1 ЛИСТОПАДА

100 років від часу утворення
Західноукраїнської Народної Республіки

(01.11 1918)

Етапною віхою на довгому тернистому шляху визвольних змагань західних українців став день 1 листопада 1918 року. Саме тоді в результаті успішного збройного повстання після майже шести століть іноземного поневолення західноукраїнських земель виникла українська національна держава, яка на основі Тимчасової конституції від 13 листопада 1918 року почала йменувати себе Західноукраїнською Народною Республікою (ЗУНР) й проіснувала 257 героїчних днів.

Епіцентром Листопадового чину став Львів. Восени 1918 року частина галицько-українських політиків зрозуміла всю критичність ситуації, в якій опинилася монархія Габсбургів. І 18 жовтня було скликано конституанту (зібрання) для розвязання невідкладних національних завдань. До неї належали посли обох палат австрійського парламенту, депутати галицького та буковинського крайових сеймів, провідні діячі українських політичних партій, представники студентства та Церкви на чолі з митрополитом Андреєм Шептицьким.

Законодавчим органом ЗУНР стала Українська Національна Рада під керівництвом Президента Євгена Петрушевича, а виконавчий орган — секретаріат — очолив Премєр-міністр Кость Левицький. Справами освіти займався Олександр Барвінський.

Визначено територію ЗУНР, що охоплювала українські етнічні землі — Східну Галичину, Буковину й Закарпаття (70 тис. км2) із населенням 6 мільйонів осіб, з яких 71% — українці, 14% — поляки, 13% — євреї, 2%  — інші національності.

Затверджено державний герб (золотий лев на синьому тлі; згодом — тризуб) і прапор (блакитно-жовтий), а також державну печатку. Тимчасовий основний закон ЗУНР із часом був доповнений низкою законів, що регламентували державно-політичне та економічне життя республіки: про організацію регулярного війська — Української галицької армії (13 листопада 1918 р.), тимчасову адміністрацію (15 листопада 1918 р.), тимчасову організацію судочинства (16 та 21 листопада 1918 р.), державну мову (1 лютого 1919 р.), шкільництво (13 лютого 1919 р.), громадянство (8 квітня 1919 р.), земельну реформу (14 квітня 1919 р.), сейм ЗУНР (16 квітня 1919 р.).

Ліквідовано старі органи місцевої влади та управління й утворено нові. Розпочато аграрну реформу; монополізовано виробництво та продаж основних видів промислової продукції (нафта, сірники та інше) і продуктів харчування (борошно, сіль); оголошено 8-годинний робочий день. Завдяки зовнішньополітичній активності уряду і УНРади відкрито посольства в Австрії, Угорщині й Німеччині, дипломатичні представництва в Чехословаччині, Канаді, США, Бразилії, Італії та інших країнах.

Після проголошення ЗУНР розпочалася польсько-українська війна, і частина української території зі Львовом опинилася під польською окупацією. З перших днів молода республіка змушена була вести важку, кровопролитну боротьбу з польськими окупантами. Навіть у таких складних обставинах ЗУНР за короткий час свого існування стала справді народною, демократичною державою, політичний устрій якої був доброю моделлю тогочасної європейської правової держави.

Героїзмом і трагізмом позначені наступні сторінки історії ЗУНР. Листопадова національно-демократична революція 1918 року, незважаючи на поразку, продемонструвала перед усім світом високий національний дух галицьких українців, їх прагнення до волі, жертовну рішучість іти цим шляхом до кінця. За своїм значенням, політичним резонансом і впливом Західноукраїнська Народна Республіка стала провісницею нової доби нашої багатовікової історії.

Література

Житко, О. Проект Конституції ЗУНР Станіслава Дністрянського / О. Житко // Свобода. — 2011. — 17 черв. — С. 3 : портр. — (Сторінка історії).

Колінець, В. Листопадовий зрив: як це було / В. Колінець // Вільне життя плюс. — 2015. — 6 листоп. — С. 3. — (Говори, історіє!).

Ліберний, О. Хто у 1918 році на честь ЗУНР підняв прапор над Тернополем? : [про С. А. Зубрицького-Віняву] / О. Ліберний // Свобода. — 2011. — 28 жовт. — С. [1] : фот. — (Як це було).

Мороз, В. Початки ЗУНР у Тернополі / В. Мороз // 20 хвилин. — 2010. — 29—30 жовт. — С. 19 : фот. — (Ретро).

Наконечна, Л. «Однині воєдино…» : [до 97-ї річниці від часу проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР] / Л. Наконечна // Голос України. — 2016. — 22 січ. — С. 4 : фот.

Полянський, О. Золотий Лев на синім полі : Виникнення, становлення, причини поразки та історичні уроки листопадових подій 1918—20 рр. / О. Полянський // Вільне життя плюс. — 2013. — 1 листоп. — С. 6 ; 8 листоп. — С. 5. — (До 95-річчя ЗУНР).

***

Івашків, Г. В обороні ЗУНР : [Листопадовий зрив на Збаражчині] / Г. Івашків // Вільне життя плюс. — 2009. — 20 листоп. — С. 6. — (Тих днів не змовкне слава).

Сопилюк, М. Листопадові дні 1918 року в Заліщиках : (До 95-ї річниці проголошення ЗУНР) / М. Сопилюк // Колос. — 2013. — 1 листоп. — С. 3 ; 8 листоп. — С. 3. — (На скрижалях історії).

***

Гуцал, П. Дипломат ЗУНР Ярослав Олесницький : [до 140-річчя від дня народж. громад.-політ. діяча, адвоката] / П. Гуцал // Вільне життя плюс. — 2009. — 6 берез. — С. 6. — (Рядок з біографії).

Гуцал, П. Перший голова уряду : [адвокат, громад.-політ. діяч C. Голубович] / П. Гуцал // Вісник Надзбруччя. — 2008. — 5 верес. — С. 4 : фот. — (До 90-річчя ЗУНР).

Колодницький, С. Ксаверій Мостовий — співтворець встановлення влади ЗУНРу у Підгайцях / С. Колодницький // Земля Підгаєцька. — 2013. — 1 листоп. — С. 2 : фот.

Мельник, І. Осип Ковшевич: портрет на фоні епохи : 6 січня 2014 р. виповнилося 95 р. з дня смерті військового лікаря, команданта Бережан. Військової Округи ЗУНР, полковника УГА О. Ковшевича / І. Мельник // Бережанське віче. — 2014. — 17 січ. — С. 4—5 : фот. — (Постаті).

Якель, Р. Останній громадянин ЗУНР : [про учителя Г. Ковпака із с. Королівка Борщів. р-ну] / Р. Якель // Дзеркало тижня. — 2008. — 15 листоп. — С. 12 : фот.

***

Вандзеляк, Г. У борні за рідну державу : [док. вист. у Держ. архіві Терноп. обл., приуроч. до 96-ї річниці від часу утворення ЗУНР] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2014. — 7 листоп. — С. 4. — (Виставка).

Вшанували річницю ЗУНР // Свобода. — 2013. — 6 листоп. — С. 2 : фот. — (За честь і славу, і народ).

Поліщук, О. Про героїку ЗУНР — без прикрас : [про наук.-краєзнав. конф. «ЗУНР в історії українського державотворення», яку організували працівники Терноп. обл. краєзнав. музею та члени Терноп. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України] / О. Поліщук // Свобода. — 2009. — 23 січ. — С. 5. — (Конференція).

Садовська, Г. ЗУНР — провісниця української незалежності : [у Тернополі відзначили 98-му річницю від часу утворення ЗУНР] / Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2016. — 4 листоп. — С. [1] : фот. — (Листопадовий чин).

***

Гуцал, П. Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР) / П. Гуцал // Тернопільський енциклопедичний словник. — Тернопіль, 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 629—630.

Литвин, М. Р. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) / М. Р. Литвин, О. С. Рубльов // Енциклопедія історії України. — Київ, 2005. — Т. 3 : Е — Й. — С. 298—299.

***

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2008 рік. Бібліогр. покажч. Вип. 18 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. — 144 с.

Про ЗУНР: С. 114—116.