4 ЖОВТНЯ

150 років від дня народження
Кирила Йосиповича Студинського

(04.10 1868 — червень 1941) — літературознавця, мовознавця, фольклориста, академіка АН УРСР

Народився 4 жовтня 1868 року в с. Кипячка, нині Тернопільського району, в сімї священика. Після закінчення сільської школи і народної школи в Тернополі навчався у Тернопільській гімназії, від 1883 до 1887 року — в Українській академічній гімназії у Львові. Від 1887 року студіював на філософському факультеті Львівського університету, від 1889 року — Віденського університету. Був учнем відомого славіста В. Ягича. Після закінчення університету (1894) деякий час стажувався під керівництвом А. Брюкнера в Берлінському університеті.

Працював доцентом Ягеллонського (м. Краків), потім — професором Львівського університетів.

Кирило Студинський — один з керівників Християнсько-суспільної партії, співредактор її органу — журналу «Руслан».

Від 1919 року — дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка, очолював філологічну секцію; упродовж 1923—1932 років — голова НТШ. Вчений підтримував тісні громадсько-наукові зв’язки з О. Барвінським, Б. Лепким, П. Франком, листувався з В. Антоновичем, А. Брюкнером, А. Чайковським. Належав до Української національної ради ЗУНР (1917—1921); під час українсько-польської війни 1918—1919 років був комісаром університету. 1924 року, за посередництва М. Грушевського, встановив наукові зв’язки з Всеукраїнською академією наук у Києві, почав активно співпрацювати з урядом УСРР, працював у Комісії з укладання українського правопису (1928, м. Харків).

У жовтні 1939 року К. Студинський був обраний головою Народних зборів Західної України, 1940 року — депутатом Верховної Ради УРСР. Перебуваючи на цих посадах, допоміг багатьом українцям уникнути репресій.

Учений володів шістьма стародавніми та десятьма «живими» мовами. Він — автор близько 500 наукових праць із літературознавства, мовознавства, історії, історії культури, фольклористики, історії та філософії християнства, досліджень полемічної літератури («Пересторога: Руський пам’ятник початку ХVII віка», «Пам’ятки полемічного письменства кінця ХVI і початку ХVIІ в.», «Antigrafe, полемічний твір М. Смотрицького»), творчості представників українського красного письменства ХІХ ст. («Генеза поетичних творів М. Шашкевича», «Козацтво й гайдамаччина в «Енеїді» Котляревського») та ін. Особливе місце у його доробку займають шевченкознавчі студії, в яких, зокрема, розкрито вплив постаті Кобзаря на культурно-освітнє життя західноукраїнських земель.

Кирило Студинський писав також поезії та оповідання, які друкував у пресі під різними псевдонімами. Його перу належать тритомна повість «Поема молодості» (1919), твір «Дві зорі: Драматичні картини з поч. ХVIІ в.» (1937).

Наприкінці червня 1941 року органи НКВС вивезли К. Студинського зі Львова; його життя обірвалося за нез’ясованих обставин.

1993 року в с. Кип’ячка відкрито пам’ятник видатному вченому (скульптор І. Малярчук), тут діє його кімната-музей. Іменем К. Студинського названо вулиці в Тернополі та Львові.


Література

Дорош, Є. Кирило Студинський : документи, спогади, світлини / Є. Дорош, В. Слюзар. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. — 79 с. : фот.

Кліш, А. Кирило Студинський: життя та діяльність : монографія / А. Кліш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль : [ТНПУ ім. В. Гнатюка], 2011. — 219 с.

***

Кліш, А. Боротьба за утворення українського університету у Львові і участь у ній Кирила Студинського (20-ті рр. ХХ ст.) / А. Кліш // Збірник праць / Терноп. міськ. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка. — Тернопіль, 2007. — Т. 3 : Українсько-польські відносини: вчора і сьогодні. — С. 61—69.

Кліш, А. Професор Кирило Студинський як шевченкознавець / А. Кліш // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали ІV Всеукр. наук. конф., 17 грудня 2008 р. — Тернопіль, 2008. — С. 19—20.

Кліш, А. Кирило Студинський: віденський період життя та діяльності / А. Кліш // Українська історична біографістика: забуте і невідоме / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2008. — Ч. 2. — С. 118—122 : портр. — (Наукові записки. Серія: Історія ; вип. 2).

Кліш, А. Кирило Студинський і Михайло Грушевський на тлі українського суспільно-політичного життя кін. ХІХ — поч. 30-х рр. ХХ ст. / А. Кліш // Збірник праць / Терноп. міськ. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка. — Тернопіль, 2008. — Т. 4 : Видатні постаті в українській культурі і науці. — С. 293—301.

Ониськів, М. Кирило Студинський: усе життя — на вівтар України / М. Ониськів // Вільне життя плюс. — 2008. — 10 жовт. — С. 6 : фот. — (Світочі рідного краю).

Якель, Р. «Неправильний» вчений : [про літературознавця, письменника, фольклориста, громад. діяча К. Студинського] / Р. Якель // Дзеркало тижня. — 2008. — 1 листоп. — С. 12 : фот. — (Людина).

***

Клим’юк, М. Аристократ розуму і духу : [про книжку краєзнавців Є. Дороша і В. Слюзара «Кирило Студинський: Документи, спогади, світлини»] / М. Клим’юк // Вільне життя плюс. — 2009. — 26 черв. — С. 6. — (Враження від книжки).

Коваль, С. Велет науки і духу : [про відомого вченого К. Студинського та вшанування його пам’яті на батьківщині] / С. Коваль, О. Ліберний // Свобода. — 2008. — 3 жовт. — С. 5 : портр. — (140-річчя Кирила Студинського).

Ліберний, О. Кирило Студинський — із плеяди ліквідованих українських інтелектуалів : [вшанування пам’яті вченого у його родинному селі Кип’ячка] / О. Ліберний // Свобода. — 2011. — 22 лип. — С. 5 : портр. — (Сумний ювілей).

Мороз, В. Кирило Студинський знав 16 мов / В. Мороз // 20 хвилин. — 2008. — 2 жовт. — С. 14 : фот.

Ониськів, М. Не повернувся з червневої ночі : Пам’яті академіка Кирила Студинського / М. Ониськів // Вільне життя плюс. — 2011. — 29 черв. — С. 4 : фот. кольор. — (Меморіал).

***

Студинський Кирило Йосипович (псевд. і крипт. — К. Вікторин, І. Лаврін, К. Зорян, В. Кость, К. С. та ін.; 04. 10. 1868, с. Кип’ячка, нині Терноп. р-ну — червень 1941, м. см. невід.) — філолог-славіст, літературознавець, мовознавець, фольклорист, письменник, громадський діяч / Б. Головин [та ін.] // Тернопільський енциклопедичний словник. — Тернопіль, 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 367—368 : фот.

Швидкий, В. П. Студинський Кирило Йосипович (04.10.1868 — червень 1941) — філолог-славіст, літературознавець, мовознавець, фольклорист, письменник, громадський діяч / В. П. Швидкий // Енциклопедія історії України. — Київ, 2012. — Т. 9 : Прил — С. — С. 873—875 : фот.

***

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2008 рік. Бібліогр. покажч. Вип. 18 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. — 144 с.

Про К. Студинського: С. 108—111.