28 СЕРПНЯ

250 років від дня народження Тадеуша Чацького

(28.08.1765—8.02.1813) — польського вченого,
засновника Кременецького ліцею

Тадеуш Чацький — відомий учений свого часу, який займався історією, етнографією, правом та економікою. Народився 28 серпня 1765 року в містечку Порицьку, яке знаходилося у Володимирському повіті на Волині й становило власність його роду ще із XVII ст. Сім’я Чацьких належала до землевласницької еліти Волині. Батька майбутнього вченого звали Щасним, мати походила з відомого шляхетського роду Малаховських.

Дитинство Чацького проходило без батьківської ласки, оскільки 1767 року росіяни ув’язнили його батька строком на шість років за протест проти рівноправності дисидентів, а мати через рік після арешту чоловіка померла. Тадеуш та його старший брат Міхал потрапили під опіку дядька, і він забрав обох племінників на п’ять років у м. Гданськ. 1773 року, уже після першого поділу Речі Посполитої, хлопці повернулися до рідного містечка, і Тадеуш розпочав домашнє навчання, яке проходило, правда, на дуже високому рівні. Колишній єзуїт Фаустин Гродзинський навчав обох братів класичних мов, права та французької мови, а виходець із Вармії Мартін Гербер — німецької мови. Найбільше Тадеуш захоплювався вітчизняною історією.

1781 pоку, у віці всього лише 16 років, Чацького направили практикантом у суд м. Варшави. Перебування в столиці було доброю нагодою ознайомитися з багатими збірками бібліотеки Залуських. У 1784—1786 pоках Тадеуш працював у Крушцовій комісії, а 1786 року за рішенням сейму був направлений на роботу в Комісію коронного скарбу.

Ініціював розробку й складення гідрографічної карти Польщі та Литви, що виконав його співпрацівник Й. Махлер. Як представник казначейства, у складі польської делегації брав участь у переговорах із прусською стороною щодо підписання міждержавної торговельної угоди (1790). 1792 року залишив державну службу. Будучи власником великих маєтків і значних угідь, зайнявся господарськими справами. У 1801—1803 pоках здійснив кілька приватних наукових подорожей стародавніми польськими містами Помор’я, що після останнього розділу Речі Посполитої (1795) було інкорпоровано до складу Пруссії. Здобув широке визнання як колекціонер-нумізмат і бібліофіл (свої збори розмістив у м. Порицьку на Волині), значні кошти витрачав на благодійництво в галузі освіти й науки. Автор багатьох наукових праць із численними додатками: ілюстраціями, картами, таблицями, архівними матеріалами тощо, найвідоміші з яких: «Нотатки про торгівлю з Англією, Оттоманською Портою і іншими народами» (1792), «Про литовські і польські права» (1800), «Розвідка про євреїв» (1805), «Про назву України та виникнення козаків» (1806).

7 вересня 1803 року з ініціативи Тадеуша Чацького в м. Кременці відбулася його зустріч із Гуго Коллонтаєм. Виконуючи обов’язки інспектора шкіл Волинської, Подільської та Київської губерній, він дійшов до переконання, що на підпорядкованій йому території повинна бути взірцем сучасна школа, освітній і науковий заклад, під опікою якого має розвиватися шкільництво нижчих ланок.

Відкриття стараннями Тадеуша Чацького 1805 року Волинської гімназії, реорганізованої 1819 року в ліцей, перетворило м. Кременець в один із найбільших освітніх центрів Правобережної України.

Т. Чацький за життя ніколи не відмовлявся від ідеї створення в м. Кременці нового польського університету. І лише його передчасна смерть, 8 лютого 1813 року, стала на заваді її реалізації.

Похований Тадеуш Чацький у родинному склепі в містечку Порицьку, нині с. Пилипівка Іваничівського району Волинської області.

Література

Коляденко, С. Польський вплив на розвиток народної освіти Волині / С. Коляденко // Slavica Tarnopolensia. — 1997. — № 4. — С. 170—174.

Про Т. Чацького: С. 170—172.

Прокопович, Б. Волинський ліцей як осередок наукового та культурного життя Кременеччини / Б. Прокопович // Наукові записки. Серія: Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — 2005. — Вип. 3. — С. 99—111.

Про Т. Чацького: С. 100—101.

Ткачук, С. Історія педагогічної думки Волинської гімназії в особах її викладачів / С. Ткачук // Наукові записки. Серія: Історія / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2007. — Вип. 1. — С. 17—24.

Про Т. Чацького: С. 18—20.

Ткачук, С. Педагогічні персоналії ХІХ століття в історії розвитку Кременеччини / С. Ткачук // Наукові записки. Серія: Історія / Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2004. — Вип. 1. — С. 44—49.

Про Т. Чацького: С. 44—45.

Чернихівський, Г. Під скіпетром самодержавства (кінець ХVІІІ—ХІХ ст.) / Г. Чернихівський // Чернихівський, Г. Кременеччина від давнини до сучасності / Г. Чернихівський. — Кременець, 1999. — С. 84—103.

Про Т. Чацького: С. 88—89.

Чуйко, С. Кременецький ліцей в контексті ХІХ століття / С. Чуйко // Тернопілля’96 : регіон. річник. — Т., 1996. — С. 162—167.

Про Т. Чацького: С. 162—163.

Чуйко, С. Ліцеї України (ХІХ—ХХ ст.) / С. Чуйко. — Т. : Ліком, 1996. — 140 с.

Про Т. Чацького: С. 30—35.

***

Войцеховський, Ю. Кременецький ліцей — осередок елітної освіти на Волині (до 200-річчя заснування навчального закладу) / Ю. Войцеховський, І. Коляда, Я. Пилипчук // Історія в школі. — 2005. — № 11/12. — С. 1—7.

Про Т. Чацького: С. 5.

Коляденко, С. Кременецький ліцей — визначна пам’ятка в історії освіти ХІХ століття / С. Коляденко // Тернопіль. — 1994. — № 4/5. — С. 33—35.

Про Т. Чацького: С. 33.

Кралюк, П. «Волинські Афіни» на Кременеччині : [про Вищу Волинську гімназію та її організаторів Т. Чацького й Г. Коллонтая] / П. Кралюк // Дзеркало тижня. — 2005. — 24 груд. — С. 21 : фотогр.

***

Чацький Тадеуш (28.08.1765, с. Порицьк, нині Павлівка Іваничів. р-ну Волин. обл. — 08.02.1813, м. Дубно, нині Рівнен. обл.; похов. у родин. склепі в родин. селі) — польський вчений, педагог, історик, організатор освіти, співзасновник Вищої волин. г-зії в м. Кременець (1805) / Г. Моліцька [та ін.] // Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 584.

Чацький Тадеуш (1765—1813), польс. осв. і екон. діяч, історик, родом з Волині // Енциклопедія українознавства / за ред. В. Кубійовича. — Л., 2000. — Т. 10. — С. 3698.

Ткачов, С. Чацький Тадей (28.VІІІ.1765—8.ІІ.1813) — польський вчений-педагог, історик, організатор освіти; співзасновник (Г. Коллонтай) Вищої волин. гімназії в м. Кременець (1805) / С. Ткачов, В. Ханас // Ткачов, С. 250 імен на карті Тернопілля : пол.-укр. культ. взаємини / С. Ткачов, В. Ханас. — Т., 1996. — С. 49.