8 ЛЮТОГО

25 років із часу створення
природного заповідника «Медобори»

(8.02.1990)

Природний заповідник «Медобори» — єдиний природоохоронний об’єкт найвищого рангу на Тернопільщині, справжня її перлина. Він створений у 1990 році з метою збереження унікальних природних комплексів Подільських Товтр, генофонду рослинного й тваринного світу, використання їх у наукових цілях та природоохоронній роботі.

Зважаючи на унікальність Товтр, питання охорони пасма піднімалось ще на початку XX ст. польськими науковцями, зокрема Владиславом Шафером. Їхню справу продовжили вітчизняні дослідники, завдяки старанням яких у 60-х роках XX ст. на нинішній території заповідника було створено ряд заказників місцевого значення, а в 1982 році організовано Медоборівський державний геологічний заказник.

Для створення заповідника багато зусиль доклали відомі науковці та люди, небайдужі до справи збереження природних багатств, зокрема: віце-президент АН УРСР, академік К. М. Ситник; керівник відділення інституту ботаніки ім. М. Холодного АН УРСР, член-кореспондент АН УРСР, академік, депутат Верховної Ради УРСР М. А. Голубець; директор Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації, доктор сільськогосподарських наук, професор П. С. Пастернак; професор Львівського лісотехнічного інституту, доктор сільськогосподарських наук С. В. Шевченко; головний інспектор відділу держуправління охорони навколишнього природного середовища в області М. П. Чайківський та інші. Комісія АН України під головуванням відомого українського ботаніка Б. В. Заверухи зробила наукове обґрунтування про доцільність створення природного заповідника «Медобори».

Заповідник є своєрідним еталоном природи, який дає можливість аналізувати й прогнозувати зміни в ній, проводити комплексну охорону природних багатств.

Завдяки різноманітності природних ресурсів «Медобори» є відкритою книгою природи. Тут зростає багато реліктових та ендемічних видів рослин: змієголовник австрійський, молочай волинський, лілія лісова, лунарія оживаюча та інші. Для них та багатьох інших видів Червоної книги України (шиверекія подільська, ясенець білий (неопалима купина), сон великий, зозулині черевички справжні тощо) Товтри стали надійним притулком. У результаті копіткої роботи науковців заповідника разом із співробітниками провідних наукових установ України та зарубіжними спеціалістами на природоохоронній території виявлено 189 видів водних та 90 видів ґрунтових водоростей, 359 видів фітотрофних та 297 шапкових грибів, 188 видів лишайників. Флора мохів налічує 160 видів, а список вищих судинних рослин — близько 1000 видів. Понад 90 видів рослин є регіонально рідкісними, 41 занесено до Червоної книги України, 6 — до Європейського Червоного списку, 5 — під охороною Бернської конвенції. На території заповідника виявлено 4 угруповання, занесені до Зеленої книги України.

Тваринний світ — дуже різноманітний, для нього характерне особливе поєднання в біоценозах представників фауни різних ландшафтних зон, що утворюють стик на території Поділля. Рідкісними для заповідника є жук-олень, жук-самітник, мідянка, сипуха, лелека чорний та інші. Орнітофауна заповідника нараховує 193 види, 22 — у Червоній книзі України. Ссавці в заповіднику представлені 51 видом, з яких 20 — червонокнижні.

На території природного заповідника «Медобори» розмістилися унікальні об’єкти геолого-геоморфологічного минулого, неповторні природні комплекси (Товтровий кряж та бокові останці, каньйоноподібні долини, печери, ліси, степові та наскельно-степові ділянки, місця з болотами) та цінні рукотворні історико-культурні об’єкти, які не мають аналогів в Україні (язичницькі святилища ХІ—ХІІІ ст., дольмен, давньоруські поселення). Їх дослідження та збереження на сьогодні є вкрай актуальними й необхідними, оскільки такі об’єкти вразливі до нераціональної господарської діяльності. Зміни в них є незворотними й можуть спричинити втрату пам’яток неживої природи для науки та суспільства.

О. Мурська

Література

Природно-заповідний фонд України — минуле, сьогодення, майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю природ. заповідника «Медобори» (26—28 трав. 2010 р., смт Гримайлів) / Держ. комітет лісового госп-ва України. — Т. : Підручники і посібники, 2010. — 942 с.

***

Іванина, Ю. Р. Збереження і відновлення рідкісних та ендемічних видів рослин на території Кременецького філіалу державного природного заповідника «Медобори» / Ю. Р. Іванина // Довкілля і здоров’я : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 24—25 квіт. 2009 р. — Т., 2009. — С. 35—36.

Оліяр, Г. І. Об’єкти неживої природи та біотичне різноманіття природного заповідника «Медобори» / Г. І. Оліяр, Я. І. Капелюх // Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (21—23 трав. 2008 р., смт Гримайлів). — Гримайлів ; Т., 2008. — С. 241—245 : фотогр. — Бібліогр. в кінці ст. (14 назв).

***

Краса і гордість наша — древні Медобори // Гомін волі. — 2008. — 5 верес. — С. 2 : фотогр.

Медобори — край справжніх чудес : [про природ. заповідник, його іст. пам’ятки та участь у конкурсі «7 природних чудес України»] // Місто. — 2008. — 20 лют. — С. 14 : фотогр.

Мичко, С. Де бджоли мед беруть… : Одну з найкрасивіших місцин Поділля — Медобори — біоенергетики вважають своєрідними воротами в інший світ / С. Мичко // Україна молода. — 2010. — 26 черв. — С. 11 : фотогр. — (Місця знати треба).

Мурська, О. Заповідник «Медобори» — унікальний природний об’єкт України / О. Мурська // Вільне життя. — 2008. — 6 черв. — С. 6 : фотогр.

Мурська, О. Подільське диво «Медобори» : [історія створення заповідника, рослин. і тварин. світ] / О. Мурська // Свобода. — 2010. — 26 берез. — С. 5. — (Заповіднику — 20 років).

Новіцька, К. Солодкі гори — диво Медобори : [про природ. заповідник «Медобори» та його дир. М. Музику] / К. Новіцька // Свобода. — 2010. — 26 трав. — С. 7 : фотогр. — (Люби і знай рідний край).

Новосядлий, Б. Красу «Медоборів» пізнає весь світ : [природ. заповідник «Медобори» має свій сайт у мережі інтернет] / Б. Новосядлий // Свобода. — 2013. — 1 лют. — С. 5 : фотогр. — (Приємно повідомити).

Шот, М. На Гострій горі реліктів : Тут спалахує неопалима купина та шумить на вітрах степова ковила : [про унікальний геолого-геоморфол. і ботан. об’єкт у «Медоборах»] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2013. — 23 листоп. — С. 10 : фотогр. — (Стежка в природу. Тернопільщина).

***

Шот, М. Не здався, не зламався : [про дир. природ. заповідника «Медобори» М. Я. Музику] / М. Шот // Вільне життя плюс. — 2010. — 10 листоп. — С. 4 : фотогр. — (Долі людські).

***

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2010 рік : бібліогр. покажч. Вип. 20 / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 2009. — 112 с.

Про заповідник «Медобори»: С. 47—51.