У 2020 році виповнюється 100 років з часу створення Української військової організації (УВО), яка зробила значний внесок у здобуття та проголошення Української Незалежності, мала вагомий вплив на формування української національної свідомості та на процеси державотворення в Україні.

1920 року у Празі відбувся з’їзд представників українських військових організацій за кордоном, на якому під керівництвом командира січових стрільців полковника Євгена Коновальця було створено Українську Військову Організацію. УВО — нелегальна військова революційно-політична формація, перший осередок якої був у Львові. На першому з’їзді було ухвалено цілий ряд постанов та завдань для УВО, які були направлені для усунення різниці між придніпрянцями та галичанами й затвердження ідеї соборности усіх земель України. Головною метою УВО була підготовка українців до здобуття власної національної самостійної державності. В УВО були організаційно-кадрова, розвідна, бойова і пропагандивно-політична референтури. Основною територією дії УВО була Галичина, яку поділено на 13 військових округів, округи на повіти з округовими і повітовими командами (всіх 58). Поза українськими землями УВО утримувала експозитури, які стали статутовими товариствами під різними назвами і політично й фінансово підтримували УВО, й ставили собі завданням легалізувати членів УВО за кордоном, підтримувати зв’язки з чужинецькими колами, транспортувати зброю та літературу, організувати вишкільні курси, Українська Військова Організація стала бойовою силою українського національного-визвольного руху, а з часом її практичну діяльність перебрала на себе ОУН.

З метою об’єктивного висвітлення діяльності українського визвольного руху, а також відзначення 100-ої річниці створення Української військової організації пропонуємо віртуальну виставку «Герої твої, Україно!», на якій представили видання про історію та діяльність Української військової організації, зокрема унікальні матеріали української діаспори, розкрили маловідомі сторінки нашої історії, а також розповіли про учасників національно-визвольного руху 20-х років ХХ ст.

 

Історія та діяльність Української військової організації

Учасники українського національно-визвольного руху 20-х років ХХ століття

Матеріали з періодичних видань

ІСТОРІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

68
К 53

Книш, Зиновій. Далекий приціл : Українська військова організація в 1927-1929 роках : збірник / З. Книш. — Торонто : Срібна сурма, 1967. — 471 c.

У виданні йдеться про зміни, що відбувалися в Українській військовій організації у 1927-1929 роках. На основі власних спогадів, та свідчень й спогадів сучасників, а також доповнених писаними джерелами й документами автор розповідає про патріотичне виховання молодого покоління, вироблення планів та стратегій на визвольну боротьбу.

 

68
К 53

Книш, Зиновій. На повні вітрила! : Українська військова організація в 1924-1926 роках / З. Книш. — Торонто : Срібна сурма, 1970. — 424 c.

На жаль й сьогодні мало написано про 20-ті роки ХХ століття, у яких зароджувалися нові шляхи майбутнього української нації і визрівали нові політичні цінності, що до кореня міняли давні світогляди і скидали старі ідеали. Вони надзвичайно цікаві для історика та повчальні для політика.

Посилаючись на автентичні матеріали української преси тих років та інші офіційні джерела, автор зосередився на діяльності Української військової організації 1924-1926 років, заповнюючи цю прогалину.

 

63.3(4Укр)
М29

Мартинець, Володимир. Українське підпілля від УВО до ОУН : спогади й матеріяли до передісторії та історії українського організованого націоналізму / В. Мартинець. — Вінніпег, 1949. — 350 c.

У спогадах одного з найавторитетніших політичних публіцистів українського націоналістичного руху, уродженця Львова Володимира Мартинця (1899–1960) про зародження і творення Української військової організації та Організації українських націоналістів знайдемо чимало вартісних думок про українське підпілля, його організаційну структуру, завдання, проблеми фінансування, дискусії довкола ідеологічних засад, видання українських підпільників, підготовку і проведення Першого конґресу українських націоналістів.

 

07
М58

Мизак, Нестор. «Сурма» кликала до бою = «Surma (The Trumpet)» Called For Action : часопис УВО «Сурма» в боротьбі за волю України (1927-1934) : монографія / Н. Мизак ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. — 328 с. : іл. — Текст укр., англ. — Додаток до серії «За тебе, свята Україно». Кн. 12.

Дане видання є дванадцятим додатком до серії книг «За тебе, свята Україно». У ньому подано унікальні матеріали, які друкувалися на сторінках газети «Сурма», органу підпільної Української Військової організації, що діяла на території західноукраїнських земель окупованих Польщею у міжвоєнний період XX ст.

 

63.3(4Укр)
М64

Мірчук, Петро. Нарис історії ОУН : 1920-1939 р. / П. Мірчук ; Центр досліджень визвольного руху. — Київ : Укр. вид. спілка, 2007. — 1008 с.

Праця Петра Мірчука була вперше опублікована у 1968 р. «Українським видавництвом» (Мюнхен – Лондон – Нью-Йорк) і відразу стала базовим дослідженням з історії Української Військової Організації (УВО) та Організації Українських Націоналістів (ОУН) в період 1920-1939 років. Незважаючи на те, що з того часу дослідження націоналістичного руху значно просунулося вперед, видання не втрачає своєї актуальності і надалі залишається найважливішим дослідженням на цю тематику.

Третє видання доповнено результатами сучасних досліджень, документами і матеріалами, які свого часу були недоступні авторові.

 

68
С 75

Срібна сурма : спогади й матеріяли до діяння Української військової організації / упоряд. З. Книш. — 1964. — 128 с.

В історії українських визвольних змагань почесне місце припадає Українській Військовій Організації (УВО). Значення її полягає не так на її організаційній діяльності, що в тому часі і в тодішньому стані української суспільности не могла розгорнутися на ширшу скалю, ані на її бойових і терористичних актах, що їх зрештою і не було багато. Роля її в нашій історії розцінюється величезним морально-політичним і психологічним впливом та тодішнє українське покоління, як безпосередньої периємниці традиції збройної боротьби за самостійне національно-державне життя українського народу.

 

63.3(4Укр)
У20

УВО / упоряд. Є. Філь. — Дрогобич : Відродження, 2007. — 91 с.

Це видання незвичайне і свого роду унікальне, видане Українською військовою організацією у 1929 році — в останній рік існування цієї української підпільної організації.

З 1920 року саме Українська військова організація була основною визвольною силою нашого народу в боротьбі проти польських загарбників. Ця боротьба була масштабна та жертовна. А її успіх залежав від самовідданості членів Української військової організації, а також підтримки широких мас українців.

 

94(477)
Ш92

Штокало, Василь. Поразка суспільної революції — підстава створення Української Військової Організації (УВО – ОУН – УПА – УГВР). Вип. 1 / В. Штокало ; Терноп. обл. краєнавчий музей. — Тернопіль : Терноп. обл. краєзн. музей, 2017. — 12 с. : іл. — (Українська революція — 100 років).

Відзначення подій Української революції 1917–1921 років допомагає заглибитися  в її суть. Уданому виданні досліджуються приводи, що спричинили поразку і, як наслідок, започаткування Євгеном Коновальцем потужного самостійного руху, починаючи з Української військової організації, який завершився незалежністю.

 

94(477)
Ш92

Штокало, Василь. Соборність і самостійність УВО: чин Коновальця / В. Штокало ; Терноп. обл. краєзнавчий музей. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2019. — 80 с. — (Соборність України — 100 років ; вип. 1).

Сутність Української військової організації надзвичайно викривлена деспотичним ворогом СРСР. Минуле засвідчує: Україна завжди була полем зазіхань сусідніх держав. На початку ХХ сторіччя незалежність знову не вдалося закріпити через втручання чужинців. Суспільство у відповідь запровадило — націоналізм. Останні події в Криму та Донеччині, Луганщині змушують повертатися до відштовхуваної спадщини.

 

63.3(4Укр)
Я60

Яневський, Данило. Проект «Україна» : Жертва УПА, місія Романа Шухевича / Д. Б. Яневський. — Київ : Факт, 2013. — 283 с.

Проаналізувавши десятки тисяч сторінок документів, мемуарів, спеціальних досліджень та артефактів з колекції Українського Національного Музею (Чикаго, США), автор розповів про Українську військову організацію, відновив реальну історію УПА, з’ясував їх чисельність, місця та час народження, імена Головних командирів. На думку автора, історія УПА — це історія збройного спротиву частини українського народу комуністичній диктатурі, історія реального, а не вигаданого Голокосту українців, історія однієї з найбільших антропологічних катастроф в історії Європи за останню тисячу років.

 

На початок

 

УЧАСНИКИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

63.3(4Укр)
В11

Ясеньовський Євстахій (1899-1982) доброволець УГА, член УВО й ОУН, народився в с. Кобилля // В боротьбі за українську Державу. — Львів : Меморіал, 1992. — С. 1058-1059.

Подвижницька праця довголітнього політичного в’язня, відомого вченого, проф. Михайла Марунчака формує громадську думку про український націоналізм і націоналістів, про справжні цілі і мету українського національно-визвольного руху 20— 50-х років ХХ століття.

 

63.3(4Укр)
В32

Верига, Василь. На службі народній : визначні постаті української діяспори / В. Верига ; НТШ. — Львів, 2007. — 304 с.

Автор — дослідних новітньої української історії та еміграції. Видання містить 38 досліджень про маловідомих (поряд зі знаними) людей. Василь Верига переконує, що саме ці у свій час недооцінені люди творили кістяк суспільності, творили підвалини різних історичних подій («великі лише спрямовували маси та виголошували кличі»), і саме вони будували і будують суспільне життя.

 

63.3(4Укр)
Д 21

Дашкевич, Ярослав. Постаті : нариси про діячів історії, політики, культури / Я. Дашкевич ; НАН України. — Львів : Піраміда, 2007. — 808 с.

Книжка містить статті, розвідки та есе видатного вченого в галузі гуманітарних наук (передовсім української історії, філології й сходознавства) професора Ярослава Дашкевича. У збірнику представлені історіографічні студії автора про 58 знакових постатей минулого України — від доби середньовіччя до наших днів. Дослідження охоплюють як історичних осіб (король Данило Романович, Ґійом Левассер де Боплан, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Вільгельм Габсбурґ, Євген Коновалець, Роман Шухевич та ін.), так і визначних українських та зарубіжних інтелектуалів (Михайло Грушевський, В’ячеслав Липинський, Михайло Драгоманов, Іван Франко, Андрей Шептицький, Дмитро Донцов, Іван Крип’якевич, Омелян Пріцак, Даніель Бовуа та ін.).

 

63.3(4Укр)
К 53

Книш, Зіновій. Дух, що тіло рве до бою : Юліян Головінський, крайовий командант УВО / З. Книш. — Вінніпег, 1951. — 199 c.

Минає рік за роком, безпосередні свідки недавнього минулого відходять у вічність і забирають із собою частину того, чим жила українська земля, за що боровся український народ.

Полковник Юрій Отмарштайн, полковник Євген Коновалець, полковник Роман Сушко, Омелян Сеник-Грибівський, сотник Юліян Головінський… всіх імен не перелічити. А всі вони — український народ, покоління, що надихало до дальшої боротьби за волю України.

Видання присвячене пам’яті Юліана Головінського, сотника Української Галицької Армії, команданта VI бригади УГА, співорганізатора Української Військової Організації, крайового команданта УВО, крайового провідника ОУН.

 

63.3(4Укр)
К 64

Євген Коновалець та його доба. — Мюнхен, 1974. — 1019 с.

У виданні розповідається про життя й діяльність Євгена Коновальця — полковника Армії Української Народної Республіки, командира Січових Стрільців, члена Стрілецької Ради, команданта Української військової організації, голови Проводу українських націоналістів, першого голови Організації українських націоналістів, одного із ідеологів українського націоналізму. Одночасно автори — військові, політичні, культурні діячі, описують культурне та суспільно-політичне життя тих часів, коли формувалася та гартувалася особистість Євгена Коновальця.

 

63.3(4Укр)
П 61

Посівнич, Микола. Нарис життя Дарії Ребет — «Орлян» / М. Посівнич, В. Брелюс. — Львів : Літопис УПА, 2013. — 112 с. — (Літопис української повстанської армії. — Події і люди).

Дослідження присвячене життю та діяльності чільної діячки ОУН Дарії Цісик-Ребет (1913-1992). Автори висвітлили її життєвий шлях, дослідили діяльність в ОУН, розкрили її бачення проблем Організації та з’ясувати внесок, який вона зробила у розвиток націоналістичного руху, а водночас з тим висвітлили маловідомі факти в історії визвольного руху.

 

63.3(4Укр)
П 61

Посівнич, Микола. Нескорений командир / М. Посівнич. — Торонто : Літопис УПА, 2007. — 64 с.

У виданні висвітлюється життєвий шлях провідного члену Української військової організації, Організації українських націоналістів, Головного командира Української повстанської армії Романа Шухевича, незламного лідера національно-визвольної боротьби українського народу.

 

63.3(4Укр)
Х 76

Хома, Іван. Євген Коновалець / І. Хома. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. — 256 с.

Червона Москва після знищення Симона Петлюри бачила в особі Євгена Коновальця свого головного противника. Найвище досягнення полковника Коновальця — створення Української військової організації (УВО) та Організації Українських Націоналістів (ОУН) як ядра ідейно-політичної системи поневоленого, але не скореного народу.

Йому було відпущено тільки два десятиліття для служіння Україні, і протягом цього часу він створив політично свідомий та активний тип українця-громадянина, ставши справжнім його уособленням. Він служив Україні в боротьбі за свободу і державність нації, яка десятиліттями кривавої боротьби виборює право бути.

На початок

 

МАТЕРІАЛИ З ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

Бандурка, Іван. «Впертий гайдамака» : [життя та діяльність Є. Коновальця, перебування на Тернопільщині] / І. Бандурка // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — № 40 (22 трав.). — С. 4.

Липовецький, Святослав. Замах «Гонти» на польського міністра / С. Липовецький // Локальна історія. — 2019. — № 9. — С. 24-29 : фото.

Галайко, Богдан. Від ідеології до революційної практики: взаємовідносини Дмитра Донцова та української військової організації у 1920-х роках / Б. Галайко // Українознавство. — 2017. — № 4. — С. 179-192.

Руснак, І. Є. Роман «Саботаж УВО» Уласа Самчука: на перехресті художнього і документального / І. Є. Руснак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: літературознавство. — Тернопіль, 2015. — № 42. — С. 14-22.

Грабовський, Сергій. Біля витоків ОУН : карколомна доля українського лицарського ордену / Сергій Грабовський // День. — 2015. — № 174/175 (25-26 верес.). — С. 11.

Галайко, Богдан. Спротив польському окупаційному режиму у Галичині крізь призму діяльності УВО (1920-1929) / Б. Галайко // Геноцид України в ХХ столітті. — Львів, 2013. — С. 118-134.

Щур, Ю. Українська Військова Організація на Великій Україні: міт чи одна з «білих плям» у вітчизняній історії [Текст] / Ю. Щур // Визвольний шлях. — 2003. — Кн. 5. — С. 22-27.
 

На початок

 
 

Підготувала Людмила Рюміна, завідувач відділом читального залу ТОУНБ

© Тернопільська обласна універсальна бібліотека, 2020
Оновлення: липень 2020

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку