12 ГРУДНЯ

125 років від дня народження Казімежа Айдукевича

(12.12.1890—12.04.1963) — польського логіка й філософа,
дійсного члена Польської АН

12 грудня 1890 року в м. Тернополі народився визначний учений-логік, філософ, математик, семантик Казимир Айдукевич. Закінчивши філософський факультет Львівського університету, він упродовж чималого часу працював у м. Львові: професором, завідувачем кафедри філософії в університеті, завідувачем кафедри фізики в медичному інституті. Один із найдіяльніших членів Львівсько-Варшавської школи логіки та семантики, яку заснували К. Твардовський та Я. Лукасевич після Першої світової війни. Серед наукових напрямків школи були: логічна семантика, модельна та багатозначна логіка, металогіка, логіка відношень та визначеності понять. З 1938 року Казимир Айдукевич співпрацював із Познанським філософським товариством, а в 1952 році став керівником сектору логіки в Інституті філософії та соціології, дійсним членом Польської АН. З 1953 року Айдукевич викладав у Варшавському університеті, видавав журнал «Studia logika». Друком вийшло 115 праць польською, англійською, французькою, німецькою мовами та мовою есперанто. Найвідоміші з них — двотомна праця «Мова та пізнання», «Прагматична логіка».

Помер 12 квітня 1963 року в м. Варшаві.

В. Ханас

Література

Айдукевич, К. Цінність науки / К. Айдукевич ; пер. з пол. Н. Ткачової ; подав В. Ханас // Тернопіль вечірній. — 1995. — 29 лип. — С. 3.

***

Мороз, В. Відомі поляки з Тернополя : [В. Поль, А. Брюкнер, Л. Фінкель, К. Айдукевич та ін.] / В. Мороз // Rіа плюс. — 2013. — 20 листоп. — С. 19 : фотогр. — (Ретро).

Ханас, В. І вічний пошук істини… / В. Ханас // Тернопіль вечірній. — 1995. — 29 лип. — С. 3.

***

Заброварний, С. Айдукевич Казимеж (Ajdukiewicz Kazimierz; 12.12.1890, Тернопіль — 12.04.1963, Варшава) — польський логік і філософ / С. Заброварний // Енциклопедія сучасної України. — К., 2001. — Т. 1 : А. — С. 232 : фотогр.

Ханас, В. Айдукевич Казімеж (Ajdukiewicz Kazimierz; 12.12.1890, м. Тернопіль — 12.04.1963, м. Варшава, Польща) — польський логік, філософ, математик, семантик / В. Ханас // Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 30 : фотогр.

Ходоровський, М. Д. Айдукевич Казимеж (Ajdukiewicz Kazimierz; 12.12.1890, Тернопіль — 12.04.1963, Варшава) — польс. вчений-філософ, логік, математик, семантик, педагог, дійсний член Польс. АН (1952) / М. Д. Ходоровський // Матеріали до українського біографічного словника : короткий біогр. довід. — К., 2006. — Вип. 1 : А. — С. 57.

***

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2000 рік : бібліогр. список / уклад.: М. В. Друневич, Н. К. Іванко. — Т. : Опер. друк, 1999. — 104 с.

Про К. Айдукевича: С. 85.