Типы из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» : альбом рисунков / рис. П. М. Боклевского; предисл. Л. Бельского; фотокопии О. Ренар. — Москва: В. Г. Готье, 1895 (типография А. И. Мамонтова). — 37 л.

Унікальна книжка з 34 малюнками-портретами персонажів відомого твору М. Гоголя, які намалював П. М. Боклевський (1816-1897 рр.) — один з відомих російських художників-ілюстраторів.

 

Великіе люди. Т. 7-8. — Санкт-Петербург : Тип. Кюгельнен, Глич и ко., 191? 351 с. : рис. Порт. — (Біогр. Библиотека «Вестника знанія») — 2 т. в одной обложке. — текст староруский.

Книга біографічного змісту, яка розповідає про видатних особистостей — філософів, істориків, археологів, полководців, мандрівників, астрономів, гуманістів, винахідників, державних діячів всіх століть і континентів, які зробили великий внесок в розквіт нашої цивілізації.

 

 

 

 Гааке В. Животный мір : его быт и среда : сочиненіе в 3-х т. Т. 1 / В. Гааке ; с рис. В. Кунерта ; ред. Н. А. Холодковскаго. — Санкт — Петербург : Изд. А. Ф. Девріена, 1901. — XXXVI, 647 с ; ил.

Німецький зоолог в 3-х томах свого твору описав види і життя тварин Європи, Азії, Америки, Австралії та Африки. Видання багаті ілюстраціями, кольоровими малюнками.

 

Брем А. Иллюстрированная жизнь животних : всеобщая исторія животнаго царства : у 6-т. т.1 / А. Брем ; с рис. Сделанными с натуры под рук. Р. Крэчмера. — изд. 2-е. СанктПетербург : Изд. Книжного магазина Черкесова : Тип. Ф. С. Сушинского, 1874. — 710 с.

Відомий німецький природознавець, зоолог Альфред Брем (1824-1884рр.) в дослідницьких мандрівках вивчав фауну Африки та Азії. В багатотомномній праці описав тваринний світ цих континентів. Книги багаті малюнками з натури. В 1-му томі описуються мавпи, півмавпи, рукокрилі та хижаки.

 

Кіевская старина : ежемесячный исторический журнал. Год 24-й. т. ХС, 1905 г. июль-август. — Киев : Тип. Императорского Университета св. Владимира, 1905.

Збірник журналів містить статті історичного змісту, художні твори, критичні статті, документи, замітки, повідомлення.

 

Марко Вовчок. Вибрані твори в одному томі. — вид. 2-е- Київ. : Держ. Літ. Вид-во, 1937. -350 с.

Вовчок М. (Марія Олександрівна Вілінська) 1833-1907 рр. — українська письменниця, перекладачка, видавець. Її твори «Сестра», «Інститутка», «Лимерівна», «Кармелюк» та інші відображають антикріпосницькі мотиви, проблему безправності жінки у тогочасному суспільстві.

 

 

Літературно-науковий вісник. Річник 11, Т. 44. — 1908. — жовтень-грудень. — 717 с.

Це збірник поезій (Х. Алчевська, М. Вороний, П. Капельгородський та ін.); повістей, новел, драм, мемуарів (М. Грушевський, М. Вороний, Ю. Кміт). Літературна критика, наукові праці, огляди, бібліографія.

 

Ранке І. Человек / І. Ранке ; под. ред. Д. А. Коропчевскаго. — 3-е изд. стер. — Санкт-Петербург : Просвещеніе, 1903. Т. 1: Развитіе, строеніе и жизнь человеческаго тела: сь 650 рисунками вь тексть и 26 хромолитографіями.1909.683. : рис.Алф.-Предм. Указ.: с. 669-683.содерж.: Главы: Исторія развитія (Эмбріологія), Низшіе органы, Высшіе органы.

Це своєрідний підручник по анатомії людини, загальний огляд будови людського тіла, Історія розвитку людства — ембріологія, будова кісток, м’язів, нервової системи.

 

Драгоманов М. П. Листи до Ів. Франка і інших. 1887-1895 / М. П. Драгоманов. — Львів : [б. в.], 1908. — 432 с. (книга видана накладом Українсько-руської Видавничої Спілки).

Український публіцист, історик, літературознавець, громадський діяч М.П. Драгоманов опублікував свої листи до Івана Франка та інших письменників. Тема майже двадцятирічного листування була присвячена літературній творчості Великого Каменяра, формування його поглядів.

 

 

Лепкий Б. Маркіян Шашкевич. З ілюстраціями / Б. Лепкий. — Коломия : [ б. в.], 1912. — 108 с. — (Характеристики українських письменників).

Б. Лепкий видатний український письменник — поет, прозаїк, перекладач, літературознавець, видавець розповідає про життя і творчість не менш відомого і талановитого письменника, батька українського літературного руху на Галичині Маркіяна Шашкевича (1811-1843 рр.) — поета, громадського діяча, організатора гуртка «Руська трійця».

 

Підготувала Тетяна Сухова, завідувач сектром рідкісних і цінних видань відділу зберігання основного фонду ТОУНБ

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку