25 ЛЮТОГО

125 років від дня народження Леся Степановича Курбаса

(25.02.1887—3.11.1937) — режисера, актора, драматурга й публіциста

Народився 25 лютого 1887 р. у м. Самборі на Львівщині. Дитячі та юна-цькі роки митця пройшли в с. Старому Скалаті. Його батьки відомі українські актори Яновичі — Степан Пилипович (справжнє Курбас), народжений та похований на Тернопіллі, та Ванда Адольфівна Яновичева. У 1907—1911 pp. навчався на філософських факультетах Львівського та Віденського універси-тетів. У 1922—1933 pp. викладав у Київському та Харківському музично-драматичних інститутах. Один з ініціаторів створення журналів «Театральні вісті», «Барикади театру» та інших. Заснував трупу «Тернопільські театраль-ні вечори» (1915—1916), «Молодий театр» у Києві (1916—1919), Київський драматичний театр (1920—1921), театр «Березіль» (1922, з 1935 p. — Харків-ський український драматичний театр ім. Т. Шевченка). Художнім керівником цього театру був до 1933 р.
Як актор створив ряд образів на сценах різних театрів: Гонта («Гайда-маки» за Т. Шевченком), Гурман («Украдене щастя» І. Франка), Астров («Дядя Ваня» А. Чехова), Хлестаков («Ревізор» М. Гоголя), Едіп («Цар Едіп» Софокла), Макбет («Макбет» В. Шекспіра), Збігнев («Мазепа» Ю. Словацького) та інші.
Інсценізувавши ряд поетичних творів Тараса Шевченка, поставив у «Молодіжному театрі» «Шевченківську виставу» (1919); інсценізована 1920 р. поема «Гайдамаки» йшла в українських театрах та за рубежем (Канада). Було зіграно понад 150 прем’єр.
Лесю Курбасу належить також інсценізація поезій П. Тичини з циклу «Сонячні кларнети» (1919). Він уперше на українській сцені поставив вистави «У пущі» Лесі Українки, «Цар Едіп» Софокла (обидві 1918), «Макбет» В. Шекспіра (1920), «Народний Малахій» (1928), «Мина Мазайло» (1929), «Тентульд» Ш. Дадіані (1932), «Маклена Граса» М. Куліша (1933).
У 1936—1937 pp., будучи в’язнем Соловецького табору, здійснив тут вистави: «Весілля Кречинського» О. Сухово-Кобиліна, «Аристократи» М. Погодіна, «Інтервенція» Л. Славіна, «Учень диявола» Б. Шоу та інші. Написав і поставив агітп’єси «Жовтень» (1922), «Рур» (1923), драму «Джіммі Хіггінс» (1923, за романом Е. Сінклера), «Пролог» (1927, у співавторстві з С. Бондарчуком).
Автор книги «Шляхи українського театру і «Березіль» (1927), численних статей з театрознавства. Переклав із німецької мови книгу «Мистецтво вмирає» В. Обюртена (1918), написав до неї вступне слово. Для театру пере-клав з німецької мови драми «Молодість» М. Гальбе, «Войцек» Г. Бюхнера, комедію «Горе брехунові» Ф. Грільпарцера, польської — драму «Йоля» Ю. Журавського, французької — комедію «Останній лист» В. Сарду, норве-зької — вірш «Березіль» Б. Бйорнсона.
Актор Йосип Гірняк, згадуючи роки творчої співпраці з Лесем Курба-сом, писав: «Зовнішня форма кожної з вистав була неповторна і неподібна до другої. В кожній з вистав актори мусіли звучати одноголосно з формою, що її накреслив режисер. Ця однозвучність була характеристичною стилеві вистав Л. Курбаса. Другою різницею театру Курбаса від інших тогочасних театрів була одностильність гри всіх учасників, від головних ролей до найменшого епізодичного персонажа і масових сцен… Це вперше на українській сцені т. зв. «масовкам» режисер надавав панівного значення в композиції всієї виста-ви… В його театрі не було місця для окремих зірок, там мусіли всі горіти зоряним сяйвом».
Як педагог виховав цілу плеяду відомих акторів й режисерів. Серед його учнів — видатні майстри українського театру: Й. Гірняк, А. Бучма, В. Василько, М. Крушельницький, Н. Ужвій.
У 1925 р. Лесю Курбасу присвоїли звання народного артиста України.
На студії ВУФКУ він поставив фільми: «Вендетта», «Макдональд» (обидва — 1924), «Арсенальці» («Червоний арсенал», 1925).
У 1933 р., у пору найвищого розквіту творчої особистості, його звільни-ли з посади художнього керівника та директора театру «Березіль». Цього ж року він був арештований у Москві, де ставив виставу «Король Лір» за Шек-спіром. Лесь Курбас був засуджений до п’яти років ув’язнення.
У 1937 р., 3 листопада, під час чергової хвилі репресій, Леся Курбаса розстріляли в Соловецькому таборі особливого призначення.
(Із книги «Визначні постаті України»)


Література

Корнієнко, Н. М. Лесь Курбас: репетиція майбутнього / Н. М. Корнієнко. — К. : Либідь, 2007. — 328 с.
Танюк, Л. Талан і талант Леся Курбаса / Л. Танюк. — К. : [б. в.], 2007. — 44 с. : портр.

***

Василишин, О. Там, де Леся Курбаса стежини / О. Василишин // Вільне життя. — 2007. — 28 лип. — С. 8 : фотогр. — (Творча зустріч).
Гармаш, С. Людина, яка була Театром і… Смертю : [до 120-річчя від дня народж. Леся Курбаса] / С. Гармаш // Нова ера. — 2007. — 28 лют. — 6 берез. — С. 6 : портр.
Олещук, І. Остання адреса : Курбаса розстріляли в «Сандормоху» / І. Олещук // Вільне життя. — 2007. — 10 берез. — С. 3. — (Меморіал).
Суха, О. Сторінками життя реформатора / О. Суха // Вільне життя. — 2007. — 3 берез. — С. 8. — (120-річчя від дня народження).
Танюк, Л. Лесь Танюк: «Курбас жил с пулей в сердце» : [беседа с пред-седателем Нац. союза театр. деятелей Л. Танюком] / вела О. Унгурян // Фак-ты. — 2007. — 3 нояб. — С. 13—14 : фот. — (Чтобы помнили).
Швець, М. Людина-театр : 25 лют. виповнюється 120 років від дня на-родж. видатного реформатора театру Леся Курбаса / М. Швець // Високий замок. — 2007. — 24 лют. — С. 8 : портр. — (Особистість світового масшта-бу).

***

Бубній, П. Театр у Соловецькій неволі / П. Бубній, Ю. Ковальков // Ві-льне життя. — 2007. — 17 берез. — С. 8 : фотогр. конверта. — (За сюжетом конверта).
Лабінський, М. «Болючий уривок життя…» : до 120-річчя від дня на-родж. Леся Курбаса : [спогади збирача та упорядника творч. спадщини Леся Курбаса про роботу над виданнями] / М. Лабінський // Українська культу-ра. — 2007. — № 3. — С. 6—7 : фотогр.
Ониськів, М. Курбаса нам повернула «Україна» / М. Ониськів // Вільне життя. — 2007. — 3 берез. — С. 8. — (Окремішня думка навздогін ювілею).
Ониськів, М. Хто повернув нам Курбаса? : [про перші публ. в рад. пресі матеріалів про Леся Курбаса] / М. Ониськів // Літературна Україна. — 2007. — 31 трав. — С. 3.

***

Василишин, О. Меморіальний музей-садиба Леся Курбаса : нарис-путівник / О. Василишин. — 1-ше вид. — Т. : [б. в.], 2007. — 82 с. : іл.
Василишин, О. Творча зустріч у домі Курбаса [в с. Старому Скалаті з Н. Корнієнко та Л. Танюком] / О. Василишин // Гомін волі. — 2007. — 21 лип. — С. 1 : фотогр.
Гродецька, В. Музей-садиба Леся Курбаса : Старий Скалат на Тернопі-льщині — колиска відомого режисера, актора і педагога Леся Курбаса / В. Гродецька // Експрес. — 2007. — 24—25 лют. — С. 10 : фотогр.
Михлик, З. Лесь Курбас: драма життя : [до 120-річчя від дня народж. Леся Курбаса та 20-річчя створення музею-садиби режисера, драматурга] / З. Михлик // Сільські вісті. — 2007. — 19 квіт. — С. 3 : фотогр. — (Слава і біль України).
Сівкова, Л. Звідси він пішов у великий світ… : [мемор. музей-садиба Леся Курбаса] / Л. Сівкова // Свобода. — 2007. — 28 лют. — С. 5 : фотогр. — (Ювілеї).
Шот, Г. Театральна філософія Леся Курбаса / Г. Шот // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2008. — № 4. — С. 94—98 : фотогр. — (Літературний музей).
Шот, М. «Іде Лесь Курбас, а за ним іде нова доба» : [про життя й твор-чість митця та садибу-музей у с. Старому Скалаті Підволоч. р-ну] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2007. — 23 лют. — С. 8—9 : фотогр. музею.
Те ж // Славетне гроно Тернопілля : навч. посіб. з л-ри рідного краю : 10—11 кл. — Т. : Підручники і посібники, 2008. — С. 63—69 : фотогр.
Юкало, В. Музей-садиба славного засновника «Тернопільських театра-льних вечорів» і «Березоля» / В. Юкало // Дивослово. — 2007. — № 2. — С. 63—64 : фотогр. — (Музеї України).

***

Дем’янова, І. Курбаса Леся меморіальний музей-садиба — державний музейний заклад у с. Старий Скалат Підволочиського району / І. Дем’янова // Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 2005. — Т. 2 : К — О. — С. 288 : фотогр.
Медведик, П. Курбас Лесь (справж. — Олександр-Зенон Степанович; 25.02.1887, м. Самбір, нині Львів. обл. — 3.11.1937, урочище Сандармох біля м. Медвєж’єгорськ, нині Респ. Карелія, РФ) — режисер-новатор, актор, тео-ретик театру, драматург, публіцист, перекладач / П. Медведик, Л. Щербак // Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 2005. — Т. 2 : К — О. — С. 286—287 : фотогр.

***

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2007 рік. Вип. 17 : бібліогр. покажч. / Упр. у справах сім’ї, молоді та спорту Терноп. облдержадмін., Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 2006. — 160 с.
Про Леся Курбаса: С. 36—39.