20 ВЕРЕСНЯ

45 років із часу заснування Денисівського краєзнавчого музею

(20.09.1967)

У вересні 2012 року виповниться 45 років із часу відкриття Денисівсь-кого краєзнавчого музею. Спершу він був розташований у двох кімнатах місцевої школи. Ініціатором його створення (у школі) була письменниця-землячка Іванна Блажкевич, а впровадили її в життя вчителі місцевої школи.
У 1984 році Денисівський краєзнавчий музей було перенесено в будинок визначного музичного та культурно-громадського діяча Галичини о. Й. Вітошинського (1838—1901). І хоч функціонував він на громадських засадах, проте його фондовий достаток постійно зростав. Постановою колегії Міністерства культури України від 14 липня 1989 року йому присвоєно звання «Народний музей», а з 1 жовтня 1993 року став відділом Тернопільського краєзнавчого музею. Відповідно до бюджетного кодексу України управлінням культури облдержадміністрації з 1 січня 2002 року всі музеї, у т. ч. і Денисівський, переведені у відомства райвідділів культури.
Сьогодні Денисівський краєзнавчий музей розміщений у дев’яти кімна-тах. Приваблюють у ньому експозиції, виготовлені на високому професійно-му рівні: «Козацькому роду нема переводу», «Українське січове стрілецтво», «Українська Народна Республіка», «Українська повстанська армія», «Репре-совані й реабілітовані», «Літературно-мистецький Денисів», «Інтер’єр селян-ської хати кінця XIX ст.», «Перша світова війна», «Україна повстала», «Друга світова війна», «Діяльність ОУН — УПА», «Українська Галицька дивізія УНА», «Повоєнні лихоліття: заснування колгоспу, евакуація людей із Лемкі-вщини, Холмщини, Посяння, Поляшшя», «Освіта», «Культура», «Культурно-громадські та політичні організації», «Наша славна діаспора».
Його нинішній основний та допоміжний фонди становлять понад 7 тисяч експонатів.
У музеї постійно влаштовуються виставки, присвячені визначним людям нашого села, регіону, важливим історичним подіям. Його працівниками читаються лекції, організовуються цікаві зустрічі-знайомства з письменника-ми, композиторами, художниками, артистами та іншими творчими й діловими людьми України, славної української діаспори. За матеріалами цього за-кладу культури студенти пишуть та захищають свої курсові й дипломні роботи, а науковці черпають енергію та беруть цінні скарби для написання наукових праць.
З книги відгуків відомо, що його багатствами та красою захоплені відві-дувачі з Канади, США, Австрії, Німеччини, Австралії, Франції, Англії, Фін-ляндії, Польщі, Чехії, Росії, Латвії, Естонії та інших країн світу.
У 2002 році Денисівський краєзнавчий музей визнано кращим сільським музеєм року.
Б. Савак


Література

Габ’як, Й. Денисівському краєзнавчому — 30 років / Й. Габ’як // Терно-пілля’98—99 : регіон. річник. — Т., 2002. — С. 90—92.
Гаврильцьо, І. Якщо ви не були в Денисівському музеї, то історію нашо-го краю знаєте ще не досконало / І. Гаврильцьо // Тернопіль вечірній. — 1998. — 12 січ.
Савак, Б. Денисівському краєзнавчому — 40 років / Б. Савак // Вільне слово. — 2007. — 17 листоп. — С. 7.
Савак, Б. Свято, приурочене музею / Б. Савак // Вільне слово. — 2002. — 26 жовт.

***

Буняк, І. Денисівський краєзнавчий музей — державний музей у с. Денисів Козівського району / І. Буняк, Б. Савак // Тернопільський енцикло-педичний словник. — Т., 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 477.

***

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2007 рік. Вип. 17 : бібліогр. покажч. / Упр. у справах сім’ї, молоді та спорту Терноп. облдержадмін., Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 2006. — 160 с.
Про Денисів. краєзн. музей: С. 96—97.