22 ЖОВТНЯ

90 років від дня народження
Петра Костьовича Медведика

(22.10.1925—2.12.2006) — краєзнавця, літературознавця, фольклориста, етнографа, бібліографа, мистецтвознавця

Кажуть, що дороги в широкий світ завжди починаються від стежки біля батьківської хати, а багатство й краса літературної творчості — від материної пісні над колискою. Шлях Петра Костьовича почався в пісенному колі родини у славному піснями та народними музиками селі Жабині Зборівського району 22 жовтня 1925 року.

...Мама Юлія подарувала йому своє веретено й сказала: «Петрусю, це мій дорогий дарунок для тебе, ціле життя я пряла нитки та полотно, з якого шила для сім’ї одяг. Тож щоб і ти в житті рухався, як веретено, і пряв нитки шовкові свого життя». Слова матері й справді стали пророчими, бо син її виткав 14 полотен своїх книг, а тисячі ниток переплелись в усій його творчій спадщині.

У розмаїтті пісенних та мистецьких традицій Жабині промайнули його незабутні роки дитинства (Петро був найменшим у багатодітній селянській родині). Уже в шкільні роки грав на музичних інструментах, виявляв здібності до малювання, першим з односельців одержав середню, а згодом і вищу освіту. Благородні зерна великої любові до народної пісні, зацікавленості легендами та переказами рідного краю, що проростали в Жабині, заколосились щедрим урожаєм на ниві творчості й пошуку.

Після закінчення в 1952 році філологічного факультету Львівського університету протягом 6 років Петро Медведик працював у Кобзарівській середній школі на Зборівщині. Саме тут він по-справжньому почав займатися збиранням фольклору; його манило своєю загадковістю легендарне місто Бозок. У с. Кобзарівці Петро Костьович написав і перші дослідження «Літературна карта Тернопільщини» та «Використання краєзнавчого матеріалу на уроках літератури у 8—10 класах». Йому було присвоєно звання «Відмінник народної освіти».

З 1959 року він вчителював у с. Великому Глибочку Тернопільського району, кілька років викладав на філологічному факультеті Тернопільського педінституту, а останні 20 років — займав посаду старшого наукового співробітника музею С. Крушельницької в с. Білій під м. Тернополем.

Як дослідникові, Петру Медведику була властива виняткова працездатність, широке коло захоплень, інтересів і знань. Важко знайти такі питання, назвати такі проблеми життя й діяльності літераторів і митців нашого краю минулого й сучасності, які б не були ним досліджені та вивчені.

Визначною справою свого життя й творчості вважав Петро Медведик зібрані ним народні пісні, легенди та перекази рідного краю. Уже в шкільні роки записував у товстий зошит улюблені співанки свого села. Від батьків і сестер він зробив перші записи пісень та переказів. А скільки прекрасних коломийок почув у с. Жабині від Олекси Банадиги! З любов’ю та вдячністю часто згадував Ганну, Федора та Михайла Микитишин, Анастасію, Петра та Марію Прокопів і багатьох інших співучих односельців. Уже в часи незалежності України ці записи будуть поміщені в книгах Петра Медведика «Село Жабиня на Зборівщині: Весілля. Народні звичаї та обряди», «Моє рідне село Опілля», «Пісні Тернопільщини» та ін.

На славній старовинній Зборівській землі били чисті джерела творчого натхнення шукача народних скарбів. Записані Петром Костьовичем легенди та перекази в Жабині, Кобзарівці, Годові, Зарудді, Курівцях, Чернихові, Тустоголовах, Нестерівцях вже в далекі 80-ті роки минулого століття вперше публікувалися на сторінках районної газети. Із часом їх можна було знайти в його книгах «Євшан-зілля», «Казки Західного Поділля», «Легенди Тернопілля».

Петро Медведик завжди знаходив можливість побувати в селах Зборівщини, знову зустрітися із знайомими людьми, пройтися вже сходженими стежками й щоразу відкривати їх нові таємниці, вслухатися в подих землі та гомін віків. А результатом цього стала поява надзвичайної цінності вже зараз — словника біографій 150 визначних людей «Літературно-мистецька та наукова Зборівщина» (1998).

Варто відзначити, що творчу, наукову та культурно-громадську діяльність Петра Медведика оцінено Почесною грамотою Верховної Ради України. Він також лауреат премій імені Павла Чубинського та братів Лепких, першим удостоєний обласної премії імені Володимира Гнатюка.

Відомий літературознавець, фольклорист та етнограф, мистецтвознавець у галузях театру, музики, живопису, дискографії, бібліограф, дійсний член Hayкового товариства імені Шевченка Петро Костьович Медведик відійшов у вічність 2 грудня 2006 року та залишив по собі велику інтелектуальну спадщину й найдорожчі людські скарби — духовні, бо вони неповторні та безсмертні.

За статтею З. Матвіїва

Література

Гайдукевич, Я. Місце і роль Петра Медведика в краєзнавчій науці / Я. Гайдукевич // Гайдукевич, Я. Не перервати б духовності нитку… : вибр. ст., виступи, бібліографія / Я. Гайдукевич. — Т., 2009. — С. 139—142 : фотогр.

Орав свій переліг : Йосип Гошуляк: від маминої пісні до вершин вокалістики / упоряд. М. Онуфрів. — К. : Києво-Могил. акад., 2012. — 911 с. : іл.

Про П. Медведика: С. 48—49, 124, 127, 214, 340, 363, 495, 577, 657, 697, 740, 741, 750—751, 842, 846.

Чернихівський, Г. Невтомний дослідник і вчитель / Г. Чернихівський // Чернихівський, Г. Портрети пером : статті, публікації, спогади, рецензії / Г. Чернихівський. — Кременець, 2008. — Кн. 3. — С. 262—267 : фотогр. — (Спогади).

***

Зюбровська, Н. Збирач перлин народних / Н. Зюбровська // Соломія. — 2011. — № 4 (груд.). — С. 2 : портр.

Матвіїв, З. Оживають шана та пам’ять / З. Матвіїв // Зборівська дзвіниця. — 2010. — 26 листоп. — С. [4].

Петро Костьович Медведик (1925—2006) — літературознавець, фольклорист, етнограф, мистецтвознавець // Зборівська дзвіниця. — 2008. — 15 лют. — С. 1 : фотогр. — (Видатні постаті рідного краю).

Сагайдак, М. Збирач перлин народних / М. Сагайдак // Свобода. — 2009. — 27 листоп. — С. 5 : фотогр. — (Спомин про друга).

***

Сагайдак, М. Музей як шана : [відкриття мемор. музею П. Медведика] / М. Сагайдак // Свобода. — 2007. — 15 груд. — С. 6 : фотогр. — (Незабутні).

Сагайдак, М. Невтомний збирач перлин народних / М. Сагайдак // Свобода. — 2010. — 5 листоп. — С. 6 : фотогр. — (Фестини).

Сагайдак, М. Чуєш, брате мій… : Фольклор.-етногр. фестини в с. Великий Глибочок Терноп. р-ну, присвяч. 85-ій річниці з дня народж. П. К. Медведика / М. Сагайдак // Подільське слово. — 2010. — 5 листоп. — С. 5 : фотогр.

***

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2010 рік : бібліогр. покажч. Вип. 20 / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 2009. — 112 с.

Про П. Медведика: С. 91—93.