Шановні користувачі!

Запрошуємо Вас переглянути віртуальну виставку «Євросоюз : історія та інституції», підготовлену фахівцями відділу інформації Тернопільської ОУНБ.

Мета виставки — поліпшення Вашої поінформованості про діяльність ЄС, реальну співпрацю України з ЄС.

У запропонованих виданнях міститься інформація про історію, завдання, структуру ЄС, напрями діяльності, процеси трансформації, а також про євроекономічну інтеграцію України.


Копійка, В. В. Європейський Союз: історія і засади функціонування : навчальний посібник / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко. — 2-ге вид., випр. і допов. — Київ : Знання, 2012. — 759 с.

У виданні висвітлюється історія й аналізується сучасний стан європейської інтеграції. Логіка викладення матеріалу відповідає діалектиці інтеграційних процесів у Європі, починаючи з перших повоєнних років і завершуючи початком XXI ст.

За структурою посібник побудовано згідно з основними етапами розвитку європейської інтеграції, що дає можливість розкрити закономірності й послідовність євроінтеграційного процесу, становлення спільного економічного, соціального, валютно-фінансового, політико-правового, науково-дослідного простору, простору свободи, безпеки та законності.

Особлива увага приділяється проблематиці відносин України та Європейського Союзу. У додатках наведено необхідні таблиці, словники, схеми, які мають полегшити систематизацію та узагальнення знань з історії інтеграційних процесів у Європі.Гнидюк, Н. А. Інструмент європейського сусідства і партнерства та фінансова допомога Європейського Союзу : підручник / Н. А. Гнидюк. — Київ : Pauci, 2010. — 192 с.


У посібнику представлено пріоритетні сфери надання фінансової допомоги країнам Європейської політики сусідства, процедури планування та розподілу коштів інструменту європейського сусідства і партнерства, розглянуто можливість участі у програмах допомоги працівників органів державної влади різних рівнів, а також інших організацій, які, відповідно до законодавства Європейського Союзу, будуть прийнятними учасниками програм допомоги Співтовариства.Візова політика країн ЄС в Україні : підсумки громадського моніторингу 2012 / І. Сушко, О. Супруненко, О. Сушко, М. Кузьо. — Київ : Вістка, 2012. — 78 с.


Видання містить результати громадського моніторингу діючих норм та правил візової практики країн ЄС та Шенгену в Україні впродовж 2012 року. Експертами запропоновано незалежну оцінку виконання існуючих договорів у відносинах Україна — ЄС, насамперед Угоди про спрощення оформлення віз та Візового Кодексу ЄС.

Публікація включає науково обгрунтовані дані та оцінки динаміки візової практики ЄС в Україні у порівнянні з попередніми роками (2008—2011), визначено позитивні та негативні тенденції в окремих складових візової практики.Грицяк, І. Право на інституції Європейського Союзу : навчальний посібник / І. Грицяк. —2-ге вид., допов. — Київ : «К.І.С.», 2006. — 300 с.


У навчальному посібнику викладено суть основних складників концепції європейських співтовариств і Європейського Союзу, правової та інституційної систем цих міждержавних утворень.

Змістова структура видання побудована з урахуванням нинішнього функціонування найважливіших елементів згаданих систем Європейського Союзу. Також враховано найважливіші конституційно-правові нововведення, передбачені Договором про запровадження Конституції для Європи.Сорос, Д. Європейський Союз: дезінтеграція чи відродження? : Джордж Сорос у бесідах із Грегором Петером Шміцем / Д. Сорос. — Київ : Дух і літера, 2015. — 240 с.


У книзі видатний фінансист, благодійник та філософ Джордж Сорос фокусується на шляхах відновлення та надання життєздатності Європейському Союзу, якому віддає належне як унікальному цивілізаційному проекту.

Конструктивна критика кризових явищ у ЄС, неприйняття «ринкового фундаменталізму» органічно поєднуються в автора з грунтовними пропозиціями, зокрема щодо актуальної та потенційної ролі Німеччини в Союзі.

До книги також включено дві статті Джорджа Сороса, присвячені Україні після Революції гідності та програмі надання нашій країні адекватної допомоги з боку світової спільноти. Автор доводить, що «рятуючи Україну, ЄС врятує й себе».Євроекономічна інтеграція України : навчальний посібник / Л. І. Михайлова, Н. В. Волченко, Т. О. Зінчук, С. М. Кваша. — Київ : Центр учбової літератури, 2013. — 136 с.


У навчальному посібнику висвітлюються основи фінансового аналізу та оцінки фінансового стану, грошових потоків, фінансових результатів та ризиків підприємства. Видання враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу.Євроінтеграція: досвід країн Вишеградської четвірки та українські реалії / ред. І. Коссе. — Київ, 2014. — 87 с.


Енергетична безпека дуже важлива для ЄС, Росії та європейських держав-транзитерів, таких, як Словаччина або Україна. Центральна та Східна Європа має кілька варіантів диверсифікації імпорту: диверсифікація постачальників, збільшення імпорту зрідженого природного газу, перехід до більш короткострокових договорів (усі вони підривають домінуючу позицію «Газпрому») і видобуток «нетрадиційного» природного газу, а саме сланцевого газу.

Радикальні зміни у сфері виробництва, транзиту та маршрутів поставок природного газу до Європи відкривають нові можливості та виклики для енергетичної безпеки.

Останні події включають: нову європейську модель газового ринку; впровадження Третього енергетичного пакету ЄС; конкуренцію між уже існуючими маршрутами транзиту газу і новими маршрутами постачань. Країни Центральної та Східної Європи можуть отримати вигоду від цих змін тільки у випадку більш глибокого співробітництва між транзитерами газу у Центральній та Східній Європі в умовах нового європейського регулювання в газовій галузі.

Звіт побудований таким чином. Перший розділ містить загальний огляд обхідних проектів газопостачання. У другому розділі розглядаються джерела диверсифікації поставок газу, третій досліджує джерела нетрадиційного газу, у четвертому розділі вивчаються можливості організації «союзу транзитерів». Усі дані у звіті базуються на інформації станом на липень 2013 року, якщо не вказано інше.Європейський щоденник, 2009 / ред. О. Палівода. — Київ, 2008. — 104 с.


«Європейський щоденник» — це збірка корисної та цікаво викладеної інформації про Європейський Союз, права та обов’язки громадяни ЄС, а також корисні практичні відомості про те, що вже робить ЄС та що має робити кожен із нас, аби зробити життя нинішнього і прийдешніх поколінь кращим, здоровішим, заможнішим й безпечнішим, водночас забезпечуючи життєдайне розмаїття нашої загальної колиски — планети Земля.

Крім того, видання містить посилання на додаткові інформаційні джерела з даних питань, думки експертів та висловлювання європейських юнаків і дівчат із нагальних проблем сьогодення.Європейська спільнота очима молодих : за матеріалами Міжнар. конференції «Українсько-Європейські перспективи: погляд молодих європейців та українців» / упоряд.: А. Вітренко, Р. Фещенко. — Київ: Агентство «Україна», 2005. — 80 с.


У збірнику зібрано матеріали Міжнародної молодіжної конференції «Українсько-європейські перспективи: погляд молодих європейців та українців», що проходила 21-23 липня 2005 року в селищі Сонячногірське. Доповідачами конференції були представники з України, Білорусі, Польщі та Латвії.

Книга складається з тематичних розділів, до кожного з яких структурно додано дискусію з доповідачами щодо питань входження України до ЄС та НАТО. Збірник проілюстровано фотографіями з конференції та алфавітним переліком доповідачів із контактною інформацією.

Окрім того, читач знайде інформацію про програму обміну студентами університетів Європи «ТЕМРUS/ТАСІS», а також про нову навчальну програму ЄС для України, Молдови та Білорусі «ЕRASMUS MUNDUS». Збірник призначено для тих, хто цікавиться питаннями інтеграції України в Європейський Союз та НАТО.Європейський проект та Україна : монографія / А. В. Єрмолаєв, Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська, О. О. Резнікова [та ін.] — Київ : НІСД, 2012. — 192 с.


Монографію, яку підготував колектив дослідників Національного інституту стратегічних досліджень присвячено проблемі європейської інтеграції України. У книзі поєднано дослідження особливостей еволю¬ції ЄС як специфічного інтеграційного утворення з аналізом євроінтеграційного руху України.

Такий підхід дозволяє по-новому поглянути на європейський вибір України у зв’язку з проблемами державного суве¬ренітету та комплексом зовнішньополітичних, соціально-економічних і гуманітарних питань. Особливу увагу приділено визначенню місця та ролі нашої держави в сучасному європейському безпековому просторі.

Автори пропонують нову концепцію формування сучасних наддер¬жавних утворень, які реалізуються як «стратегічні проекти», тобто пла¬новані в конкретній часовій перспективі системні утворення з екстрапо¬ляцією результатів у майбутнє. Приділено увагу проблемним питанням європейської інтеграції та способам подолання труднощів у контексті можливих варіантів розвитку подій у ЄС.


Європейська інтеграція : навчальний посібник / за ред.: М. І. Макаренка, Л. І. Хомутенко. — Київ : Центр учбової літератури, 2015. — 344 с.


У посібнику аналізується сутність ідеї європейської інтеграції, її еволюція протягом століть; досліджено ключові теорії та концепції європейської інтеграції, проведено їх змістовне зіставлення, розглянуто передумови й історію розвитку Європейського Союзу, процес поглиблення та розширення європейської інтеграції, сучасні тенденції розвитку; висвітлено характерні риси правової системи ЄС, головні інститути ЄС, їхні функції, повноваження та механізми взаємодії в рамках загальної інституціональної системи; проаналізовано засади спільних політик ЄС, особливості державних моделей ЄС, їх спільні та відмінні риси; висвітлено також особливості соціально-економічних відносин України та ЄС, можливості реалізації євроінтеграційних прагнень України.


Європейська інтеграція України: поточна ситуація, завдання та пріоритети державної політики : мат. засідання «круглого столу» / за заг. ред. О. В. Снігир. — Київ : НІСД, 2010. — 64 с.


Збірник містить аналітичну доповідь та експертні оцінки, представлені під час круглому столу на тему «Європейська інтеграція України: поточна ситуація, завдання та пріоритети державної політики», проведеному в Національному інституті страте¬гічних досліджень.

Аналітична доповідь містить розгляд актуальних питань єв¬ропейської інтеграції України, а саме: ключові напрями діалогу Україна—ЄС, еко¬номічний та енергетичний вимір співробітництва, лібералізація візового режиму тощо.

Запрошені експерти обговорили питання зовнішньополітично¬го дискурсу України, актуальності європейського вибору, проблеми підвищення ефективності практичних заходів у сфері євроінтеграційної політики України.


 

Дізнайтеся більше:

1. Астахова, О. Молодіжне безробіття в Євросоюзі та європейський досвід реалізації молодіжної політики [Текст] / О. Астахова // Україна: аспекти праці. — 2014. — № 2. — С. 29—34.

2. Горобець, І. Європейський Союз і «велике переселення народів» [Текст] / І. Горобець, А. Мартинов // Зовнішні справи. — 2015. — № 11. — С. 16—20.

3. Гребенюк, М. Європейський Союз: від економічної інтеграції до організації колективної оборони? [Текст] / М. Гребенюк, О. Пошедін // Політичний менеджмент. — 2012. — № 1/2. — С. 212—218.

4. Добрянський, С. Хартія основних прав Європейського Союзу як регіональний праволюдинний стандарт [Текст] / С. Добрянський // Вісник Національної академії правових наук України. — 2013. — № 3. — С. 23—30.

