«Галицькі лицарі волі»

(до 100-річчя створення легіону УСС)

 

У серпні 2014 року Україна відзначила 100-ліття від дня створення легіону Українських січових стрільців. У роки Першої світової війни це була єдина добровольча військова формація у складі австро-угорської армії. Галичани радо зустріли ініціативу створення українського військового формування. Так служити в легіоні УСС зголосилися близько 30 тис. осіб, однак австрійська влада, побоюючись створення українського війська, дозволила взяти до рук зброю лише 2,5 тис. добровольців. Ядро легіону склали активісти товариств «Сокіл», «Січ» і «Пласт», а також гімназисти й студенти.

УСС стали зародком національній армії, були першими окремими українськими частинами на бойових полях Східної Європи після Полтавської битви 1709 року, а їх звитяги мали велике значення для відновлення військових традицій, зростання українського патріотизму.

Окрім бойових досягнень, стрільці залишили по собі величезний пласт культурної спадщини, створили пісенний культ, який не втрачає популярності вже сто років. Як у Галичині, так і поза її межами засновували театри, осередки «Просвіти», школи тощо.

Історія Українських січових стрільців — це гордість і слава, радість і біль нашого народу, який прагнув волі, кращої долі, побудови суверенної України.

Пропонуємо Вашій увазі віртуальну виставку, на якій представлено видання, що розповідають про історію створення, розвиток та діяльність січових стрільців.

Розділ 1. Створення та бойовий шлях легіону УСС

Нічого нам не треба від життя:

Ні грошей, ані почестей, ні слави,

Лиш Держави треба вороття

Святої Української Держави.

М. Пронченко


Лазарович, М. Українські січові стрільці : національно-політична та культурно-просвітницька діяльність
/ М. Лазарович. — Т. : Екон. думка, 2000. — 202 с.

Монографія кандидата історичних наук М. Лазаровича є першою в українській історіографії спробою комплексного дослідження ідейно-політичних засад у формуванні та діяльності легіону Українських січових стрільців у роки Першої світової війни. Проаналізовано ряд принципових висновків щодо місця й значення стрілецтва та його ідей в українському державотворчому процесі. Дається узагальнюючий аналіз ролі різноманітних форм стрілецької діяльності в поглибленні національної свідомості українського народу.


Лазарович, М. Леґіон Українських січових стрільців: формування, ідея, боротьба
/ М. Лазарович. — Т. : Джура, 2005. — 592 с. : іл.

У монографії розглядаються причини, передумови та наслідки зародження українського стрілецького руху в Галичині, його головна мета, ідеологічні та програмні засади, форми й методи діяльності товариств «Сокіл», «Січ», «Пласт» і стрілецьких гуртків. Проаналізовано основні принципи та умови організації леґіону Українських січових стрільців на початку Першої світової війни, його завдання й особовий склад.


Ріпецький, С. Українське січове стрілецтво / С. Ріпецький ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка. — Л. : Атлас, 1995. — 358 с.— (Українознавча б-ка НТШ ; ч. 4).


Даний нарис є доповненням до раніше опублікованих творів про Українське січове стрілецтво з ідеологічних, культурно-моральних, громадсько-моральних та політично-визвольних моментів історії УСС. Описується становлення, розвиток, діяльність та зникнення українських стрільців.

Лазарович, М. «Машерують наші добровольці…» / М. Лазарович, Н. Лазарович. — Т. : Тайп, 2003. — 142 с. : іл.


Дане видання є спробою комплексного вивчення збройної боротьби, національно-політичної та культурно-просвітницької діяльності Українського січового стрілецтва в роки Першої світової війни. Книга яскраво й самобутньо відтворює славний бойовий шлях УСС, їх справжню роль у бурхливих подіях в Україні початку XX століття. Велику увагу приділено висвітленню ролі та значення стрілецтва в Листопадовій національній революції. Джерельну базу монографії становлять архівні матеріали й опубліковані документи.


Литвин, М. Р. Історія галицького стрілецтва / М. Р. Литвин, К. Є. Науменко. — Л. : Каменяр, 1990. — 200 с.


Автори книги розкривають драматичний літопис галицького стрілецтва: бойовий шлях легіону Українських січових стрільців, Української Галицької армії, трагедію червоних галицьких стрільців, які в 30-ті роки XX століття потрапили під каток сталінських репресій, повоєнну долю військової еміграції.


Лазарович, М. «Гей, ви, стрільці січовії…» : формування українського стрілецького руху в Галичині: причини, передумови, наслідки / М. Лазарович. — Т. : Джура, 2004. — 80 с. : іл.

У книзі висвітлюється діяльність низки краєвих інституцій, політичних партій, громадських діячів другої половини XIX — початку XX ст., наголошується на ролі та значенні стрілецького руху для розвитку української політичної думки.


Лазарович, М. Культурно-просвітницька діяльність Українських січових стрільців у роки Першої світової війни / М. Лазарович. — Т. : Тайп, 2003. — 114 с. : іл.

Дана монографія висвітлює форми й методи культурно-мистецької та просвітницької діяльності Українських січових стрільців, їх вплив на формування та поглиблення національної свідомості українського суспільства. Проаналізовано основні напрямки літературної творчості стрілецтва, його видавничі зусилля. Значна увага приділяється висвітленню таких допоміжних, громадсько-освітніх та мистецьких структур УСС, як Кіш, Вишкіл, Збірні станиці, Пресова кватира, стрілецька гімназія, хор тощо.


Литвин, М. Р. Військова еліта Галичини / М. Р. Литвин, К. Є. Науменко. — Л. : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2004. — 376 с.

У книзі подано біографії військових діячів доби Українських визвольних змагань 1914—1923 pp., у тому числі й маловідомих. Зокрема, висвітлюється життєвий шлях та бойова діяльність командирів легіону Українських січових стрільців, Української Галицької армії, Окремого корпусу січових стрільців Армії УНР. Використано спогади, документи з архівів і бібліотек України, Росії, Польщі та Чехії.


Литвин, М. Р. Українські січові стрільці : до 500-річчя козацької слави / М. Р. Литвин, К. Є. Науменко. — К. : Знання України, 1992. — 48 с.

Нетлінна пам’ять народу зберегла хвилюючі спогади й пісні про бойові звитяги легіону Українських січових стрільців у битвах із царськими військами на Прикарпатті й Надзбруччі, трагедію Окремого полку січових стрільців на Наддніпрянщині. Ці події знайшли своє відображення в даній брошурі, написаній на основі маловідомих архівних матеріалів.


Липовецький, С. Українські січові стрільці : галицькі воїни Архистратига Михаїла / С. Липовецький. — К. : Укр. вид. спілка, 2010. — 96 с.

Невелика брошура коротко та змістовно висвітлює історію легіону Українських січових стрільців.

У своїй символіці стрільці часто використовували зображення Архистратига Михаїла та щита з галицьким левом. З вірою в те, що їхнє завдання — «визволяти братів-українців з ворожих кайдан», вони жертвували життям і здобували військову доблесть, яка навіть через століття залишила яскравий слід в історії українських визвольних змагань.


Олексин, Ж. Б. Пісня про червону калину, 1914—1974 : історія УСС-ів для молоді / Ж. Б. Олексин. — Нью-Йорк : Червона калина, 1974. — 96 с.

У виданні, присвяченому українській молоді, у популярній і доступній формі викладено історію Українських січових стрільців. Книжка гарно ілюстрована, містить багато світлин старшин і вояків-усусів.


Луців, Л. Слідами стрілецької слави / Л. Луців. — [Б. м.] : Червона калина, 1965. — 34 с.

Книга присвячена 50-річчю із часу створення Українських січових стрільців. Містить короткий виклад історії усіх комендантів УСС та їх фотографії.


УСС : Українські січові стрільці, 1914—1920. — Репринт. вид. 1935 р. — Л. : Слово, 1991. — 160 с.

Фотоальбом побачив світ у Львові 1935 року та був підготовлений з нагоди двадцятиріччя із часу створення Українського січового стрілецтва. Дане видання містить унікальні фотографії, які супроводжуються детальними науковими коментарями. Ілюстрації дають змогу ознайомитись не тільки з героїчними змаганнями УСС, але й суворими буднями борців за незалежність України.


Розділ 2. Стрілецтво на Тернопільщині

За рідний край, за нарід свій,

За долю України.

Ми йдемо в бій, ми йдемо в бій,

Крізь згарища, руїни…

Р. Купчинський


Лазарович, М. Чин леґіону Українських січових стрільців на Тернопіллі : друга половина 1915 — початок 1918 р.
/ М. Лазарович. — Т. : Навч. книга — Богдан, 2012. — 224 с.

У монографії висвітлено події, пов’язані з російською окупацією Тернопілля під час Першої світової війни, та збройну боротьбу легіону Українських січових стрільців проти загарбників на теренах краю. Значну увагу приділено розгляду становища мешканців Тернопільщини в роки воєнного лихоліття.

Від Маківки до Стрипи : нариси історії Українського січового стрілецтва та Української Галицької армії / М. Лазарович, Б. Мельничук, Р. Матейко, С. Півторак. — Т. : Терно-граф, 2010. — 164 с. : іл.

На сторінках даного нарису розкрито причини та передумови зародження легіону УСС та його роль в історії України. Об’єктивно висвітлюється діяльність цього військового формування та воєнні дії на теренах нашого краю. Відтворено також інші героїчні й трагічні сторінки нашої історії: виникнення Західноукраїнської Народної Республіки, бойовий шлях її збройних сил — Української Галицької армії.

Лисоня, 1916—1996 : документи, щоденники, спогади, листи, поезії, пісні, знимки. — Бережани : Музей книги, 1996. — 265 с.

«Лисоня, 1916—1996» — це перша спроба антології народної пам’яті про Українське cічове cтрілецтво, що вкрило себе невмирущою славою в кривавих боях на Лисоні та околицях Бережан. До збірника увійшли спогади, фотографії, пісні, частина яких у 20—30 роках друкувалася в «Стрілецькому календарі», «Календарі Червоної Калини», збірниках «Українські січові стрільці: 1914—1920 pp.» (1935 p.), «Історія Леґіону УССів 1914—1918 pp.» (1936 p.), але й донині залишаються малодоступними широкому колу читачів.

Також тут подано спогади, поезії та пісні людей повоєнного покоління та наших сучасників, для яких Лисоня стала символом боротьби за волю України.

Матейко, Р. Воєнними дорогами синів Галичини : Українські січові стрільці на Тернопільщині / Р. Матейко, Б. Мельничук. — Т. : РВВ управління по пресі, 1991. — 70 с.

Автори книги розповідають про виникнення напередодні Першої світової війни Українських січових стрільців, створення їх легіону, перші бої в Карпатах. Далі пропонують читачам здійснити подорож воєнними дорогами січовиків на Тернопільщині. Ці маршрути ведуть, зокрема, до сіл Семиківці й Соснів на Теребовлянщині, на гору Лисоню поблизу Бережан, у сусідні села Куропатники й Конюхи, де в 1915—1917 роках відбувалися великі бої за участю УСС. У книжці простежується також подальший шлях Українських січових стрільців, які стали гвардією Української Галицької армії — збройних сил Західноукраїнської Народної Республіки, ідеться про увічнення пам’яті цих борців за кращу долю народу.

Матейко, Р. Галицькі лицарі волі : українські визвольні змагання на Тернопільщині 1900—1920 років у контексті історії України / Р. Матейко. — Т. : Принтер-інформ, 2002. — 151 с.

У науково-популярному нарисі на основі конкретних прикладів і фактів розглянуто зародження та розвиток українського стрілецького руху в Галичині. Автор пропонує читачам здійснити подорож воєнними дорогами січовиків на Тернопільщині. Переконливо відтворено також інші героїчні й трагічні сторінки історії нашого краю: виникнення Західноукраїнської Народної Республіки, бойовий шлях Української Галицької армії, події польсько-української війни 1918—1919 років та участь у ній тернополян.

Хома, В. Денисівські Українські січові стрільці / В. Хома. — Т., 2003. — 16 с.

Автор уперше в історії рідного краю подає імена «Денисівських УСС», які в період Першої світової війни героїчно боролися проти московських завойовників, а згодом — проти польських і російських окупантів на наших споконвічних українських землях. Вони щиро вірили у визволення рідної землі від іноземних поневолювачів та побудову вільної держави.

Гнатевич, Б. Українські січові стрільці / Б. Гнатевич. — [Б. м.] : [Б. в.], 1991. — 62 с.

Дана книга розкриває одну зі славних сторінок героїчної боротьби нашого народу за національне визволення, учасниками якої були Українські січові стрільці, знайомить нас із героями, котрі своєю сміливістю й відчайдушністю дивували світ.

Розділ 3. Пісні та жарти усусусів.

Ой у лузі червона калина : Українські січові стрільці в піснях. — Т. : РВВ управління по пресі, 1991. — 112 с.

До збірника увійшла більшість пісень, які створили січові стрільці в період 1914—1920 років, та окремі народні пісні.

Стрілецькі пісні : пісенник. — К. : Муз. Україна, 1992. — 80 с.

Збірка містить 50 популярних пісень, які побутували серед бійців формувань УСС у часи національно-визвольної боротьби українського народу 1915—1920 pоків.

Під час роботи над виданням було використано різні джерела, насамперед збірки «Пісні Українських січових стрільців» (Львів, 1932 р.), «Ой у лузі червона калина» (Львів, 1990 p.), а також публікації окремих пісень у періодиці, фольклорних виданнях тощо. У зв’язку з існуючими численними розходженнями нотних і літературних текстів пісень обрано загальновживані варіанти.

«Ой ідуть стрільці з Бережан» : пісенник. — Т. : Лілея, 1996. — 100 с.

До збірника «Ой ідуть стрільці з Бережан» увійшли пісні-гімни, популярні стрілецькі пісні, пісні, створені на Бережанщині співцями стрілецької слави — композиторами Л. Лепким та Р. Купчинським, а також маловідомі народні пісні, записані у нашому краю. Видання присвячено 80-річчю героїчної битви на Лисоні. У текстах пісень збережено переважно тогочасний правопис.

Вісьта-Вйо! : Сміються Українські січові стрільці. — Т. : РВВ управління по пресі, 1990. — 46 с.

Тамуючи біль втрат, усуси знову й знову йшли в бій — за волю, за кращу долю. А у хвилини перепочинку веселили серця влучним дотепним жартом. Видно, така вже душа українського народу — горе зм’якшувати гумором, рани лікувати сміхом. Тож пропонуємо посміятися разом із січовими стрільцями, ознайомитися з їх дотепними оповідками, які були дуже популярними в Галичині та які увійшли до цього збірника.

Підготувала Ольга Демкович — провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури та бібліографії

© Тернопільська обласна універсальна бібліотека, 2015

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку