з них потребують невідкладної допомоги, до кінця не пізнані і належно не оцінені.

Запропонована монографія розповідає не лише про один із кращих архітектурних ансамблів України XVIII ст. — Вишнівецький палац — резиденцію відомого роду князів Корибутів-Вишневецьких, а й наводить цікаві історичні дані про місто Вишневець на Волині. Видання супроводжується значним ілюстративним матеріалом, частина якого публікується вперше.

До змісту

Література з мистецтва

Білик, М. С. Діалектика архітектурно-містобудівельної діяльності : монографія / М. С. Білик. — 2-е вид., відредаг. і допов. — Тернопіль : Терно-Корс, 2001. — 395 с. : іл.

 Дана монографія включає в себе певний практико-теоретичний аналіз архітектурно-містобудівельної діяльності, доповнений автором з позицій філософського переосмислення комплексної регенерації навколишнього матеріального середовища та інваріантів його структурного аналізу, при універсальному описі містобудівної сфери.

Для архітекторів, економістів, географів, екологів, і спеціалістів міждисциплінарників, яких цікавлять проблеми розвитку архітектурно-будівельного комплексу.

 

Василишин, О. Меморіальний музей-садиба Леся Курбаса : нарис-путівник / О. Василишин. — Тернопіль : [б. в.], 2007. — 82 с. : іл.

 Нарис-путівник знайомить з експозицією меморіального музею-садиби Леся Курбаса в селі Старий Скалат на Тернопільщині, де пройшли дитячі та юнацькі роки видатного українського режисера, актора, великого мислителя, організатора театрів, педагога і публіциста, драматурга і перекладача, сценічного діяча і театрального філософа, народного артиста України. ЇЇ складають численні документи, фотографії, афіші, листи, спогади сучасників, особисті речі. Експонати музею розповідають не лише про життєвий та творчий шлях Л. Курбаса, а й про його учнів та однодумців, які працювали з ним на підмостках театральної сцени в 20-х початку 30-х років минулого століття.

Видаючи цей нарис-путівник, автор ставить за мету ознайомити читачів з творчістю режисера, допомогти серцем відчути його співзвучний ритм до нашого сьогодення та викресати в душі вогонь високого патріотизму.

Виставка творів з нагоди 100-річчя від дня народження українсько-американського мистця Якова Гніздовського : каталог / [упоряд., авт. вступ. ст. Н. Собкович] ; Посольство США в Україні, М-во культури України. — Київ : [б. в.], 2015 — 88 с. : іл.

У 2015 році мистецька спільнота США й України відзначила сторіччя з дня народження Якова Гніздовського, відомого художника, графіка і скульптора. Народжений у Тернопільській області, він іще в молодому віці залишив Україну.

Хоча доля й історичні обставини змусили Гніздовського жити в багатьох місцях, особливу роль у його житті відіграли дві країни: Україна, де він уперше відкрив у собі мистецький дар, і Америка, де він зміг повністю цей дар розвинути і залишити по собі надзвичайні мистецькі твори.

Роботи Гніздовського можна знайти у багатьох музеях і приватних збірках США й усього світу. Завдяки фінансовій підтримці Посольства США в Києві українці одержать нагоду на власні очі побачити цю невелику часточку його творчого спадку.

 

Гриб, А. Є. Керамологія Тернопільщини : [монографія] / А. Є. Гриб. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. — 160 с.

У монографії простежується розвиток народного гончарства і кераміки Тернопільщини від епохи неоліту до початку XX ст.

Видання складається з п’яти розділів : «З глибин віків», «Життя і праця гончарів», «Гончарний промисел XX ст.», «Кераміка, як вид мистецтва на початку XXI ст.», «Історична пам’ять про гончарство Тернопільщини».

Книга розрахована для краєзнавців, науковців, викладачів та студентів навчальних закладів, шанувальників народної творчості.

 

 

Душа осяяна театром : життєвий і творчий шлях народного артиста України Мирослава Коцюлима. — Тернопіль : Джура, 2010.  — 328 с. : фот.

Дякуючи зусиллям дружини народного артиста України Мирослава Петровича Коцюлима Олени Григорівни зібрано великий матеріал про творчий доробок артиста на сцені Тернопільського обласного академічного драматичного театру імені Т. Г. Шевченка, режисера в Озернянському народному театрі Зборівського району, актора і ведучого програм на обласному радіо і телебачення, активного громадського діяча.

Мирослав Петрович Коцюлим — актор великого драматичного і трагікомічного обдарування, збагатив історію театрального мистецтва України лише йому властивим талантом мислителя, мудреця, духовного наставника молоді. Розкрити глибину цього таланту, його природу — основне завдання, яке ставили перед собою автори книги.

Книга може бути корисною не лише для шанувальників творчості народного артиста України Мирослава Коцюлима, але й служити навчальним посібником для студентів мистецьких закладів в оволодінні ними секретами акторської майстерності.

 

Житкевич, А. С. Розсіяні світами : нариси з життя та творчої діяльності відомих українських діячів музичного мистецтва на заокеанських берегах Америки : в 2 т.  / А. С. Житкевич. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. — 2 т.

Ця книга є результатом дослідження сторінок із життя визначних українських музичних діячів на заокеанських берегах. Розвіяло їх світами, але не вивітрився в них український дух, не відцуралися вони роду свого й були вірними синами та дочками землі рідної, а їхні діяння стали загальнолюдським надбанням.

В основі цієї книги використано першоджерела української преси в Америці, а тому вона буде досить вартісним і вагомим матеріалом з історії нашого краю та надасть суттєву допомогу краєзнавцям, науковцям, бібліографам, а також педагогам і студентам музичних навчальних закладів і коледжів України.

 

Зюбровська, Н. Меморіальний музей Соломії Крушельницької : нарис-путівник / Н. Зюбровська, А. Зюбровський. — Тернопіль : Джура, 2007. — 112 с. : фот.

 Серед численних музеїв Тернопільщини меморіальний музей Соломії. Крушельницької посідає особливе місце. Не тільки тому, що він представляє українську співачку світової слави, а власне тому, що він — меморіальний. Тут звучить голос видатної співачки та її знаменитих сучасників, проводяться музичні та літературні вечори за участю представників сучасного мистецтва, відбуваються наукові конференції з метою повернення забутих імен, дослідження народних традицій.

У нарисі–путівнику мовою речових і документальних матеріалів, фотографій, листів, спогадів сучасників, розміщених в хронологічному порядку, розповідається про життя і творчу діяльність Соломії Крушельницької. Мистецьким талантом нагороджує Всевишній лише вибрану частину людства, й це вже підносить її на особливий щабель духовного визнання. Їх життєвий та творчий шлях, часто тернистий, не повинен бути забутим, а у друкованому слові залишиться для прийдешніх поколінь.

 

Катедра / упоряд. Н. Подарунок ; автори текстів : о. Орест Глубіш, Б. Новосядлий, Н. Подарунок. — Тернопіль : Джура, 2009. — 384 с. — фот. кол.

Катедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці про який ідеться у цій книзі, є своєрідною визитівкою обласного центру і всього Тернопільського краю.

Переживши важкі випробування різних історичних перепитій, і передусім руйнацію більшовицьким режимом, ця святиня для багатьох людей стала центром духовного становлення, глибокої молитви, просвіти і культури.

Видання приурочене 20-річчю кафедрального собору, 20-м роковинам виходу Української Греко-Католицької церкви з підпілля та 260-літтю з початку будівництва храму.

Книга розрахована на широке коло читачів, усіх, кому дорога минувшина нашого краю, сьогодення і його майбутнє.

 

Ляховський, І. Актор про друзів і час : очима колег, критики / І. Ляховський. — Тернопіль : Астон, 2000. — 253 с. : фот.

До першої частини книжки увійшли нариси, статті І. Ляховського про акторів, музикантів, меценатів та інших відомих людей Тернопілля, його рецензії, інтерв’ю, а також віршовані присвяти й інші поетичні твори.

Другу частину склали матеріали, що розповідають про творчий шлях митця.

У третій частині подані гумористичні мініатюри як І. Ляховського так і про нього.

Збірник виданий до 50-річчя від дня народження заслуженого артиста України.

 

Мельник, В. Скульптура : альбом-каталог / В. Мельник. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2008. — 61 с. : іл.

Пропонований альбом-каталог підготовлено до 70-річчя від дня народження відомого скульптора-монументаліста, члена Національної спілки художників України, заслуженого художника України, доцента кафедри образотворчого та декоративного мистецтва Тернопільського інституту мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

До альбому увійшли фотографії основних творів монументальної та станкової скульптури, окремі посібники з образотворчого та декоративного мистецтва для вищої та загальноосвітньої школи, а також частина пейзажів, виконаних на пленері.

 

Мельник, В. Український декоративний розпис на уроках образотворчого мистецтва : посіб. для вчителів, учнів, студентів / В. Мельник. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. — 64 с. : іл.

У посібнику подано вправи на виконання простих елементів розпису і складних завершених композицій. Він не передбачає обов’язкове репродукування певних композицій, а заохочує до формування індивідуального стилю малювання. Тут подано інформацію про багатьох визначних майстрів декоративного розпису та живопису, найцікавіші сторінки творчості та репродукції їхніх творів.

Навчальний посібник адресується студентам художньо-графічних і художньо-педагогічних факультетів вищих навчальних закладів, учням і вчителям загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій художнього спрямування, керівникам позашкільних дитячих художніх закладів для поглибленого вивчення українського декоративного розпису та живопису.

 

Мистецька родина Тетяни й Аполлінарія Осадців / упоряд. Н. Волинець. — Львів : Манускрипт, 2006. — 103 с. : кол. іл., фот. кол.

Альбом розповідає про мистецьку родину Тетяни й Аполлінарія Осадців — вихідців із Бережанщини, які своє життя присвятили служінню рідному народові.

Проживаючи далеко за межами України, вони створили непересічну мистецьку спадщину, доклали чималих зусиль для розвою культури та духовності на Батьківщині та за її межами. У книжці представлено репродукції творів та проектів, статті та відгуки на виставки, листи.

Альбом зацікавить не лише шанувальників мистецтва, а й посполитих читачів.

 

Омелян, Я. Екслібриси пам’яти (книжкові знаки) / Я. Омелян ; упоряд. біогр. довідок : Я. Дакура, Б. Головин, С. Федорів ; вступ. ст. : Б. Головин, Є. Удін. — Тернопіль : Шабала Н. Є., [2006?]. — 57 с. : іл.

Ексклібрис, або книжковий знак (з латинської «із книг»), — це мініатюрна графічна робота, на якій розмішено прізвище власника книгозбірні та малюнок, що розкриває його захоплення або професію.

Все більше професійних художників звертаються до цього виду мистецтва. Серед них і Ярослав Омелян — член Тернопільської обласної організації Національної спілки художників України (1983 р), лауреат Всеукраїнської премії ім. братів Лепких (1994 р.), переможець Всеукраїнського конкурсу екслібрисів ім. братів Лепких (1997 р.), Людина 2002 року, з яким і знайомить нас це видання. Багато років плідно працює в цьому жанрі, експонуючи свої книжкові знаки на чисельних персональних, зарубіжних і міжнародних виставках.

 

Петраш, Б. Мирослав Скала-Старицький (Міро Скаля) : біографічна повість / Б. Петраш.  — Тернопіль : Джура, 1998  — 104 с.

З книги читач дізнається про видатного співака Мирослава Скалу-Старицького, уродженця галицького містечка Скали-Подільської на Тернопільщині, про його нелегкий творчий шлях від крилоса в невеличкій церкві на Поділлі до Королівської Опери в Брюсселі та до оперних театральних сцен Європи, Африки, Америки.

Книга адресована широкому колу читачів.

 

 

 

Савак, Б. Денисівський духовий оркестр / Б. Савак/ — Тернопіль : Терно-граф, 2008. — 72 с. : іл.

У книжці йдеться про перший духовий оркестр, який було створено на теренах Тернопільщини — в селі Денисові, котрий із невеликими перервами грав і грає досі.

Ознайомившись із цим виданням, читач задумається, запитає себе, що це — спадковість, яка передається генами, чи інтелект села? Мабуть, одне й інше.

Книжка розрахована на краєзнавців і всіх тих, хто цікавиться українською культурою та музикою духового оркестру.

 

 

Садовська, Г. Два пера-одна любов / Г. Садовська, В. Собуцька. — Тернопіль : Збруч, 2007. — 447 с. : фот.

У цій книзі зібрано публікації про Тернопільський академічний драматичний театр імені Т. Шевченка відомих у нашому краї журналісток Галини Садовської та Влади Собуцької за роки, коли його художнім керівником був заслужений діяч мистецтв України Михайло Форгель. Його «епоха» в театрі видалась напрочуд насиченою, творчою, піднесеною, окриленою. Це один з кращих періодів у багаторічній біографії шевченківців.

 

 

 

Сидор, О. Патріярх Йосиф Сліпий і мистецтво / О. Сидор ; макет та оформл. Ф. Лукавого ; вступ слово : о. Іван Дацько. — Київ ; Рим : Релігійне т-во «Св. Софія» для українців католиків, 2012. — 456 с. : кол. іл., портр.

У книзі висвітлюється важлива роль Патріарха Йосифа Сліпого в українському культурно-мистецькому житті у Львові (1920-х — поч. 1940-х рр.) та Римі (1980-х — поч. 1980-х рр.), де , серед іншого, ним були зібрані дві важливі мистецькі колекції, ініційовано мистецьке обладнання Святодухівської каплиці Духовної семінарії у Львові та спорудженого ним Собору Святої Софії в Римі, зведено пам’ятники Митрополитові Андреєві Шептицькому (Львів) і Тарасові Шевченку (Рим).

 

 

Чуйко, І. Покликаний піснею : Ярослав Лемішка : творчий портрет / І. Чуйко, Б. Мельничук. — Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2011. — 172 с.  іл.

Книга про народного артиста України, директора Тернопільської обласної філармонії Ярослава Лемішку з нагоди його п’ятидесятилітнього ювілею. В ній автори розповідають про життєвий і творчий шлях співака, котрий отримав благословення знаменитого тенора І. С. Козловського.

На сторінках книги вміщено унікальні біографічні відомості про становлення сільського хлопчини, якого згодом іспанські газетярі йменували «український Паваротті».

Книга розрахована на масового читача.

До змісту

Релігійна література

Головин, Б. Христові обручниці / Б. Головин. — Тернопіль : Просвіта, 2006. — 156 с.

У книжці зібрано матеріали про монахинь Української Греко-Католицької Церкви.

Видання адресується душпастирям, монахиням і мирянам, дослідникам історії УГКЦ, краєзнавцям, педагогам, працівникам культосвітніх закладів, студентській і шкільній молоді, широкому колу читачів.

 

 

 

Головин, Б. За служіння Богові, народу — смерть / Б. Головин. — Тернопіль : Терно-граф, 2008. — 200 с.

Книжка про душпастирів УГКЦ, які за ревне служіння Господу Богу, народу, відмову перейти на російське православ’я, розстріляні більшовицькими душогубами, загинули в концтаборах, каторзі, засланні.

 

 

 

 

 

Кіс, О. Слугині Світла / О. Кіс. — Жовкла : Місіонер, 2012. — 252 с. : фот.

В основу написання книжки лягли скарби життя монахинь Згромадження ССНДМ провінції Співстраждання Матері Божої в Україні, покладені на вівтар служіння Богові. Це зустріч з десятьма непересічними особистостями. Жодні архівні витяги, спомини не дають такого неймовірного відчуття людської сутності як особиста бесіда, вимовність очей, ледь вловимі порохи душі. Тому втрата історій людських душ не менша за втрату письмових джерел.

Мати змогу торкнутися святого життя сестер служебниць, які повсякчас свідчили про Світло, служили Йому та своєму народові, є великою ласкою для кожного: і для юнки, яка відважніше вслухатиметься в голос свого серця, і для людини зі світу, що з останніх сил борсаючись з тривогою та зневірою, одного разу стане на боці Любові та служіння, як вони, і дістане в нагороду — Божий мир у душі.

 

Ковальчук, М. Степан Мохнацький — священик, патріот, громадянин / М. Ковальчук. — Тернопіль : Джура, 2005. — 140 с.

Отець Степан Мохнацький — одна із світлих постатей патріотичного духовенства, відомий релігійний і громадський діяч Теребовлянщини.

Книга розповідає про тернисту життєву дорогу священика-патріота, його жертовне служіння церкві і рідному народові, вірним сином якого він був до кінця своїх днів.

Книга написана на основі архівних матеріалів, історичної і краєзнавчої літератури, спогадів про о. Степана людей, які його знали, і що особливо цінне, його особистих спогадів, зафіксованих у «Літописі греко-католицької парохії в Теребовлі (дочерні: Кровинка, Боричівка, Плебанівка, Підгоряни, Волиця)».

 

Лаба, В. Літопис парафії Лопушaни : [Зборівський р-н] / В. Лаба, С. Процик. — Львів : [б. в.], 2014. — 128 с. : іл.

У дослідженні на основі вивчених церковних документів Львівського історичного архіву та відділу рукописів НАН ім. В. Стефаника у Львові простежується історія місцевої парафії від давніх часів до 1939 року.

 

 

 

 

 

Репресовані за віру : фотокаталог пам’яток і пам’ ятних знаків, встановлених духовенству Української Греко-Католицької Церкви у Тернопільщині / керівник проекту М. Ягодинська ; авт. тексту Л. Строцень, С. Грабовий ;Терноп. обл. держ. адмін., Терноп. обл. інспекція охорони пам’яток історії і культури, Тернопільсько-Зборівська архиєпархія [та ін.] — Тернопіль : ФОП Шабала Ю. Є., 2016. — 49 с. :фот.

До фотокаталогу увійшли світлини пам’ятників, меморіальних об’єктів і меморіальних дощок, встановлених у Тернопільщині для вшанування пам’яті духовенства Української Греко-Католицької Церкви, які загинули або були репресовані радянською державною владою, захищаючи релігійну традицію своєї Церкви.

Видання приурочено до 70-річчя від часу проведення Львівського псевдособору 1946 року.

 

Рожко, В. Українське православне церковне мистецтво Волині (IX — ХХ ст.) / В. Рожко. — Луцьк, 2006. — 399 с. : іл.

Даний історико-краєзнавчий нарис — перше свого роду дослідження про мистецькі духовні скарби історичної Волині, найважливіші пам’ятки рідного православного мистецтва.

Виявлені автором  документальні та історичні джерела в архівах історичної Валині, зібрані матеріали під час численних наукових подорожей по рідному краю, надіслані волинянами з Інституту дослідів Волині у Вінніпезі дали можливість написати одну з важливих сторінок з історії української православної церкви — пам’ятки нашого православного церковного мистецтва, про його народні витоки, розквіт, періоди занепаду, нищення його ворогами.

Автор дає можливість прочитати невідомі або малодосліджені сторінки з історії українського православного церковного мистецтва історичної Волині, численними рідкісними фотодокументами доповнює своє дослідження, які збагачують дану наукову працю.

 

Рожко, В. С. Новітні мученики святого українського православ’я на історичній Волині (XX ст.) / В. С. Рожко. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. — 436 с. : іл.

Дане видання  — наступне дослідження автора з історії нашої святої Української Православної Церкви.

Книга написана на основі історичних джерел і численних наукових подорожей автора — з пошуками і знахідками на місцях морду, місць мук духовенства і вірних.

Ця праця — вагомий внесок у скарбницю волинезначної науки, розрахована на науковців, викладачів. студентів та широке коло читачів.

 

Стоцький, Я. Бучацький монастир отців Василіян. На службі Богові й Україні : до 300-ліття заснування : [монографія] / Я. Стоцький. — Жовкла : Місіонер, 2011. — 215 с., XIV с. : кол. іл.

 

У монографії досліджено заснування спорудження, архітектуру, а також духовне, освітнє і наукове служіння Бучацького василіянського монастиря Чесного Хреста Господнього впродовж його майже 300-літньої історії в нерозривному контексті історії Чину св. Василія Великого та Української Греко-Католицької Церкви.

На основі опрацювання бібліографічної бази й архівних матеріалів проаналізовано, як бучацькі василіяни поширювали віру та освіту серед українського народу, як сформували монастир славним осердям християнського, греко-католицького, василіянського духу, як зуміли загартувати себе і мирян у підпільний період УГКЦ, як відроджували греко-католицьке й василіянське життя в Україні загалом та в Бучачі й на Бучаччині зокрема.

 

Українську святиню — українському народові : матеріали міжнар. наук. конференцій / за ред. проф. А. Гудими ; Терноп. міське об’єднання Всеукр. т-ва «Просвіта» ім. Т. Шевченка. — Тернопіль : Терно-граф, 2012. — 108 с.

Вибрані матеріали міжнародних наукових конференцій «Почаївський монастир в контексті історії та духовності українського народу» (1995), «Християнство і культура»(1998) та «Християнство та національна ідея» (1999) тематично об’єднані у збірнику — «Українську святиню — українському народові». Названі форуми ініціював Тернопільський осередок Української асоціації релігієзнавців під егідою Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України за участю вчених і богословів.

У збірнику вміщено аналіз стану релігій і церкви в Україні 2010-2011 рр.

 

Чистух, В. Завалівське коріння Блаженнішого Любомира Гузара / В. Чистух. — Львів : Логос, 2017. — 64 с. : фот.

Запропонована читачам книжка є своєрідним продовженням висвітлення історії села Завалова, що на Підгаєччині, розповідей про визначних людей, розкритих автором у попередніх роботах. У виданні представлена коротка історія родини Дмитра Гузара, який більше ніж півстоліття був парохом села і покоїться разом зі своєю дружиною у завалівській землі та правнуком якого є Блаженніший Любомир Гузар.

Книжка призначена передусім тим, хто цікавиться історією рідного краю, хто хоче дізнатися про родовід владики Любомира, представники якого відзначилися активною діяльністю для блага суспільства, були гідним взірцем для наслідування як у своїй епосі, так і в наші дні.

 

На початок

Віртуальну виставку підготували бібліотекарі відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Анастасія Ленчишин та Ольга Демкович.

© Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, 2013—2018

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку