373
Л 93

Любченко О. М. Розділені спільною мовою. Британська та американська англійська / О. М. Любченко. – Харків: Вид. група «Основа», 2019. – 127 (1) с. – (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; Вип. 12 (204)).

Книга присвячена проблемі вживання британського та американського вживання англійської мови. В роботі подано коротку історію становлення та розвитку обох варіантів сучасної англійської мови – британського та американського – і причини виникнення розбіжностей; розглянуто систематизовані випадки відмінностей у вимові, орфографії, граматиці та лексиці серед носіїв мови; висвітлено найуживаніші варіанти лексичних одиниць зазначених варіантів мови.

Пропонована робота містить також практичні вправи з англійської мови, матеріали для друку до них, а також відповіді до завдань. Самостійне виконання вправ учнями полегшує сприйняття навчального матеріалу, його запам’ятовування та відтворення. Книга також надає поради щодо можливостей позашкільного оволодіння англійською мовою.

Книга має стати у нагоді практикуючим учителям англійської мови, студентам, учням середніх шкіл, а також усім, хто цікавиться питанням, винесення у заголовок.

 

373
С 38

Синельникова В. В. Sing with Us! / автор-упор. В. В. Синельникова. – Харків: Вид. група «Основа», 2019. – 78 (2) с. – (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; вип. 10 (202)).

Посібник пропонує широку добірку класичних і сучасних пісень англійською мовою, які можна використовувати як під час уроків, так і в позакласній діяльності для розвитку мовних і мовленнєвих компетентностей учнів початкової та середньої школи.

 

373
С 38

Синельникова В. В. Recite with Us! / автор-упор. В .В. Синельникова. – Харків: Вид. група «Основа», 2019. – 96с. – (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; вип. 11 (203)).

Посібник пропонує широку добірку класичних і сучасних віршів англійською мовою, які можна використовувати як під час уроків, так і в позакласній діяльності для розвитку мовних і мовленнєвих компетентностей учнів початкової та середньої школи.

 

373
Б 12

Бабенко Н. А. Навчання граматики англійської мови в початковій школі / Н. А. Бабенко. – Харків: Вид. група «Основа», 2019. – 125 (3)с. – (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; вип. 9 (201)).

Пропонований посібник містить практичні вправи з граматики англійської мови для відпрацювання лексико-граматичних навичок у дітей, що навчаються у початковій школі. Вправи дібрано згідно зі шкільною програмою та урахуванням особливостей дітей молодшого шкільного віку. Самостійне виконання вправ учнями вдома або під наглядом учителя у класі значно полегшує сприйняття навчального матеріалу, його запам’ятовування та відтворення. У посібнику представлено вправи різного ступеню складності.

Навчальний посібник призначений для студентів педагогічних коледжів із додатковою спеціалізацією «Англійська мова» середньої професіональної освіти.

Книга представляє інтерес для практикуючих учителів англійської мови, що працюють у початковій школі, для дітей молодшого шкільного віку, а також їхніх батьків.

 

373
С 38

Синельникова В. В. Games? Games! / В. В. Синельникова. – Харків: Вид. група «Основа», 2019. – 127 (1)с. – (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; Вип. 4 (196)).

Посібник наводить приклади та методичні рекомендації щодо організації та проведення інтерактивних ігор з розвитку мовних і мовленнєвих навичок учнів, які вчителі англійської мови можуть використовувати в процесі навчання, особливо на початковому етапі.

 

  

 

373.5
М 74

Мовні табори. Організувати та впровадити / Упоряд. І. Целиновська, Ж. Сташко. – Київ: «Вид. група «Шкільний світ»», 2018. – 96 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

Як організувати в навчальному закладі літній мовний табір засобами методичного проекту й що для цього потрібно? У книжці подано практичний методичний та апробований досвід освітян м. Маріуполя Донецької області щодо створення збагаченого освітнього середовища літніх мовних таборів.

Навчальні програми, представлені у книжці, допоможуть учителям іноземних мов організувати для дітей різного віку не лише політ культурне середовище, а цікаве змістовне дозвілля.

Рекомендовано для керівників управлінь (відділів) освіти, науково-методичних центрів, методистів районних/міських науково-методичних кабінетів, інститутів післядипломної педагогічної освіти, директорів навчальних закладів та їхніх заступників.

 

* * *

 

Болайто, Р., Вест, Р. Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської мови : Проект «Англійська мова для університетів» / Р. Болайто, Р. Вест. — Київ : Сталь, 2017. — 154 с.

В цьому звіті представлено результати об’ємного та інтенсивного допроектного дослідження, проведеного від імені Британської Ради та Міністерства освіти і науки України в 2014-16 роках, щодо ролі та статусу англійської мови в п’ятнадцятьох вищих навчальних закладах України. Звіт включає в себе опис використаної для збору даних методології, презентацію основних результатів дослідження та низку рекомендацій для подальших дій.

 

 

 

Казачінер, О.  С. Дислексія в процесі вивчення іноземної мови / О. Казачінер. — Харків : Основа, 2018. — 93 [3] с. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; вип. 1 (181)).

Посібник пропонує теоретичне обґрунтування та практичні рекомендації щодо роботи з учнями, які страждають на дислексію. Детально описані причини виникнення дислексії, засоби розпізнання учнів з дислексією, а також методика роботи з такими учнями під час вивчення іноземної мови.

 

376
К 14

Казачінер О. С. Навчання учнів з особливими потребами / О. Казачінер. — Харків : Основа, 2017. — 93 [3] с. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; вип. 10 (178)).

У посібнику представлено матеріал з методики та практики організації навчання учнів з особливими потребами під час викладення іноземної мови, який систематизовано згідно з досвідом закордонних колег.

 

 

 

Лисовець, І. П. Театралізовані вистави англійською мовою / І. П. Лисовець, О. О. Зінченко. — Харків : Основа, 2017. — 93 [3] с. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; вип. 12 (180)).

Посібник пропонує низку театралізованих позакласних заходів англійською мовою, які можна використовувати для організації позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах різних типів.

 

 

Казачінер, О. С. Методика диференційованого навчання / О. Казачінер. — Харків : Основа, 2017. — 93 [3] с. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; вип. 9 (177)).

У посібнику представлено матеріал з методики та практики організації диференційованого навчання під час викладення іноземної мови, який систематизовано згідно з досвідом закордонних колег.

 

 

 

Комогорова, М. І. Perfect Continuous — граматичні вправи / М. Комогорова. — Харків : Основа, 2018. — 111 [1] с. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; вип. 2 (182)).

Навчально-методичний посібник розроблено для учнів старших класів шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови та студентів немовних факультетів педагогічних ВНЗ. Посібник складається з 4 розділів, кожен з яких містить велику кількість завдань та вправ зростаючого рівня складності, що відповідають етапам засвоєння знань та можуть використовуватися як на практичних заняттях, так і для самостійного вивчення.

 

Бабенко, Н. А. Вправи з англійської граматики / Н. Бабенко. — Харків : Основа, 2017. — 80 с. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; вип. 11 (179)).

Посібник пропонує тренувальні вправи з граматики англійської мови для учнів початкової школи. Завдання можуть використовуватися для експрес або поточного контролю.

 

 

 

Молоткова, С. О. Англійська мова. Уроки. 9 клас / С. Молоткова, Г. Семенова. — Київ : Перше вересня, 2017. — 224 с. — (Б-ка «Шкільного світу).

Посібник розроблено для вчителів, які викладають англійську мову у 9-их класах загальноосвітніх навчальних закладів. У книзі ґрунтовно розроблено 9 основних тем ситуативного спілкування, передбачених навчальними програмами МОН. У книзі міститься велика кількість оригінальних вправ, які допоможуть учням сконцентруватись на розвитку їх комунікативних навичок.

Посібник стане у пригоді вчителям англійської мови загальноосвітніх та студентам вищих навчальних закладів.

 

Мовні табори. Організувати та впровадити / упоряд.: І. Целиковська, Ж. Сташко. — Київ : Шкільний світ, 2017. — 96 с. — (Б-ка «Шкільного світу).

Як організувати в навчальному закладі літній мовний табір засобами методичного проекту й що для цього потрібно. У книжці подано практичний методичний та апробований досвід освітян м. Маріуполя Донецької області щодо створення збагаченого освітнього середовища літніх мовних таборів.

Навчальні програми, представлені у книжці, допоможуть учителям іноземних мов організувати для дітей різного віку не лише політкультурне середовище, а й цікаве змістовне дозвілля.

Рекомендовано для керівників управлінь (відділів) освіти, науково-методичних центрів, методистів районних/міських науково-методичних кабінетів, інститутів післядипломної педагогічної освіти, директорів навчальних закладів та їхніх заступників.

 

Вчимося запам’ятовувати слова. — Харків : Основа, 2017.  125 [3] с.  (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; Вип. 8 (176)).

Пропонований посібник містить вправи на запам’ятовування слів англійського алфавіту та ігри на розвиток навичок читання на уроці іноземної мови в початковій школі, що допоможе учителю в цікавій формі удосконалювати зазначені навички школярів та сприятиме уникненню одноманітності в навчальному процесі.

 

 

 

Сценарії позакласних заходів з англійської мови / упоряд. З. О. Родіонова. — Харків : Основа, 2017.  78 [2] с.  (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; Вип. 2 (170)).

Посібник пропонує розробки сценаріїв позакласних заходів з англійської мови для учнів загальноосвітніх навчальних заходів

Тести з англійської граматики для початкової школи. Частина ІІ.  Харків : Основа, 2017.  110 [2] с.  (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; Вип. 7 (175)).

Посібник пропонує тестові завдання для перевірки сформованості лінгвістичної компетенції учнів початкової школи. Завдання можуть використовуватися для експресс-або поточного контролю.

 

 

 

Тести з англійської граматики для початкової школи. Частина І.  Харків : Основа, 2017.  79 [1] с.  (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; Вип. 6 (174)).

Посібник пропонує тестові завдання для перевірки сформованості лінгвістичної компетенції учнів початкової школи. Завдання можуть використовуватися для експресс-або поточного контролю.

 

Контроль. ЗНО. Тренувальні вправи / А. І. Гончарова, Л. А. Задоєва. Харків : Основа, 2017.  125 [3] с.  (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; Вип. 1 (169)).

Посібник укладено відповідно до вимог Програми ЗНО з іноземних мов Міністерства освіти і науки України. Також ураховано вимоги сучасного Європейського екзамену, на основі якого створено модель національного зовнішнього тестування з англійської мови.

 

 

Організація домашнього читання в процесі навчання англійської мови. Частина 1. Харків: Основа, 2017.  93 [3] с.  (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; Вип. 3 (171)).

У посібнику представлено матеріал, присвячений вивченню традицій, культури та життя людей в англомовних країнах. Перша частина – Англія, Шотландія, Уельс, Північна Ірландія; Велика Британія загалом. Запропоновано тести, які можна використовувати для організації домашнього читання, а також деякі завдання для розвитку мовних та мовленнєвих навичок учнів.

 Організація домашнього читання в процесі навчання англійської мови. Частина 2.  Харків : Основа, 2017.  109 [3] с.  (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; Вип. 4 (172)).

У посібнику представлено матеріал, присвячений вивченню традицій, культури та життя людей в англомовних країнах. Друга частина — США, Мексика, Канада та Австралія. Запропоновано тести, які можна використовувати для організації домашнього читання, а також деякі завдання для розвитку мовних та мовленнєвих навичок учнів.

 

Всеукраїнський конкурс «Учитель року». Методичні рекомендації. — Харків : Основа, 2017.  111 [1] с.  (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; Вип. 5 (173)).

У посібнику представлено матеріали та рекомендації щодо підготовки учителів англійської мови до участі в різних етапах професійного конкурсу «Учитель року».

 

 

Ефективна підготовка до ЗНО. Частина 2/ упоряд. Л. Є. Овсяннікова.  Харків : Основа, 2016.  76 [4] с.  (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; Вип. 12 (168)).

Посібник пропонує серію вправ з перевірки сформованості мовної та мовленнєвої компетенції для підготовки до виконання завдань зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.

 

 

Ефективна підготовка до ЗНО. Частина 1 / упоряд. Л. Є. Овсяннікова. Харків : Основа, 2016.  92 [4] с.  (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; Вип. 11 (167)).

Посібник пропонує серію вправ з перевірки сформованості мовної та мовленнєвої компетенції для підготовки до виконання завдань зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.

 

 

Підвищуємо якість навчання школярів з іноземних мов.  Харків : Основа, 2016.  111 [1] с.  (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; Вип. 1 (166)).

Методичний посібник містить матеріали для вчителів іноземних мов, які працюють у загальноосвітніх навчальних закладах. Він покликаний допомогти педагогам-початківцям і фахівцям у підготовці та проведенні сучасного ефективного уроку: визначенні типу, мети, завдань, добору форм, методів навчання, видів оцінювання. Видання також буде корисним у підготовці випускників до складання державної підсумкової атестації та проходження незалежного оцінювання з іноземних мов.

 

Тематичні тренувальні вправи. — Харків : Основа, 2016.  96 с.  (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; Вип. 4 (160)).

У навчально-методичному посібнику представлено тренувальні та перевірочні вправи з основних сфер ситуативного спілкування для опрацювання в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів. Посібник можна використовувати в урочній та позаурочній діяльності, а також для поточного та семестрового контролю.

 

Інклюзивний підхід до навчання іноземної мови.  Харків : Основа, 2016.  95 [1] с.  (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; Вип. 1 (157)).

Посібник знайомитись із основними завданнями та напрямками роботи з організації психологічного супроводу процесу навчання іноземної мови дітей особливостями розвитку.

 

 

Інноваційні педагогічні технології в сучасному навчанні іноземної мови. — Харків : Основа, 2016. — 77 [3] с. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; Вип. 3 (159)).

У навчально-методичному посібнику представлено інноваційні педагогічні технології, які з’явилися нещодавно в практиці навчання, і які успішно можна використовувати під час викладання будь-якої навчальної дисципліни, зокрема іноземної мови.

 

Інклюзивна компетентність учителя іноземної мови.  Харків : Основа, 2016.  93 [3] с.  (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; Вип. 9 (165)).

Посібник знайомить з концептуальними теоретико-методичними засадами впровадження педагогічної системи розвитку інклюзивної компетентності вчителів іноземних мов у сучасній парадигмі освіти України.

 

 

Навчання англійської мови обдарованих учнів.  Харків : Основа, 2016. 96 с.  (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; Вип. 2 (158)).

Посібник пропонує теоретичні та практичні рекомендації щодо виявлення обдарованих учнів та роботи з ними, зокрема під час навчання англійської мови.

 

 

Англійська мова для дошкільнят [Текст] / авт.-упоряд. Т. Д. Гнатюк. – 2-ге вид., зі змін. та допов. — Тернопіль : Мандрівець, 2012. — 112 с.  

Посібник пропонує нестандартні прийоми навчання англійської мови дошкільнят. Відповідно до вікових особливостей дітей дібрано тематику спілкування, лексичні одиниці, комунікативні ситуації. Вірші, пісеньки, ігри сприятимуть швидкому запам’ятовуванню англійських слів, виразів та цілих речень. Розвивальні ігри, подані у посібнику, допоможуть узагальнити та закріпити знання, вміння та навички дошкільнят та учнів початкових класів.

Англійська мова. Початкова школа / упоряд. Т. Михайленко. — Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. — 128 с. — (Б-ка «Шкільного світу»).

Ви вчитель, який починає робити перші кроки в своїй професійній кар’єрі, або викладач із великим досвідом? Ви батько або мати, дідусь або бабуся майбутнього першокласника або учня початкової школи? Тоді ця книжка саме для вас, бо вивчення англійської мови є дуже актуальним у сучасному світі. Що раніше діти почнуть вивчати англійську, то краще для них.

Цю книжку створили професіонали з досвідом роботи саме в початковій школі. Знайдіть поради та рекомендації, ігри та методичні знахідки, цікаві уроки та позакласні заходи, спрямовані на те, щоб зацікавити наймолодших у вивченні англійської мови.

