16 ТРАВНЯ

120 років від дня народження
Семена Антоновича Жука

(16.05 1898—26.06 1941) — кооператора, громадського діяча

Народився 16 травня 1898 року в с. Боложівка, нині Шумського району. Закінчивши сільську школу, навчався у Кременецькій учительській семінарії; вищу освіту здобув у Київському кооперативному інституті.

1918 року С. Жук повернувся на рідну Волинь, де прилучився до культурно-просвітницької діяльності. Брав участь в організації читалень «Просвіти», розвитку кооперації в селах південно-західної Волині.

Упродовж 1928—1930 років — посол від Кременеччини в польському сеймі, де захищав права українського знедоленого селянства. Парламентська праця С. Жука була спрямована на пропаганду ідеї державної самостійності і соборності України, що дуже не подобалося польській владі. Наприкінці 1930 року його заарештували і засудили на два роки тюремного увязнення.

1933 року С. Жук повернувся з тюрми, і працівники Українського кооперативного банку в Почаєві на загальних зборах обрали його директором.

Оселившись у Почаєві, став активним учасником фінансово-економічного та культурно-освітнього життя. Впродовж двох десятиліть керував народним хором товариства «Просвіта». Багато зусиль доклав до перетворення Почаївської лаври на осередок української духовної культури. Результатом кількарічної праці став виданий під псевдонімом С. Антонович «Короткий історичний нарис Почаївської Успенської лаври» (Кременець, 1938).

Восени 1939 року родина С. Жука переїхала на Львівщину, де він учителював у школі с. Чайковичі поблизу Старого Самбора.

26 червня 1941 року С. Жука заарештували органи НКВС і того ж дня розстріляли на околиці Чайковичів як ворога народу.

До 100-річчя від дня народження С. Жука встановлено меморіальні дошки на його будинку в Підлісцях Кременецького району і колишньому приміщенні Українського кооперативного банку в Почаєві.

Література

Антонович, С. Короткий історичний нарис Почаївської Успенської лаври / С. Антонович ; до друку підгот. І. Єлагін. — [Тернопіль : б. в., 1992. — 16 с. : іл.]. — Спец. вип. № 3 газ. «Вільне життя».

***

Скакальська, І. Громадсько-політична діяльність Семена Жука : монографія / І. Скакальська. — Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Т. Шевченка, 2006. — 158 с. : іл.

***

Крем’янчанка, Н. Він прагнув згуртувати українців : [до 115-ї річниці від дня народж. відомого політика, кооператора та просвітителя Волині першої половини ХХ ст. С. А. Жука] / Н. Крем’янчанка // Свобода. — 2013. — 17 трав. — С. 4. — (Наші незабутні).

Скакальська, І. Громадсько-політична діяльність С. Жука як представника української еліти Волині міжвоєнного періоду / І. Скакальська // Суспільство: історія, методологія дослідження, практика : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф., Тернопіль, 18 червня 2004 р. — Тернопіль, 2004. — С. 65—66.

Скакальська, І. Діяльність С. Жука як директора кооперативного банку (1933—1939) / І. Скакальська // Наукові записки. Серія: Історія / Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2003. — Вип. 2. — С. 114—115.

Скакальська, І. Діяльність української еліти на теренах Волині міжвоєнного періоду ХХ ст.: С. Жук, А. Річинський та У. Самчук / І. Скакальська // Українська історична біографістика: забуте і невідоме / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2008. — Ч. 2. — С. 182—188 : портр. — (Наукові записки. Серія: Історія ; вип. 2).

Скакальська, І. Релігійні погляди волинської інтелігенції міжвоєнного періоду ХХ ст. : [наук. внесок церковних діячів Волині, зокрема М. Тучемського, А. Річинського, М. Черкавського, С. Жука, у нац.-духов. виховання молоді] / І. Скакальська, Ю. Гдовіна // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть : VІ Міжнар. наук.-теорет. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, 16 квітня 2008 р. : зб. тез і текстів виступів. — Тернопіль, 2008. — Ч. 2 : Загальні проблеми гуманітарних наук. — С. 150—151.

Фарина, І. Все віддав для однієї ідеї : [про громад.-політ. діяча, посла до пол. сейму С. Жука] / І. Фарина // Новини Шумщини. — 2007. — 24 серп. — С. 7 : портр. — (Славетні земляки).

Фарина, І. Їх поєднав Почаїв : [про громад.-політ. діяча ХІХ ст., дир. Українського кооперативного банку в Почаєві С. Жука та його соратника О. Волошина] / І. Фарина // Свобода. — 2006. — 5 серп. — С. 5. — (Долі людські).

Чернихівський, Г. Він був взірцем / Г. Чернихівський // Чернихівський, Г. Портрети пером : статті, есе, рецензії / Г. Чернихівський. — Кременець ; Тернопіль, 2001. — [Кн. 1]. — С. 148—153.

***

Чернихівський, Г. Жук Семен Антонович (псевд. — С. Антонович; 16. 05. 1898, с. Боложівка, нині Шумс. р-ну — 26. 06. 1941, с. Чайковичі Самбір. р-ну Львів. обл.) — кооператор, громадський діяч / Г. Чернихівський // Тернопільський енциклопедичний словник. — Тернопіль, 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 581.

Чернихівський, Г. І. Жук Семен Антонович (псевд. — С. Антонович; 16. 05. 1898, с. Боложівка, нині Шумс. р-ну Терноп. обл. — 26. 06. 1941, с. Чайковичі Самбір. р-ну Львів. обл.) — кооператор, громадський діяч / Г. І. Чернихівський // Енциклопедія сучасної України. — Київ, 2009. — Т. 9 : Е — Ж. — С. 655.