25 ВЕРЕСНЯ

60 років від дня народження
Степана Володимировича Костюка

(25.09 1958) — краєзнавця, редактора, літератора

Народився 25 вересня 1958 року в с. Гермаківка Борщівського району. 1984 року закінчив українське відділення філологічного факультету Чернівецького державного (нині — національний ім. Ю. Федьковича) університету. Від 1984 до 1986 року працював завідувачем відділу районної газети «Радянська Верховина» (м. Вижниця Чернівецької області), відтак — кореспондентом (перекладачем) обласної молодіжної газети «Ровесник» (1986, м. Тернопіль), старшим науковим співробітником Тернопільського обласного краєзнавчого музею (1986—2005); від 1 листопада 2005 року — його директор.

Займається вивченням історичного та літературного краєзнавства, зокрема досліджує тему «Козацькі мотиви у творчості українських письменників».

Автор багатьох краєзнавчих публікацій у наукових збірниках та періодиці, збірки малої прози «Чорне сонце» (2004), бібліографічно-каталожного покажчика «Фонд Леопольда Левицького у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї» (2006).

Степан Костюк — голова правління Тернопільської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, до якої належить від 1991 року, член Наукового товариства ім. Шевченка у Львові (1994), головний редактор науково-краєзнавчого журналу «Джерело», літературний редактор інформаційно-методичного вісника «Рада» (2003—2005), викладач Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (від 2007).

Література

Матеріали науково-краєзнавчої конференції «Музеєзнавство і сучасність», 20 травня 2008 р. : (До 95-річчя Терноп. обл. краєзнав. музею) / Терноп. обл. краєзнав. музей ; [упоряд. С. Костюк]. — Тернопіль : Меркьюрі-Тернопіль, 2008. — 93 с. — (Б-ка журн. «Джерело» ; вип. 4, ч. 1).

Тернопільський обласний краєзнавчий музей: історія, фонди — 100 років : [нарис-путівник] / Терноп. обл. краєзнав. музей ; [текст Я. Гайдукевич ; відп. ред. С. Костюк ; фот. А. Костюка ; графіка Я. Омеляна]. — [Вид. 2-ге, допов.]. — Тернопіль : Меркьюрі-Тернопіль ; Терно-граф, 2013. — 31 с. : іл. кольор.

***

Костюк, С. Богдан Савак: дорогами Йосипа Вітошинського : бібліогр. покажч. / С. Костюк ; Терноп. обл. краєзнав. музей. — Тернопіль : Терно-граф, 2008. — 43 с. — (Б-ка журн. «Джерело». Серія: Постаті ; вип. 7).

Тернопільський обласний краєзнавчий музей: 100 років : бібліогр. покажч. / [уклад. Л. Оленич ; авт. вступ. ст.: Я. Гайдукевич, С. Костюк]. Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. — 222 с.

***

Костюк, С. Матеріали Тернопільського обласного краєзнавчого музею про Українських січових стрільців та Лисоню / С. Костюк // Бережанська гімназія: сторінки історії : матеріали ІV Міжнар. наук. конф. / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Бережан. краєзнав. музей [та ін.]. — Бережани, 2016. — С. 61—62.

Костюк, С. Поштова шевченкіана Тернопільського обласного краєзнавчого музею / С. Костюк // Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції «Тарас Шевченко в контексті світової культури» : (До 200-річчя від дня народження Кобзаря) / Терноп. обл. краєзнав. музей. — Тернопіль, 2014. — С. 86—87.

Костюк, С. Стародруки Свято-Успенської Почаївської лаври у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї / С. Костюк // Актуальні питання культурології : альманах наук. т-ва «Афіна» каф. культурології Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. — Рівне, 2010. — Вип. 9. — С. 35—37.

Костюк, С. Фонд-бібліотека Леся Курбаса у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї / С. Костюк // Збірник праць / Терноп. міськ. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка. — Тернопіль, 2008. — Т. 4 : Видатні постаті в українській культурі і науці. — С. 49—52 : фот.

Костюк, С. Фонд Галини Гордасевич у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї / С. Костюк // Dialog dwóch kultur = Діалог двох культур. — Перемишль ; Варшава, 2011. — Річник 5, зошит 1 : V Міжнародні зустрічі музейників, VІІ Міжнародні зустрічі літераторів, VІІ Міжнародні зустрічі науковців, Кременець, 3—7 вересня 2010. — С. 168—169 : фот.

Костюк, С. Фонд Юліуша Словацького у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї / С. Костюк // Збірник праць / Терноп. міськ. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка. — Тернопіль, 2007. — Т. 3 : Українсько-польські відносини: вчора і сьогодні. — С. 437—438.

Костюк, С. Фонд учасників ОУН — УПА Зиновія та Ярослави Онуферків у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї / С. Костюк // Українська Повстанська Армія: формування національної ідеї та боротьба за українську державу : матеріали Міжнар. наук. конф. / Бережан. краєзнав. музей. — Бережани ; Тернопіль, 2015. — С. 123.

Костюк, С. Фонд Андрея Шептицького у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї: нові надходження (2000—2015 рр.) / С. Костюк // Українська Греко-Католицька Церква у контексті вітчизняної історії та сучасних суспільних реалій : (до 150-ліття з дня народження митрополита Андрея Шептицького та 70-ліття з дня ув’язнення патріарха Йосифа Сліпого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 24—25 квітня 2015 р., м. Тернопіль. — [Тернопіль ; Київ, 2015]. — С. 245—246.

Костюк, С. Тарас Шевченко — 200: заходи Тернопільського обласного краєзнавчого музею / С. Костюк // Бережанська гімназія: сторінки історії : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. [Бережани, 18 верес. 2014 р.] / Бережан. краєзнав. музей [та ін.]. — Тернопіль, 2014. — С. 68—72.

***

Костюк, С. Кілька Шевчукових «Я» : [про худож. С. Шевчука] / С. Костюк // Літературний Тернопіль. — 2013. — № 2. — С. 62—63 : фот., [2] арк. іл. — (Художник номера).

Костюк, С. Музичний дарунок : [твори бережан. композитора І. Миськіва у фондах Терноп. обл. краєзнав. музею] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 2010. — 15 січ. — С. 8.

Костюк, С. Обговорили діяльність Левицького : [Всеукр. наук. іст.-краєзнав. конф. «Модест Левицький в історії України і Волині та проблеми формування інтелектуальної еліти»] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 2016. — 30 груд. — С. 8.

Костюк, С. Онуківська щедрість : [поповнення фондів Терноп. обл. краєзнав. музею книжками, які подарували онуки письменника Т. Бордуляка] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 2010. — 2 лип. — С. 6.

Костюк, С. Поклін співачці світової слави : [заходи, приуроч. до 140-річчя від дня народж. С. Крушельницької, у Терноп. обл. краєзнав. музеї] / С. Костюк // Соломія. — 2012. — № 4 (жовт. — груд.). — С. 2.

Костюк, С. Роки невтомної праці : [презентація покажчика «Богдан Головин» у Терноп. обл. краєзнав. музеї] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 2014. — 15 січ. — С. 4. — (Вісті з музею).

Костюк, С. Спом’янули романіста : [вечір пам’яті письменника П. Ковальчука у Заліщ. район. б-ці] / С. Костюк // Літературна Україна. — 2016. — 14 квіт. — С. 3 : фот. — (Зустрічі).

Костюк, С. Ювілейне спецпогашення : [спец. погашення темат. ювіл. конверта, іншої друкованої кореспонденції в Терноп. обл. краєзнав. музеї] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 2013. — 19 квіт. — С. 5. — (Вістки з краєзнавчого).

***

Костюк, С. Степан Костюк: «Ми маємо багато золота, але часом не знаємо про це» : [інтервю] / вела В. Баца // Вільне життя плюс. — 2011. — 13 трав. — С. 6 : фот. — (18 травня — Міжнародний день музеїв).

***

Савак, Б. Степан Костюк — краєзнавець, публіцист, бібліограф / Б. Савак // Савак, Б. Мої друзі та знайомі : спогади, розповіді / Б. Савак. — Тернопіль, 2015. — Кн. 1. — С. 170—174.

Савак, Б. Костюк Степан Володимирович — член Всеукраїнської спілки краєзнавців (1991), член Тернопільського осередку НТШ / Б. Савак // Савак, Б. Краєзнавці Тернопільщини : (біогр. довід.) / Б. Савак. — Денисів, 2003. — С. 36—37 : фот.

***

Головин, Б. Костюк Степан Володимирович (25. 09. 1958, с. Гермаківка Борщів. р-ну) — краєзнавець, редактор, літератор / Б. Головин, Б. Савак // Тернопільський енциклопедичний словник. — Тернопіль, 2005. — Т. 2 : К — О. — С. 199.