12 ТРАВНЯ

150 років від дня народження Софії Окуневської

(12.05.1865—25.02.1926) — першої жінки-лікаря в Галичині

Народилася в родині священика, гербового шляхтича Атанасія Окуневського. У 1885 році екстерном склала матуру у Львівській академічній гімназії. У 1887 році виїхала до м. Цюріха (Швейцарія) і там в університеті студіювала медицину. Брала активну участь в українському жіночому русі, приятелювала з письменницями Н. Кобринською та О. Кобилянською (остання під впливом С. Окуневської почала писати свої твори українською мовою).

У 1886 році І. Франко запросив С. Окуневську до співпраці в журналі «Поступ», який він видавав. У першому жіночому альманасі «Перший вінок», що вийшов у червні 1887 року стараннями Н. Кобринської, Софія під псевдонімом Єрина вмістила оповідання з міського життя та студії «Родинна неволя жінок в піснях і обрядах весільних».

С. Окуневська була непересічною піаністкою, її грою захоплювались. У 1890 році вийшла заміж за В. Морачевського, який у той час також студіював медицину в м. Цюріху.

У 1894 році закінчила медичний факультет і в 1895 році захистила дисертацію на здобуття звання доктора медицини в Цюріхському університеті. Як член Наукового товариства ім. Шевченка, у 1898 році С. Морачевська-Окуневська разом з Е. Озаркевичем, В. Гуневичем, Ф. Щасним-Сельським заснували Лікарську комісію у складі НТШ і розпочали видавати «Лікарський збірник НТШ». Уже в першому номері було надруковано її статтю.

Після заснування «Народної лічниці» у м. Львові в 1903 році разом із батьком працювала в ній. Кілька років перед початком Першої світової війни мала лікарську практику на курорті в м. Франценсбаді (Чехія). У 1915 році працювала лікарем у таборі українських виселенців у м. Гмінді, згодом у таборі Святобожище в Моравії. Там влаштовувала літературні вечори. Останні кілька років після повернення зі Швейцарії займалася лікарською практикою.

Була першою жінкою-лікарем, доктором медицини в Австро-Угорщині, першою українкою на західноукраїнських землях, що здобула університетську освіту.

Померла С. Окуневська-Морачевська 25 лютого 1926 року у м. Львові та похована на Личаківському цвинтарі.

І. Головацький

Література

Стефаник, В. До С. Морачевської [Окуневської] : [лист від 16 берез. 1897 р.] / В. Стефаник // Стефаник, В. Публіцистика : вибр. із статей, промов та листів / В. Стефаник. — К., 1953. — С. 69.

Франко, І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. / І. Франко // Франко, І. Зібрання творів : у 50 т. / І. Франко. — К., 1984. — Т. 41 : Літературно-критичні праці (1890—1910). — С. 194—470.

Про С. Окуневську: С. 455.

***

Галяс, В. Софія Окуневська — перша жінка-лікар у Галичині / В. Галяс // Медична академія. — 2008. — № 1. — С. 11 : фотогр. — (Постаті).

Гутько-Стех, А. Перша українка — лікар в Австро-Угорщині / А. Гутько-Стех // Вільне життя плюс. — 2011. — 5 серп. — С. 6 : портр. — (З когорти славетних).

Клиновий, Ю. Юрій Морачевський, його батьки, його приятель / Ю. Клиновий // Сучасність. — 1983. — Чис. 11. — С. 7—24.

Про С. Окуневську-Морачевську: С. 11—15.

***

Головацький, І. Окуневська-Морачевська Софія (псевд.: Єрина; 12.05.1865, с. Довжанка, тепер Терноп. р-ну Терноп. обл. — 25.02.1926, Львів) — укр. громадсько-культурна діячка, публіцист / І. Головацький // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. словника / за ред. М. М. Романюка. — Л., 1996. — Вип. 3. — С. 231—232.

Огуй, О. Д. Окуневська-Морачевська Софія (12.05.1865—24.02.1926) — перша жінка-лікар у Галичині, д-р медицини / О. Д. Огуй // Енциклопедія історії України. — К., 2010. — Т. 7 : Мл — О. — С. 560 : фотогр.

Окуневська-Морачевська Софія (1865—1926) — лікарка // Енциклопедія українознавства / за ред. В. Кубійовича. — Л., 1996. — Т. 5. — С. 1837.

Пундій, П. Окуневська-Морачевська Софія / П. Пундій // Пундій, П. Українські лікарі : біобібліогр. довід. / П. Пундій. — Л. ; Чикаго, 1994. — Кн. 1 : Естафета поколінь національного відродження. — С. 162 : фотогр.

Щербак, Л. Окуневська-Морачевська Софія Атанасівна (псевд. — Єрина; 12.05.1865, с. Довжанка, нині Терноп. р-ну, за ін. даними — Буковина — 25.02.1926, м. Львів) — лікар, письменниця, громадсько-культурна діячка / Л. Щербак // Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 2005. — Т. 2 : К — О. — С. 661.