5. Єрьоміна, Є. Становлення Європейського валютного союзу [Текст] / Є. Єрьоміна // Вісник податкової служби України. — 2009. — № 19. — С. 60—63.

6. Костюченко, Я. Правова природа асоціації у практиці Європейського Союзу [Текст] / Я. Костюченко // Право України. — 2013. — № 7. — С. 225—233.

7. Москаленко, О. Концепція інституційного балансу в контексті проблематики поділу влади в Європейському Союзі: теоретичні проблеми [Текст] / О. Москаленко // Право України. — 2015. — № 6. — С. 138—147.

8. Погорецький, М. А. Перші загальноєвропейські процедури захисту цивільних прав та їхня роль у гармонізації цивільного процесу в Європейському Союзі [Текст] / М. А. Погорецький, І. О. Ізарова // Право України. — 2015. — № 5. — С. 149—156.

9. Пошедін, О. І. Воєнна безпека України в контексті співробітництва з Європейським Союзом [Текст] / О. І. Пошедін // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2014. — № 3. — С. 53—59.

10. Пошедін, О. І. Європейська політика згуртування 2014-2020: орієнтири для України [Текст] / О. І. Пошедін // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2014. — № 2. — С. 42—48.

11. Рассомахіна, О. Особливості охорони промислових зразків за правом Європейського Союзу та законодавством окремих держав — членів ЄС [Текст] / О. Рассомахіна // Юридична Україна. — 2014. — № 5. — С. 46—52.

12. Символ долі і прагнень [Текст] : виступ Президента України Петра Порошенка на церемонії підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Віче. — 2014. — № 13. — С. 6—7 : фот. кольор.

13. Ткаченко, І. Громадянське суспільство і Європейський Союз: функціонування й співпраця [Текст] / І. Ткаченко // Віче. — 2015. — № 2. — С. 15—19.

14. Трубіна, М. В. Теоретико-прикладні аспекти адаптації законодавства України до законодавства Європейських Співтовариств [Текст] / М. В. Трубіна // Економіка. Фінанси. Право. — 2011. — № 4. — С. 36—39.

15. Фірсова, О. Д. Транскордонне медичне обслуговування в Європейському Союзі: досвід для України [Текст] / О. Д. Фірсова // Економіка та держава. — 2011. — № 2. — С. 149—150.

16. Шаров, О. Перспективи створення країнами ЄС банківського союзу [Текст] / О. Шаров // Вісник Національного банку України. — 2015. — № 2. — С. 34—43.

* * *

17. Глосарій термінів Європейського Союзу [Електронний ресурс] / [підгот. вид-во «К. І. С.»]. — Електрон. текст. дані. — [Київ, 2000— 2004]. — Режим доступу: http://europa.dovidka.com.ua/, вільний. — Назва з екрана. — Дата звернення: 14.01.2016. — Мова укр.

18. Інформація про Європейський Союз [Електронний ресурс] / Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека. — Електрон. такст. дані. — [Тернопіль, 2001—2015]. — Режим доступу: http://www.library.te.ua/european_center/nfo_es/, вільний. — Назва з екрана. — Дата звернення: 14.01.2016. — Мова укр.

19. Представництво Європейського Союзу в Україні [Електронний ресурс] / Електрон текст. і граф. дані. — Київ, [?].— Режим доступу: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm, вільний. — Назва з екрана. — Дата звернення: 14.01.2016. — Мови: укр., англ.

20. European Union [Електронний ресурс] : [офіційний портал Європейського Союзу]. — Електрон. текст. і граф. дані. — Режим доступу: http://europa.eu/, вільний. — Назва з екрана. — Дата звернення: 14.01. 2016. — Мови: болг., нім., англ, ісп., фр. [та ін.].

 

 

Підготувала: Ольга Біляшевич, провідний бібліотекар відділу інформації Тернопільської ОУНБ

© Тернопільська обласна універсальна бібліотека, 2016

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку