День Конституції України — одне з найважливіших державних свят, засноване на честь прийняття головного закону незалежної країни — Конституції України.

Конституція України — це не лише Закон законів, це — серце, ядро подальшого розвитку і вдосконалення суспільства. Вона увійшла в суспільне життя, як головний оберіг державності й соборності України.

Основний закон держави, Конституція України, ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання.

Пропонуємо увазі користувачів віртуальну виставку «Конституція України: від Гетьмана до Президента», яка присвячена Дню Конституції України та знайомить з історичними передумовами прийняття Основного Закону України, дає можливість простежити шлях, пройдений нашою державою від Конституції Пилипа Орлика до прийняття нової Конституції України, розповідає про Конституційний процес та конституційне право в незалежній Україні.

 

Основний закон України

Історія української Конституції

Конституційний процес в незалежній Україні

Конституційне право України

 

ОСНОВНИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ

342(477)
К65

Конституція України : станом на 5 жовт.2017 року : відповідає офіційному тексту. — Харків : Право, 2017. — 76 с.

Текст цього видання відповідає офіційному тексту сайта Верховної Ради України, а також тексту, який опублікований в офіційних друкованих виданнях станом на 5 жовтня 2017 року.

 

342(477)
К65

Конституція та державні символи України : зб. нормативних документів. — Київ : КМ-БУКС, 2018. — 112 с.

До збірки ввійшли текст Конституції України (зі змінами станом на 1 березня 2018 року), а також інші нормативні документи нашої держави.

 

До змісту

 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОНСТИТУЦІЇ

67
Г 44

Гетьман, Вадим. Як приймалась Конституція України : нотатки учасника розробки основного Закону України / В. П. Гетьман. — Київ : [б.в.], 1996. — 128 c.

Рідкий за жанром політичної публіцистики нарис Вадима Гетьмана — відомого фінансиста, політичного і державного діяча, народного депутата України — присвячений великій події в історії незалежної України — прийняттю 28 червня 1996 року Конституції.

Книжка цікава багатьма маловідомими фактами й свідченнями одного з активних учасників змальованих в ній подій. Зі сторінок постає драматична картина напруженої боротьби патріотичних сил українського парламенту за створення справді демократичного Основного Закону України.

 

67
І 90

Історія української конституції / упоряд. А. Слюсаренко, М. Томенко. — Київ : Право, 1997. — 444 c.

У виданні зібрано та проаналізовано конституційно-державні акти України з найдавніших часів до сьогодення. Переконливо доводиться, що Конституцію Пилипа Орлика (1710 р.), «Начерки Конституції» Георгія Андрузького (1850 р.), Основний закон «Самостійної України» (1905 р.). Конституцію УНР (1918 р.), Конституцію Отто Єйхельмана (1920—1921 рр.), Конституцію України (прийняту 28 червня 1996 р.) єднає ідея демократичної незалежної України.

Вивчення історії створення та прийняття конституційних документів, а також розв’язання в них проблем форми правління й устрою держави, місця особистості, нації та суспільства в системі етичних цінностей стане в нагоді у процесі пошуків шляхів розбудови України як держави правової, демократичної.

 

63.3(4Укр)
К65

Конституційний акт, прийнятий 5 квітня 1710 року під керівництвом гетьмана Пилипа Орлика. — Львів : Професійна ліга, 2010. — 32 с.

Видання побачило світ за підтримки Всеукраїнського благодійного фонду «Україна — Свята Родина».

За словами Президента цього фонду Івана Матієшина, «… цей документ чи не першим поставив питання існування Української держави в європейських масштабах, і став водночас маніфестом державної волі України перед світом». Іван Семенович переконаний також, що «ці історичні документи допоможуть сформувати конституційний лад нашої Вітчизни на основі традицій, закладених в славетні історичні часи, та створити демократичну, правову, стабільну, міцну державу — Україна».

 

63.3(4Укр)
П13

«Пакти і Конституції» української козацької держави : до 300-річчя укладення / відп. ред. В. А. Смолій ; упоряд. М. Трофимчук , Т. Чухліб ; Ін-т історії України, Нац. б-ка ім В. І. Вернадського, Центральний держ. істор. архів, м. Київ. — Львів : Світ, 2011. — 440 с.

У виданні відтворено тексти оригіналу староукраїнською мовою та відомих на сьогодні списків «Пактів і Конституцій законів і вольностей Війська Запорозького», укладених 1710 р. під Бендерами між обраним на гетьманську булаву Пилипом Орликом, з одного боку, та генеральною старшиною і козацтвом — з іншого; наведено їх переклади українською, англійською, німецькою, російською та французькою мовами. Публікація цієї визначної пам’ятки вітчизняної політико-правової думки раннього нового часу супроводжується археографічною передмовою, лінгвістичним аналізом, науковим коментарем, а також факсимільним відтворенням спеціального дослідження видатного історика та правознавця академіка Миколи Василенка (1929), у якому міститься ґрунтовний історико-юридичний аналіз джерела.

 

63.3(4Укр)
П27

Перші уряди України : становлення виконавчої влади у 1917-1920 роках / ред. Н. К. Дніпренко. — Київ : ГАЛС-96, 2007. — 36 с.

Початок ХХ століття в Україні ознаменувався в історії України першими спробами утворення незалежної держави та власних органів управління. Саме в цей період було отримано важливий і повчальний досвід державного управління та закладено традиції функціонування органів виконавчої влади.

Презентаційне видання містить унікальні документи періоду становлення виконавчої влади України у 1917-1920 роках.

 

 

63.3(4Укр)
Р 39

Рендюк, Теофіл. Пилип Орлик: молдовські та румунські шляхи / Т. Г. Рендюк. — Чернівці : Букрек, 2013. — 240 с.

Двомовний ілюстрований історично-документальний нарис доктора історичних наук, дипломата високого рангу Теофіла Рендюка, розроблений на основі широкої джерельної бази та власних досліджень, розкриває читачеві маловідомі або зовсім не ідентифіковані аспекти політичних, військових, дипломатичних та культурно-духовних зв’язків гетьмана України Пилипа Орлика з Молдовою, Валахією та Трансільванією у першій половині ХVІІІ століття.

 

67
Т 56

Томенко, Микола. Україна: історія Конституції / М. В. Томенко. — Київ : Генеза, 2015. — 144 с.

Видання, написане політиком і громадським діячем, присвячене висвітленню питань історії розвитку українського конституціоналізму від найдавніших часів до сьогодення. Вміщено аналіз конституційних документів, що характеризували суспільно-політичне життя на українських теренах, а також повні тексти «Пактів і конституцій…» Пилипа Орлика та Конституції незалежної України.

 

63.3(4Укр)
У 45

Україна: антологія пам’яток державотворення Х-ХХ ст. : у 10 т. / редкол.: І. М. Дзюба та ін. ; Укр. всесвітня координаційна рада ; Ін-т стратегічних оцінок. — Київ : Основи, 2008.

Т. 10 : Відродження й утвердження української державності (1987-2005 роки) / упоряд., передмова та примітки В. Сергійчука. — 2009. — 672 с.

У десятому томі публікуються документи і матеріали, що висвітлюють події, пов’язані з посиленням українського національно-визвольного руху з другої половини 1980-х років, відродженням незалежної Української держави 1991 і стратегією й тактикою її розбудови. Акцентується увага на внутрішній і зовнішній політиці України, переосмисленні її керманичами власного місця в цих процесах.

 

342(477)
Я11

Я і Конституція / Л. Денисенко, О. Ільков, А. Стельмащук, А. Шуліма ; худож. Ж. Олійник. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. — 88 с. : іл.

Чи знаємо ми, що таке Конституція України? І як в одній книжці може поміститися все наше життя і життя всієї країни? Адже Конституція — це не просто набір правил про державу, про вибори, права і обов’язки суспільства та кожного громадянина. Це найвищий закон, який встановлює та визначає державний устрій, контролює владу, нагадує про повагу і який, наче компас, дозволяє тобі почуватися у безпеці та здійснювати усі свої мрії.

Конституція як компас? Так! Бо у ній про те, хто ти як особистість і хто ми як народ на карті світу, яка наша точка відліку і який керунок маємо обрати, щоб іти у правильному напрямку.

 

До змісту

 

КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ


67
А72
Антологія конституційного процесу в сучасній Україні / авт.-уклад. В. Мусіяка ; Центр Разумкова. — Київ : Заповіт, 2017. — 782 с.

У цій антології подані найважливіші нормативні акти та інші джерела, що визначають зміст і особливості конституційного процесу в сучасній Україні: від Конституції 1978 р. та проектів змін до Конституції до висновків Венеціанської комісії та Конституційного Суду України.
З метою допомогти у сприйнятті та розумінні змісту окремих етапів конституційного процесу і супутніх їм суспільно-політичних подій наведено відповідні експертно-аналітичні матеріали та висновки щодо них.

 


67
К 65
Конституційна реформа в Україні: у пошуках політичного балансу / за заг. ред. : С. В. Балана, С. Г. Конончука ; ШПА при НАУКМА, УНЦПД. — Київ : Лікей, 2011. — 44 с.

Дане дослідження продовжує серію аналітичних розвідок з актуальних проблем конституцієтворення в Україні, започаткованих проектами неурядових аналітичних центрів — Школи політичної аналітики, Українського незалежного центру політичних досліджень та Комітету виборців України.

 


67
К65
Конституція незалежної України : у 3 кн. Кн. 3 / за ред. С. Головатого. — Київ : Укр. правнича фундація, 2006. — 392 с.

До цього тому ввійшли стенограми сто сьомого пленарного засідання (27-28 червня 1996 року), відомого як Конституційна ніч. А також тексти Конституції України, прийнятої Верховною Радою України 28 червня 1996 року, українською, російською та англійською мовами та Закон України «Про прийняття Конституції України і введення її в дію».

 


67
К 65
Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми : зб. наук. праць / відп. ред. П. Ф. Мартиненко, В. М. Кампо. — Київ : Купріянова, 2007. — 320 с.

У виданні вміщено дослідження з питань теорії Конституції, конституційної юстиції, конституційних аспектів демократичних процесів на рівні центральних та місцевих органів влади, зовнішніх зносин тощо.
Автори з позицій переважно класичного конституціоналізму акцентують увагу на актуальних, злободенних проблемах конституційно-правового розвитку сучасної України.

 


67
К65
Конституція і народний суверенітет в Україні : проблеми теорії і практики реалізації : зб. наук. праць / за ред.: В. М. Кампа, М. В. Савчина. — Київ : [б.в.], 2008. — 266 с.

Статті цієї збірки носять пошуковий характер, в них піднято багато проблем, містять вони і критику, і природно, самі підлягають критиці.
У виданні під одним науковим дахом зібрались досить різні за досвідом, методами дослідження тощо автори, яких поєднує рішення спільно розробити актуальні проблеми конституціоналізму та демократії в Україні.

 


342
С13
Савчин, Михайло. Сучасні тенденції конституціоналізму у контексті глобалізації та правового плюралізму = Modern constitutionalism tendencies in globalization and legal pluralism : монографія / М. В. Савчин ; Ужгородський нац. ун-т. — Ужгород : РІК-У, 2018. — 440 с. — Текст укр., англ.

Монографія присвячена сучасним тенденціям глобалізації конституційного права, ключову роль в чому відіграє запозичення та обмін найкращим досвідом захисту прав людини на інституціональному та процедурному рівнях.
Розкрито основні методологічні аспекти розвитку сучасного конституційного права у контексті конституційної ідентичності, глобалізації та правового плюралізму. З точки зору основоположних цінностей і принципів розглядається зміщення акцентів у діяльності публічної влади та засад взаємодії між державами на міжнародному та наднаціональному рівнях.
Порівнюються сучасні моделі захисту конституції, зокрема, в умовах життєвих загроз нації, проаналізовано проблеми забезпечення єдності судової практики, трансформації суверенітету держави та організації публічної влади на мереживо-центричних засадах.

 


67
С 29
Селіванов, Анатолій. Наукові погляди на сучасні конституційні процеси / А. О. Селіванов. — Київ : Логос, 2014. — 132 с.

У монографії розглядається широке коло питань теорії і практики, пов’язаних з аналізом сучасних конституційних процесів. Особлива увага звертається на удосконалення положень Конституції, які повинні відповідати інтересам суспільства, зміцнювати правовий статус людини і громадянина, відображати сучасні процеси в конституційній державі. Автор формулює нові погляди в конституційній теорії, які мають дискусійний характер.

 


66.2
С83
Стратегічні пріоритети. — 2008. — № 2 : Конституційний процес в Україні. — 220 с.

«Стратегічні пріоритети» — науково-аналітичний щоквартальний збірник Національного інституту стратегічних досліджень.
У спеціальний випуску збірника «Конституційний процес в Україні» вміщено статті членів Національної конституційної ради, Консультативно-експертної групи при Національній конституційній раді, вітчизняних та зарубіжних фахівців у галузі конституційного права.

 


67
Т56
Томенко, Микола. Конституційний процес як пошук стратегічних пріоритетів України : монграфія / М. В. Томенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ. : Вид.-полігр. центр «Київ. ун-т», 2010. — 300 с.

Монографія присвячена актуальним питанням сучасного політичного конституціоналізму. Розглядаються етапи становлення конституціоналізму крізь призму пошуку стратегічних пріоритетів України, основні категорії і складові політологічного аналізу конституційних процесів.
Запропоновано цілісну політологічну концепцію конституціоналізму, яка фокусується на інституційній ефективності та пояснює кризові явища, наявні в українській політиці.

 


67
Я48
Якою могла бути українська конституція : проекти громадського суспільства / ред. Н. В. Линник ; Школа політ. аналітики при НаУКМА. — Київ : Лікей, 2008. — 64 с.

У дослідженні зроблено спробу представити читачеві бачення основних напрямків та механізмів здійснення конституційної реформи, запропонованих експертним середовищем і політичними партіями протягом 1990-2008 рр., ініціювати широку громадську дискусію навколо нагальних питань українського конституцієтворення.

 

До змісту

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ


67
А43
Актуальні проблеми конституційного права України : підручник / ред. А. Ю. Олійник ; Нац. акад. внутрішніх справ. — Київ : Центр учбової літ., 2013. — 554 с.

У виданні на підставі узагальнення діючого законодавства та юридичної практики розглянуто поняття та зміст теорії конституціоналізму, предмет, методи, систему і розвиток конституції та її реформування, конституційно-правове становище людини і громадянина в суспільстві та державі в умовах конституційної реформи, реформування основ народовладдя, утворення і функціонування органів законодавчої, виконавчої, судової влади і контрольно-наглядових органів та органів, посадових і службових осіб місцевого самоврядування, територіального устрою України та конституційний статус Автономної Республіки Крим.

 


67
Г 59
Годованець, Володимир. Конституційне право України : навч. посібник / В. Ф. Годованець, А. С. Головін. — Київ : Персонал, 2011. — 384 с.

У пропонованому виданні на основі прийнятої на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року Конституції України та відповідних законів, інших нормативно-правових актів (за станом на 11 квітня 2011 року) розглядаються загальні засади конституційного ладу України, конституційні основи організації і діяльності законодавчої, виконавчої, судової влади, Президента України, органів місцевого самоврядування, територіального устрою України.

 


342(477)
Г94
Гультай, Михайло. Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя : курс лекцій / М. Гультай. — Київ : Центр учбової літератури, 2019. — 270 с.

Посібник грунтується на Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах у галузі конституційного права України з урахуванням останніх законодавчих змін. У виданні розкривається зміст інституту конституційної скарги, аналізується її значення у механізмі індивідуального доступу до конституційного правосуддя, визначається її правова природа та різні аспекти прояву в контексті законодавчого впровадження, з урахуванням найкращого світового досвіду функціонування цього інституту та сучасних умов вітчизняної конституційно-правової практики, а також основних інститутів конституційного права України.

 


34(477)
К65
Конституція України : коментар основних положень : відповідає офіційному тексту / упоряд. М. І. Хавронюк. — Київ : Літера, 2008. — 112 с. — (Права людини).

Книжка містить текст Конституції України (станом на 1 липня 2006 р.), коментар її основних положень, що стосуються захисту прав та свобод людини і громадянина, а також зразки деяких документів, що можуть подаватися громадянами з метою захисту своїх конституційних прав і свобод.

 


67
К65
Конституційна конфліктологія (конституційні механізми подолання політичних криз) : посібник / за ред. М. В. Савчина, В. Л. Федоренка ; Ін-т громадянського суспільства. — Київ, 2008. — 188 с.

У посібнику розглянуто проблеми співвідношення між інститутами безпосередньої та представницької демократії і в цьому контексті розкрито конституційну правосуб’єктність народу та функції політичних партій щодо сприяння у формуванні та вираженні волі народу.
У другій частині визначено конституційний і фактичний статус президента України, зокрема, розкрито зміст його арбітражних функцій, визначення кола предмета відання та обсягу повноважень. Розглянуто співвідношення інститутів керівника держави та конституційної юстиції у розв’язанні конституційних криз і забезпеченні конституційного правопорядку.
Насамкінець визначено механізм формування політичної волі народу, втілення його в правових актах органів публічної влади та вирішення конституційних криз за допомогою електоральних механізмів, зокрема шляхом проведення дострокових парламентських виборів.


67
С 29
Селіванов, Анатолій. Реалії конституційного права України / А. О. Селіванов. — Київ : Логос, 2015. — 84 с.

У монографії відомого вченого-конституціоналіста представлена сукупність науково-практичних питань, які концептуально засвідчують необхідність поєднання теоретичного осмислення актуальних проблем конституційного права з реаліями відображення їх у суспільних відносинах Української держави.
Цілком обґрунтовано можна стверджувати, що ця науково-практична праця є оригінальною для сприйняття сучасних процесів державного і суспільного життя в Україні, оскільки представляє інтерес у критичному розумінні сучасних проблем конституційного права.

 

До змісту

 

Виставку підготувала Людмила Рюміна, завідувачка відділу читального залу.

© Тернопільська обласна універсальна бібліотека, 2020

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку