12 ЧЕРВНЯ

120 років від дня народження Арсена Васильовича Річинського

(12.06.1892—13.04.1956) — українського публіциста, видавця, церковного діяча, композитора, лікаря

Народився 12 червня 1892 р. у с. Тетильківцях Кременецького повіту (нині Шумського району Тернопільської області) в сім’ї дяка-псаломщика, а пізніше священика. Вчився у Кременецькій гімназії та Житомирській духовній семінарії. Проте священиком Арсен не став — кілька місяців він учителював у церковно-парафіяльній школі с. Сіднярки Луцького повіту, а з осені 1911 р. вступив на медичний факультет Варшавського університету. У зв’язку з початком Першої світової війни, А. Річинський перевівся в Київський університет Святого Володимира, який закінчив у травні 1915 р.
У цьому ж році А. Річинський приступив до виконання обов’язків діль-ничного лікаря в с. Хроліно Ізяславського повіту Волинської губернії. З по-чатком військових дій на Волині державні заклади були евакуйовані, й він працював лікарем у селах Саратовської, Курської та Полтавської губерній. Навесні 1917 р. здав державні іспити при Київському університеті й отримав посаду лікаря Ізяславської лікарні, де й працював до березня 1920 р. Вже тоді він був людиною з великим досвідом громадсько-просвітницької та видавничої діяльності, — ще у 1911 р. започаткував часопис «Нові дороги». Але активна організаційна робота А. Річинського була призупинена польською окупацією Волині. Новій владі не сподобалися українофільські переконання молодого лікаря і його перевели до Заславля, а опісля дільничним лікарем у село Тростянець, що під Луцьком. Це своєрідне заслання тривало до квітня 1922 p., після чого він працював головним лікарем міської лікарні у Володимирі-Волинському. Звільнившись зі служби у 1925 р., був вільнопрактикуючим лікарем і не полишав активної громадської роботи. З 1924 р. А. Річинський редагував і видавав власним коштом «незалежний місячник українського церковного відродження» «На варті», працював у церковному комітеті. Згодом при часопису він організував власне видавництво з цією ж назвою, де друкувалися цікаві розвідки, започатковувалися цілі серії, зокрема «Джерела єпископату та повноти ієрархії Української Автокефальної Церкви». Саме завдяки наполегливості А. Річинського у соборі міста Володимира-Волинського запровадили почергові відправи українською і старослов’янською мовами, а у Миколаївській церкві — однією українською.
За час роботи в театрі актор зіграв понад триста різнопланових, різ-нохарактерних ролей. Серед них: Іван Непокритий («Дай серцю волю, заведе в неволю» М. Кропивницького), Боруля («Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого), Возний («Наталка Полтавка» І. Котляревського), Дмитро («Ой не ходи, Грицю...» М. Старицького), Оверко («Фараони» О. Коломійця), Аким («Влада темряви» Л. Толстого), Журден («Недоум-куватий Журден» за М. Булгаковим) та багато ін.
Одним із кульмінаційних моментів у справі демократизації православної церкви на українських землях, що були під протекторатом Польщі, став церковний з’їзд у Луцьку 5—6 червня 1927 р. Велику організаційну роботу з його скликання і проведення здійснили А. Річинський та І. Власовський. Спочатку планувалося скликати Український православний церковний з’їзд духовенства та мирян, але під тиском проросійських сил дозволу митрополи-та на його проведення не було отримано. Проте А. Річинський не зупинився. Від імені редакції «На варті», як активний діяч «Просвіти», він об’їздив прак-тично всю Волинь, скрізь пропагуючи ідею з’їзду, проводячи наради з «жит-тєвих духовно-релігійних потреб українського православного населення у межах сучасної Польщі». Зрештою відбувся З’їзд православних мирян-українців в церковних справах, на якому з ключовими доповідями «Сучасний стан церковно-релігійного життя українського православного населення Польщі» та «Справа канонічного внутрішнього устрою православної церкви в Польщі» виступив А. Річинський.
У прийнятих резолюціях наголошувалося на необхідності впро-вадження української мови у богослужіння та внутрішнє діловодство церкви, реорганізації окремих структур, які були розсадниками русифікації, проведенні просвітницької роботи. Для популяризації рішень з’їзду А. Річинський призупинив випуск часопису «На варті» і заснував журнал «Рідна церква».
Така позиція А. Річинського викликала різкий спротив церковної влади і у квітні 1929 р. синод православної церкви у Польщі відлучив його від церкви за «ворожу та шкідливу діяльність» і припинив випуск журналу. А. Річинський звернувся до церковного суду, комісія якого не виявила порушень з його боку і в березні 1930 р. відлучення було знято. Ці події не зменшили активності А. Річинського, він залишився одним із найбільш радикально налаштованих діячів серед українізаторів Польської православної церкви. Період 1929—1939 pp. став досить плідним у його житті. Коштами А. Річинського вийшли друком кілька власних праць та праць інших авторів з історії та теорії церковної практики. Він організував місцеве товариство «Просвіта», ініціював рух пластунів, був активістом кооперативного руху. Він був також одним із організаторів Почаївської маніфестації, що відбулася 10 вересня 1933 р. Вимоги маніфестантів стосувалися призначення на українські землі єпископів-українців та широкої українізації церкви.
Після приходу в Західну Україну радянських військ не залишилася непоміченою і громадянська активність А. Річинського. 20 жовтня 1939 р. він був заарештований органами НКВС. Головним звинуваченням послужила його книга «Проблеми української релігійної свідомості», яка, на їх думку, була антирадянською. Крім того, наголошувалося на зв’язках підсудного з місцевими та закордонними українськими організаціями. У 1942 р. він був засуджений на 10 років таборів, а в 1949 р. направлений у Казахстан, де працював судмедекспертом. У журналі «Здоровье Казахстана» у 1952—1953 pp. друкувалися його статті.
Помер 13 квітня 1956 р. Похований на цвинтарі біля станції Джусали Кизилординської області.
Патріотична громадськість Західної України ще у 30-ті роки вшанувала подвижницьку працю А. Річинського, занісши його ім’я до енциклопедій. З 1998 р. у Кременці відбуваються Річинські читання, видруковано збірник наукових праць «Арсен Річинський — ідеолог українського православ’я». Його ім’я присвоєно Кременецькому медичному училищу. Українська авто-кефальна православна церква виготовила медаль Арсена Річинського «За духовність», а також розробила спеціальну програму вшанування видатного діяча і перевезення його праху на Тернопілля.
(Із книги «Визначні постаті Тернопілля»)


