(до 100-річчя від часу об’єднання двох українських державоутворень в єдину соборну незалежну українську державу 1919 р.)

Вагомим доказом відданості національній ідеї стало ініціювання ЗУНР злуки з Українською Народною Республікою. І хоч Акт Злуки 22 січня 1919 року не був до кінця реалізований у практиці відносин обох частин України, він започаткував новий етап українського національно-визвольного руху — етап боротьби за соборну Україну.

Високо оцінюючи історичне значення ЗУНР, наведемо слова науковця Івана Лисяка-Рудницького: «Ця вартість полягає передусім у тому, що Галичина 1918—1919 років єдиний в новішій історії приклад українського державного правопорядку».

Пропонуємо Вашій увазі книжки, які розкривають основні етапи об’єднання двох українських державоутворень в єдину соборну незалежну українську державу.

Альманах Українського Народного Союзу на рік 1989 : річник 79. — Джерзі Ситі ; Ню Йорк : Свобода, 1989. — 256 с.

В «Альманах Українського Народного Союзу на рік 1989» входить стаття Івана Кедрина «Соборність (22 січня 1919 р.)».

«Самостійність і соборність — це був шпиль, до якого дійшла була українська політична думка, і здавалося, що Акти 22-го січня 1918 року і 22 січня 1919 року цей наш ідеал здійснили. Але так не сталося. І в ім’я історичної правди треба ствердити що це не тільки вороги завинили, що ми програли наш визвольний здвиг, і що гасло соборності здійснилося хіба тільки тоді, коли всі українські землі опинилися в соборній неволі.

Історія України повна світлих і похмурих подій.

Проголошено 22-го січня 1919 року Акт Злуки, але насправді були весь час два уряди, дві армії і, щогірше, — дві психіки».

Цей випуск «Альманаху Українського Народного Союзу на рік 1989» рекомендовано краєзнавцям, історикам, педагогам, а також усім, хто цікавиться історією України.

 

Василик, І. Б. Кость Левицький: від адвоката до прем’єра ЗУНР : монографія / І. Б. Василик. — Київ : Експрес-Поліграф, 2012. — 176 с.

Робота Ірини Василик висвітлює роль Костя Левицького у державотворчих процесах Західноукраїнської Народної Республіки.

Даржсекретаріат під керівництвом К. Левицького провів значну частину підготовчої роботи для злуки ЗУНР і УНР. Як фаховий юрист і керівник уряду ЗУНР, він брав активну участь у розробці її підставових законодавчих актів, частина з яких були ухвалені вже після його відставки, здійснив значну частку підготовчої роботи для проголошення злуки ЗУНР і УНР.

Видання універсальне. Воно придатне і для наукової роботи, і для любителів рідної історії та культури.

 

Дацків, І. Б. Українська дипломатія (1917—1923) у контексті світової історії : монографія. І. Б. Дацків. — Тернопіль : Крок, 2013. — 621 с.

У монографії узагальнено результати дослідження зовнішньополітичної діяльності Української Центральної Ради, Української Держави доби Гетьманату П. Скоропадського, Директорії УНР, Західноукраїнської Народної Республіки, обґрунтовано її залежність від концепції державного будівництва та геополітичної ситуації, висвітлено історичні події з презентації України як незалежної держави на міжнародному рівні, зародження та діяльності української дипломатії, її участь в міжнародних форумах. Визначено позитивні й негативні чинники впливу укладених угод на досягнення та утвердження незалежності України. Розглянуто питання про соборність України.

Монографія розрахована на науковців, викладачів, студентів, дипломатів та політиків, всіх, хто цікавиться історією зовнішньої політики та дипломатії нашої держави у ХХ ст.

 

Кугутяк, М. Історія української націонал-демократії (1918—1929). Т. 1. — Київ ; Івано-Франківськ : Плай, 2002. — 536 с.

У першому томі висвітлюється історія розвитку української націонал-демократії у 1918—1929 рр. — провідної політичної сили у боротьбі за національне визволення й українську державність. Розкрито діяльність Української національно-демократичної партії в період ЗУНР.

Діяльність націонал-демократів того часу виявлялась у політиці уряду ЗУНР, спрямованій на розбудову незалежної соборної української держави.

Для істориків, політологів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України ХХ ст.

 

Лазарович, М. В. За волю й славу України : нариси з історії Українського Січового Стрілецтва та Української Галицької Армії / М. В. Лазарович, Б. І. Мельничук, Р. М. Матейко. — Тернопіль: Терно-граф, 2015. — 320 с. : іл.

У виданні на основі архівних документів і найновіших досліджень проаналізовано основні принципи формування та умови організації легіону Українських січових стрільців під час Першої світової війни, його завдання, особовий склад, участь у бойових діях. Відтворено також інші героїчні й трагічні сторінки нашої історії: виникнення Західноукраїнської Народної Республіки, бойовий шлях її збройних сил — Української Галицької армії.

З видання дізнаємося, що саме в Тернополі було вироблено умови і прийнято принципове рішення про злуку ЗУНР та УНР.

