80-річчя Голодомору в Україні (1932—1933)

Був час, коли навіть згадка про нечуваний в історії людства Голодомор в Україні в 1932—1933 рр. оголошувалася злісним наклепом на радянську дійсність. Та сьогодні ми вже знаємо: голодомор був наперед спланований, штучно створений. Це був геноцид. Убивали цілий народ. Народ, який ніколи нікого не гнобив, зроду-віку займався хліборобством, мав лагідну душу, най-задушевнішу у світі пісню. Це був найстрашніший злочин Сталіна та його найближчих опричників, сотень тисяч їхніх яничарів на місцях. Безпосеред-ньою реквізицією зерна та інших продуктів займалися спеціальні уповнова-жені, комітети незаможників, «буксирні» бригади та інші «активісти». Під виглядом боротьби з куркульством вони довели селян до відчаю. Реквізитор-ські групи нишпорили по селах і забирали останні жмені зерна. Люди або вмирали з голоду, або накладали на себе руки. Траплялися непоодинокі фак-ти людоїдства. За короткий час Україна вкрилася суцільними могилами.
Сьогодні називають різні числа жертв голоду, спланованого сталінсь-ким режимом в Україні в 1932—1933 рр. Одні дослідники говорять про 7—8 мільйонів чоловік, інші — про 15 мільйонів осіб. Конкретної цифри й жахли-вого холокосту нема, і хтозна, коли й чи взагалі буде її встановлено.
Ця страхітлива за своїми намірами й масштабами акція більшовизму — вікова трагедія української нації. Про неї повинен знати весь світ, нинішні та прийдешні покоління.


Література

Голодомор 1932—33 рр. — геноцид українського народу / за ред. Б. Лановика ; Терноп. обл. орг. Конгресу Укр. Націоналістів. — Т. : Астон, 2007. — 237 с.
Лазарович, М. В. І було пекло на землі… Голодомор 1932—1933 років в Україні : передумови, механізми здійснення, наслідки / М. В. Лазарович. — Т. : Джура, 2008. — 620 с.
Не погасне біль Голодомору : 75-м роковинам геноциду укр. народу. — Т. : Новий колір, 2007. — 223 с.

***

Колесник, Н. Спогади очевидиці : [П. Магера згадує про голод у 1932—1933 рр. на Харківщині] / Н. Колесник // Нова ера. — 2008. — 26 листоп. — 2 груд. — С. 8 : фотоколаж.
Костюк, Р. Як нас голодом морили : [спогади жительки м. Тернополя О. П. Яцук про важкі 1932—1933 р. у с. Губнах Кам’янець-Подільської обл.] / Р. Костюк // Тернопіль вечірній. — 2008. — 19 листоп. — С. 4. — (Історичний докір).
Орламенко, О. Геноцид таки був! І я його пережила : [спогади мешканки м. Тернополя про голодні роки в поділ. селах] / О. Орламенко // Вільне життя. — 2008. — 28 листоп. — С. 2. — (75-річчя Голодомору).
Садовська, Г. Розкажіть мені, мамо… : [спогади про 1932—1933 рр. Го-лодомору в с. Остапківцях Хмельниц. обл.] / Г. Садовська // Вільне життя. — 2008. — 21 листоп. — С. 2. — (До 75-річчя Голодомору).

***

«Жнива скорботи» : каталог вист. до 75-ої річниці жертв Голодомору 1932—1933 років / уклад. С. Коваль ; Держ. архів Терноп. обл. — Т. : Джура, 2008. — 67 с. — (Корінь і крона ; вип. 48).

***

Мітинг-реквієм на Театральному майдані : 22 листоп. на Театральній площі Тернополя пройшло вшанування пам’яті жертв Голодомору // Свобо-да. — 2008. — 26 листоп. — С. 2 : фотогр.
Мороз, В. Виставка, яка вчить любити людей : [про вист. «Витоки толе-рантності» у рамках освіт. проекту «Голодомор, Голокост, ГУЛАГ — трагедії ХХ століття на Українській землі…», яка відкрилась у м. Тернополі] / В. Мороз // Тернопіль вечірній. — 2008. — 6—12 лют. — С. 1.
Нечай, В. Свічку пам’яті запалили і в Тернополі : [про мітинг, приуроч. 75-річчю Голодомору] / В. Нечай // Нова ера. — 2008. — 26 листоп. — 2 груд. — С. 9 : фотоколаж.

***

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2007 рік. Вип. 17 : бібліогр. покажч. / Упр. у справах сім’ї, молоді та спорту Терноп. облдержадмін., Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 2006. — 160 с.
Про Голодомор в Україні: С. 146—148.