8 ЛИСТОПАДА

60 років від дня народження
Надії Петрівни Дирди

(08.11 1958—23.04 2016) — культурно-освітньої діячки,

краєзнавця, лепкознавця

Народилася 8 листопада 1958 року в с. Голгоча, нині Підгаєцького району.

Закінчила середню школу в рідному селі (1976), бібліотечний відділ Чернівецького культурно-освітнього училища (1981), філологічний факультет Чернівецького державного (нині — національний) університету ім. Ю. Федьковича (1991). Працювала в шкільних бібліотеках, відповідальним секретарем Бережанської районної організації Товариства книголюбів (1989—1991), науковим співробітником Бережанського музею книги (1991—1995), директором Обласного музею Богдана Лепкого в м. Бережани (1995—2012).

Авторка низки літературознавчих статей, переважно на теми лепкознавства. Редактор-упорядник антології «Високе небо Богдана Лепкого» (2001), збірок творів Б. Лепкого «Цвіт споминів» (2002), «Поезії» (2005), буклета «Великий син Золотого Поділля» (1996), шести кишенькових календариків лепківської тематики. За посередництва Н. Дирди побачили світ «Присвяти Василеві Стефанику» (1997) Б. Лепкого, спогади С. Дубницького «Україну захищали в чужині» (2004); упорядник перевидання книжки Б. Лепкого «Казка мойого життя» (2014).

Почесний член Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка (1998). Лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Братів Богдана та Левка Лепких (2004), нагороджена медаллю Міністерства культури України (2002).

Померла Н. Дирда 23 квітня 2016 року. Похована в родинному селі Голгоча Підгаєцького району.

Література

Лепкий, Б. Казки / Б. Лепкий ; [худож. Н. Собкович ; передслово Н. Дирди]. — Тернопіль : Богдан, [2012]. — 95 с. : іл.

Левко Лепкий в історії української культури : бібліогр. покажч. / Бережан. музей Б. Лепкого ; [уклад. Т. Тремба ; авт. вступ. ст. Н. Дирда]. — Бережани : [б. в.], 1998. — 22 с. — (110 річниці від дня народження Левка Лепкого присвячується).

***

Надія Білик: лепкознавчі та культурологічні студії : бібліогр. покажч. / Обл. комун. музей Б. Лепкого в м. Бережани ; [упоряд.: Н. Дирди, Н. Стрілець]. — Тернопіль : Астон, 2012. — 26 с. : фот.

Дорога в двадцять років. Життя і праця : (До 20-річчя музею Богдана Лепкого) : бібліогр. покажч. / Бережан. централіз. бібл. система, метод.-бібліогр. від., Обл. комун. музей Б. Лепкого в м. Бережани ; [уклад.: В. М. Палій, Н. П. Дирда, Т. В. Тремба]. — Бережани : [б. в.], 2015. — 50 с. : іл. кольор.

Лепкий, Б. Казка мойого життя : [повість] / Б. Лепкий ; [упоряд. Н. Дирди ; авт. передм. Н. Гавдида]. — Тернопіль : Богдан, [2014]. — 415 с. : іл., [8] арк. іл. кольор.

***

Дирда, Н. Благородна душа доктора Романа Смика : [до 90-річчя від дня народж. діяча укр. громади в США, мецената, подвижника укр. культури] / Н. Дирда // Бережанське віче. — 2008. — 3 жовт. — С. 3 : портр. — (Пам’ять).

Дирда, Н. Відзначення 60-річчя ювілею Богдана Лепкого : (за матеріалами фондів музею Б. Лепкого) / Н. Дирда // Наукові записки. Серія: Літературознавство / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2012. — № 36 : Матеріали Міжнародної наукової конференції «Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі України, Європи, Америки», присвяченої 140-річчю від дня народження Богдана Лепкого. — С. 59—61.

Дирда, Н. Казки Лепкого в оригінальному ілюструванні : [презентація кн. Б. Лепкого «Казки» (оформлення Н. Собкович) у Держ. іст.-архітектур. заповіднику в м. Бережани] / Н. Дирда // Бережанське віче. — 2013. — 22 лют. — С. 4 : фот. — (Експозиції).

Дирда, Н. Богдан Лепкий та Олена Кульчицька: творчі взаємини митців / Н. Дирда // Матеріали науково-краєзнавчої конференції «Музеєзнавство і сучасність», 20 травня 2008 р. : (До 95-річчя Терноп. обл. краєзнав. музею) / Терноп. обл. краєзнав. музей ; [упоряд. С. Костюк]. — Тернопіль, 2008. — Вип. 4, ч. 1. — С. 41—47.

Дирда, Н. Богдан Лепкий та Іван Франко: дружні і творчі взаємини / Н. Дирда // Бережанська гімназія: сторінки історії : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. [м. Бережани, 17 вересня 2015 р.] / упоряд.: Н. Бойко, Н. Голод. — Бережани, 2015. — С. 21—23.

Дирда, Н. Раритетні видання творів Богдана Лепкого — дарунок для музею доктора Романа Смика / Н. Дирда // Актуальні питання регіонального музейництва: теорія і практика : матеріали наук.-практ. конф. / [упоряд. Н. Голод ; відп. ред. Н. Бойко]. — Бережани, 2010. — С. 52—56.

Дирда, Н. П. Творчі доробки на Лепкознавчій ниві вченого, педагога і письменника Володимира Качкана : (із фондів музею) / Н. П. Дирда // Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції «Краєзнавча музеологія: минуле, сьогодення, перспективи» : (До 100-річчя Терноп. обл. краєзнав. музею) / Терноп. обл. краєзнав. музей. — Тернопіль, 2013. — С. 19—22.

Дирда, Н. П. Тарас Шевченко у вшануванні бережанських гімназистів часів навчання Богдана Лепкого / Н. П. Дирда // Бережанська гімназія: сторінки історії : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. [м. Бережани, 18 вересня 2014 р.]. — Тернопіль, 2014. — С. 39—42.

***

[Пам’яті] Надії Петрівни Дирди : [некролог] // Вільне життя плюс. — 2016. — 29 квіт. — С. 2.

***

Волинець, Н. Самовіддано служила Лепківському слову : На річницю памяті Надії Дирди : [першого директора Обласного музею Б. Лепкого в м. Бережани] / Н. Волинець // Бережанське віче. — 2017. — 28 квіт. — С. 5 : фот. — (Спомин).

***

Головин, Б. Дирда Надія Петрівна (08. 11. 1958, с. Голгоча, нині Підгаєц. р-ну) — культурно-освітня діячка, краєзнавець / Б. Головин, І. Дем’янова // Тернопільський енциклопедичний словник. — Тернопіль, 2009. — Т. 4 (додатковий) : А — Я. — С. 198 : фот.

Мазурак, Я. Дирда Надія Петрівна (08.11.1958, с. Голгоче Підгаєцького р-ну) — філолог, лепкознавець, упорядник і видавець творів Б. Лепкого / Я. Мазурак // Мазурак, Я. Бережанщина літературна : біогр. довід. / Я. Мазурак. — Бережани ; Тернопіль, 2014. — С. 224 : фот. — (Серія «Бережанська енциклопедія в іменах» ; кн. 1).