Проілюстрована документальними світлинами книжка буде корисною для краєзнавців, педагогів, студентів та учнів, усіх, хто цікавиться нашою минувшиною.

 

Лановик, Б. Історія України : посібник / Б. Лановик, Г. Матейко, З. Матисякевич ; за ред. Б. Д. Лановика. — 3-тє вид., випр. — Київ : Знання, 2000. — 574 с. — (Вища освіта ХХІ століття).

Даний навчальний посібник написаний на сучасній основі з урахуванням нових досягнень вітчизняної та зарубіжної історичної науки. У книжці відтворено широку панораму минулого України, його героїчні й трагічні сторінки, яскраві історичні постаті.

Зокрема, в розділі VI «Боротьба за відновлення Української держави (1900—1921)» висвітлюються події об’єднання століттями відірваних одна від одної частини єдиної України — Західноукраїнської Народної Республіки (Галичина, Буковина, Угорська Русь) і Наддніпрянської Великої України. Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України. Стала єдина незалежна Українська Народна Республіка.

Ввечері 22 січня 1919 р. Трудовий Конгрес ухвалив Універсал про злуку. Державним гербом Соборної України став тризуб. Але не вистачило власних сил, щоб впоратися із внутрішніми та зовнішніми ворогами її самостійності. Не було, на жаль, ніякої підтримки ззовні.

Підручник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, вчителів загальноосвітніх шкіл, науковців, абітурієнтів, широке коло читачів.

 

Манарчук, С. А. Українська республіка галичан : нариси про ЗУНР / С. А. Манарчук. — Львів : Світ, 1997. — 192 с.

Пропонований посібник висвітлює історію українського національно-визвольного руху в Австро-Угорщині, що привів до створення у жовтні 1918 р. Української Національної Ради та проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Розглядаються питання державного і військового будівництва в ЗУНР, хід українсько-польської війни 1918—1919 рр., причини поразки Української Галицької армії. Велику увагу звернено на ідею соборності в політичній діяльності ЗУНР, що втілилась у пам’ятному історичному Акті Злуки.

Для старшокласників, студентів історичного факультету, які слухають відповідний спецкурс, та широкого кола читачів, котрі цікавляться новітньою історією України.

 

Матейко, Р. За рідний край, за нарід свій… : Українська Галицька армія на Тернопільщині / Р. Матейко, Б. Мельничук ; Держ. архів Терноп. обл. — Тернопіль :  [б. в.], 1993. — 79 с.

Науково-популярна книжка тернопільських краєзнавців — кандидата історичних наук Романа Матейка і журналіста Богдана Мельничука — відкриває кілька донедавна заборонених сторінок з історії краю в період Західноукраїнської Народної Республіки, розповідає про бойовий шлях її збройних сил — Української Галицької армії, зокрема про війну з польськими загарбниками у 1918—1919 роках. Йдеться також про те, як склалися долі славних борців за волю рідної землі, за українську державність. Видання багате посиланнями на недоступні раніше документи і джерела, зокрема й зарубіжні, на невідомі широкому читацькому колу факти.

Дослідження буде корисним учителям, студентам, учням, тому, хто цікавиться історією України взагалі й Тернопільщини зокрема.

 

Нагаєвський, І. Історія української держави двадцятого століття / І. Нагаєвський. — Київ : Укр. письменник, 1993. — 413 с. — Із змісту: ЗУНР. — с. 172—253.

Книжка доктора Ісидора Нагаєвського, написана в еміграції, висвітлює події в Україні часів Центральної Ради, Гетьманату, Директорії (1917—1921 рр.). На основі документів, свідчень сучасників, на тлі тогочасних подій в Європі автор розгортає картину боротьби за державність України в усій її складності та суперечливості. Думка автора полягає в тому, що Україна могла стати незалежною державою ще тоді.

Древня мудрість каже: історія є вчителькою життя.

За дуже трагічних обставин довелося втілювати в життя злуку двох гілок українського народу в одну цілість, як це було урочисто проголошено 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві. Ця дата надала повної самостійності та соборності Україні.

Для найширших кіл читачів.

 

Нариси історії української революції 1917—1921 років: у 2 кн. Кн. 1 / редкол: В. А. Смолій [та ін.]. — Київ : Наукова думка, 2011. — 388 с.

У книжці розповідається про особливий період історії України, під час якого були реалізовані перші в ХХ ст. українські державотворчі проекти: Українська Народна Республіка, Українська Держава, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська Соціалістична Радянська Республіка. Розкрито соціальні, політичні та культурні аспекти революційного часу.

Документ буде цікавий історикам, політологам, краєзнавцям та всім, хто вивчає історію ХХ ст.

 

Полянський, О. Західна Україна у двох революціях, 1848—1918 / О. Полянський. — Тернопіль : Джура, 1998. — 52 с.

22 січня 2019 року святкуватимемо сторіччя від часу об’єднання двох українських державоутворень в єдину соборну незалежну українську державу.

Виникнення ЗУНР стало можливим в результаті національно-демократичної революції, яка відбулася в краї, і в той же час, було наслідком багатовікової роз’єднаності українських етнічних земель, входження з усіма політичними, економічними та культурними катаклізмами для української нації. Та все ж саме ЗУНР стала добрим зразком правової держави.

Видання розраховане для науковців, краєзнавців, педагогів, студентів та всіх, хто цікавиться історією.

 

Сергійчук, В. Українська соборність : Відродження українства в 1917—1920 роках / В. Сергійчук. — Київ : Укр. видавн. спілка, 1999. — 416 с.

На великому архівному матеріалі, що раніше переховувався в спецфондах, професор Володимир Сергійчук засвідчує: українська душа невмируща, де б українці не були, вони завжди тягнуться до своєї Матері-Батьківщини, їхні серця б’ються в одному ритмі з Києвом.

Особливо це виявилося 1917 року, коли українство, зініціювавши виступом солдатів Волинського полку Лютневу революцію в Росії, взялося творити власну долю на своїй етнічній території. Тоді у визвольні змагання включились не тільки на Великій Україні — скрізь, де вже розселився наш етнос, підтримували прагнення до творення Самостійної Соборної Держави.

Так 22 січня 1919 року збулась мрія багатьох поколінь українського народу про відродження незалежної соборної державності.

Книжка розрахована на широкий загал студентів, викладачів, тих, хто прагне глибше знати історію України.

 

Тернопільщина. Історія міст і сіл. У 3-х томах. Т. 1. — Тернопіль : Терно-граф, 2014. — 668 с. : іл.

Це перше в історії незалежної України і Тернопільської області енциклопедичне видання такого типу, що містить новітні матеріали з історії міст, селищ міського типу, сіл та хуторів; подано відомості про відомих уродженців краю.

Окремо в енциклопедії виділено розділ «ЗУНР і Тернопільщина», де описано, як активно розгорталися державотворчі процеси.

Із першого дня перебування в Тернополі уряд ЗУНР постійно займався зовнішньополітичними справами. Найголовнішою з них стало об’єднання двох українських республік, що були проголошені по обидва боки Збруча, в єдину державу.

Саме в Тернополі було вироблено умови й прийнято принципове історичне рішення про злуку ЗУНР та УНР.

Видання буде корисним для науковців, істориків, філологів, географів, вчителів, краєзнавців, політологів, релігієзнавців, студентів і школярів, усіх, хто цікавиться минулим та сучасним області.

 

Українська революція 1917—1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Відп. ред.: В. Ф. Верстюк. — Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2008. — 174 с.

Збірник уміщує матеріали наукових читань «Українська революція 1917—1921 рр.: подвиг героїв Крут», що відбулися 24 січня 2008 року в м. Ніжин. Статті присвячені проголошенню незалежності Української Народної Республіки, битві під Крутами, відображенню цих подій в історичній пам’яті українців.

Перед авторами було поставлено такі завдання:

— висвітлення історичних передумов підписання між УНР і ЗУНР Акту злуки;

— спроба варіативного розгляду можливих альянсів обох республік з іншими державами.

Видання розраховане на широке коло читачів: науковців, аспірантів, студентів, вчителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією України.

 

Україна : антологія пам’яток державотворення, Х—ХХ ст. У 10 т. Т. 7. Відродження української державності / редкол.: І. М. Дзюба [та ін.] ; упоряд., передм. та прим. Д. Павличка. — Київ : Основи, 2008. — 704 с.

Сьомий том видання містить документи, що висвітлюють один із найважливіших періодів становлення Української держави. Короткий історичний проміжок вмістив: відновлення української державності від 1893 до 1917 року, війну 1914—1917 рр., правління Української Центральної Ради, Гетьманат, Директорію та проголошення Західноукраїнської Народної Республіки.

Злука УНР та ЗУНР, яка хоч і відбулась, мала здебільшого декларативний характер. Обидва українські державні утворення будували окремі самоврядні структури, свої війська, плани на майбутнє, не було повного розуміння між ними щодо того, хто був їхній головний ворог.

Цей найдраматичніший період української історії вдало описували відомі письменники.

Антологія зацікавить науковців, викладачів історії, студентів та усіх тих, хто цікавиться історією України.

 

Шкільник, М. Україна у боротьбі за державність в 1917—1921 рр. : спомини і роздуми / М. Шкільник ; упоряд. В. Верстюк. — Київ : Кліо, 2016. — 512 с.

Спогади і роздуми М. Шкільника відтворюють доленосні для України події революції 1917—1921 рр., час визвольних змагань, героїчних спроб визволення з-під російського імперського ярма, відновлення української державності, об’єднання ЗУНР з УНР в одну соборну державу.

Книжка насичена цікавим матеріалом, часто унікальним, закарбованим лише в пам’яті автора.

Видання адресоване науковцям, викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться історією України.

 

 

Виставку підготувала Валентина Скрипець, головний бібліотекар відділу зберігання основного фонду ТОУНБ
© Тернопільська обласна універсальна бібліотека, 2019

 

 

 

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку