14 ЖОВТНЯ

70 років із часу створення Української повстанської армії (УПА)

(14.10.1942)

14 жовтня — велике свято Покрови Пресвятої Богородиці. Постановою Української головної визвольної ради 14 жовтня 1942 року було визнано днем утворення Української повстанської армії (УПА).
Ще у квітні 1942 року відбулася друга конференція ОУН(б), на якій було прийнято рішення про створення власних збройних сил для боротьби з німецькими окупантами. Провід ОУН, очолюваний у той час Миколою Лебе-дем, вирішив створити на Поліссі й Волині мережу самооборони кущових відділів (СКВ), від роя до чоти на село для оборони від грабіжницьких напа-дів німецьких окупантів, польських поліцаїв і радянських партизанів, що проникали з Білорусі.
Із серпня 1942 року відділи самооборони почали діяти по всій Волині: ліквідовували німецьку жандармерію, поліцію, руйнували засоби комунікації, зв’язку, нищили склади, фільварки та підприємства, які працювали на німців. У вересні 1942 року Провід ОУН(б) прийняв рішення про організацію більших мобільних збройних відділів для допомоги місцевим сільським боївкам (СКБ).
Першу таку сотню організував референт Крайового проводу ОУН Сер-гій Качинський («Остап») у жовтні 1942 року в Кивинському повіті на Берес-тейщині. Другу — у листопаді того ж року поблизу Луцька — поручник Іван Перегійняк («Кавбешко»). Третю сотню, у районі Колки-Степань, — хорун-жий «Ярема» (грудень 1942 року), четверту та п’яту в пустомитівських лі-сах — «Ворон», на Крем’янеччині — «Крук». Ці сотні та відділи перейшли під командування поручника Василя Івахіва («Роса», «Сонар», «Сом»). У грудні 1942 року всі сотні ОУН(б) одержали назву «Українська повстанська армія».
Місцем постійної дислокації одного з перших підрозділів було урочище Вовчак у Турійському районі (колишній Володимиро-Волинський повіт). Це базування називалося «Січ». Його штаб був розташований у с. Вовчку. По-руч — вишкільні, санітарні й господарські осередки північної військової округи «Турів». Весною 1943 року тут дислокувалося п’ять сотень повстан-ців. «Січ» підлягала головному командиру УПА-Північ — «Климу Савурі» (Дмитрові Клячківському).
З кожним днем і місяцем росла міць УПА, її військова майстерність. На території Волині в 1942—1944 роках діяли повстанські підстаршинські й старшинські школи, школи саперів, медсестер, фельдшерів, розвідки.
Упродовж 1942—1944 років УПА на Волині провела понад п’ять десят-ків значних боїв із фашистськими окупантами та більше сотні засідок, наско-ків.
Весною 1943 року УПА вже являла собою велику силу на Волині й По-ліссі. У серпні 1943 року рух УПА поширився на Кам’янець-Подільську, Вінницьку, Житомирську та Київську області, а в липні почали діяти загони УПА в Галичині. Таким чином, уже в цей час 12 областей України стали на шлях збройної боротьби проти окупантів за самостійну державу.
З приходом на західноукраїнські землі Червоної армії УПА повела війну проти більшовицького режиму. Боротьба тривала з 1944 року до другої половини 1956-го. На Волині останні сутички повстанців із військами НКВС були в жовтні 1956 року в Старовижівському та Ківерцівському районах. До свободи була довга й терниста дорога...


Література

Коханська, Г. З Україною у серці : спомини / Г. Коханська ; ред.: П. Потічний, М. Посівний. — Торонто ; Л. : Літопис УПА, 2008. — 384 с. — (Літопис УПА. Бібліотека ; т. 9).
Мизак, Н. Дух одвічної стихії і голосу крові : ОУН, УПА в печерах Тер-нопільщини / Н. Мизак, Ю. Зімельс ; Терноп. іст.-мемор. музей політ. в’язнів. — Чернівці : Букрек, 2008. — 104 с. — (Дод. до сер. «За тебе, свята Україно» ; кн. 3).
Стародубець, Г. Генеза українського повстанського запілля : моногра-фія / Г. Стародубець. — Т. : Підручники і посібники, 2008. — 464 с.
Українська Повстанська Армія. Історія нескорених / ред. та упоряд. В. В’ятрович ; Центр досліджень визвол. руху ; Укр. ін-т нац. пам’яті. — Л. : Центр досліджень визвол. руху, 2007. — 352 с.

***

Вольвач, П. Григорій Попик вибрав дружину за фотографією : [про уро-дженця с. Вербовця Ланов. р-ну, члена ОУН Г. Попика] / П. Вольвач // Газета по-українськи. — 2008. — 9 верес. — С. 14 : фотогр.
Гаврилюк, В. Слався, соколе мій, Україна жива : урочини з нагоди від-значення 66-ої річниці створення Української Повстанської Армії відбулися на Шумщині / В. Гаврилюк // Новини Шумщини. — 2008. — 17 жовт. — С. 1.
Гаканчук, М. Останній бій повстанців : [про трагічні події на Кременеч-чині в 1946—1950 рр.] / М. Гаканчук // Свобода. — 2008. — 22 серп. — С. 5. — (За Україну, за її волю).
Грималюк, І. Нащадок великого роду / І. Грималюк // Вільне життя. — 2007. — 28 лип. — С. 3. — (Рік УПА. Рік Романа Шухевича).
Ліберний, О. Заповіт: поховайте мене в Горах Стрийовецьких : [про учасницю нац.-визвол. змагань, колишню зв’язкову УПА Є. Нагай] / О. Ліберний // Свобода. — 2008. — 18 лип. — С. 3.
Ліберний, О. Колиска патріотизму Ярослава Старуха [провідника ОУН, уродженця с. Золотої Слободи Козів. р-ну] / О. Ліберний // Свобода. — 2007. — 24 листоп. — С. 6. — (Славетні імена).
Моравська, С. Коли не боїшся смерті… : [про зв’язкових УПА Ярославу та Софію Рудакевич, Анелю Шаблій] / С. Моравська // Вільне життя. — 2008. — 22 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Невигадане).
Фарина, І. Марія, яка стала «Чайкою» на все життя : [про медсестру по-встан. «Табору УПА Південь-Волинь» М. В. Паламар] / І. Фарина // Нова Тернопільська газета. — 2008. — 15—21 жовт. — С. 3 : фотогр.
Чорній, Н. Катерина Зарицька в національно-визвольному русі / Н. Чорній // Свобода. — 2008. — 8 серп. — С. 5 : портр. — (Пам’ять).

***

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2007 рік. Вип. 17 : бібліогр. покажч. / Упр. у справах сім’ї, молоді та спорту Терноп. облдержадмін., Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 2006. — 160 с.
Про створення УПА: С. 105—108.