18 КВІТНЯ

130 років від дня народження
Івана Федоровича Хворостецького

(18.04 1888—19.11 1958) — живописця

Народився 18 квітня 1888 року в с. Юридика (нині належить до м. Почаїв Кременецького району).

Перші кроки в малярстві зробив у іконописній майстерні Свято-Успенського собору Почаївської лаври. Брав участь у розписах церков у с. Пустовіти (нині Полтавської області) і м. Біла Церква (Київської області).

Упродовж 1908—1915 років навчався у Київському художньому училищі, де в той час викладали відомі майстри — О. Мурашко та Ф. Кричевський. Прагнучи вдосконалення, 1916 року вступив до Петербурзької академії мистецтв, але 1919 року змушений був повернутися в Україну, де почав працювати вчителем малювання у сільських школах під Києвом.

1925 року вступив до Київського художнього інституту. Під час навчання брав участь у художніх виставках, викладав у Київському художньому технікумі, вів студію образотворчого мистецтва в Київському палаці піонерів. Після закінчення художнього інституту (1928) викладав живопис на архітектурному факультеті Київського інженерно-будівельного інституту, а згодом — у Київському художньому інституті. У творчості віддавав перевагу пейзажам і жанровим композиціям.

Улітку 1943 року І. Хворостецький повернувся до Почаєва.

Серед найвідоміших полотен митця — «Останній сніг» (1945), «Пасіка» (1949), «Зима» (1952), «Мальви» (1954), «Яблуні цвітуть» (1956), «Замкова гора у Кременці» (1957), «Копиці» (1958).

Від 1927 року І. Хворостецький брав участь у виставках у Києві, Москві (нині РФ), Венеції (Італія). Його персональні виставки відбулись у Києві, Тернополі, Почаєві, Кременці, Херсоні, Москві, Львові.

Помер І. Хворостецький 19 листопада 1958 року в Почаєві.

На фасаді хати, в якій жив митець, встановлено меморіальну дошку; у Почаєві відкрито музей художника.

Література

Іван Хворостецький. Малярство [Образотворчий матеріал] : (до 125-річчя від дня народження) / Терноп. обл. худож. музей ; упоряд. О. Ваврик. — Тернопіль : [б. в.], 2013. — 1 папка (16 листівок).

***

Живопис. Скульптура. Каталог музейної збірки. Ч. 1 / Терноп. обл. худож. музей ; [упоряд.: О. М. Войтович та ін.] ; авт. вступ. ст. І. Дуда ; [за ред. І. М. Дуди]. — Тернопіль : Астон, 2007. — 144 с., [32] арк. іл.

Про І. Хворостецького: С. 104—106.

***

Білий, І. Музей видатного художника руйнується! : Поки чиновники розмірковують, унікальний музей художника Івана Хворостецького у Почаєві занепадає / І. Білий // Номер один. — 2010. — 30 черв. — С. 9 : фот. — (Маємо клопіт).

Іваницька, В. Виставка робіт Івана Хворостецького у Дубнівському замку / В. Іваницька // Діалог. — 2014. — 12 груд. — С. [1], 6 : фот. кольор.

Павлов, В. Барви коханого краю : [уривок із кн. «Іван Хворостецький»] / В. Павлов ; [подав] М. Ониськів // Вільне життя плюс. — 2008. — 8 лип. — С. 6 : фот. — (Ювілеї).

Стецько, В. Художник ліричного обдарування / В. Стецько // Свобода. — 2008. — 31 трав. — С. 8 : іл. — (Ювілейні дати).

Шилінська, Л. Поетична душа художника / Л. Шилінська // Діалог. — 2000. — 9 груд. — С. 4. — (Родом із мистецтва).

***

Хворостецький Іван Федорович (18. 04. 1888, с. Юридика, нині належ. до м. Почаїв Кременец. р-ну — 19. 11. 1958, там само) — живописець, педагог / В. Гаврилишин [та ін.] // Тернопільський енциклопедичний словник. — Тернопіль, 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 544—545 : фот.

***

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2008 рік. Бібліогр. покажч. Вип. 18 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. — 144 с.

Про І. Хворостецького: С. 58—60.

Мистці Тернопільщини. Ч. 1. Образотворче мистецтво : бібліогр. покажч. / уклад. В. Миськів. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. — 496 с. — (Мистецька Тернопільщина).

Про І. Хворостецького: С. 97—100.