15 КВІТНЯ

75 років із часу заснування Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

(15.04.1940)

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка — найстаріший вищий навчальний заклад на Тернопіллі. Його історія розпочинається із часу відкриття 1 жовтня 1805 року Кременецької гімназії. У 1818 році її реорганізовано в ліцей.

У 1831 році, після активної участі студентів і ряду викладачів у визвольному русі, ліцей було закрито, а його матеріальна база стала основною для створення в м. Києві університету Святого Володимира (сьогодні — Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка).

У 1920 році Кременецький ліцей відновив свою роботу.

15 квітня 1940 року в м. Кременці відкрито учительський інститут, який 4 серпня 1950 року реорганізовано в педагогічний.

У 1969 році заклад переміщено в м. Тернопіль.

За роки свого існування педінститут підготував понад 30 тис. учителів. Значно зріс контингент студентів, професорсько-викладацький склад, зміцніла навчально-матеріальна база. Якщо на час реорганізації учительського інституту в педагогічний у виші працювали 43 викладачі, у тому числі 3 доценти, то в даний час на 50 кафедрах університету працює 474 викладачі, у тому числі 49 докторів наук, професорів, 290 кандидатів наук, доцентів. На 12 факультетах навчається понад 8000 студентів. Університет готує вчителів 30 спеціальностей.

Функціонує факультет післядипломної освіти, де кожного року проходять перекваліфікацію близько 200 колишніх випускників вищих навчальних закладів.

У 1989 році при виші відкрито ліцей фізико-математичного профілю, а в 1991 році — аспірантуру.

Випускники університету працюють майже у всіх областях України.

Понад 100 колишніх студентів захистили кандидатські та докторські дисертації й працюють у вищій школі, науково-дослідних установах України та за її межами.

У 1997 році Тернопільський педагогічний інститут реорганізовано в університет і присвоєно ім’я Володимира Гнатюка. У 2004 році отримав статус національного.

Література

Витоки : матеріали фольклор. експедиції : збірник. Вип. 3 / Терноп. нац. пед. ун-т, каф. історії укр. л-ри. — Т. : Підручники і посібники, 2011. — 196 с.

Інститут педагогіки і психології Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка: сторінки історії та сьогодення (2001—2011) / редкол.: В. Чайка [та ін.] ; за заг. ред. В. Кравця. — Т. : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. — 151 с. : кольор. іл., фотогр. — Бібліогр.: с. 142—144.

Пегас : зб. студент. перекладів. Вип. 7 / уклад.: Т. С. Олійник, О. В. Іванців, В. В. Панченко ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, ф-т інозем. мов, каф. теорії і практики перекладу. — Т. : Інформ.-наук. центр ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. — 256 с.

Філологічний факультет: 30 років поступу / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; упоряд.: Г. Д. Панчук, П. З. Гуцал. — Т. : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. — 155 с.

***

Для розуму і для серця : [про каф. журналістики філол. ф-ту Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка,] // Вільне життя плюс. — 2014. — 21 берез. — С. 3. — (10-річчя кафедри).

Заставецька, О. Історичні віхи кафедри географії України і туризму Тернопільського педагогічного університету / О. Заставецька, Я. Мариняк, А. Кузишин // Історія української географії та картографії : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук. конф., присвяч. 110-літньому ювілею проф. В. Кубійовича, Тернопіль, 18—19 листоп. 2010 р. / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2010. — С. 34—37. — Бібліогр.: с. 38 (5 назв).

Золотнюк, А. Показати процес і змінити глядача : [про реж., асистента каф. театр. мистецтва Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка І. Кусяка] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2013. — 15 трав. — С. 9 : фотогр. — (Гість сторінки).

Кулик, О. Майбутнє журналістики. Яке воно? : [Міжнар. конф. до 10-річчя каф. журналістики Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка] / О. Кулик // Вільне життя плюс. — 2013. — 30 жовт. — С. 7. — (Конференції).

Маньовська, В. Із поглядом у майбутнє : [про каф. соц. роботи Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка] / В. Маньовська // Свобода. — 2013. — 26 квіт. — С. 5. — (Ювілеї).

Чихарівська, С. Інституту мистецтв — 20 літ / С. Чихарівська // Вільне життя плюс. — 2013. — 1 листоп. — С. 3.

***

Навчання для майбутнього : [пілот. проект-тренінг за міжнар. програмою «Навчання для майбутнього» у Терноп. нац. пед. ун-ті ім. В. Гнатюка] // Свобода. — 2012. — 17 лют. — С. 6 : фотогр.

Скотяк, В. Велика мрія, яка стала реальністю : [про відкриття медіа-студії в Терноп. нац. пед. ун-ті ім. В. Гнатюка] / В. Скотяк // Свобода. — 2010. — 15 жовт. — С. 5 : фотогр.

Терещук, Г. В. Педагогічні науки — запорука прогресу суспільства : [розмова з першим проректором Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка Г. В. Терещуком про наук.-дослід. роботу] / спілкувалася А. Артим // Нова ера. — 2010. — 25 трав. — С. 5.

***

Барна, М. М. Олександр Федотович Явоненко — вчений-біолог, педагог та організатор вищої педагогічної освіти : [про ректора Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка в 1974—1982 рр.] / М. М. Барна, Л. С. Барна // Наукові записки. Серія: Біологія / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2011. — № 2. — С. 271—278 : фотогр. — Бібліогр. в кінці ст. (6 назв).

Грубінко, В. В. Олександр Федотович Явоненко: формування наукової школи : [про колиш. ректора Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка О. Ф. Явоненка] / В. В. Грубінко // Наукові записки. Серія: Біологія / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2011. — № 2. — С. 279—302. — Бібліогр. в кінці ст. (198 назв).

***

Вітаємо ювіляра : [80 р. виповнилося д-ру пед. наук, проф. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка В. Я. Мельничайкові] // Наукові записки. Серія: Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2012. — № 1. — С. [4] обкл. : портр.

Черемшук, О. Професор, для якого відпочинок — це робота : [про проф. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка В. Я. Мельничайка] / О. Черемшук, Н. Дащенко // Вільне життя плюс. — 2011. — 11 листоп. — С. 6 : фотогр. — (Ювілеї).

***

Віднянський, С. В. До 70-річчя доктора історичних наук, професора М. М. Алексієвця / С. В. Віднянський // Український історичний журнал. — 2011. — № 4. — С. 234—236.

Гром’як, М. «Фізмат — це моя родина, моя домівка» : [бесіда з деканом фізико-мат. ф-ту Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка М. Гром’яком] / розмовляла Л. Заморська // 20 хвилин. — 2010. — 10 верес. — С. 17 : фотогр. кольор.

Гугушвили, Т. Язык не изучают, его познают : [про вивчення укр. мови під час навчання в Терноп. нац. пед. ун-ті ім. В. Гнатюка та викладача цього вишу Н. Дащенко] / Т. Гугушвили // День. — 2011. — 1 сент. — С. 6 : фот.

Юрій Васильович Іващенко (4.02.1930—10.09.2013) : [протягом 6 років очолював Терноп. держ. пед. ін-т (нині — Терноп. нац. пед. ун-т)] // Вільне життя плюс. — 2013. — 11 верес. — С. 11.

Кравець, В. Володимир Кравець: «У політику ніколи не прагнув — я ж здоровий чоловік…» : [розмова з ректором Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка В. Кравцем] / вела Л. Красновська // 20 хвилин. — 2011. — 5—6 серп. — С. 16 : фотогр. кольор.

Ноженко, І. Викладач збирає рідкісні та наукові видання : [про П. З. Гуцала] / І. Ноженко // Rіа плюс. — 2010. — 22 верес. — С. 4.

Смоляк, О. Із музикою з чотирьох років : [розмова із зав. каф. музикознавства, методики муз. виховання та вокал.-хор. дисциплін Ін-ту мистецтв Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка О. Смоляком] / [записала] А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2010. — 1 жовт. — С. 2 : портр. — (Гість редакції).

Чубата, Т. Жінка-боєць шукає чемпіонів : [бесіда з відомою каратисткою, викл. каф. фіз. виховання Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка Т. Чубатою] / розмовляла А. Протасевич // 20 хвилин. — 2010. — 27 серп. — С. 15 : фотогр.

***

Сеник, А. Тернопільський національний педагогічний університет / А. Сеник // Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 430—431 : фотогр.

***

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2010 рік : бібліогр. покажч. Вип. 20 / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 2009. — 112 с.

Про Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка: С. 65—67.

Перший вищий навчальний заклад Надзбруччя : (до 70-річчя заснування Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка) : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, наук. б-ка ; уклад.: О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин. — Т. : РВВ ТНПУ, 2010. — 66 с.