28 ГРУДНЯ

95 років від дня народження Сари Яківни Полонської

(28.12.1918—2.09.2004) — бібліотекаря, бібліографа, краєзнавця

Серед творців та сподвижників бібліотечної справи на Тернопіллі Сара Яківна Полонська займає чільне місце. Вона була одним із провідних спеціалістів, які заклали основи діяльності, були організаторами роботи Тернопільської обласної бібліотеки в 45—80-х роках ХХ століття.
Народилася 28 грудня 1918 року в м. Кременчуці Полтавської області.
Після закінчення Харківського державного бібліотечного інституту приїхала разом із Павлом Сидоровичем Герасименком, майбутнім її чоловіком, на Тернопільщину.
Сару Яківну, згідно з наказом Тернопільського обласного відділу культосвітньої роботи від 24 вересня 1945 року, було призначено завідувачкою методичного відділу обласної бібліотеки. Павла Сидоровича — заступником директора з наукової роботи цієї ж установи.
С. Я. Полонська працювала в книгозбірні на різних посадах: методистом, старшим бібліотекарем, завідувачкою відділу обробки книг. З листопада 1951 року — бібліографом, а з 1956 року — завідувачкою бібліографічного відділу, який очолювала 27 років.
Сара Яківна була натхненником та організатором бібліографічної роботи в краї. Під її керівництвом відбувалось становлення та розвиток краєзнавчої бібліографії. Саме вона започаткувала посібники «Календар знаменних і пам’ятних дат по Тернопільській області», «Література про Тернопільську область», «Книги про Тернопілля». Велась копітка робота над створенням ґрунтовної науково-допоміжної історико-краєзнавчої бібліографії для написання книги «Тернопільська область» із 26-томного видання «Історії міст і сіл Української РСР».
Сара Яківна виховала не одне покоління фахівців-бібліографів. Серед них — провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ Анастасія Ленчишин, завідувачка бібліографічного відділу Лариса Оленич, завідувачка відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Марія Пайонк та ін.
«Людина енциклопедичних знань, творча особистість, спеціаліст високої кваліфікації, об’єктивний, комунікабельний керівник», — так про неї згадують працівники бібліотеки, яким пощастило працювати поруч із нею.
Сара Яківна, після трагічної загибелі сина та смерті супутника життя Павла Сидоровича, переїхала на постійне місце проживання до сестри в м. Ашдод (Ізраїль). 2 вересня 2004 року закінчилась її життєва дорога, там, у далекій країні, вона знайшла вічний спочинок.
Пам’ять про цю талановиту, світлу людину, бібліографа за покликанням бережуть друзі, колеги, бібліотечні фахівці краю. Створені нею бібліографічні посібники є цінним надбанням книгозбірні.
М. Іванків


Література

Двічі Герой Соціалістичної праці Євгенія Олексіївна Долинюк : (пам’ятка читачеві) / Терноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка для дорослих ; склала С. Я. Полонська. — Т. : Бережан. друк., 1960. — 7 с.
Історія міст і сіл Тернопільської області : бібліогр. покажч. / Упр. культури Терноп. облради нар. депутатів, Обл. б-ка для дорослих ім. В. П. Затонського, Держ. архів Терноп. обл. ; склала С. Я. Полонська. — Т. : Збруч, 1984. — 146 с.
Книги про Тернопілля, видані в [1970—1977] році : інформ. по-кажч. л-ри / Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського, бібліогр. від. ; склала С. Полонська. — Т., 1971—1978. — 7 [вип.]. — У 1970—1973 рр. — анот. список.
Краєзнавча робота бібліотек : (інструкт.-метод. лист) / Терноп. обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. ; склала С. Я. Полонська. — Т., 1958. — 6 арк.
Література про Тернопільську область за [1967—1980] рр. : бібліогр. покажч. / Упр. культури Терноп. облради нар. депутатів, Обл. б-ка для дорослих ім. В. П. Затонського ; склала С. Я. Полонська. — Т. : Збруч, 1971—1983. — 7 [вип.]. — Вип. спарені. — Вип. за 1967—1970 рр. виходили у львів. вид-ві «Каменяр».
Література про Тернопільську область за 1967—1968 роки : бібліогр. покажч. / Терноп. обл. упр. культури, Терноп. обл. б-ка ім. В. П. Затонського ; упоряд. С. Полонська. — Л. : Каменяр, 1971. — 75 с.
Письменники Тернопільщини : метод.-бібліогр. матеріали / Терноп. обл. б-ка для дорослих ; підгот. С. Полонська. — Т., 1961. — 17 с. — (Люди нашого краю).
Тимофій Гнатович Бордуляк : (до 100-річчя з дня народження) : [реком. список л-ри] / Терноп. обл. б-ка для дорослих, бібліогр. від. ; склала С. Я. Полонська. — Т., 1963. — 8 с.