 

Бекреньова, І. І. Використовуємо сучасні підходи у викладанні англійської мови / І. І. Бекреньова. — Харків : Основа, 2007. — 96 с. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література» ; вип. 9 (57)).  

Посібник пропонує рекомендації до організації навчально-виховного процесу з англійської мови у класній та позакласній роботі з урахуванням сучасних вимог до комунікативної спрямованості та інформатизації навчання.

 

 

Бойчук, О. For Fun and Profit. Навчаємось граючись / О. Бойчук. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. — 80 c.  

Пропонований посібник укладений відповідно до вимог чинної програми з англійської мови. Він орієнтований на формування лексичних навичок та вмінь учнів 4-5 класів загальноосвітніх шкіл. Його може використовувати творчий учитель на уроках англійської мови для покращення засвоєння лексичного матеріалу, а також для додаткової роботи з учнями в позаурочний час.

 

Ґандзя, І. В. Готуємось до ЗНО. Brainstorming day by day / І. В. Ґандзя, В. В. Синельникова. — Харків : Основа, 2012. — 108 с. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література» ; вип. 9 (117)).  

Навчальний посібник призначено для випускників шкіл і спрямовано на підготовку абітурієнтів до зовнішнього тестування з англійської мови.

 

 

Гунько, С. В. Граючись, учимось : англійська в рухах для дітей : за методикою асоціативних символів : навч. посіб. для 1 кл. загальноосвітніх навч. закладів / С. В. Гунько, З. В. Коновалюк. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. — 184 с.  

Посібник допоможе вчителям та батькам навчати дітей англійської мови в цікавій, легкій, часто жартівливій формі. Новизною видання є те, що лексичний матеріал подано не традиційно, а з використанням методу асоціативних символів.

Давиденко, А. О. Навчання креативного читання і письма / А. О. Давиденко, І. І. Бекреньова. — Харків : Основа , 2009. — 128 с. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література» ; вип. 5 (77)).

Посібник пропонує велику кількість автентичних текстів із перевірочними та творчими завданнями для формування й розвитку навичок креативної роботи з текстовим матеріалом та детальну інформацію з відповідними тренувальними вправами для роботи з формування й розвитку навичок письма в учнів середньої школи.

Європейське мовне портфоліо : проект для учнів основної та старшої школи / уклад. О. Карпюк. — Тернопіль : Лібра Терра, 2008. — 112 c.

Даний навчальний посібник є першою спробою створити українську версію Європейського Мовного Портфоліо для учнів середніх навчальних закладів. Реалізація даного проекту в Україні сприятиме розвитку учнівської автономії у вивченні іноземних мов, якісному впровадженню компетентістного підходу в іншомовне навчання, наближенню навчального процесу з предмету «іноземна мова» до сучасних європейських мовних стандартів.

 

Єщенко, Ю. Ф. Англійська граматика. Теорія та практика / Ю. Ф. Єщенко. — Харків : Основа, 2011. — 94 p. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література» ; вип. 10 (106)).  

Посібник містить граматичний матеріал з основних граматичних тем сучасної англійської мови і вправи для розвитку навичок для практичного оволодіння нею.

 

Зуєва, М. В. Стимулюємо розвиток учнів / М. В. Зуєва. — Харків : Основа, 2011. — 95 с. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література» ; вип. 1 (97)).  

Посібник пропонує низку ідей з організації проектної діяльності під час уроків та в позаурочний час, яка спрямована на розвиток практичної організації знань учнів для розв’язання конкретної задачі або проблеми.

 

 

Ігри в початковій школі на уроках англійської / упоряд. Л. Мудрак. — Київ : Шкільний світ, 2010. — 125 c. — (Б-ка «Шкільного світу»).  

У цьому посібнику ви знайдете різноманітні ігри, які допоможуть оволодіти лексичним матеріалом за темами нової програми для 2-5-х класів, інтерактивні завдання, що полегшать уведення граматики, рольові ігри та ситуації, які сприятимуть розвитку монологічного та діалогічного мовлення учнів молодшої школи. Тематика ігор підібрана з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів цієї групи.

 

Казачінер, О. Педагогічна підтримка учнів / О. Казачінер. — Харків : Основа, 2009. — 79 с. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література» ; вип. 11 (83)).  

Посібник аналізує психофізіологічні та педагогічні причини неуспішності учнів під час вивчення іноземної мови та пропонує детальні розробки вправ, які можуть допомогти вчителю підвищити мотивацію учнів до навчання та їхню успішність на уроках.

 

 

Казачінер, О. С. Позакласна робота з англійської мови в початковій школі / О. С. Казачінер. — Х. : Основа, 2010. — 128 с. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література» ; вип. 8 (92)).  

Посібник містить теоретичні та практичні рекомендації щодо формування в учнів початкової школи лінгвістичних інтересів шляхом організації позакласної діяльності з англійської мови.

 

Казачінер, О. С. Сучасні форми та методи навчання англійської мови / О. С. Казачінер. — Харків : Основа, 2010. — 112 с. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література» ; вип. 6 (90)).  

Посібник містить детальну інформацію про найпоширеніші форми й методи навчання англійської мови, аналізує типи й структуру нестандартних уроків; пропонує широкий вибір цих уроків в початкових класах.

Казачінер, О. С. Труднощі в оволодінні іноземною мовою: діагностика, корекція, профілактика / О. С. Казачінер. — Харків : Основа, 2012. — 96 с. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література» ; вип. 5 (113)).  

Посібник має на меті допомогти вчителю визначити та подолати труднощі в навчанні, зокрема під час вивчення іноземної мови, використовуючи психолого-педагогічні технології діагностики та корекції.

 

 

Казачінер, О. С. Шляхи підвищення ефективності та якості уроку іноземної мови / О. С. Казачінер. — Харків : Основа, 2012. — 112 с. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література» ; вип. 11 (119)).  

Посібник пропонує дослідження шляхів забезпечення ефективності та якості сучасного уроку іноземної мови з метою надання вчителям рекомендацій щодо підвищення рівня навчальних досягнень школярів.

 

Кіктенко, Т. М. Warming up. Розпочинаємо урок ефективно / Т. М. Кіктенко. — Харків : Основа, 2008. — 123 c. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література» ; вип. 2  (62)).  

У посібнику запропоновано добірку тематично спрямованих різних видів мовленнєвої зарядки, усних чи з опорою на друкований текст, які дадуть змогу вчителю ефективніше підготуватися до уроку і налаштувати учнів на конкретну тему. Також додаються матеріали для копіювання, що значно полегшать роботу вчителя.

 

 

Комогорова, М. І. Педагогічне забезпечення міцності знань (на прикладі англ. мови) / М. І. Комогорова, Л. С. Рибалко. — Харків : Основа, 2010. — 112 с. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література» ; вип. 4 (112)).  

Посібник аналізує труднощі закріплення вивченого матеріалу з предметів гуманітарного циклу учням 5-6 класів та пропонує шляхи подолання цієї проблеми на прикладі англійської мови.

 

Кукуріка, Л. С. Роль читання у вивченні англійської мови / Л. С. Кукуріка. — Харків : Основа, 2012. — 96 с. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література» ; вип. 10 (118)).  

У пропонованій роботі вчитель знайде добірку матеріалів до уроків класного позакласного читання для учнів старших класів на основі художнього твору (відомої американської книги «The Life of the Party. A True Story of Teenager Alcoholism», авторів Becky Tirabassi and Gregg Lewis). Запропоновано дотекстові, лексичні вправи, а також вправи з розвитку навичок читання та говоріння.

 

Маслова, Н. І. Cучасні інформаційні технології. Англійська мова / Н. І. Маслова, Н. О. Бутковська ; Г. П. Бородай. — Харків : Основа, 2011. — 96 с. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; вип. 4 (100)).

Посібник пропонує матеріали з історії розвитку комп’ютерних технологій для опрацювання в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів і на початкових курсах мовних ВНЗ.

 

 

Мирошніченко, А. Л. Аудіювання — це цікаво / А. Л. Мирошніченко, В. В. Кончіч, Ю. Г. Лайко. — Харків : Основа, 2012. — 111 с. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література» ; вип. 12 (120)).  

Посібник містить інформацію про теоретичні передумови навчання аудіювання, аутентичні фабулярні тексти з комплексом завдань для вдосконалення навичок та розвитку вмінь аудіювання та контролю рівня навчальних досягнень учнів.

Назар, Л. English Parties : сценарії позакласних заходів з англійської мови / Л. Назар. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. — 79 p.  

Пропонована добірка сценаріїв тематичних позакласних заходів з англійської мови допоможе вчителям у проведенні нестандартних та цікавих уроків. Сценарії можна використати у позакласній роботі: проведенні шкільних ранків, вечорів. Сценарії містять вірші англомовних поетів, тексти пісень з нотами, кросворди, крилаті вислови, цікаву інформацію про культурні традиції англомовних країн.

 Новітні технології на уроках англійської мови / упоряд. Т. Михайленко. — Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. — 112 с. — (Б-ка «Шкільного світу»).

 

Прагнете, щоб ваші уроки були не тільки цікавими та захопливими, але й сучасними та практичними? Тоді ця книжка саме для вас. Вона допоможе вам краще їх організувати та зробити нестандартними.

Ключ до успіху дуже простий — використовуйте новітні технології! Вони полегшать Вашу роботу, допоможуть зацікавити учнів, покращать ефективність та якість викладання.

Ваші колеги діляться досвідом у використанні новітніх технологій. Знайдіть цікаві методичні поради та низку практичних уроків у цій книжці та використайте їх у своїй шкільній практиці.

Полонська, Т. Профільне навчання іноземної мови учнів старшої школи : метод. рек. / Т. Полонська. — Київ : Педагогічна думка, 2014. — 80 с.  

У методичних рекомендаціях розглядаються актуальні питання організації профільного навчання іноземної мови учнів старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів України (на прикладі англійської мови). Особливу увагу звернено на базові компоненти профільного навчання іноземної мови: елективні курси, професійну орієнтацію, мовне портфоліо.

Редько, В. Г. Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів початкової школи : метод. посіб. для вчителів інозем. мов / В. Г. Редько. — Київ : Генеза, 2007. — 136 с.  

 

У посібнику розглядаються основні лінгводидактичні та психологічні особливості навчання іноземної мови учнів початкової школи. Автор спрямовує діяльність учителів на організацію навчального процесу відповідно до основних положень комунікативного і особистісно-орієнтованого підходів, окреслює пріоритети у використанні підручників, робочих зошитів і електронних навчально-методичних комплектів як основних засобів навчання.

 

Свиридюк, Т. Використання мультимедійних засобів у навчанні англійської мови учнів з різними пізнавальними стилями : навчально-методичний посібник / Т. Свиридюк. — Тернопіль : Лібра Терра, 2010. — 64 с. — 1 електрон. опт. диск (CD–ROM).

Актуальність посібника полягає в його доцільності та своєчасності, оскільки він повною мірою відповідає сучасним освітнім тенденціям.

Автор у доступній для вчителів формі пропонує ефективні методи використання музики, відео кліпів, пісень, фрагментів кінофільмів, мультфільмів і телепрограм на уроках англійської мови.

Опис різних видів навчальної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій через призму дослідження процесів запам’ятовування робить посібник оперативним і корисним у підготовці вчителя до уроку, розробці навчальних тем, виборі інструментів реалізації навчальних цілей, у значній мірі задовольняє потребу педагога у підвищенні фахового рівня.

 Cвиридюк, Т. Все про ігри : методичний посібник / Т. Cвиридюк, С. Петрук. — Тернопіль : Лібра Терра, 2007. — 135 c.

Методичний посібник допоможе вчителям-предметникам урізноманітнити навчальний процес, використавши гру як одні з чинників стимуляції та активізації засвоєння знань. Дотримуючись рекомендацій, вчитель спроможний перетворити навчальний процес у якісну форму спонукання учнів до комунікації, мовленнєвої активності учнів на уроці та сприятиме стійкому інтересу школярів до предмету.

Запропоновані ігри (понад 100) розроблені для початкового та середнього ступенів навчання англійської мови. Проте всі вони можуть бути адаптовані відповідно до певних вимог та цілей навчання інших ступенів.

Свиридюк, Т. Співайте з задоволенням : Збірник пісень. Навчально-методичний посібник / Т. Свиридюк, С. Петрук. — Тернопіль : Лібра Терра, 2008. — 116 c.: іл.

У посібнику подана інформація про пісні, їх характеристика, методичні поради та рекомендації використання пісень на уроках англійської мови.

Посібник розрахований на вчителів англійської мови. Матеріали можуть використовуватися на початковому та середньому етапі навчання з метою збагачення словникового збагачення учнів, розвитку навичок аудіювання, урізноманітнення навчального матеріалу та підвищенню інтересу школярів до предмету, сприяють естетичному вихованню учнів.

Соціокультурна компетенція на уроках англійської / упоряд. Т. Михайленко. — Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. — 112 с. — (Б-ка «Шкільного світу» ).  

Мова та культура тісно взаємопов’язані, впливаючи на вербальну та невербальну сфери спілкування. Інколи в розмові важливе не лише слово, а й довжина паузи. При вивченні англійської мови такі нюанси треба брати до уваги для того, щоб розуміти інших та з повагою ставитися до їхніх традицій і культури. Це і є основою соціокультурної компетенції, з якою слід не тільки знайомити учнів, а й навчати, як використовувати її на практиці. Відкрийте для своїх учнів багато цікавих і потрібних фактів про звички, традиції та культуру інших, і вони стануть громадянами світу, у якому буде легко жити, спілкуватися, робити кар’єру, спілкуватися на рівних та створювати сім’ю. Усе це ви знайдете в цій книжці, яку створено з допомогою справжніх експертів з цього питання.

Стародуб, Т. Ф. Перші кроки в англійській / Т. Стародуб. — Kиїв : Шкільний світ, 2011. — 104 с. — (Б-ка «Шкільного світу»).  

Ви — батько, мати, вихователь дитячого садка, учитель початкової школи? Ви усвідомлюєте, що дітям необхідне знання англійської мови. Але як зробити перші кроки у вивченні чужої мови? Як заохотити дитину навчатися із задоволенням? Тоді нова книжка «Перші кроки в англійській» Тетяни Стародуб стане вам у пригоді.

 

Тарасова, О. Зразки тестів з англійської. Лексика, граматика, письмо / О. Тарасова. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 65 c. — (Б-ка «Шкільного світу»).  

Посібник має на меті ознайомити майбутнього кандидата незалежного оцінювання з англійської мови з усіма вимогами письмової частини іспиту; пояснити, як готуватися до письмового іспиту; надати деякі корисні поради; опанувати найважливіші правила, що є необхідними для успішного складання іспиту з письма, лексики, граматики; розвинути, закріпити та відпрацювати на практиці основні вміння та навички.

 

Цимбал, О. М. Проектна технологія, критичне мислення і громадянська освіта в процесі вивчення англійської мови. Початкова школа / О. М. Цимбал, О. В. Тягло, П. В. Цимбал. — Харків : Основа, 2008. — 109 с. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література» ; вип. 4 (64)).  

У навчальному посібнику реалізується комплексне завдання — підвищити ефективність навчання англійської мови, сформувати основи критичного мислення й громадянської компетентності учнів через застосування інтегрованого підходу в проектній технології. Навчальні проекти зорієнтовані на тематику, що міститься у «Програмі з англійської мови для загальноосвітніх навчальних закладів», та відповідають різним рівням володіння мовою, визначеним у «Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти».

 

 

Підготували: Тетяна Музика, завідувачка відділу літератури іноземними мовами ТОУНБ,
Юлія Чуйко, бібліотекар І категорії відділу літератури іноземними мовами ТОУНБ

© Тернопільська обласна універсальна бібліотека, 2016—2020
Оновлення: жовтень 2020

 

 

 

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку