9 СІЧНЯ

120 років від дня народження
Олександра Миколайовича Цинкаловського

(09.01 1898—19.04 1983) — історика, археолога,

етнографа, дослідника Волині

Народився 9 січня 1898 року в м. Володимир-Волинський, нині Волинської області.

Майбутній учений здобув освіту в Ковельській гімназії, згодом — на богословському факультеті Варшавського університету. Захистив магістерську дисертацію «Сліди християнства на Волині до князя Володимира».

Учителював в Осмиловичах (нині Іваничівського району Волинської області), проводив археологічні розкопки на теренах історичної Волині. Обійшов Стару Волинь (нині це територія Волинської, Рівненської, Житомирської, Хмельницької і частково Тернопільської областей). Описав історію містечок, сіл, урочищ, хуторів, річок, джерел, яких сьогодні вже немає на карті, але вони живуть на сторінках праць О. Цинкаловського, зокрема: «Стара Волинь і Волинське Полісся» (Вінніпег, Т. 1 — 1984, Т. 2 — 1986), «Матеріали до праісторії Волині і Волинського Полісся» (Варшава, 1961), «Старовинні пам’ятки Волині» (Торонто, 1975), інших розвідок з історії, археології, етнографії, церковної архітектури.

Помер О. Цинкаловський 19 квітня 1983 року в Кракові (Польща).


Література

Цинкаловський, О. Стара Волинь і Волинське Полісся : краєзнавчий словник від найдавніших часів до 1914 року : у 2 т. / О. Цинкаловський. — Вінніпег : Накладом Товариства «Волинь».

Т. 1. — 1984. — 600 с.

Т. 2. — 1986. — 578 с.

***

Дзьобан, О. Олександр Миколайович Цинкаловський — археолог, історик, музейний працівник, публіцист / О. Дзьобан // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. сьомої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 17—18 травня 2002 р. / за ред. М. М. Романюка. — Львів, 2002. — С. 635—639.

Чернихівський, Г. Кременеччина від давнини до сучасності / Г. Чернихівський. — Кременець : Папірус, 1999. — 320 с., 32 арк. іл.

Янович, Б. Дослідник волинського краю : Про ученого-енциклопедиста Олександра Цинкаловського / Б. Янович // День. — 2014. — 10—11 січ. — С. 13. — (Особистість).

Про О. Цинкаловського: С. 20, 21, 28, 29, 103, 235, 237, 279, 293.

***

Цинкаловський Олександр Миколайович (псевд. і крипт.: Бужанський Антін, О. Бужанський, О. Волинець, О. Ц.; 09. 01. 1898, м. Володимир-Волинський, нині Волин. обл. — 19. 04. 1983, м. Краків, Польща) — історик, археолог, етнограф і публіцист / О. Дзьобан, В. Окаринський, В. Парацій, Г. Чернихівський // Тернопільський енциклопедичний словник. — Тернопіль, 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 575.