Література

Гудима, А. Харизма Арсена Річинського / А. Гудима. — Т. : Підручники і посібники, 2007. — 144 с.
Арсен Річинський: видатний український громадський діяч і науковець-релігієзнавець. № 41 : наук. зб. — К. ; Кременець, 2007. — 96 с.
Арсен Річинський і проблеми помісної Української Церкви : наук. зб. Міжнар. Річинських читань / за ред.: А. Колодного, А. Гудими ; Укр. асоц. релігієзнавців ; Гал. ін-т ім. В. Чорновола [та ін.]. — Т. : [б. в.], 2008. — 106 с.

***

Альошина, О. Участь Арсена Річинського у русі за українізацію правос-лавної церкви / О. Альошина // Мандрівець. — 2010. — № 3. — С. 28—31.
Гудима, А. З когорти борців за віру і волю України : (штрихи до портре-та Арсена Річинського) / А. Гудима // Зб. праць Терноп. міського осередку НТШ ім. Шевченка. — Т., 2008. — Т. 4 : Видатні постаті в українській куль-турі і науці. — С. 322—330.
Колодний, А. Арсен Річинський і українське православ’я / А. Колодний // Релігійна панорама. — 2008. — № 11. — С. 57—58 : фотогр.
Колодний, А. Святитель Арсен Річинський про особливості російсько-православної релігійності / А. Колодний // Релігійна панорама. — 2010. — № 11. — С. 38—44.
Кралюк, П. Невідомий Арсен Річинський : [до 115-ї річниці від дня на-родж.] / П. Кралюк // День. — 2007. — 12 черв. — С. 6 : фотогр. — (Особис-тість).
Фарина, І. Подвиг Арсена Річинського / І. Фарина // Тернопільські ого-лошення. — 2010. — 29 груд. — С. 8 : фотогр. — (Життєві історії).

***

Колодний, А. Вшануймо Арсена Річинського / А. Колодний // Релігійна панорама. — 2007. — № 3. — С. 64—67.
Пам’ятник уродженцю Шумщини — в Кременці [біля мед. уч-ща] // Тернопільські оголошення. — 2010. — 13 жовт. — С. 3 : фотогр.
Арсен Річинський і сучасний стан духовного поступу українського на-роду : [відкр. пам’ят. знака А. Річинському в Кремен. мед. уч-щі] // Діалог. — 2010. — 15 жовт. — С. 1 : фотогр.

***

Річинський Арсен Васильович (12.06.1892, с. Тетильківці, нині Шумс. р-ну — 13.04.1956, побл. ст. Джусали, нині Жосали Кизилордин. обл., Казах-стан; 14.10.2006 прах перевез. у м. Тернопіль) — лікар, публіцист, видавець, історик, етнограф, лінгвіст, композитор, громадський діяч / А. Андрейчин, А. Гудима, А. Колодний, П. Мазур // Тернопільський енциклопедичний слов-ник. — Т., 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 184—185.

***

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік : бібліогр. список / Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. М. В. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 2002. — 128 с.
Про А. Річинського: С. 49—50.