29 СЕРПНЯ

100 років від дня народження Богдана Івановича Блажкевича

(29.08.1912—8.10.1986) — ученого в галузі теоретичної електротехніки

Народився 29 серпня 1912 р. у с. Суботові Галицького району на Івано-Франківщині в родині вчителів.
Початкову школу закінчив у с. Денисові, навчався в Тернопільській гі-мназії, де сумлінно вивчав математику, фізику, іноземні мови.
У 1939 р., після закінчення електротехнічного відділення механічного факультету Львівського політехнічного інституту, залишився на викладацькій роботі.
У 1953 р. захистив кандидатську дисертацію й отримав учене звання доцента кафедри теоретичної та загальної електротехніки. У 1965 р. йому було присвоєно звання професора.
Ученому-фізику Б. Блажкевичу належать шість вагомих монографій, понад 200 наукових праць та більше 50 авторських свідоцтв. Учений багато зробив у галузі української наукової термінології, зокрема у фізиці та космо-навтиці.
Помер Б. Блажкевич 8 жовтня 1986 р. у м. Львові, де й похований.


Література

Грицик, В. Богдан Блажкевич. Із плеяди сподвижників / В. Грицик // Те-рнопілля’97 : регіон. річник. — Т., 1997. — С. 215—216.
Ониськів, М. Ще кілька слів про Б. Блажкевича / М. Ониськів // Терно-пілля’97 : регіон. річник. — Т., 1997. — С. 216—217.
Хома, В. Видатний український вчений — Богдан Блажкевич / В. Хома // Наукові записки / Терноп. обл. краєзн. музей. — Т., 1997. — Кн. 2, ч. 2. — С. 245—247.

***

Бояновська, Л. Богдан Блажкевич — видатний український вчений / Л. Бояновська // Галицький вісник. — 2002. — 16 серп.
Рутило, І. Богдан, син Іванни Блажкевич / І. Рутило // Свобода. — 2002. — 24 серп. — (Славетні земляки).
Хома, В. Видатний український вчений : до 85-річчя від дня народж. Богдана Блажкевича / В. Хома // Тернопіль вечірній. — 1998. — 17 груд.

***

Савак, Б. Блажкевич Богдан Іванович (29.08.1912, с. Суботів, нині Га-лиц. р-ну Івано-Фр. обл. — 8.10.1986, м. Львів) — вчений у галузі теоретичної електротехніки / Б. Савак, В. Хома // Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 142 : фотогр.

***

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік : бібліогр. список / Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. М. В. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 2002. — 128 с.
Про Б. Блажкевича: С. 68—70.