31 СЕРПНЯ

125 років від дня народження
Нестора Остаповича Нижанківського

(31.08 1893—12.04 1940) — композитора, музичного критика

Народився 31 серпня 1893 року в м. Бережани у родині священика, композитора і диригента Остапа Нижанківського.

Дитячі та юнацькі роки Н. Нижанківського минули в селах Стрийщини. Навчався у Стрийській гімназії, основи піанізму вивчав з батьком. Згодом вступив до Вищого музичного інституту (нині — національна музична академія) ім. М. Лисенка у Львові (клас фортепіано М. Криницької).

1920 року зарахований до Віденської музичної академії (Австрія) у клас професора Й. Маркса, відомого композитора та музикознавця. 1923 року переїхав до Праги (Чехія), де викладав музику в Українському вищому педагогічному інституті ім. М. Драгоманова. Згодом навчався у Школі вищої майстерності Празької консерваторії в класі композиції професора В. Новака.

Наприкінці 1929 року, після тривалого перебування на чужині, Н. Нижанківський повернувся на батьківщину. Упродовж 19291939 років викладав теоретичні дисципліни у Вищому музичному інституті ім. М. Лисенка. Співпрацював із композиторами В. Барвінським, С. Людкевичем та ін.

Брав активну участь у музичному житті Львова: часто виступав на концертах, ювілейних вечорах, зокрема як піаніст-віртуоз. З ініціативи Н. Нижанківського 1934 року було створено організацію професійних музикантів Галичини Союз українських професійних музик (СУПроМ).

Протягом 19341939 років композитор опублікував у газетах і журналах Галичини («Діло», «Українські вісті», «Світло і тінь») рецензії, полемічну публіцистику, нотатки, музикознавчі статті.

Критична спадщина Н. Нижанківського цінна насамперед тим, що вона містить фактографічний матеріал про музичне життя Галичини і становище митців у тодішньому суспільстві.

Відомий Н. Нижанківський і як фотожурналіст. Він зберіг для історії культури опубліковані на сторінках журналу «Назустріч» високоякісні фотографії провідних акторів галицького Українського театру ім. Тобілевича.

Композиторська спадщина митця складається з фортепіанної і камерної музики, симфоній, солоспівів, творів для духового оркестру. Їх збереглося тільки 80 %, інші загинули в Празі під час Другої світової війни. Солоспіви композитора «Поклін тобі, зівяла квітко» (на сл. І. Франка), «Засумуй, трембіто» (на сл. Р. Купчинського), «Жита» (на сл. Олександра Олеся) були в репертуарі співаків М. Скали-Старицького, М. Гайворонського, Є. Зарицької, О. Руснака.

Твори композитора нерідко виконували за кордоном, де вони також здобували симпатії слухачів.

Помер Н. Нижанківський 12 квітня 1940 року в м. Лодзь (Польща). 1993 року його прах перепоховано на цвинтарі в м. Стрий Львівської області.

Література

Нижанківський, Н. О. Твори для фортепіано / Н. О. Нижанківський. — Київ : Музична Україна, 1989. — 63 с.

***

Басса, О. Солоспіви Нестора Нижанківського в аспекті теоретичної та виконавської проблематики : (до 100-річчя від дня народж. композитора) / О. Басса // Наукові записки. Серія: Мистецтвознавство / Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Нац. муз. акад. України ім. П. Чайковського. — Тернопіль ; Київ, 2003. — № 2. — С. 36—47.

Кальмучин-Дранчук, Т. Фортепіанна творчість Нестора Нижанківського в контексті професійного розвитку музичного мистецтва Галичини першої половини ХХ ст. / Т. Кальмучин-Дранчук // Наукові записки. Серія: Мистецтвознавство / Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Нац. муз. акад. України ім. П. Чайковського. — Тернопіль ; Київ, 2004. — № 1. — С. 23—30.

Молчанова, Т. Гідний спадкоємець батьківських традицій : До 120-річчя від дня народж. композитора, муз.-громад. діяча Нестора Нижанківського / Т. Молчанова // Дзвін. — 2013. — № 9. — С. 95—98 : портр.

Молчко, У. Фольклорні джерела музичної спадщини Нестора Нижанківського / У. Молчко // Народна творчість та етнографія. — 2003. — № 1/2. — С. 99—106 : портр.

Нижанківський Нестор Остапович, український композитор, піаніст, музичний критик // Провідники духовності в Україні. — Київ, 2003. — С. 717—718.

Юзюк, З. І. Фортепіанна музика для дітей у творчості В. Барвінського, Н. Нижанківського та М. Скорика : (до ювілеїв композиторів) / З. І. Юзюк // Наукові записки. Серія: Мистецтвознавство / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2013. — № 2. — С. 107—115.

***

Музична Тернопільщина : бібліогр. покажч. / уклад. В. Я. Миськів. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. — 288 с. — (Мистецька Тернопільщина).

Про Н. Нижанківського: С. 69—72.